Téma seminářů 2021

Cesta, jak umět pomoci sami sobě....... a cítit se šťastní ♥

 

Osvojení  vnitřního procesu sladění
duše a těla.

Provedu vás vlastním pochopením a odhalením, jak si vy sami můžete pomoci z životních úskalí. 

Ukážu vám, jak si i s vnitním životem hrát, již není potřeba se něčeho bát.

Všichni máme právo být šťastní!

 


Dostává se vám možnost osvojit si své jedinečné schopnosti a poznání,
Napojením se na své nitro, na svou duši, na své duchovní průvodce. 
Otevřete se svému vnitřnímu vedení, budete vědět, jak harmonizovat svůj život
ve všech životních směrech.

Jak sladit duši, mysl a tělo, dávná přesvědčení uložená v podvědomí a myšlenky, které ovlivňují naše prožívání lásky, štěstí a radosti.

Nová úroveň a další fáze vědomého procesu vlastního posunu k harmonickému životu.
Otevřete se svému vnkitřnímu umění, jak pomoci sami sobě a tím i svým blízkým.

Vaše touha, rozhodnutí a vnitřní svolení je vaší bránou pro vnitřní spojení.

CELODENNÍ SEMINÁŘE 2021

V praktické části si vyzkoušíte a osvojíte vlastní skryté schopnosti naladění se na frekvence kanálu pro komunikační proces - channeling. Budou vám odhalovány potřebné konkrétní informace, o kterých na úrovni mysli ani netušíte.

Channeling - telepatické spojení s duchovním průvodcem vám vždy bude tou nejdokonalejší pomocí na vaší cestě, kterou s laskavostí a podporou vždy obdržíte.

Vlastním vývojem jsme si vytvořili a nevědomě uložili mnoho přesvědčení a postojů především sami k sobě ale i k otci, matce, rodině, penězům, dluhům, vztahům, které na úrovni vědomí nevidíme a rozumem neohalíme, máme je uložená v našem nitru, na úrovni podvědomí a právě spojením a komunikací získáte ty nejdokonalejší ukazatele právě pro vás. 

Určitě také znáte tvrzení, že sebepoznání a spojení se sami se sebou ve svém nitru za nás nikdo neudělá.

A toto tvrzení je nyní velmi zásadní k přijetí za své, pro lepší život nás všech. Naše mysl a chápaní života v různých situacích minulosti vytvářela části v nás, (jak popisuji v mé první knize).

Tyto části si ale zároveň vytvářely různé postoje a přesvědčení, skrze které stále vnímáme svět a lidi kolem nás a vytváříme si dál omezující a nespokojenou realitu. A o vnitřní vedení k vlastní moudrosti a k jejich rozpoznání, pochopení, uvědomění jde.  
                                                                     A nyní nadešel ten správný čas objevit svou vnitřní krásu.

 Pro koho je tento proces vhodný?

Pro ty z vás, kdo cítí volání svého nitra, máte zájem a silnou touhu žít harmonický, láskyplný život a hledáte cesty, jak sami sobě i svým blízkým pomoci a máte chuť na sobě vědomě pracovat. A také si umíte sami pro sebe vytvořit potřebný čas a prostor.

VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ A KURZY POSKYTUJÍ VĚTŠÍ PROSTOR PRO PRAKTICKOU ČÁST PRÁCE SAMA SEBOU,
DŮKLADNÉ OSVOJENÍ VNITŘNÍHO HARMONIZAČNÍHO PROCESU PRO NAPOJENÍ SE NA SVOU VNITŘNÍ KOMUNIKACI A PŘÍJEM INFORMACÍ POMOCÍ CHANNELINGU.

Toužíte se ve svém životě konečně radovat?

