Kniha je sestavena tak, aby vás svou energií přenesla k vlastním
harmonizačním klíčům pro šťastný život.

Jsem nadšená, že už více než 2000 lidem moje kniha poskytla klíč k harmonickým vztahům, kterou si dnes můžete také objednat 

Žijme všichni život, kde každý každého má rád.

Poznejte, jak krásně se žít dá, když víte jak..

E-kniha: Dvojplamen v realitě

Až přijde váš čas vnitřní proměny, budete připraveni

 

Zharmonizujte svůj život nejen ve svých vztazích, i ve všech svých životních směrech.
V mé knize naleznete soubor poselství pro tuto náročnou dobu, jak otevřít svá srdce, svůj vnitřní plamen lásky, dobra, pokory, soucitu a úcty k obnovení naděje, odložením vnitřních omezení, uložené tíhy v podobě strachů vyplouvajících nyní ve velké míře na povrch.

Je to pár let, co jsem začala hledat cestu, jak žít abych získala vnitřní klid, lásku, obnovila svou radost a byla šťastná. Toužila jsem po láskyplném a harmonickém vztahu, kde vládne vzájemné porozumění, podpora, úcta a sdílená radost. Cítila jsem se jako prázdné nic a uvnitř sebe jsem věděla, že musí exitovat jiný smysl života, něco jinak, něco víc.

Moje životní realita byla tehdy úplně jiná.

Dvě dospívající dcery, nenaplňující práce, krachující manželství a hypotéka na dům, a ta jediná nás v té době oba svazovala. Bylo mi 39 let a měla jsem silné pocity nespokojenosti a úzkosti, že můj život ztrácí absolutně smysl, ptala jsem se sama sebe, co budu dělat, jak se z toho kola dostanu ven, věděla jsem, že takhe se už žít nedá.

Jaký má smysl život, ve kterém jsem nespokojená, necítím se šťastná a mám stále z něčeho a z někoho strach? Myšlenkový chaos a nespokojenost mi nedala ani spát. 

Kde jsem já, a kde moje touhy a přání? Proč se musím stále někomu a něčemu přizpůsobovat a zapomínat na sebe, vždyť jsem tu také já? 

Jaký smysl má žít život pouze v materiální honičče bez pocitů radosti, spokojenosti a štěstí?

 

Smyslem života přece není pouze práce, která nás nenaplňuje, pak domácí práce, děti a snaha zavděčit se všem, vyčerpaná jít spát a to stále do kola?  Kdo to má vydržet a proč?  Jaký smysl má ukazovat dětem život, ve kterém nejsem ani já šťastná? Co jim předám? Že musí vše vydržet, přizpůsobovat se a na sebe nehledět?  Budou jednou šťastné ony? Cítila jsem, jako bych svůj život plně nežila, ale pouze přežívala.

Rozhodla jsem se to změnit. 

O čem je kniha...

O náročné proměně sama sebe a mého života, o překročení mnoha obav a strachů, o velkých krocích do nejistoty, vypořádávání se s mnoha propady vyplouvajících emočních vln, stejně jako o tom, jak jsem díky souboru channelovaných poselství, které jsou součástí této knihy, došla nejen k novému harmonickému vztahu, ale i k naplnění všech životních směrů, které si dnes užívám.

A o tom je právě moje kniha Dvojplamen v realitě.

O naplněném životě ve všech směrech jsem na začátku cesty ani nesnila, dnes vím, že pokud zharmonizujeme sebe, své nitro, své vztahy, tak ruku v ruce se zharmonizuje celý náš život.

Nejprve mnoho přesvědčení a částí ve mně samotné muselo "zemřít", abych se mohla plně spojit sama se sebou, s Marcelou, která se schovávala uvnitř za všemi uloženými programy, postoji, obavami a strachy. 
 

Proměnou svých omezujících podvědomých postojů a přesvědčení měníme sebe, své vztahy a celou naši realitu." Užijte si svůj jedinečný proces energetického sladění života, pomocí ukazatelů harmonizačního klíče, který objevíte v této knize.

