Téma seminářů 2021

Cesta, jak umět pomoci sami sobě....... a cítit se šťastní ♥

 

Osvojení  vnitřního procesu sladění
duše a těla.

Provedu vás vlastním pochopením a odhalením, jak si vy sami můžete pomoci z životních úskalí. 

Ukážu vám, jak si i s vnitním životem hrát, již není potřeba se něčeho bát.

Všichni máme právo být šťastní!

 


Dostává se vám možnost osvojit si své jedinečné schopnosti a poznání,
NAPOJENÍM SE NA SVÉ NITRO, NA SVOU DUŠI, NA SVÉ DUCHOVNÍ PRŮVODCE
A VYŠŠÍ BYTOSTI.
Otevřete se svému vnitřnímu vedení, budete vědět, jak harmonizovat svůj život
ve všech životních směrech.

Jak sladit duši, mysl a tělo, dávná přesvědčení uložená v podvědomí a myšlenky,které ovlivňují naše prožívání lásky, štěstí a radosti.

Nová úroveň a další fáze vědomého procesu vlastního posunu k harmonickému životu.
Otevřete se umění CHANNELINGU, jak pomoci sami sobě a tím i svým blízkým.

Vaše touha, rozhodnutí a vnitřní svolení je vaší bránou pro multidimenzionálního spojení.

CELODENNÍ SEMINÁŘE 2021

V praktické části si vyzkoušíte a osvojíte vlastní skryté schopnosti naladění se na frekvence kanálu pro komunikační proces - channeling. Budou vám odhalovány vždy vás potřebné konkrétní informace, o kterých na úrovni mysli ani netušíte.

Channeling - telepatické spojení s duchovním průvodcem vám vždy bude tou nejdokonalejší pomocí na vaší cestě, kterou s laskavostí a podporou vždy obdržíte.

Vlastním vývojem jsme si vytvořili a nevědomě uložili mnoho přesvědčení a postojů především sami k sobě ale i k otci, matce, rodině, penězům, dluhům, vztahům, které na úrovni vědomí nevidíme a rozumem neohalíme, máme je uložená v našem nitru, na úrovni podvědomí a právě spojením a komunikací získáte ty nejdokonalejší ukazatele právě pro vás. 

Určitě také znáte tvrzení, že sebepoznání a spojení se sami se sebou ve svém nitru za nás nikdo neudělá.

A toto tvrzení je nyní velmi zásadní k přijetí za své, pro lepší život nás všech. Naše mysl a chápaní života v různých situacích minulosti vytvářela části v nás, (jak popisuji v mé první knize).

Tyto části si ale zároveň vytvářely různé postoje a přesvědčení, skrze které stále vnímáme svět a lidi kolem nás a vytváříme si dál omezující a nespokojenou realitu. A o vnitřní vedení k vlastní moudrosti a k jejich rozpoznání, pochopení, uvědomění jde.  
                                                                     A nyní nadešel ten správný čas objevit svou vnitřní krásu.

 Pro koho je tento proces vhodný?

Pro ty z vás, kdo cítí volání svého nitra, máte zájem a silnou touhu žít harmonický, láskyplný život a hledáte cesty, jak sami sobě i svým blízkým pomoci a máte chuť na sobě vědomě pracovat. A také si umíte sami pro sebe vytvořit potřebný čas a prostor.

VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ A KURZY POSKYTUJÍ VĚTŠÍ PROSTOR PRO PRAKTICKOU ČÁST PRÁCE SAMA SEBOU,
DŮKLADNÉ OSVOJENÍ VNITŘNÍHO HARMONIZAČNÍHO PROCESU PRO NAPOJENÍ SE NA SVOU VNITŘNÍ KOMUNIKACI A PŘÍJEM INFORMACÍ POMOCÍ CHANNELINGU.

Toužíte se ve svém životě konečně radovat?

