Vítejte na mém blogu

S láskou vás provázím harmonizací duše a těla
k dosažení vnitřního klidu, radosti, zdraví a láskyplných vztahů.

Všichni máme velké možnosti, jak dosáhnout harmonie ve všech oblastech svého života.

Harmonizace duše a těla

Životním úkolem každého z nás je obnovit vnitřní klid, skryté talenty, schopnosti a harmonii uvnitř sebe.

 Obnovit svou vnitřní moudrost a soulad vnitřních ctností pro vyjádření své duše. 

 

V nových energiích planety nastal čas, odhalit svou čistotu srdce, rozzářit svou duši, ukázat svou pravou, laskavou tvář.

"Soucit, láska, vděčnost, respekt, pokora a úcta
jsou dary dobra v každém z nás."
 

Videorozhovory pro TV příznaky transformace, k videím zde .

Blog

Harmonizační proces podvědomého léčení.

Jak probíhá harmonizace emočního a mentálního naprogramování? Co znamená emoční a mentální naprogramování? Všechny naše zkušenosti s prožitky jsou neustále vnitřně zaznamenávány. Součástí nás samých jsou kompletně všechny energetické záznamy, které se ukládají vývojem vrstvu za vrstvou. Je to náš vnitřní životní film od počátku vývoje naší duše. Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí (mnoho“ já”), které...

Slova jsou přepravci energie

Slova jsou energií s určitou frekvencí, kterou vytváříme, přijímáme i vysíláme.. Komunikace je ve skutečnosti vysílání frekvencí, která v sobě nese buď nízkou nebo vyšší (vlídnou, láskyplnou) vibraci. Už pouhým uvažováním o slovech a přemýšlením o nich dovolujete daným vibracím procházet skrze vás, skrze vaše vědomí. Účelem slov je vytvářet porozumění a uvědomění láskyplného prostoru uvnitř každého z vás. Zrcadlení Energetický systém v těle...

Přesvědčení stačí mi málo

Omezení k dosažení hojnostiPříběh z klientské praxe Klientka odešla v nedávné době z práce a začala podnikat. Ale často měla nepříjemné pocity týkající se peněz a potřebovala pomoci s odhalením příčin strachu říkat si o peníze bez pocitů viny, i stanovit si svou hodnotu. Byla z toho zoufalá, cítila se neschopná a bezmocná. Vyplouvala tato přesvědčení a pocity v různých každodenních situacích, které si zapisovala, než přišla za mnou:...

Vaše moudrost otevírá se světu 2

Otevíráte se vnitřní moudrosti pro život v lásce,harmonii, hojnosti a radosti.  V tento čas budujete mnohem snáze nový životní směrskrze svůj vnitřní svět. channeling Vy, kdo odvádíte svou vnitřní práci na sobě a spojujete vnitřní části sami sebe získáváte nové možnosti vytvářet na Zemi pocity láskyplného Nebe. Ti z vás, kdo jste procházeli i lekcemi hojnosti procházeli jste hlubokým vnitřním poznáním s následnou úlevou...

Vaše moudrost věků otevírá se světu 1

Vstupem do energií rovnodennosti nastal pro vás jedinečný čas, odhalit pravdu uvnitř sebe mnohem snáz. V měsíci březnu nás provázely vibrace BOHYNĚ HOJNOSTI Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí? Silné energie ze Zdroje pro otevření vnitřního vedení k Vaší vnitřní hojnosti a prosperitě. Vysoké vibrace na podporu otevření proudu hojnosti. Vaše vnitřní Bohyně Vám říká: „Energie vyzařující hojnosti...

Vaše víra v lepší svět přináší vlnu změn a naplňuje nadějí celý svět

Vaše duše bude stále vzkvétat, a uvnitř vás se mnohem častěji objeví blažený pocit,že můžete létat.Všichni můžete žít v jednoduchosti, lásce a lehkosti,jakmile projevítevlastní vnitřní proud lásky, hravosti a radosti. chenneling Mění se svět a vy s ním. A vy, kdo čtete tyto řádky, stále rozvíjejte a udržujte svou vnitřní pohodu a na duši klid, věřte, že mnoho nových vizí a nápadů bude přicházet a vy...

Uvnitř máte vlastní „kino i moudrý internet“

Dochází k vnitřnímu hlubokému prozření, jak vaše nevědomá, naprogramovaná mysl si s vámi na schovávanou “hrála.“ Nadešel čas, aby vnitřní pravda byla rozpoznána. Jste mnohem víc než víte a v tomto životě velkolepou pravduo smyslu života zříte. Channeling Jednoho dne obdržíte zcela jasné vhledy, jaká vaše dávná rozhodnutí, dohody a sliby vytvářely ve vašem energetickém systému programové “chyby.” Každý z vás...