Dnes mohu říct, že jsem vděčná i sama sobě za otevření a pochopení pravdy o smyslu života, o účelu vyplouvajících nepříjemných emočních vlnách a já plně doceňuji vše, čím vším jsem prošla, a co vše jsem poznala, přijala a zvládla.

 

Byl to dlouhý proces samostudia mnoha moudrých knih, vyzkoušením různých návodů, pokusů a omylů k odhalení harmonizačního procesu a skrytých klíčů nejen ve vztahu, ale ve všech životních směrech. Trvalo mi to devět let, než jsem mohla prohlásit:" Pochopila jsem smysl života, své emoce, své nitro, svůj život a sama sebe.

Tato kniha Vám přináší mnoho prožitých zkušeností a channelovaných ukazatelů, a vy tím dostáváte velkou možnost zkrátit si svou cestu za štěstím o několik let.

 

Ohlasy čtenářů:
Děkuji moc Marcelko 💜 za nádherné meditace a knihu! Ta je pro mne úplný poklad...nemohla jsem na něco přijít delší dobu i přesto, že jsem pátrala, ovšem vím, že vše je načasované a vše ve správný okamžik přichází...a tvoje kniha plná moudrosti mi dala již mnoho odpovědí, a to jsem teprve na str. 30... Děkuji moc Alenka Š.

Máte chuť žít svůj život v lásce, štěstí, radosti
a vnitřním klidu?

 

Žijte život, ve kterém si splníte své touhy a přání, a když se ohlédnete
časem zpět, budete žasnout, co vše jste ve svém životě dokázali, a jak krásně se cítíte.

 

Budete si vážit sami sebe, svých vztahů a vnitřního naplnění, které pocítíte ve všech vašich životních směrech.

 

 

Já takový život již žiju a nestalo se to mávnutím kouzelného proutku, šla jsem cestou, kde jsem více riskovala, různé cesty zkoušela a do nejistoty mnohokrát vstupovala než jsem objevila klíč k smysluplnému životu, k láskyplnému vztahu naplněného vzájemnou podporou a úctou. Ocitli jsme se v procesu vnitřních změn s vynořující se vnitřní bolestí, vnitřních záznamů k přeladění.

Našla jsem uvnitř sebe klíč, jak žít a být šťastná.

A tato cesta našeho sladění se propojila v poznání dokonalého vnitřního systému, kterému dnes říkám VNITŘNÍ HARMONIZAČNÍ PROCES - SKRYTÝ KLÍČ V KAŽDÉM Z NÁS.

Kniha ve vás zažehne touhu žít svůj život naplněný štěstím,
láskyplnými vztahy, radostí a hojností.

A tak díky našemu příběhu vnitřní proměny a souboru poselství uvidíte, že je vše možné, že to může být i váš jedinečný láskyplný a spokojený životní příběh...

 

Nejlepší investicí je investice do sebe, do vývoje vědomí a svého rozvoje
pro zvýšení své moudrosti, hojnosti a blahobytu.

Staňte se bohatším cestou vlastní proměny.

Velmi si přeji navrátit i Vám odvahu a předat Vám ukazatele k získání vnitřní spokojenosti, radosti a štěstí, na které máme všichni právo.

Ptáte se, jako kdysi já: Kde je moje vnitřní radost, kam se ztratila? Výchovou a vzdělávacím systémem s mnoha vytvořenými pochybnostmi o sobě, převzatými vzorci a vytvořenými přesvědčeními se vytratila. 

Tato kniha vznikla, aby byla inspirací i vám, abyste poznali sami sebe, žili smysluplné vztahy, splnili si svá přání a tvořili s láskou svůj spokojený život ve všech životních směrech.  Žijte svůj  šťastný příběh, který nejen vás za srdce chytí.