 • Budete si sami umět pomoci, jak se na cestě vlastního posunu a růstu, uložených přesvědčení, vzorců, postojů a podvědomé tíhy zhostit.
  (teoretická část)
 • Jak harmonizovat uložená přesvědčení a traumata osobní i rodové linie.
  (praktická část)
 • Jaké kroky zvolit k obnovení vnitřního klidu a radosti.
  Vždy bude záležet na vás, kolik sobě věnujete času a klidu pro práci sami se sebou.
 • Jak se správně svého podvědomí tázat, aby se vám uložená přesvědčení k přepisu a odpojení mohla ukázat.
  Provedu vás tréninkem napojení se na podvědomí, duši, duchovní průvodce, jaké otázky pokládat, osvojíte si, jak se sami svého vedení ptát.
 • Jak pochopit své myšlenky plné strachu, pochybností a obav.
  Jsou to pouhé energie a části vytvořené v nás samotným vývojem.
 • Jak otevřít v sobě moudrost Lemurijského (plejádského) učení, která je uložena v každém z nás.
  Lidská DNA v sobě nese moudrost , která je v každém z nás, přišel čas vytvořit místo uvnitř sebe, energie tíhy uložená v nás této vnitřní moudrosti stíní.
 • Proč a jak vám pouze vaše nitro správnou cestu ukáže.
  Všechny informace vývoje naší duše jsou uloženy v nás, proto jen my sami můžeme dostat odpovědi na otázky.
 • Jak získat sám v sobě na všechny vaše otázky odpovědi.
 • Jak sladit mysl, tělo a duši, aby se zázraky mohly začít dít.
  Praktická část vědomého dechu, meditace, spojení pro každodenní život
 • Obdržíte ukazatele k pochopení svého vnitřního vedení, svého smyslu života, podvědomí a systému zrcadlení ve vašem životě.

Co vám to přinese?

 • Budete umět sami sobě pomoci. Nebudete závislí na pomoci druhých.
 • Otevřete svou intuitivní schopnost, svůj vnitřní hlas a postupně budete umět pomoci nejen sami sobě, bude vás bavit tato krásná vnitřní hra.
 • Osvojíte si, jak se sami ptát, získáte odpovědi na otázky, poznáte své poslání i dávná uložená přesvědčení, budete vědět, jaké dávné postoje přenastavit a čeho se pustit, otevřete tuto schopnost v sobě, je to i váš dar.
 • Odhalíte, kdy a jak jste si uložili různá přesvědčení, pochopíte své vyplouvající emoce, naučíte s nimi pracovat sami pro obnovení klidu.
 • Postupně sami otevřete vnitřní část uložené moudrosti, budete vědět, jak harmonicky žít svou životní cestu.
 • Obnovíte spojení se svým nitrem, svým vnitřním hlasem k získání odpovědí kdykoliv, kdy toto spojení budete chtít.
 • Budete zvládat rozlišení situací z nadhledu, co vám okolí zrcadlí a proč. Otevřete v sobě dar nadhledu potřebný pro každodenní život.
 • Získáte vlastní podvědomé sebepoznání, které má velký vliv na váš šťastný život.
 • Dostáváte jedinečnou možnost poznat, co vaši duchovní průvodci touží odhalit právě vám.


Budu vám praktickým průvodcem k osvojení si procesu vnitřní komunikace, poznáte svou jedinečnost své krásné duše a budete umět nejen sami sobě pomoci v každodenním životě z životních úskalí, nepohody, tíživých emocí, nemocí."


"Nejlepší investicí je investice do sebe, do vývoje vědomí a svého rozvoje, pro získání své vnitřní radosti, moudrosti, hojnosti a blahobytu."


Sama jsem prošla intenzivními vlnami hluboké očisty a dostalo se mi mnoha odhalení, zkušeností a pochopení, jak pomoci i ostatním prožívat život s vnitřním klidem, svou vlastní radostí a v proudu hojnosti, odpojíme li podvědomé nastavení sami v sobě.

Těchto poznání se mi dostávalo i na klientských sezeních, kterých probíhalo s klienty mnoho, pomáhala jsem nejenom sobě, nám dvěma ale i rodině, přátelům, známým a klientům, kteří přicházeli se svou touhou změnit svůj život v lásku a harmonii, a vymanit se z životních nesnází.

Aby ustal vnitřní myšlenkový boj, bolest nebo chaos.

Jak se umět sám správně tázat, jaké otázky klást ?

Mnoho lidí se ještě vyhýbá pohledu do svého nitra, chápu, vždyť nás to nikdo neučil, jak sám sebe vlastně uvnitř poznat, uzdravit, pochopit vnitřní postoje a různá přesvědčení, které můžeme pouze my sami změnit. Nechceme se cítit špatní.

