Vítejte na mém blogu

Životním úkolem každého z nás je obnovit vnitřní klid, skryté talenty, schopnosti a harmonii uvnitř sebe.

 Obnovit svou vnitřní moudrost a soulad vnitřních ctností pro vyjádření své duše. 

 

V nových energiích planety nastal čas, odhalit svou čistotu srdce, rozzářit svou duši, ukázat svou pravou, laskavou tvář.

"Soucit, láska, vděčnost, respekt, pokora a úcta
jsou dary dobra v každém z nás."
 

Videorozhovory pro TV příznaky transformace, k videím zde .

Blog

Cesta vnitřního hrdiny

Co na Tobě, na vás obdivuji?  Obdivuji, že jsi vlídný, laskavý a láskyplný k ostatním lidem i přesto, že mnozí k tobě možná vlídní nejsou.  Obdivuji tvůj soucit, že jsi často laskavý, i když sám ve svých životních výzvách emočně či mentálně stále procházíš harmonizací podvědomé mysli. Obdivuji, že často dokážeš projevit lásku druhým, v situacích, kdy ti ostatní tuto lásku neprojevují.To je...

Otevřenost a pravdivost ve vztahu

Co znamená otevřít své nitro, být otevřený a pravdivý k sobě i svému partnerovi? Je to jednoduché ale obtížné zároveň. Sama jsem tímto otevřením procházela, protože jsem mnoho emocí v sobě většinou popírala a uzavírala pro tzv klid v rodině, hlavně, abych partnera něčím nevytočila (v prvním manželství). Žila jsem vlastně dle potřeb partnera, snažila se ve všem pro klid vyhovět...

Příběh přesvědčení omezujících hojnost

Osobní sezení pro odhalení mentálních omezení blokujících hojnost Ukázka harmonizačního procesu v tomto příběhu probíhá odhalováním uložených přesvědčení dotazováním se podvědomí. Pomocí vedených hlubokých nádechů a výdechů byl klient připraven pro vnitřní komunikaci. Položila jsem mu otázku: Jaká přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí? Jaká přesvědčení uložená uvnitř ti brání v hojnosti? Zeptal se tedy sám sebe: Jaká...

Poselství – posun a vztahy

Vítejte, dnes s nadšením se setkáváme zase po nějakém tom čase. Radujeme se z vašeho posunu a růstu na cestě z duchovního půstu. Vaše duše věděla, že tento život velké skoky v posunu vědomí udělá. Pozorujeme vaše odhodlání, píli a odvahu k dosažení vědomého bytí, jak stále více z vás poznává kým opravdu jste a proč jste tady, otevíráte se hlubokému vnitřnímu poznání, jak obnovit všechny...

Afirmace pro život v lehkosti

Každé novoluní nám přináší možnosti vědomých rozhodnutí k vyjádření, jak se chceme cítit, co chceme prožívat i čeho se chceme pustit. Mnoho z nás se pouští snahy, tlaku, očekávání i domněnek a touží žít v lehkosti, radosti, lásce uprostřed chaosu ve světě. Vědomá rozhodnutí a následné zapsání všeho, co uvnitř cítíme vytváříme vlastní afirmace. Afirmací vzniká pocit, který je vyslanou magnetickou energií...

Malost a nadřazenost jsou dvě spojené nádoby, vytváří dokonalé protiklady

Poselství, jak nadřazenost souvisí s malostí, jak dosáhnout vnitřní radosti Nadřazenost spolu s malostí přichází k rozpoznání znenadání, je jako černý mrak a vy najednou nevíte, jakou cestou se dát. Něco vás tíží, něco vám v posunu brání a vy v tu chvíli nemáte ani zdání, co vás to zase nutí na jednom místě stát. Nadřazenost je ochranný postoj mysli, je to jedna...

Rozkvétající vnitřní moudrost ženy

Poselství V této době rozkvétá květ uvnitř tebe, který ozařuje energií lásky všechny kolem tebe. Tvá duše nyní rozkvétá do větších rozměrů a ty vstupuješ do nových láskyplných směrů. Každá žena kdysi dávno uvnitř sebe věděla, jak dosáhnout vnitřního klidu, míru, harmonie a lásky navzájem, aby nepanovala lhostejnost, nepřístupnost a nezájem. Na úrovni buněk ukryla se moudrost posvátného ženství pro...