 • Budete si sami umět pomoci, jak se na cestě vlastního posunu a růstu, uložených přesvědčení, vzorců, postojů a podvědomé tíhy zhostit.
  (teoretická část)
 • Jak harmonizovat uložená přesvědčení a traumata osobní i rodové linie.
  (praktická část)
 • Jaké kroky zvolit k obnovení vnitřního klidu a radosti.
  Vždy bude záležet na vás, kolik sobě věnujete času a klidu pro práci sami se sebou.
 • Jak se správně svého podvědomí tázat, aby se vám uložená přesvědčení k přepisu a odpojení mohla ukázat.
  Provedu vás tréninkem napojení se na podvědomí, duši, duchovní průvodce, jaké otázky pokládat, osvojíte si, jak se sami svého vedení ptát.
 • Jak pochopit své myšlenky plné strachu, pochybností a obav.
  Jsou to pouhé energie a části vytvořené v nás samotným vývojem.
 • Jak otevřít v sobě moudrost Lemurijského (plejádského) učení, která je uložena v každém z nás.
  Lidská DNA v sobě nese moudrost , která je v každém z nás, přišel čas vytvořit místo uvnitř sebe, energie tíhy uložená v nás této vnitřní moudrosti stíní.
 • Proč a jak vám pouze vaše nitro správnou cestu ukáže.
  Všechny informace vývoje naší duše jsou uloženy v nás, proto jen my sami můžeme dostat odpovědi na otázky.
 • Jak získat sám v sobě na všechny vaše otázky odpovědi.
 • Jak sladit mysl, tělo a duši, aby se zázraky mohly začít dít.
  Praktická část vědomého dechu, meditace, spojení pro každodenní život
 • Obdržíte ukazatele k pochopení svého vnitřního vedení, svého smyslu života, podvědomí a systému zrcadlení ve vašem životě.

Co vám to přinese?

 • Budete umět sami sobě pomoci. Nebudete závislí na pomoci druhých.
 • Otevřete svou intuitivní schopnost, svůj vnitřní hlas a postupně budete umět pomoci nejen sami sobě, bude vás bavit tato krásná vnitřní hra.
 • Osvojíte si, jak se sami ptát, získáte odpovědi na otázky, poznáte své poslání i dávná uložená přesvědčení, budete vědět, jaké dávné postoje přenastavit a čeho se pustit, otevřete tuto schopnost v sobě, je to i váš dar.
 • Odhalíte, kdy a jak jste si uložili různá přesvědčení, pochopíte své vyplouvající emoce, naučíte s nimi pracovat sami pro obnovení klidu.
 • Postupně sami otevřete vnitřní část uložené moudrosti, budete vědět, jak harmonicky žít svou životní cestu.
 • Obnovíte spojení se svým nitrem, svým vnitřním hlasem k získání odpovědí kdykoliv, kdy toto spojení budete chtít.
 • Budete zvládat rozlišení situací z nadhledu, co vám okolí zrcadlí a proč. Otevřete v sobě dar nadhledu potřebný pro každodenní život.
 • Získáte vlastní podvědomé sebepoznání, které má velký vliv na váš šťastný život.
 • Dostáváte jedinečnou možnost poznat, co vaši duchovní průvodci touží odhalit právě vám.


Budu vám praktickým průvodcem k osvojení si procesu vnitřní komunikace, poznáte svou jedinečnost své krásné duše a budete umět nejen sami sobě pomoci v každodenním životě z životních úskalí, nepohody, tíživých emocí, nemocí."


"Nejlepší investicí je investice do sebe, do vývoje vědomí a svého rozvoje, pro získání své vnitřní radosti, moudrosti, hojnosti a blahobytu."


Sama jsem prošla intenzivními vlnami hluboké očisty a dostalo se mi mnoha odhalení, zkušeností a pochopení, jak pomoci i ostatním prožívat život s vnitřním klidem, svou vlastní radostí a v proudu hojnosti, odpojíme li podvědomé nastavení sami v sobě.

Těchto poznání se mi dostávalo i na klientských sezeních, kterých probíhalo s klienty mnoho, pomáhala jsem nejenom sobě, nám dvěma ale i rodině, přátelům, známým a klientům, kteří přicházeli se svou touhou změnit svůj život v lásku a harmonii, a vymanit se z životních nesnází.

Aby ustal vnitřní myšlenkový boj, bolest nebo chaos.

Jak se umět sám správně tázat, jaké otázky klást ?

Mnoho lidí se ještě vyhýbá pohledu do svého nitra, chápu, vždyť nás to nikdo neučil, jak sám sebe vlastně uvnitř poznat, uzdravit, pochopit vnitřní postoje a různá přesvědčení, které můžeme pouze my sami změnit. Nechceme se cítit špatní.

