Harmonizační Klíč

Články kategorie Harmonizační Klíč

Cesta vnitřního hrdiny

Co na Tobě, na vás obdivuji?  Obdivuji, že jsi vlídný, laskavý a láskyplný k ostatním lidem i přesto, že mnozí k tobě možná vlídní nejsou.  Obdivuji tvůj soucit, že jsi často laskavý, i když sám ve svých životních výzvách emočně či mentálně stále procházíš harmonizací podvědomé mysli. Obdivuji, že často dokážeš projevit lásku druhým, v situacích, kdy ti ostatní tuto lásku neprojevují.To je...

Otevřenost a pravdivost ve vztahu

Co znamená otevřít své nitro, být otevřený a pravdivý k sobě i svému partnerovi? Je to jednoduché ale obtížné zároveň. Sama jsem tímto otevřením procházela, protože jsem mnoho emocí v sobě většinou popírala a uzavírala pro tzv klid v rodině, hlavně, abych partnera něčím nevytočila (v prvním manželství). Žila jsem vlastně dle potřeb partnera, snažila se ve všem pro klid vyhovět...

Afirmace pro život v lehkosti

Každé novoluní nám přináší možnosti vědomých rozhodnutí k vyjádření, jak se chceme cítit, co chceme prožívat i čeho se chceme pustit. Mnoho z nás se pouští snahy, tlaku, očekávání i domněnek a touží žít v lehkosti, radosti, lásce uprostřed chaosu ve světě. Vědomá rozhodnutí a následné zapsání všeho, co uvnitř cítíme vytváříme vlastní afirmace. Afirmací vzniká pocit, který je vyslanou magnetickou energií...

Uznání svých schopností – praktické cvičení s poselstvím

Jak poznat lépe sami sebe. Jak vnímáte sami sebe a své schopnosti? Praktická část je prospěšná pro sebepoznání, sebeuvědomění a sebevyjádření k uznání svých schopností. Soustředěním se, naladěním se na své nitro, sebereflexí napomáháte sami sobě k rozpoznání vašeho směru a sebeuplatnění i možnostem vaší tvořivosti, které vás vedou ke spokojenosti i otevření proudu hojnosti. Vytvořte si čas a prostor sami pro sebe a pomocí...

Kousek po kousku skládáme sami sebe

Rozšiřování vědomí je cestou neustálého seberozvoje s otevřením se svému jedinečnému vnitřnímu prostoru s obnoveným soucitem především sami k sobě. Rozvojem vědomí rozšiřujeme sami sebe skrze sebepřijetí všech vnitřních částí osobnosti s uvědomováním a harmonizováním emočních traumat z minulosti a uvědomováním a přenastavováním omezujících mentálních postojů, přesvědčení, vzorců, bloků a strachů nacházejících se v nás. Samotným vývojem jsme převzali, vytvářeli a ukládali mnoho “energetického nepořádku” vlivem...

Slova jsou přepravci energie

Slova jsou energií s určitou frekvencí, kterou vytváříme, přijímáme i vysíláme.. Komunikace je ve skutečnosti vysílání frekvencí, která v sobě nese buď nízkou nebo vyšší (vlídnou, láskyplnou) vibraci. Už pouhým uvažováním o slovech a přemýšlením o nich dovolujete daným vibracím procházet skrze vás, skrze vaše vědomí. Účelem slov je vytvářet porozumění a uvědomění láskyplného prostoru uvnitř každého z vás. Zrcadlení Energetický systém v těle...

Přesvědčení stačí mi málo

Omezení k dosažení hojnostiPříběh z klientské praxe Klientka odešla v nedávné době z práce a začala podnikat. Ale často měla nepříjemné pocity týkající se peněz a potřebovala pomoci s odhalením příčin strachu říkat si o peníze bez pocitů viny, i stanovit si svou hodnotu. Byla z toho zoufalá, cítila se neschopná a bezmocná. Vyplouvala tato přesvědčení a pocity v různých každodenních situacích, které si zapisovala, než přišla za mnou:...

