♥ Vítejte na mých stránkách Harmonizační klíč ♥
Harmonizační klíč určený pro tuto dobu je proces k dosažení vnitřní i vnější harmonie ve vztazích
a postupně ve všech životních směrech.
Nejlepší investicí je investice do sebe, do vývoje svého vědomí pro obnovení a rozvinutí své vnitřní moudrosti, skrytých talentů a schopností k dosažení vnitřního naplnění a harmonie ve všech životních oblastech.
Klíčem je vědomá harmonizace vnitřního nastavení.

"Moudrost neznamená pouze vše vědět, moudrost spočívá v umění poznat své nitro a přenést svá vědění i poznání do všech životních směrů naší reality."

Moudroust je vnitřní soulad vnitřních hodnot - soucit, úcta, respekt, pokora a laskavost projevené v realitě ke všem lidem a všemu živému...

Životním úkolem každého z nás je obnova vnitřní harmonie, jak získat sami v sobě odpovědi na všechny otázky, jak umět pomoci sami sobě, jak rozpoznat a přijímat uložené části osobnosti, vytvořené vývojem naší duše. Objevujeme, jak přeladit uložené postoje a přesvědčení, které si tyto naše vnitřní části vytvořily.
 
Osvojujeme si vlastní skryté schopnosti, abychom svůj život žili v souladu s duší a na konci života nemuseli ničeho litovat.
Vnitřní proměnu za nás nikdo neudělá, naše touha po radosti, lásce a hojnosti je přímo úměrná našim činům a každodenní myšlenkové a emoční sebereflexi. Žijme laskavý život, kde každý každého má rád.

Užijte si sdílené příspěvky níže na této stránce..
S úctou Marcela

Stále jsme na cestě vnitřního sladění duše, mysli a těla

….v říjnu to bude 11 let od našeho prvního setkání a od té chvíle se započala vnitřní proměna nás obou… přeladili jsme společně mnoho částí našich osobností, odhalovali jsme mnoho přijatých přesvědčení, převzatých vzorců, přijatých postojů a podvědomých programů. Stále jsme na cestě vnitřního sladění duše, mysli a těla a se vzájemnou podporou rozpoznáváme, jak by se naše duše na Zemi...

Probuzení – cesta k vnitřní harmonii a vyššímu vědomí

a moudrému vědění uvnitř nás. Když jsem se probouzela ke své duchovní pravdě netušila jsem, že na mé vnitřní prosby a touhy vědět, jak mám žít, abych mohla šťastná být, se otevře vnitřní komunikační kanál. Myslela jsem si, že je to schopnost pouze pro vyvolené a já na to nejsem dost dobrá…. Do té doby byla pro mne schopnost...

Channeling – poselství

V této době děje se mnoho změn uvnitř i vně, a „my“ láskyplným světlem pomáháme vám všem od energií vnitřního tlaku a napětí, co brání vnitřnímu sebepřijetí. Světlem a láskou pomáháme vám od přehnané snahy a stavů opakujícího nedostatku a s tím spojené obavy, od všeho, co uvádí vás do vnitřní nepohody a špatné nálady. Láskyplné energie proudí k vám a otevírají váš vnitřní chrám....

Život je cesta o přijímání mnoha změn

Channeling je nejlepší volbou vnitřního posunu k potřebným změnám na osobní úrovni..K dosažení harmonie ve všech životních směrech.. Otevřením se vnitřní komunikaci naladěním se na vnitřní frekvenci přijímacího kanálu již nepotřebujeme rady druhých, získáváme informace od svého vnitřního vedení, své duše, svých průvodců… A možná to máte stejně jako já, toužíte poradit si sami na své cestě posunu, růstu,...

Jak obnovit skryté schopnosti v sobě

Harmonizačním klíčem určeným pro tuto novou dobu je rozvinutí multidimenzionální komunikace v každém z vás. Jak obnovit tuto skrytou schopnost v sobě, kterou znáte pod pojmem Channeling? V této době se očistný proces zrychluje díky novým frekvencím, které proudí na planetu a zasahují hlouběji do nitra nás všech k otevření buněčné paměti všech uložených vzpomínek v každém z nás. Sama za sebe mohu říct, že...

Vnitřní harmonie je součástí nás samých

Každý z vás kdo jdete cestou sladění duše, mysli a těla mi asi dáte za pravdu, že vnitřní harmonie je dávno součástí nás samých. Je to naše původní nastavení, které je pouze skryté pod vrstvami energetického zatížení. Například přijatá vlastní přesvědčení, různé formy strachu, smutek, zklamání, pocity vlastní malosti, nedostatku ale i chamtivost, pýcha, nenávist, různé závisti, sebekritika, souzení,...

Tlak na sebe je brzdou hravosti, radosti a hojnosti.

Krásný podvečer vám přeji, v poslední době jsem v přísunu informací a užívám si vlastního vnitřního procesu svého posunu ale i krásného psaní… a tak až dnes v mezičase vkládám toto krásné přijaté poselství i na svůj web… Vyvíjíš li na sebe jakýkoliv tlak pro dosažení svých záměrů a cíle, věř, že vyčerpáváš svou energii v plné míře. Tlak vyvine energii vnitřního odporu a pak mysl...

Posvátné partnerství – poselství

ChannelingDnes hovoříme k páru, k vám oběma, cítíte, že probíhá v plném proudu vaše vyšší vnitřní proměna a velkolepá vibrační obměna. Vědomě přijímáte každý svou božskou část a připojujete přijetím svých částí i svou osobnost a vytváříte vnitřní zář. Navzájem své silné i slabé stránky s láskou a pochopením přijímáte, své silné i stinné stránky sebe navzájem objímáte. Pravdivě a otevřeně s laskavostí a úctou komunikujete o sobě samých spolu...

Posun, nové cesty a možnosti

V této nové době se vše velmi rychle mění a postupně přijímáme ve svých životech přicházející nové vhledy a ukazatele pro osobní i profesní změny. I u mě probíhalo a stále probíhá mnoho vnitřních změn, které se nyní projevují i vně. Již jsem se zmínila, že jsou mi předávány channelované informace, bytostmi z vyšších sfér, pro postupné zapisování jednotlivých kapitol do nové knihy....

VNITŘNÍ PRÁZDNO JE STAV VNITŘNÍHO PŘERODU PRO VNĚJŠÍ ZMĚNY

“ NEVÍM” je doba NEVĚDĚNÍ, NICOTY, NICNEDĚLÁNÍ POTŘEBNÁ K VNITŘNÍMU RŮSTU.Stav potřebný pro navýšení vibrací a vědomí, probouzením se nového vědění, kde je velmi potřeba dovolit sami sobě klid a tiché bytí…. Na cestě vlastního posunou zažíváme opakované hlubší stavy vnitřního prázdna…. jsou znakem další fáze vnitřního posunu, procházíme různé výzvy a emoční vlny potřebné k růstu formou poznávání, propojování,...