Harmonizační Klíč

Články kategorie Harmonizační Klíč

INTROSPEKCE – pohled do nitra, proces k obnovení vnitřní harmonie

Introspekce je nejstarší psychologická metoda a filosofové Platon, E. Kant zastávali jedinečnost této metody sebepozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pohled do nitra spolu s meditací se stal postupem času mojí každodenní záležitostí pro vnitřní sebezkoumání, nejprve pro získání úlevy od vnitřního napětí, pocitů bezmoci a následně k hlubšímu poznávání uložených přesvědčení, postojů, vzorců včetně tíživých záznamů emočních prožitků...

Vernisáž paličkovaných obrazů Zvolen

VZÁJEMNÁ RADOST Z OSOBNÍHO SETKÁNÍ Nedávno jsem s vámi sdílela žádost paní Miriam, dcery paní Marty: chcem vás oficiálne poprosiť, či by ste mne a vlastne mojej mame dali súhlas na prepaličkovanie obrazov do série. Ak byste s tým súhlasili, moja mama má návrh, že by túto sériu obrazov chcela v roku 2023 vystavovať na výstave usporiadanej pri príležitosti jej 80-tych narodenín v paličkárskom klube vo...

Jak důvěřovat sami sobě?

Proč nekritizovat sami sebe, nesrovnávat se a nesnižovat dokola sami sebe..  Jak důvěřovat sami sobě a vážit si sám sebe? Co se za uloženými mentálními vlivy a postoji skrývá? Jak pomoci nejen sami sobě? Jak být tím, kým jsme a žít jednoduchý a naplněný život? Jak být jedno s duchem?  Cesta k odpovědím na otázky je nejen o naší zvídavosti ale především o poznávání sám sebe...

Inspirativní příběh paní Marty O.

zde naleznete FOTOGALERII ENERGETICKÝCH OBRAZŮ VČETNĚ POSELSTVÍ, které nám obrazy přinášejí

Opouštíme naprogramované myšlení a směřujeme k vědomé lehkosti

Během této doby probíhá intenzivní transformace, kdy se mnohem více přibližujeme svému Zdroji moudrosti pro život v lehkosti. Opouštíme postupně staré naprogramované myšlení a cítění založené na obavách a strachu, a směřujeme k vědomí lehkosti, radosti i hojnosti.  Během této přechodné fáze se objevuje mnoho krásných uvědomění a aha momentů, ale i mnoho nejasností, a někdy i pocitů nepřijetí, opuštění, samoty, bezmoci nebo zoufalství. Všichni jsme...

Zrcadlení blokujících přesvědčení

Přesvědčení vznikají na naší cestě prostřednictvím (i nepříjemných) prožitků a stávají se součástí našeho vnitřního záznamníku. Každý takový prožitek nás vedl nejen vytvořit si přesvědčení ale i naší reakci a tím vznikl vzor pro naše reakce a chování. Záznamník je naše podvědomí, které automaticky řídí náš život v různých situacích především pro naši ochranu před dalším zklamáním, ublížením, vinou, hanbou a pod....

Stav uvíznutí, zaseknutí

všichni jsme na cestě hledání odpovědí na otázky uvnitř sebe, jsme studenti života, posluchači ale zároveň i učitelé, kteří cítí odpovědi uvnitř sebe a postupně zprostředkováváme své zkušenosti ostatním, kteří hledají svou vlastní cestu. Jsme tedy ve všech těchto rolích a neustálým uvědomováním neustále rosteme ve svém vědomí a rozšiřováním sami sebe. Ve všem, v čem se cítíme radostně a dobře je zároveň...

Stáváme se tou změnou, kterou chceme vidět

CESTA CÍTĚNÍ SAMI SEBE UVNITŘ SEBE HARMONIZACÍ VNITŘNÍCH ZÁZNAMŮ Tato cesta je nejen o vnitřní touze po vnitřním klidu, radosti, lásce a štěstí, ale především o odvaze přijímat všechny emoce i nečekané změny, zkoušet nové možnosti a více riskovat. Je to i o vědomém tréninku své mysli pro zvýšené cítění sebe, svého celku duše, mysli a těla. Především mysl se brání změnám, protože...