Je to vnitřní” hra “sám se sebou, komunikace s duší a se svými částmi osobnosti pro šťastný život ve zdraví, radosti, hojnosti a lásce. Na úrovni rozumu-ega to neobjevíme ani nevymyslíme a jednoho dne k tomuto poznání dojde každý.

Svou touhou najít " návod na život", svou terapeutickou praxí a samostudiem jsem získala velmi cenné zkušenosti, a nyní jsem vedena předávat je uceleně i s pomocí channelingu také vám..

Bylo mi odhaleno nové poznání, jak se sama správně svého vnitřního vedení tázat, jaké otázky klást, a sepisuji stále mnoho neuvěřitelných příkladů a příběhů podvědomého nastavení, o kterých v běžném životě ani netušíme, že je máme, a jak nám nevědomě blokují v realitě prožívání radosti, lásky, zdraví, hojnosti i lásky.

A pak přišlo to nejlepší...naplnění, radost, nadšení a mnoho rozzářených očí a nádherné lehkosti získané pochopením svého života, rozpoznáním svého uloženého nastavení, svých prožívaných úskalí a následné úlevy po procesu.
(Anonymní kazuistiky postupně s vámi budu také sdílet na webu, pro vaši představu tohoto vnitřního procesu k přeladění podvědomého nastavení sám sebe)

"Pamatujte, jsou to pouhé uložené energetické záznamy, to nejsme my.“

„Jsem vnitřně vedena ukázat i vám cestu, jak na to, jak si vy sami můžete pomoci a v každodenním životě si budete umět také poradit. 

Je to cesta, jak postupně odložit uložená podvědomá břemena, která jsme získávali samotným vývojem duše.
Konečně můžete začít žít šťastný život v lásce a hojnosti, na který máme všichni právo a je to i náš plán duše..
Začít však musí chtít každý sám u sebe.

„Jste jedineční a velkolepí, a tato skutečnost se odhaluje postupně nám všem a nyní i vám.„

Žijte také svůj život tak, abyste na konci života nemuseli ničeho litovat.

REFERENCE: Milá Marcelko, ty jsi anděl, kterého Nebe poslalo na Zem, aby tady pomáhal lidem. Tvá práce, tvá pomoc je tak mocná a silná, díky velké lásce, kterou je prostoupena. Díky tobě a tvému daru jsem pochopila a ucítila, že jsem milována, uzdravila jsi mé tělo, moji mysl, moji duši a to na těch nejhlubších úrovních. Nedokážu slovy vyjádřit míru vděčnosti, kterou cítím. A tak vyjadřuji tím nejsilnějším děkuji, děkuji, děkuji.
Blanka Reslová

Určitě také znáte tvrzení, že to za nás nikdo neudělá. A toto tvrzení je nyní velmi zásadní k přijetí za své, pro lepší život. Naše mysl a chápaní života v různých situacích minulosti vytvářela části v nás, (jak popisuji v mé první knize). Tyto části ale zároveň vytvářely různé postoje a přesvědčení, skrze které stále vnímáme svět, lidi kolem nás a vytváříme si dál omezující realitu. A nyní nadešl ten správný čas objevit svou vnitřní krásu.

Tázáním se svého podvědomí, což bude součástí tréninku, výuky na seminářích a osobních sezeních,
dostanete jedinečné ukazatele pro naprosto nečekané odpovědi od vašeho podvědomí.

Obdržíte vždy to, co jste si uložili v minulosti vy sami vlastním prožitkem. A proto jen vy sami můžete vstoupit do svého nitra a získat odpovědi, pochopit své emoce a životní situace ve kterých se nacházíte. Po té si osvojíte vytvoření a uložení nových nastavení a záměrů pro váš radostný a spokojený život.

 

Nové energie planety velmi napomáhají této nové fázi vnitřního očistného procesu léčení v každém z nás.

V této době vyplouvá mnoho vnitřních energií v podobě nepříjemných emocí, které jsme v sobě kdysi uložili, udusili, uzavřeli.
Proto se mnoho lidí necítí v pohodě, jsou rozladění a necítí se dobře na duši i těle.

Já jsem velmi potěšena a vděčná za vše, čím vším jsem prošla, co vše jsem dokázala ve svém životě změnit a nastudovat, abych otevřela své intuitivní schopnosti i umělecké talenty tvořivosti, které uvnitř mne spaly. Děkuji všem, kdo byl a je součástí mého života, abych svými prožitky v zoufalých situací začala hledat příležitosti poznání sebe, kým jsem a proč jsem tady.