Je to vnitřní” hra “sám se sebou, komunikace s duší a se svými částmi osobnosti pro šťastný život ve zdraví, radosti, hojnosti a lásce. Na úrovni rozumu-ega to neobjevíme ani nevymyslíme a jednoho dne k tomuto poznání dojde každý.

Svou touhou najít " návod na život", svou terapeutickou praxí a samostudiem jsem získala velmi cenné zkušenosti, a nyní jsem vedena předávat je uceleně i s pomocí channelingu také vám..

Bylo mi odhaleno nové poznání, jak se sama správně svého vnitřního vedení tázat, jaké otázky klást, a sepisuji stále mnoho neuvěřitelných příkladů a příběhů podvědomého nastavení, o kterých v běžném životě ani netušíme, že je máme, a jak nám nevědomě blokují v realitě prožívání radosti, lásky, zdraví, hojnosti i lásky.

A pak přišlo to nejlepší...naplnění, radost, nadšení a mnoho rozzářených očí a nádherné lehkosti získané pochopením svého života, rozpoznáním svého uloženého nastavení, svých prožívaných úskalí a následné úlevy po procesu.
(Anonymní kazuistiky postupně s vámi budu také sdílet na webu, pro vaši představu tohoto vnitřního procesu k přeladění podvědomého nastavení sám sebe)

"Pamatujte, jsou to pouhé uložené energetické záznamy, to nejsme my.“

„Jsem vnitřně vedena ukázat i vám cestu, jak na to, jak si vy sami můžete pomoci a v každodenním životě si budete umět také poradit. 

Je to cesta, jak postupně odložit uložená podvědomá břemena, která jsme získávali samotným vývojem duše.
Konečně můžete začít žít šťastný život v lásce a hojnosti, na který máme všichni právo a je to i náš plán duše..
Začít však musí chtít každý sám u sebe.

„Jste jedineční a velkolepí, a tato skutečnost se odhaluje postupně nám všem a nyní i vám.„

Žijte také svůj život tak, abyste na konci života nemuseli ničeho litovat.

REFERENCE: Milá Marcelko, ty jsi anděl, kterého Nebe poslalo na Zem, aby tady pomáhal lidem. Tvá práce, tvá pomoc je tak mocná a silná, díky velké lásce, kterou je prostoupena. Díky tobě a tvému daru jsem pochopila a ucítila, že jsem milována, uzdravila jsi mé tělo, moji mysl, moji duši a to na těch nejhlubších úrovních. Nedokážu slovy vyjádřit míru vděčnosti, kterou cítím. A tak vyjadřuji tím nejsilnějším děkuji, děkuji, děkuji.
Blanka Reslová

Určitě také znáte tvrzení, že to za nás nikdo neudělá. A toto tvrzení je nyní velmi zásadní k přijetí za své, pro lepší život. Naše mysl a chápaní života v různých situacích minulosti vytvářela části v nás, (jak popisuji v mé první knize). Tyto části ale zároveň vytvářely různé postoje a přesvědčení, skrze které stále vnímáme svět, lidi kolem nás a vytváříme si dál omezující realitu. A nyní nadešl ten správný čas objevit svou vnitřní krásu.

Tázáním se svého podvědomí, což bude součástí tréninku, výuky na seminářích a osobních sezeních,
dostanete jedinečné ukazatele pro naprosto nečekané odpovědi od vašeho podvědomí.

Obdržíte vždy to, co jste si uložili v minulosti vy sami vlastním prožitkem. A proto jen vy sami můžete vstoupit do svého nitra a získat odpovědi, pochopit své emoce a životní situace ve kterých se nacházíte. Po té si osvojíte vytvoření a uložení nových nastavení a záměrů pro váš radostný a spokojený život.

 

Nové energie planety velmi napomáhají této nové fázi vnitřního očistného procesu léčení v každém z nás.

V této době vyplouvá mnoho vnitřních energií v podobě nepříjemných emocí, které jsme v sobě kdysi uložili, udusili, uzavřeli.
Proto se mnoho lidí necítí v pohodě, jsou rozladění a necítí se dobře na duši i těle.