Návrat k sobě

Všichni jsme studenti školy života a smyslu svého života a za poslední roky jsme se posunovali hlouběji sami k sobě hledáním svého pravého “ já “ a cest, jak uvnitř komunikovat se svým Zdrojem moudrosti, jak žít v jednoduchosti s prožitky každodenní radosti naplňující život. Posunujeme se stále více k projevu svých uvědomění a poznání v praxi, v každodenním životě. Učíme se a sami sebe...

Stíny a za nimi světlo

Problémy vnímáme jako stín, ale za každým stínem je světlo. To, co hledáme, je pravda uvnitř sebe samých, která se skrývá pod vrstvami prožitků – záznamů z minulosti. Slovo „problém“ pochází z řečtiny a znamená „hledat“. Toto slovo použil Platón ve smyslu „hledat pravdu“. Slovo problém se tedy používá nejen pro hledání pravdy, ale také pro situaci, která je...

Mentální bloky a pohlazení po duši

Mentální smyčky udržující mysl v kolotoči pochybností, studu, uzavřenosti, viny, odstupu a nedostatku…Pracujete na sobě už nějakou dobu, zpracovali jste mnohá emoční traumata, ale stále vás něco jakoby drží a hází zpátky do nepříjemných pocitů a stavů, kde vnímáte určitou stagnaci? Co nás to uvnitř blokuje mít dostatek, být spokojený, mít sám sebe rád, věřit sám sobě, stát sám za sebou a být...

Cesta vnitřního hrdiny

Co na Tobě, na vás obdivuji?  Obdivuji, že jsi vlídný, laskavý a láskyplný k ostatním lidem i přesto, že mnozí k tobě možná vlídní nejsou.  Obdivuji tvůj soucit, že jsi často laskavý, i když sám ve svých životních výzvách emočně či mentálně stále procházíš harmonizací podvědomé mysli. Obdivuji, že často dokážeš projevit lásku druhým, v situacích, kdy ti ostatní tuto lásku neprojevují.To je...

Otevřenost a pravdivost ve vztahu

Co znamená otevřít své nitro, být otevřený a pravdivý k sobě i svému partnerovi? Je to jednoduché ale obtížné zároveň. Sama jsem tímto otevřením procházela, protože jsem mnoho emocí v sobě většinou popírala a uzavírala pro tzv klid v rodině, hlavně, abych partnera něčím nevytočila (v prvním manželství). Žila jsem vlastně dle potřeb partnera, snažila se ve všem pro klid vyhovět...

Afirmace pro život v lehkosti

Každé novoluní nám přináší možnosti vědomých rozhodnutí k vyjádření, jak se chceme cítit, co chceme prožívat i čeho se chceme pustit. Mnoho z nás se pouští snahy, tlaku, očekávání i domněnek a touží žít v lehkosti, radosti, lásce uprostřed chaosu ve světě. Vědomá rozhodnutí a následné zapsání všeho, co uvnitř cítíme vytváříme vlastní afirmace. Afirmací vzniká pocit, který je vyslanou magnetickou energií...

Uznání svých schopností – praktické cvičení s poselstvím

Jak poznat lépe sami sebe. Jak vnímáte sami sebe a své schopnosti? Praktická část je prospěšná pro sebepoznání, sebeuvědomění a sebevyjádření k uznání svých schopností. Soustředěním se, naladěním se na své nitro, sebereflexí napomáháte sami sobě k rozpoznání vašeho směru a sebeuplatnění i možnostem vaší tvořivosti, které vás vedou ke spokojenosti i otevření proudu hojnosti. Vytvořte si čas a prostor sami pro sebe a pomocí...