Věřte, že o vše je postaráno a vždy bude

S láskou a radostí každý z vás poskytuje služby první jakosti Channeling Požehnáni jste vždy byli, nyní je čas, abyste své sny a vize v realitě naplnili. Sounáležitost vás vede k tvořivosti, se vzájemnou podporou dosahujete vyšších cílů a s prožitky nadšení, naplnění a radosti přitahujete další situace naplněné štěstím a radostí. Vaše pocity tvoří vaší realitu, proto na vašem pocitu vždy záleží. S tímto...

Navracíte se do plné posvátnosti zase

Vesmírný ohňostroj na vaši počest svítí a bliká, vy uvnitř víte, že se vás nebeská oslava týká. Nádherná je vaše vnitřní proměna a za vaše zásluhy přichází nečekaná odměna… Channeling Vnitřní osvobození se děje na mnohem hlubších úrovních, a pro mnohé z vás děje se vše rychleji ale i ve větší lehkosti, mnohem častěji pociťujete pocity úlevy a radosti. Váš láskyplný projev přináší...

Spojení ženy a muže – zámek a klíč k odemknutí vnitřních darů

Rozsvěcíte svůj vnitřní plamen bezpodmínečné lásky sjednocením vnitřních částí sebe a společně prohlubujete harmonický soulad uvnitř sebe. channeling Posvátné partnerství je proces spojení dvou starých duší s vyšším účelem a plánem na Zemi. Váš vnitřní harmonický proces sladění duše, mysli a těla je úspěšný u mnoha z vás, obnovujete skrytý potenciál v tento nový čas. Rozsvěcíte svůj vnitřní plamen bezpodmínečné lásky sjednocením vnitřních...

„Okno“ hlubokého poznání

Mnozí z vás cítí stejně, jako já, že od počátku roku 2022 energie velmi zesilují, a tím i proces hlubokého sebepoznání pro následné navýšení vibrací. Započalo pro nás nové období plné překvapení, a pro mne se odstartovala nová cesta pro odhalování dalších střípků mozaiky pozemského bytí a původu příčin z dávné minulosti, uložených záznamů dávných přesvědčení, a tak pracuji intenzivně nejen sama...

Knihovna vnitřní moudrosti

Mnozí rozmotáváte vnitřní klubka částí, postojů a přesvědčení k otevření nových životních vhledů a představ své vnitřní jedinečnosti. Všichni máme svůj plán duše, proč jsme tady, záleží však na naší vnitřní pozornosti, kterou sami sobě věnujeme, záleží na nás, kolik prostoru a času k otevření svého nitra a srdce potřebujeme. Otevřením svého srdce a porozuměním sami sobě a svému cítění a chování nastupujeme na cestu k lásce, štěstí,...

Život je cesta o přijímání změn

Schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu je nejlepší volbou vědomého posunu k potřebným změnám na osobní úrovni a k dosažení harmonie ve všech životních směrech. Schopnost napojení a naslouchání svému vedení, své duši, svým průvodcům máme všichni… Já jsem cítila uvnitř sebe vždy pocit, že vše musím zvládnout sama, že mi nikdo jiný nemůže/neumí pomoci, že mohu věřit jen sama...

Úpřímnost a zranitelnost je vnitřní magií

Láska je ochota být upřímnými nejen sami k sobě, je to i ochota být zranitelnými. Učíme se mít rádi sami sebe, mít rádi všechny části v nás a vše, co k nám patří, dokonce i pocity a myšlenky, které vnímáme jako nepříjemné a negativní. Cítíme li hněv, zlobu, vztek nebo pochybnosti či nejistotu, nekritizujme se a nepopírejme je.Učíme se mít rádi sami sebe i když...

Žena obdařená soucitem

Vědomá žena je obdařena soucitem a je pilířem všech harmonických vztahů, a to doslova. Svou vnitřní moudrostí je vedena k vnitřní harmonii a souladu, k pochopení zrcadlení a vzájemným prožitkům radosti, úcty, respektu a lásky. Je obdařena vnitřními dary ženy Bohyně s projevy něžnosti, vlídnosti, soucitu, láskyplné podpory a ovládá jedinečné umění harmonizovat sama sebe a tím i ostatní kolem sebe. Být vědomou ženou je darem...

Narůstající změny ve vztazích

Vztahy se s novými energiemi mění a stále se budou měnit na všech úrovních. Mnoho vztahů se rozpadá, mnoho vztahů se naopak vibračně harmonizuje a láskyplně prosperuje. Mnoho z vás vnímá vibrace nové Země a cítí se mnohem lépe v nové výši vědomí, jak se stará nastavení uvnitř pomalu rozpadají spolu se starými programy a převzatými přesvědčeními v každém z nás. Mnohem snáze se v tomto...