Chci Vám ukázat, že si můžete plnit svá přání, ačkoliv se vám to může zdát ještě nemožné, všichni žijeme v tělech s uloženými dávnými vzorci v podvědomí, které omezují nás samotné, naše vztahy a skrze tato nastavení vnímáme svět a vytváříme svůj omezující pohled na život. Když přeladíme sebe, své podvědomí pomáháme svým životním příběhem k životnímu přerodu a restartu ostatním. Je krásné žít bez vnitřních omezení s vnitřním klidem, láskou a radostí.

Přeji si, aby tato kniha byla pro Vás nástrojem, jak odhalit své vnitřní nastavení získané samotným vývojem a otevřela vaše vnitřní vhledy a vrátila Vám odvahu, naději a nadšení do vašeho života,  aby jste se opět cítili uvnitř i vně svobodní bez omezení na své cestě ke štěstí.

Štěstí je radost, sebehodnota, sebeúcta, sebedůvěra a sebědomí. To jsou vnitřní hodnoty hojnosti,  které se na životní cestě plně rozvíjejí, jen jste pod tlakem materiálních povinností a vnitřních omezení zapomněli, že tyto hodnoty pod všemi starostmi máte.

Na cestě k harmonickému životu se všichni setkáváme se spoustou životních výzev a otázek.

V mé knize najdete také i naše výzvy a možnosti, jak si s nimi poradit, jak svůj příběh a vztah pochopit, proč se nám některé situace dějí a stále dokola opakují. Náš příběh včetně poselství ze Zdroje je součástí této knihy. 

 

 

Proč dvojplamen v realitě?

 

Od začátku našeho vztahu jsem cítila, že k sobě patříme, že můj muž má uvnitř sebe vše, co já vlastně hledám. Vyrovnanost, svobodu a vnitřní klid. Všechno to, co jsem já tolik chtěla.

Prožívali jsme spolu nádherné chvíle plné porozumění, otevřenosti a radosti. Líbila se nám každá chvíle, kterou jsme mohli být spolu.

Postupem času vyvstávali v různých situacích okolnosti a v mé mysli pochybnosti, proč spolu vlastně nemůžeme být. Emoční i fyzické bolesti přicházely v různých časových intervalech a tím sílilo i moje přesvědčení, že se jednoho dne musíme rozejít a jít každý svou cestou. 

Hledala jsem, co se párům duše vlastně děje, jak to vypadá v realitě, v každodenním životě a jak vše zvládnout. Moje hledání, poznání, vlastní zkušenosti ,a jak nás odhalení podvědomých příčin provedlo procesem vlastní proměny, uvádím v této knize. Tři roky jsem byla vnitřně vedena předat informace o vnitřních odhaleních a sladění duše a těla v realitě včetně přijatých channelovaných poselství určených pro tuto dobu.

S vděčností a láskou vám naše zkušenosti předávám .

 

Kniha Dvojplamen v realitě

 

Vědomým čtením v této knize:

  • dosáhnete otevření uložené pravdy o smyslu života, kterou v sobě všichni máme.
  • pochopíte vlastní emoce a získáte mnoho nových vhledů pro vlastní proměnu
  • budete vnímat a cítit:" vždyť já to vlastně všechno vím a znám." Pocítíte svou moudrou část duše a rozpoznáním svých emocí vyplouvajících z vašeho nitra při čtení, projdete vlastním sebepoznáním, emoční očistou
  • dostáváte ukazatele k pochopení svého životního příběhu, rozpoznáte vrstvy svých podvědomých programů, uložených postojů, převzatých přesvědčení ...
  • pochopíte životní cestu svých blízkých i ostatních lidí kolem sebe...budete umět pomoci nejen sami sobě z životních úskalí
  • se nebudete nudit, není nudným návodem na šťastný život
  • nebudete šťastným člověkem za jednu noc, život je vědomá cesta

Tady jsou nadšené ohlasy
některých čtenářů:

