Individuální celostní přístup, abyste cítili svou duševní pohodu, obnovili své zdraví a zlepšili se osobní vztahy.

Osobní sezení

Sebeléčení, které změní váš život

Dějí se Vám nepříjemné situace stále dokola a ovlivňuje to i Vaše zdraví?

Ovládají vás uvnitř pocity nedůvěry, strachu, úzkosti, křivdy,  marnosti, viny, bezmoci, zrady beznaděje, zoufalství nebo se cítíte stále opuštění a sami ?

Toužíte po vnitřním klidu? Nacházíte se v nepříjemných emocích, pocitech a myšlenkách, které vám mnohdy nedají ani spát?

Pokud chcete, ráda vás povedu procesem vnitřního osvobození.

 

Ukážu vám,  jak emočně a mentálně uzdravovat a osvobozovat sami sebe.

 

Toužíte poznat kým jste a proč jste tady aumět  naslouchat své vnitřní moudrosti, a rozvíjet své talenty a schopnosti?

 

Uvnitř sebe pocítíte klid, úlevu, pochopení, uvědomění, jak kráčet dál a mít harmonické vztahy.

 

Osobní harmonizační terapie je skutečně sezení, které mi změnilo a mění život. Je to jediná “terapie” (a že jsem jich absolvovala stovky za posledních 20 let), kdy jsem skutečně prožila a cítila, že se uvnitř mne něco stalo, že se toho uvnitř opravdu mnoho zpracovalo a uvolnilo. Je to ta nejlepší investice, kterou si člověk může dát, protože se mi skutečně změnil a mění život i prožívání, a pak mi lehce šlo udělat velké životní změny a nová rozhodnutí do směru po kterém jsem toužila jít. To osvobození je pro mne obrovské. Děkuji
Michaela F. Terapeutka

Síla tohoto energetického procesu "sebeléčení" spočívá v napojení se na své nitro k HARMONIZACI omezujících záznámů vzniklých vývojem, uložených na podvědomé úrovni.

Získáte vlastní vnitřní vhledy a poznání, nadhled a odpovědi na vaše otázky, proč se Vám co dělo a děje, i proč to tak bolí, a jak z toho ven.

Čeká Vás vnitřní úleva a klid.

Dakujem za hlboký ľudsky, emocionálny a duchovný zážitok. Odvážny, prekvapujúci, vysvetľujúci, dojemný a odpúšťajúci. Je mi ľahšie na duši, naučila som sa, ako si pomôcť, keď ma niekedy zase postretne pochybnosť, strach alebo smútok. Ďakujem Marcelka, že má sprevádzaš týmto mojim procesom sebauzdravovania a sebaobjavovania. Je veľmi prijemne vidieť sa inými krásnými očam
Anna PiskováPedagog

Co se skrývá uvnitř nás?

  • Odhalíte, že pod emoční tíhou se skrývá vnitřní klid, nadšení, radost a skryté schopnosti vlastní regenerace a omlazení .
  • Pocítíte svou životní sílu, jedinečnost a vnitřní klid.
  • Dosáhnete vzájemné harmonie ve svých vztazích a postupně skončí i vaše životní dramata.

 O mně 

Velmi mne naplňuje vnitřní hluboké poznání a pochopení mnoha souvislostí životního dění 

autorka obrazu Marcela Němcová, ze série Vnitřní proměna člověka Nového věku

O vnitřní harmonizaci

Harmonizační proces pro vnitřní spojení s vaším vnitřním vedením, s vaším podvědomím k získání odpovědí  na vaše otázky.

Probíhá uvedením do meditačního stavu (frekvence Theta 4-8 Hertz, stav se schopností představivosti) k odhalení a harmonizaci vnitřních příčin vzniklých samotným vývojem.

Jsou to pouhé záznamy, to nejste Vy.

autorka obrazu Marcela Němcová Série Vnitřní proměna člověka Nového věku

Vnitřní naprogramované zatížení

Programy nás podvědomě ovlivňují, je to pouhá energie zápisu v podvědomí, která se aktivuje a automaticky reaguje na jakékoliv vnější podněty jako první.
 