Já jsem velmi potěšena a vděčná za vše, čím vším jsem prošla, co vše jsem dokázala ve svém životě změnit a nastudovat, abych otevřela své intuitivní schopnosti i umělecké talenty tvořivosti, které uvnitř mne spaly. Děkuji všem, kdo byl a je součástí mého života, abych svými prožitky v zoufalých situací začala hledat příležitosti poznání sebe, kým jsem a proč jsem tady.

Děkuji za všechno, co se odehrává v této krásné době a těším se, co krásného ještě přijde. Děkuji za všechny informace a vhledy, které přijímám a mohu předávat i vám.

PS: Nové informace postupně přepisuji a zpracovávám, vaší registrací k odběru poselství a zpráv zdarma do vašeho e-mailu, vám neunikne žádné z nich. Chci se zaregistrova k odběru poselství zdarma. Plánované akce a semináře - další termíny jsou v přípravách a budou postupně doplňovány.

(Víte li o skupince lidí a máte zájem o tento seminář i ve vašem městě, napište mi, zavolejte a společně najdeme nějaké řešení)

Těším se na vás

Zde naleznete více Informací o mě

Další termíny jsou v jednání a v realizaci, postupně budou přidávány do Kalendáře akcí.

Co se nachází uvnitř nás a proč se cítíme tak, jak se cítíme?

Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se naším vývojem duše energeticky ukládaly. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny možné varianty programů, postojů, přesvědčení a způsobu chování, které se v této době učíme propoustět.

Každý bolestný pocit, který projde naší myslí a tělem je náš, kdysi jsme ho prožili a v podvědomí uložili, jinak by v naší mysli nebyl a neprožívali bychom ho. A podle našich vlastních podvědomých nastavení jsou k nám také přitahováni lidé a prožíváme k pochopení svého zraněného nitra i různé nepříjemné situace. Vždy je to oboustranná cesta vnitřního léčení, kde není obětí ani viníků, je to vzájemný léčebný proces.

Nyní je jen a jen na každém z nás, abychom vyplavované emoce rozpoznali, pochopili a nastavené postoje, přesvědčení a programy navždy propustili, protože nikdo to za nás opravdu neudělá. Jsou to naše nastavení a odpovědi nalezneme pouze my sami uvnitř sebe. Sami jsme si je nevědomě vytvořili.

Praha

Vytvořeno s láskou na mé cestě k vnitřnímu klidu a obnovení štěstí a radosti v nás všech.

Osobní harmonizační sezení, které změní váš život

SLADĚNÍ DUŠE, MYSLI A TĚLA. Budete vědět, jak se spojit se svým vnitřním světem, a jak získat odpovědi na vaše otázky.

E-kniha Dvojplamen v realitě

V knize předávám náš osobní příběh vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství určených pro tuto dobu.

E-book zdarma

Jak obnovit vnitřní klid a harmonizovat energie rodových liní

Fáze vývoje partnerů duše zdarma

Vztah je léčebnou dvou zraněných duší, partnerský vztah je nejnáročnějším pozemským úkolem.

Vysokovibrační obrazy a autorské reprodukce

Energetické obrazy předávají informace světla vyjádřené vibrací, pro aktivaci vyšších frekvencí i ve vašich domovech.

Leporela

aneb získejte svojí soukromou galerii vysokovibračních obrazů

Semináře

Teoreticko praktická setkání pro obnovení spojení se svým vnitřním vedením, svou duší, svými průvodci k obnovení schopnosti vnitřního napojení a komunikace - channelingu.
Praha

Vysovibrační channelované meditace

Audio meditace 1+1 zdarma

Blog

Zavděčování vytváří závislost, řekněte jí od této chvíle dost. Zavděčování je chování, které děláte, když uvnitř sebe…
Celý článek
V záměrech je obrovská síla, důležitá je však vaše víra. Víra v sebe, ve svou božskou životní…
Celý článek
Přijaté poselství pro znovuspojení partnerů duše tzv Dvojplamenů. Otevírám energetické brány pro spojení a sladění partnerů duše…
Celý článek
Proč Dvojplamen v realitě? V této nové době, v nové energii planety dochází ve velkém počtu ke…
Celý článek
21/12 2019 Poselství pro pracovníky světla.Vaším světelným tvořením stahujete a předáváte vysoké vibrace do tohoto světa, vaší…
Celý článek
Přicházejí nové duše na planetu Zemi. Nová duše je na planetě Zemi nováček, přináší nové vhledy a…
Celý článek