Úžasná kniha i meditace Marcelko, mezi všemi skvělými knihami, co jsem přečetla mi tato přichází něco jako dortíček..i když mám velmi ráda ovoce a zeleninu 🙂 ...krásně se čte, je srozumitelná, takový krásný výdech a nádech... Ještě ji čtu...a nějak si ji vychutnávám... Zdravím moc, a děkuji za krásu jež sdílíš. Vím velmi dobře, že skvělé věci se dávají a posílají dál proto, aby i druzí se mohli posunouti. A hlavně si přeji ať se lidé též posouvají k lásce a ať je jich co nejvíc...klidně všichni. Skvělým věcem patří cesta vpřed, a tou vaše skvělá kniha je, úplně mnou projíždí vnitřní souhlas. Moc vás zdravím...Marcelko úžasná..
Alena CíglováÚčetní
Knihu Dvojplamen v realitě jsem dostala od paní Marcelky jako dárek. Trvalo mi téměř rok než jsem usedla k jejímu kompletnímu přečtení. Následoval proces vnitřního čištění, ale vím, že až vše odezní a sedne si, budu za tuto skutečnost vděčná. Podstatná recenze na tuto knihu za mě je, co jste byla vlastně ochotná udělat pro lidi. Jde z toho taková upřímnost, nahota a čistota. Vše bylo tak moudré a pokorné. To mě dostalo. Za sebe velmi a nejvíc oceňuji myšlenku, „vytvořit knihu, která by byla užitečná“. To poslání, vložená energie a čas jsou velmi obdivuhodné aspekty. Je to výjimečně pokorné, upřímné a přesvědčivé dílo. V konkrétních situacích, které se v něm uvádějí, se najde většina z nás, byť si mnohé z nich sami sobě nechceme připustit. Marcelka za čtenáře vše vyslovila, nezbylo jen se smířit s tím, co člověk četl. Je to skutečně významné čtení, doporučuji ho každému, kdo chce žít tak, jak si ve svých nejtajnějších představách vysnil. Věřím, že je k tomu kniha velmi dobrým nástrojem. Doporučuji si knížku přečíst s co nejhlubší upřímností sám k sobě. Marcelce za mě patří upřímný respekt za vložení vlastních zkušeností a za odhodlání jít s kůží na trh. Jste významná osoba s nádherným posláním, pokorná a lidská. Děkuji, že se naše cesty zkřížily. Jste dobrá..
Pavlínka TomšovicováDisponent dealerství Škoda Auto 2019 v ČR
Milá Marcelko, rád bych poděkoval za knihu, kterou jsem si přečetl s velkou chutí a radostí. Napsal ji skutečný Mistr. Obdivuji Tě a skláním se před Tebou, co jsi vše prošla a poznala, kam až jsi došla. Knihu Dvojplamen v realitě budu rád šířit mezi připravené, do rukou těch, pro které je Tvá kniha určena. Ze srdce přeji krásný čas !  Milí čtenáři z této krásné nadčasové knihy cítím opravdovost a upřímnou touhu sdílet channelovaná poselství a vlastní zkušenosti s připravenými. Kniha nabízí inspiraci, poučení a naději na život plný radosti, štěstí a lásky. Každý má aktuálně jiné téma “na řadě" a proto jsem tuto knihu četl tak, že jsem sledoval hlavní text a jen tam, kde jsem cítil potřebu jít aktuálně do Channelingů, jsem se ponořil hlouběji. Tímto způsobem můžete knihu číst i vy. Každý nalezne vždy to, co je pro něho aktuální. Tahle kniha tak neskončí nikdy na polici ale bude po dlouhou dobu vaším průvodcem, vždy ji budete chtít mít po ruce.