Uvědomováním si vnitřního nastavení a dokonalosti energetického systému v těle i vlivu podvědomí žijeme vědomý život a tvoříme si svou šťastnou realitu.


Jak vnitřně komunikovat a harmonizovat vnitřní části své osobnosti je cesta a životní styl k harmonickému životu ve všech životních oblastech a směrech.

I. VNITŘNÍ VESMÍR, UVOLNĚNÍ VNITŘNÍ TÍHY Obraz znázorňující proces uvolnění vnitřní tíhy na buněčné úrovni pro následnou harmonizaci nízkých vibrací na vyšší. Vnitřní vědomá očista energetických záznamů je o práci na sobě, na vědomém rozpoznávání a následném přeladění omezujících bloků, vzorců, programů a přesvědčení vzniklých samotným vývojem.
autorka obrazu Marcela Němcová - Uvolnění vnitřní tíhy na buněčné úrovni

Co získáte?

  • Harmonizační klíč, je meditační proces ve stavu théta pro obnovení vnitřního klidu, životní síly, harmonie a radosti, projdete harmonizací emoční tíhy na úrovni podvědomí
  • Pochopíte opakující se životní situace odhalením příčiny svých uložených postojů, programů a přesvědčení, která jsou velmi svazující a omezující pro zdravý a šťastný život.
  • Získáte obrovskou úlevu, pocit vnitřního klidu a radostného dojetí. Jak je to možné?...protože svým vnitřním odhalením omezujících příčin emočních prožitků minulosti změníte na jinou polaritu uvnitř sebe a najednou tíhu nebo omezení necítíte
  • Cítíte klid, vnitřní radost, nadhled a soulad uvnitř sebe, víte jak kráčet životem dál
IV. VIBRACE VNITŘNÍ RADOSTI Energie vnitřní radosti vibrující v každé buňce našeho těla. Sebepoznáváním obnovujeme vibrace vnitřní radosti, která je dávno naší součástí, ale zůstávala pod uloženou tíhou energetických záznamů minulosti skrytá. Radost spouští chemické reakce v těle, aktivuje výkon imunitního systému, abychom se cítili skvěle na duši i těle
autorka obrazu Marcela Němcová Série Vnitřní proměna člověka Nového věku

Cesta k vnitřní úlevě

Tento proces osobního sezení je cestou k dosažení úlevy a zároveň k osvojení si svého harmonizačního procesu.

Velmi záleží na vaší pokračující práci sami na sobě v každodenním životě.

Sebereflexe a touha harmonizovat sami sebe uvnitř sebe nám pomáhá posouvat nejen sami sebe ke šťastnému životu ve všech směrech.

 

autorka obrazu Marcela Němcová Série Vnitřní proměna člověka Nového věku

Potřebujete podrobnější informace o průběhu a přínosu?
klikněte sem a naleznete je zde

Vždy může nastat emoční vlna sklouznutí, ale návrat do rovnováhy je postupem času mnohem snadnější, každý jsme na určité úrovni vědomí a dle toho se náš život i odvíjí.

Chcete umět pomoci sami sobě?

Ovládají vás uvnitř emoce strachu, úzkosti, nespokojenosti, zklamání, marnosti, bezmoci, beznaděje, zoufalství nebo se cítíte opuštění a sami?

Chcete umět pomoci sami sobě z nepříjemných situacích, které se vám dokola opakují?

autorka obrazu Marcela Němcová Série Vnitřní proměna člověka Nového věku

Jak tomu všemu porozumět?

V tomto procesu pochopíte, že za to, jak se cítíte, jsou zodpovědné vaše mentální záznamy, různé postoje, přesvědčení, vzorce a programy vytvořené a uložené během vašeho vývoje

Jsou to pouhé záznamy a nikdy není pozdě na změnu polaritu minulého prožitku, kdy vznikly. Proto není potřeba se bát nebo se za poznání sebe uvnitř sebe stydět.

V této nové době je opravdu důležité otevřít se sebepoznání svého nitra pro život v harmonii a ve zdraví.

Pocítíte kým doopravdy jste

a proč jste vlastně tady.