„Okno“ hlubokého poznání

Mnozí z vás cítí stejně, jako já, že od počátku roku 2022 energie velmi zesilují, a tím i proces hlubokého sebepoznání pro následné navýšení vibrací. Započalo pro nás nové období plné překvapení, a pro mne se odstartovala nová cesta pro odhalování dalších střípků mozaiky pozemského bytí a původu příčin z dávné minulosti, uložených záznamů dávných přesvědčení, a tak pracuji intenzivně nejen sama...

Knihovna vnitřní moudrosti

Mnozí rozmotáváte vnitřní klubka částí, postojů a přesvědčení k otevření nových životních vhledů a představ své vnitřní jedinečnosti. Všichni máme svůj plán duše, proč jsme tady, záleží však na naší vnitřní pozornosti, kterou sami sobě věnujeme, záleží na nás, kolik prostoru a času k otevření svého nitra a srdce potřebujeme. Otevřením svého srdce a porozuměním sami sobě a svému cítění a chování nastupujeme na cestu k lásce, štěstí,...

Život je cesta o přijímání změn

Schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu je nejlepší volbou vědomého posunu k potřebným změnám na osobní úrovni a k dosažení harmonie ve všech životních směrech. Schopnost napojení a naslouchání svému vedení, své duši, svým průvodcům máme všichni… Já jsem cítila uvnitř sebe vždy pocit, že vše musím zvládnout sama, že mi nikdo jiný nemůže/neumí pomoci, že mohu věřit jen sama...

Úpřímnost a zranitelnost je vnitřní magií

Láska je ochota být upřímnými nejen sami k sobě, je to i ochota být zranitelnými. Učíme se mít rádi sami sebe, mít rádi všechny části v nás a vše, co k nám patří, dokonce i pocity a myšlenky, které vnímáme jako nepříjemné a negativní. Cítíme li hněv, zlobu, vztek nebo pochybnosti či nejistotu, nekritizujme se a nepopírejme je.Učíme se mít rádi sami sebe i když...

Žena obdařená soucitem

Vědomá žena je obdařena soucitem a je pilířem všech harmonických vztahů, a to doslova. Svou vnitřní moudrostí je vedena k vnitřní harmonii a souladu, k pochopení zrcadlení a vzájemným prožitkům radosti, úcty, respektu a lásky. Je obdařena vnitřními dary ženy Bohyně s projevy něžnosti, vlídnosti, soucitu, láskyplné podpory a ovládá jedinečné umění harmonizovat sama sebe a tím i ostatní kolem sebe. Být vědomou ženou je darem...

Narůstající změny ve vztazích

Vztahy se s novými energiemi mění a stále se budou měnit na všech úrovních. Mnoho vztahů se rozpadá, mnoho vztahů se naopak vibračně harmonizuje a láskyplně prosperuje. Mnoho z vás vnímá vibrace nové Země a cítí se mnohem lépe v nové výši vědomí, jak se stará nastavení uvnitř pomalu rozpadají spolu se starými programy a převzatými přesvědčeními v každém z nás. Mnohem snáze se v tomto...

Moudrost, soucit a respekt ve vztazích

Nedávno jedna z klientek prožívala další velké zklamání ve vztahu: „MŮJ PŘÍTEL MI JAKO JEDINÝ NEPOPŘÁL K JUBILEJNÍM NAROZENINÁM, TO MU NIKDY NEODPUSTÍM! Prosím, jak se s tím mám vyrovnat? Trápí mne to a cítím se strašně,“ mi s pláčem sdělovala. Z vlastní zkušenosti jsem ji mohla sdělit můj úhel pohledu, který ji poskytl vnitřní klidný pohled na situaci. V našem...

Vztahy, rozchody a vnitřní proměna

V této době nastávají chvíle vědomého prozkoumávání svého života a svých vztahů. Jak harmonizujete vnitřní přesvědčení, mnoho strachů, postoje k sobě samotnému začíná se měnit i to, co vlastně od svého života a i vztahu požadujete. A přichází vědomé rozhodování, jak jít v životě dál. A tehdy může přijít i chvíle kdy necháte za sebou minulost a spolu s ní vše, co jste vytvořili, protože...