Mojmír Čalkovskýspecialista na posvátnou geometrii
Milá Marcelko, děkuji za Tebe a za Tvou nádhernou tvorbu. Tvá kniha mi konečně poskládala mé puzzlíčky do nádherného obrazu mojí vastní tvorby. Nacházím v ní tolik moudrosti a vedení ve svém vlastním životě a nejen to. Je mi nádhernou průvodkyní v mé práci, kdy i já díky vzkazům mohu toto Tvé tvoření posílat dál a léčit zraněné bolístky jiných. Ty to tak nádherně vše popisuješ a ukazuješ světu, že se není čeho bát. Učíš nás být sami sebou jít do toho a konečně si to tady užívat, radovat se, důvěřovat a milovat život se vším, co nám nabízí. Děkuji a přeji Ti ať ve svém životě tvoříš nadále tyto nádherné díla ku prospěchu nás všech.
Veronika ŠromováEnergetická terapie zvukem
Knihu mi Marcelka věnovala osobně, byla to vlastně první kniha, kterou mi někdo daroval. Velmi si toho vážím a pravidelně kontroluji její přítomnost v knihovně. Toto dílo je mi sympatické tím, že není moc dlouhé… 😊 a má velmi významný obsah poselství pro tuto dobu. To je skvělá kombinace. Čtením příběhů získává čtenář přidanou hodnotu, která nastupuje až tehdy, kdy se knížka zase zavře. Vyplouvají originální autentické dávno zapomenuté zážitky, traumata, zkrátka dějová linka, kterou nám napsal sám život a víte jak na to. Jedná se vlastně o romantické drama, které vždy skončí láskou.
Pavlína TomšovicováDisponent dealerství Škoda Auto 2019 v ČR
Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou ojedinělý soubor poselství z duchovních sfér, které po několik let přijímala a nadále přijímá Marcela Němcová. Vězte, že Marcela je jednou z nás, obyčejnou ženou, která touží po radosti, zdraví, štěstí a lásce.Její životní příběh je součástí knihy, která nyní navíc může posloužit nám všem. Stačí knihou zalistovat a zastavit se právě tam, kde nás to zaujme.  Nebo číst hezky od začátku, s přestávkami, jak si budeme jednotlivá témata zpracovávat. Marcelu znám osobně, předala mi krásné poselství ve chvíli, kdy jsem měla určité pochybnosti, hledala jsem odpovědi na své otázky. Přeji i Vám, milí čtenáři, abyste si v knize či při osobním setkání s Marcelou našli to, co v danou chvíli potřebujete. Život je krásný dar a stojí za to jej žít vědomě.
Vlasta Fišrováredaktorka Kláštereckých novin 
Milá Marcelko, děkuji za meditace i Tvou knihu a krásné věnování, hodně na Tebe myslím, ráda bych se s Tebou jednou viděla. Meditace jsou silné a "úderné", před usnutím si je pouštím a život se mi mění, dostávám hodně podnětů v každodenním životě. Přála bych si mít hotovo, někdy nevím čím své čištění začít, jsou to vlny, kdy jsem jednou smutná, jindy jsem radostná a jedu na krásné vlně ...je to proces a já vím, že jsem tvůrce svého života. S knihou jsem začala intenzivněji pracovat, je úžasná a dává mi návod a inspiraci k rušení a změně mých programů. Děkuji za vše a měj se krásně, užívej si života S láskou Marie
Marie M