Nejlepší investicí je investice do sebe,
do vývoje vědomí pro obnovení moudrosti, hojnosti a blahobytu.

Staňte se bohatší cestou proměny vnitřní polatity záznamů z minulosti

Potřebujete podrobnější informace o průběhu a přínosu?
klikněte sem a naleznete je zde

Moudrost uvnitř nás

"Moudrost neznamená pouze vše vědět, moudrost spočívá v umění přenést svá vědění a poznání do všech životních směrů v realitě.

Moudroust je láska, soucit, úcta, respekt, pokora, pravdivé a otevřené vyjádřovaní projevené v realitě ke všem lidem a všemu živému...Zdroj moudrosti je součástí nás všech

Cítěním vnitřní moudrosti postupně nastává harmonie uvnitř vás i ve všech vašich vztazích. Lidé naším životem prochází, proto i odchází a noví, podobně naladění přichází. Postupně se váš život v harmonický změní, pocítíte stav plynutí a vymizí nepohoda i dramata ve vašem životě.

autorka Marcela Němcová Série obrazů Bohyně: Bohyně vnitřní moudrosti

Objevte kým doopravdy jste a  proč jste vlastně tady.

Budujme harmonické vztahy uvnitř sebe i vně.

VIII. POSVÁTNÉ PARTNERSTVÍ V GEOMETRII Vibrace posvátného partnerství a vědomé posvátné sexuality. Soulad vnitřní celistvosti ženy i muže (symbol merkaby vlevo nahoře a vpravo dole) přináší harmonii k obnovení vnitřních talentů a darů pro vzájemný posun (symbol spirály vlevo dole) a láskyplné tvoření reality. Znovupropojení partnerů duše vyjadřuje symbol vpravo nahoře, kde se čtverec (muž) dotýká čtyřmi body kruhu (žena). Symbol uprostřed (dva kruhy) vyjadřuje spojení vědomé ženy a muže. Ve své celistvosti se vzájemně prolínají, podporují s ponecháním prostoru jeden druhému. Oba tvoří vše srdcem a každodenně budují smysluplný láskyplný vztah.
autorka obrazu Marcela Němcová Série Vnitřní proměna člověka Nového věku