Uznání svých schopností – praktické cvičení s poselstvím

Jak poznat lépe sami sebe. Jak vnímáte sami sebe a své schopnosti? Praktická část je prospěšná pro sebepoznání, sebeuvědomění a sebevyjádření k uznání svých schopností. Soustředěním se, naladěním se na své nitro, sebereflexí napomáháte sami sobě k rozpoznání vašeho směru a sebeuplatnění i možnostem vaší tvořivosti, které vás vedou ke spokojenosti i otevření proudu hojnosti. Vytvořte si čas a prostor sami pro sebe a pomocí...

Intuici nelze myslí uchopit, nejdříve v ní musíte uvěřit

PoselstvíIntuice je hlasem vašeho srdce, abyste váš život prožívali lehce. Intuice jsou pocity, které chtějí být odkryty, aby vám ukázaly cestu životem, jak se dostat z mentální ulity. Intuici cítíte pocitem v těle, jsou to vaše nejlepší životní ukazatele. Mnohdy nevíte, proč cítíte obavu, nespoléhejte pouze na hlavu, vaše intuice vám dává nový směr, jak nespadnout zpět do stejných...

Kousek po kousku skládáme sami sebe

Rozšiřování vědomí je cestou neustálého seberozvoje s otevřením se svému jedinečnému vnitřnímu prostoru s obnoveným soucitem především sami k sobě. Rozvojem vědomí rozšiřujeme sami sebe skrze sebepřijetí všech vnitřních částí osobnosti s uvědomováním a harmonizováním emočních traumat z minulosti a uvědomováním a přenastavováním omezujících mentálních postojů, přesvědčení, vzorců, bloků a strachů nacházejících se v nás. Samotným vývojem jsme převzali, vytvářeli a ukládali mnoho “energetického nepořádku” vlivem...

Slova jsou přepravci energie

Slova jsou energií s určitou frekvencí, kterou vytváříme, přijímáme i vysíláme.. Komunikace je ve skutečnosti vysílání frekvencí, která v sobě nese buď nízkou nebo vyšší (vlídnou, láskyplnou) vibraci. Už pouhým uvažováním o slovech a přemýšlením o nich dovolujete daným vibracím procházet skrze vás, skrze vaše vědomí. Účelem slov je vytvářet porozumění a uvědomění láskyplného prostoru uvnitř každého z vás. Zrcadlení Energetický systém v těle...

Přesvědčení stačí mi málo

Omezení k dosažení hojnostiPříběh z klientské praxe Klientka odešla v nedávné době z práce a začala podnikat. Ale často měla nepříjemné pocity týkající se peněz a potřebovala pomoci s odhalením příčin strachu říkat si o peníze bez pocitů viny, i stanovit si svou hodnotu. Byla z toho zoufalá, cítila se neschopná a bezmocná. Vyplouvala tato přesvědčení a pocity v různých každodenních situacích, které si zapisovala, než přišla za mnou:...

Vaše moudrost otevírá se světu 2

Otevíráte se vnitřní moudrosti pro život v lásce,harmonii, hojnosti a radosti.  V tento čas budujete mnohem snáze nový životní směrskrze svůj vnitřní svět. channeling Vy, kdo odvádíte svou vnitřní práci na sobě a spojujete vnitřní části sami sebe získáváte nové možnosti vytvářet na Zemi pocity láskyplného Nebe. Ti z vás, kdo jste procházeli i lekcemi hojnosti procházeli jste hlubokým vnitřním poznáním s následnou úlevou...

Vaše moudrost věků otevírá se světu 1

Vstupem do energií rovnodennosti nastal pro vás jedinečný čas, odhalit pravdu uvnitř sebe mnohem snáz. V měsíci březnu nás provázely vibrace BOHYNĚ HOJNOSTI Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí? Silné energie ze Zdroje pro otevření vnitřního vedení k Vaší vnitřní hojnosti a prosperitě. Vysoké vibrace na podporu otevření proudu hojnosti. Vaše vnitřní Bohyně Vám říká: „Energie vyzařující hojnosti...

Vaše víra v lepší svět přináší vlnu změn a naplňuje nadějí celý svět

Vaše duše bude stále vzkvétat, a uvnitř vás se mnohem častěji objeví blažený pocit,že můžete létat.Všichni můžete žít v jednoduchosti, lásce a lehkosti,jakmile projevítevlastní vnitřní proud lásky, hravosti a radosti. chenneling Mění se svět a vy s ním. A vy, kdo čtete tyto řádky, stále rozvíjejte a udržujte svou vnitřní pohodu a na duši klid, věřte, že mnoho nových vizí a nápadů bude přicházet a vy...