Ukázka z knihy

Co se nachází uvnitř nás a proč se chováme tak, jak se chováme?

Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se po mnoho životů energeticky ukládaly do akášické kroniky naší duše. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny varianty způsobu chování.

Sami sebe dostáváme do nesnází, pokud někoho posuzujeme, soudíme, hodnotíme, protože část v nás, která někdy udělala to stejné, je v nás samotných odsouzena a trpíme i my. Trápíme tak i sami sebe, proto je velmi důležité překonat energie odsuzování a srovnávání, tím se zbavit tohoto uloženého podvědomého břemene, které jsme získali samotným vývojem duše.

S hlubokou vděčností a láskou je tato kniha věnována všem lidem hledajícím vnitřní klid, radost, lásku a
jedinečnost své krásné duše.

Energie této knihy napomáhá započít procesy energetické očisty, vyššího poznání, uvědomění, znovuzrození dotýkající se hluboce každé hledající duše cestu ke štěstí.

Přijatá poselství a jejich energie startují cesty k odhalení sebe, své duše v procesu energetického přeladění a znovuzískání své životní síly v plné míře.

Získáte nové ukazatele pro své vědomí, kde odpadají závoje zapomnění, kdo jsme a proč jsme tady. 

Předávám vám náš otevřený osobní příběh a soubor přijatých poselství, které nám byly velkou pomocí k vnitřní bolestné emoční proměně, k harmonickému soužití nás dvou.

Původ všech přijatých poselství v mé knize mi byl odhaleno záhy po vydání knihy, bylo pro mne velkým překvapením, že se jedná o pradávnou moudrost Lemurijského kola učení určenou lidstvu pro tuto dobu, která je uložena v každém z nás..

Otevřete se tak své pravdě uložené ve vašem nitru.  Harmonizační klíč odemkne vaši jedinečnou cestu za štěstím.

Vědomým čtením a uvědomováním si sebe přepíšete podvědomé emoční zápisy duše a dotknete se hluboko krásy vaší jedinečné duše. Ucítíte ve svém nitru pravdu svého žití, za srdce vás energie poselství chytí, pocítíte úlevu, budete vědět, jaké kroky zvolit kupředu.

 

 

OBJEDNEJTE SI KNIHU Dvojplamen v realitě nyní.
 Někdy se z "později" stává "nikdy". 

Takže pokud cítíte touhu vědět víc, objednejte si knihu PRÁVĚ TEĎ a získejte průvodce na cestu za svým láskyplným životem a šťěstím ve všech směrech. 

Je to kniha, která může velmi změnit Váš život a takové věci se neodkládají 🙂

E-kniha Dvojplamen v realitě stojí 330 Kč, vy ušetříte peníze za poštovné a také šetříme i naše lesy

S úctou a objetím Marcela

Průvodce vnitřní harmonie 

Osobní harmonizační sezení, které změní váš život

SLADĚNÍ DUŠE, MYSLI A TĚLA. Budete vědět, jak se spojit se svým vnitřním světem, a jak získat odpovědi na vaše otázky.

E-kniha Dvojplamen v realitě

V knize předávám náš osobní příběh vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství určených pro tuto dobu.

E-book zdarma

Jak obnovit vnitřní klid a harmonizovat energie rodových liní

Fáze vývoje partnerů duše zdarma

Vztah je léčebnou dvou zraněných duší, partnerský vztah je nejnáročnějším pozemským úkolem.

Vysokovibrační obrazy a autorské reprodukce

Energetické obrazy předávají informace světla vyjádřené vibrací, pro aktivaci vyšších frekvencí i ve vašich domovech.

Leporela

aneb získejte svojí soukromou galerii vysokovibračních obrazů

Semináře

Teoreticko praktická setkání pro obnovení spojení se svým vnitřním vedením, svou duší, svými průvodci k obnovení schopnosti vnitřního napojení a komunikace - channelingu.
Praha

Vysovibrační channelované meditace

Audio meditace 1+1 zdarma

Blog

Zavděčování vytváří závislost, řekněte jí od této chvíle dost. Zavděčování je chování, které děláte, když uvnitř sebe…
Celý článek
Posvátné jsou všechny vztahy. Asi už víte, že proces sladění duše, mysli a těla je velmi složitý…
Celý článek
V záměrech je obrovská síla, důležitá je však vaše víra. Víra v sebe, ve svou božskou životní…
Celý článek
Přijaté poselství pro znovuspojení partnerů duše tzv Dvojplamenů. Otevírám energetické brány pro spojení a sladění partnerů duše…
Celý článek
Proč Dvojplamen v realitě? V této nové době, v nové energii planety dochází ve velkém počtu ke…
Celý článek
21/12 2019 Poselství pro pracovníky světla.Vaším světelným tvořením stahujete a předáváte vysoké vibrace do tohoto světa, vaší…
Celý článek