Reference

Dakujem za hlboký ľudsky, emocionálny a duchovný zážitok. Odvážny, prekvapujúci, vysvetľujúci, dojemný a odpúšťajúci. Je mi ľahšie na duši, naučila som sa, ako si pomôcť, keď ma niekedy zase postretne pochybnosť, strach alebo smútok. Ďakujem Marcelka, že má sprevádzaš týmto mojim procesom sebauzdravovania a sebaobjavovania. Je veľmi prijemne vidieť sa inými krásnými očami
Anna PiskováPedagog
Marcelko, touto cestou Ti ještě jednou mnohokrát děkujeme. Harmonizační proces nám oběma i synovi velmi pomohl a musím říci, že i výstupy a výboje, které se mezi námi děly , najednou ustaly. Odhalením našich vnitřních příčin se nám všem třem velmi ulevilo. Díky Tobě máme doma po dlouhé době krásnou pohodu. Jsi opravdu úžasná 😘
Stáňa Marešovámasáže
Jsem velmi vděčná, že jsem díky Tobě pochopila, jak se dívat na život a na moje prožité nešťastné životní situace. Harmonizační terapie mi velmi pomohly a já pocítila zase svou radost, a za tvou pomoc Ti patří velký dík, děkuji za to že jsi, že Tě mám a mohu se na Tebe obrátit 🙂. Po každé terapii se cítím krásně, svobodnější a lehčí od těch břemen, co jsem si celý život vláčela, o kterých jsem ani netušila, že je uvnitř sebe mám. A nyní vím , jak si poradit, jak na sobě dál pracovat. Jsem ráda, že vím jak na to. Je to cesta a ještě spousta práce na sobě mně čeká, to vím. Prošla jsem třemi harmonizačními procesy a každý byl ojedinělý a pocit lehkosti na konci je slovy nepopsatelný ! Pochopení , že všechno najdeme v sobě ve své uložené minulosti a v dětství, jsem poznala díky tobě. Odhalil se mi můj vnitřní postoj sama k sobě, k otci ,k matce , ke svým dcerám , k penězům a v neposlední řadě i mužům . Rozumem je to nepochopitelné, ale kdo to zažije pozná, že uvnitř se stane něco jako zázrak. Obzvlášť naposled, kdy Jsem měla neskutečné bolesti kotníku (otok, zarudnutí, prsty namodralé) a nepostavila jsem se na nohu. Usmála ses a pomohla jsi mi s odhalením příčiny a nástup úlevy od bolesti a otoku byl neskutečně rychlý ! Netušila jsem, že mám uvnitř tak silný vztek sama na sebe a může mi to způsobit silnou bolest i otok. Už třetí den jsem normálně chodila a mnoho věcí jsem si uvědomila. Moc a moc Ti děkuji a jsem Ti neskutečně vděčná .......
Magda HránkováObsluha čerpací stanice
Milá Marcelko, velmi děkuji za mnoho poznání a za předané ukazatele na mojí cestě k dosažení úlevy. Osobní proces harmonizace vnitřních energií byl pro mne obrovskou pomocí pro hlubší odhalení uložených záznamů. Ve svém životě jsem narážela na ponižující, odmítající a opovrhující jednání v komunikaci. Prožívala jsem silnou životní nespokojenost, cítila jsem se, že nejsem dost dobrá. Vynořovalo se mi mnoho negativních pocitů a cítila jsem se sama s vlnami zoufalství. Díky knihám, které jsi mi doporučila jsem získala přesvědčení něco musí být jinak. Nechtěla jsem být uvnitř generál. Prostudovala jsem mnoho knih o smyslu života, ale chtěla jsem to vše umět žít a to byl pro mne ten těžší krok. Marci děkuji Ti, že jsi mi s těmito tématy pomohla i s mými pocity hněvu odhalením několika vnitřních příčin. Také Tvé meditace mi stále velmi pomáhají k dosažení hlubšího klidu v emočních vlnách. Na své cestě vnitřní proměny cítím větší klid, jistotu a víru, že je vše tak jak má být, cítím se více žensky, láskyplně a radostně. Také praktikuji jógu a zpracovávám si dál sama vnitřní nastavení a nechávám se vést a je mi mnohem lépe. Osvojuji si tento meditační harmonizační proces a díky Tobě vím, jak na to. Děkuji a doporučuji vám všem, kdo nevíte, jak se z trápení dostat.
Kristýna TrávníčkováAsistentka pedagoga
Ďakujem Marcelko za tieto dni, bolo to pre mňa naozaj ťažké, ale vďaka tebe sa mi podarilo nájsť cestu, z ktorej som sa vzdialil. Ani neviem či dokážem vyjadriť vďaku, ktorú cítim. Som Ti vďačný za pomoc s dosiahnutím svojho kľudu . Z počiatku som tomu neveril avšak po prvej terapii som cítil neopísateľné uvoľnenie , pokoj a vyrovnanosť . Dnes mám už za sebou 3 terapie a môžem povedať, že nachádzam svoj kľud a porozumenie. Terapie mi pomohli si dať do poriadku osobný život , svoje nálady som vedel ovládať. Bolesti z detstva, ktoré boli ťažké a veľakrát mi nedovolovali sa pohnúť ďalej, som vedel vyriešiť . Tak isto som objavil aj seba samého , svoju vnútornú silu a odhodlanie. Určite odporúčam terapiu každému kto by chcel dosiahnuť pokoj a kľud vo svojom vnútri a chcel by viesť vyrovnaný a pokojný život.
Martin VojtkovskyRealitní makléř
Zdravím všechny, kdo čtete tyto řádky. S největší pravděpodobností jste se vydali na cestu sebepoznání a seberozvoje. Pokud hledáte cestu ke své jedinečnosti ráda bych Vám z celého srdce doporučila Marcelku Němcovou. Je to průvodce, který svými metodami otevírá Váš potenciál, objevíte Vaše jedinečné dary a najednou Váš život nabere úplně jiný směr a smysl. Najednou budete šťastný, protože budete dělat práci a ve svém životě přesně to, co Vás baví a na co jste uvnitř expert a v čem vynikáte. Mezi námi konkurence neexistuje, protože každý jsme jedinečný ve svém projevu, talentech, schopnostech a darech, které zde máme projevit a uplatnit.... Proto není konkurence ale vzkvétá naše jedinečná propojenost a spolupráce. Každý přispívá svou jedinečností.V tom to totiž tkví harmonizační osobní proces, najdete přesně v čem jste opravdu dobří. Protože i Vy jste jedinečný a zasloužíte si být šťastný. A vše, co Vám v tom brání Vám může Marcelka Němcová pomoci odstranit a ukázat cestu, jak si sami v životě pomoci. Najednou můžete cítit neskutečnou úlevu a radost i klid. Já vám tímto mohu tuto zkušenost jenom doporučit.
Katka NovotnáStudentka
Bohyně vnitřní harmonie