Děkuji za všechno, co se odehrává v této krásné době a těším se, co krásného ještě přijde. Děkuji za všechny informace a vhledy, které přijímám a mohu předávat i vám.

PS: Nové informace postupně přepisuji a zpracovávám, vaší registrací k odběru poselství a zpráv zdarma do vašeho e-mailu, vám neunikne žádné z nich. Chci se zaregistrova k odběru poselství zdarma. Plánované akce a semináře - další termíny jsou v přípravách a budou postupně doplňovány.

(Víte li o skupince lidí a máte zájem o tento seminář i ve vašem městě, napište mi, zavolejte a společně najdeme nějaké řešení)

Těším se na vás

Zde naleznete více Informací o mě

Další termíny jsou v jednání a v realizaci, postupně budou přidávány do Kalendáře akcí.

Co se nachází uvnitř nás a proč se cítíme tak, jak se cítíme?

Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se naším vývojem duše energeticky ukládaly. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny možné varianty programů, postojů, přesvědčení a způsobu chování, které se v této době učíme propoustět.

Každý bolestný pocit, který projde naší myslí a tělem je náš, kdysi jsme ho prožili a v podvědomí uložili, jinak by v naší mysli nebyl a neprožívali bychom ho. A podle našich vlastních podvědomých nastavení jsou k nám také přitahováni lidé a prožíváme k pochopení svého zraněného nitra i různé nepříjemné situace. Vždy je to oboustranná cesta vnitřního léčení, kde není obětí ani viníků, je to vzájemný léčebný proces.

Nyní je jen a jen na každém z nás, abychom vyplavované emoce rozpoznali, pochopili a nastavené postoje, přesvědčení a programy navždy propustili, protože nikdo to za nás opravdu neudělá. Jsou to naše nastavení a odpovědi nalezneme pouze my sami uvnitř sebe. Sami jsme si je nevědomě vytvořili.

Praha

Vytvořeno s láskou na mé cestě k vnitřnímu klidu a obnovení štěstí a radosti v nás všech.

Osobní harmonizační sezení, které změní váš život

SLADĚNÍ DUŠE, MYSLI A TĚLA. Budete vědět, jak se spojit se svým vnitřním světem, a jak získat odpovědi na vaše otázky.

E-kniha Dvojplamen v realitě

V knize předávám náš osobní příběh vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství určených pro tuto dobu.

E-book zdarma

Jak obnovit vnitřní klid a harmonizovat energie rodových liní

Fáze vývoje partnerů duše zdarma

Vztah je léčebnou dvou zraněných duší, partnerský vztah je nejnáročnějším pozemským úkolem.

Vysokovibrační obrazy a autorské reprodukce

Energetické obrazy předávají informace světla vyjádřené vibrací, pro aktivaci vyšších frekvencí i ve vašich domovech.

Leporela

aneb získejte svojí soukromou galerii vysokovibračních obrazů

Semináře

Teoreticko praktická setkání pro obnovení spojení se svým vnitřním vedením, svou duší, svými průvodci k obnovení schopnosti vnitřního napojení a komunikace - channelingu.
Praha

Vysovibrační channelované meditace

Audio meditace 1+1 zdarma

Blog

Zavděčování vytváří závislost, řekněte jí od této chvíle dost. Zavděčování je chování, které děláte, když uvnitř sebe…
Celý článek
Posvátné jsou všechny vztahy. Asi už víte, že proces sladění duše, mysli a těla je velmi složitý…
Celý článek
V záměrech je obrovská síla, důležitá je však vaše víra. Víra v sebe, ve svou božskou životní…
Celý článek
Přijaté poselství pro znovuspojení partnerů duše tzv Dvojplamenů. Otevírám energetické brány pro spojení a sladění partnerů duše…
Celý článek
Proč Dvojplamen v realitě? V této nové době, v nové energii planety dochází ve velkém počtu ke…
Celý článek
Jak probíhá harmonizace emočního a mentálního naprogramování? Co znamená emoční a mentální naprogramování? Všechny naše zkušenosti s…
Celý článek