Schopnost vnitřní harmonizace máme všichni

Sama za sebe mohu říct, že v této době je potřebné každodenní cítění svých pocitů a emocí, odkrývají nám vliv vnitřních příčin podvědomého nastavení.

Učíme se vědomě žít a získat soucit a empatii i sami k sobě.

Jde o proces, kde reprogramujeme sami sebe, propouštěním všeho, co už nám neslouží.

Je to cesta, kde postupně přijímáme sami sebe se vším, včetně stinných stránek.

Učíme se žít jinak, než jsme byli zvyklí, a nikdo nás tento způsob vědomého života neučil.

Procházíme procesem vnitřního sladění energií.

Vnitřní harmonizací regenerujeme a omlazujeme své tělo.

 

Věděli jste, že tím zpomalujeme i proces stárnutí ?

Vnitřní vesmír, sladění posvátného páru

Střídající se vlny emocí, proč?

Když nastoupíme na cestu vnitřní proměny není cesty zpět.

Postupně se uvolňují vnitřní vrstvy jako slupky cibule. Máte pocit, že se vše opakuje dokola. Zvládneme li jednu fázi přichází další a hlubší vrstvy, proč?

Protože jsme postoupili a jsme připraveni to zvládnout.

Nemusíte se bát, budete vědět a umět, jak se sebou a s emocemi pracovat a postupně se vše zklidní a budete se cítit radostně a šťastně.

V této době se vnitřní proces sebepřijetí zrychluje díky novým frekvencím, které proudí na planetu a zasahují hlouběji do nitra nás všech, rozpomínáme se, kdo opravdu jsme a proč jsme tady

Pro někoho z vás je to nové, ale vnitřní pohodu, harmonii a klid uvnitř sebe touží mít každý z nás.

Transormační příznaky

V  procesu vnitřní proměny může docházet i 
k příznakům jako je bolest hlavy, zad, průjem, nechutenství, rýma, otoky kloubů, motání hlavy, zvracení, náhlé střídání nálad, zapomínání - krátkodobá amnézie, pískání nebo praskání v uších apod (dle mých zkušeností), není to pravidlem.

Hluboké nádechy a výdechy, odpočinek, spánek velmi napomáhají k energetickému vyrovnávání v systému vašeho těla.

Můžete mít také problém s nalezením vhodných slov nebo se mohou lišit vaše názory s názory ostatních, kteří tuto cestu ještě neznají.

Přijměte to vše jako součást své proměny a těšte se na tok plynutí ve vašem životě.

autor Marcela Němcová, Bohyně s pochodní, vím kým jsem

Evoluční změny vědomí

Jsme v procesu vnitřního dekódování uložené energie naším vývojem, které jsou omezující pro náš život v prožívání štěstí, radosti a spokojenosti.


Jedná se o přijetí nového způsobu života a začlenění očistého mentaálního a emočního procesu do každodenního života.

Sebepozorovacím přístupem jsou uložené programy, postoje, vzorce a přesvědčení snadno odpojitelné.

 

Pokud sami sobě věnujeme čas, pak je mnohem snadnější dosažení vnitřního klidu, harmonie a rovnováhy ve všech směrech našeho života.

Schopnost vnitřní harmonizace máme úplně všichni.