Nezařazené

Články kategorie Nezařazené

Ve vztazích poznáváme sami sebe

Všichni se postupně osvobozujeme od vnitřních postojů, vzorců, přesvědčení a obrazů o sobě samých, i ostatních kolem nás. V různých životních situacích a výzvách vlastní sebereflexí poznáváme ve vztazích sami sebe. Procházíme hlubším poznáním vytvořených vnitřních částí samotným vývojem… je to proces o rozpoznávání emocí a neustále proudících myšlenek, které nás vedou k přijetí sám sebe se všemi částmi našeho já a to odpuštěním...

Jak vnímám chaos v této době

V poslední době se množí více dotazů k této době, jak to vnímám já, a také, jak dlouho ten chaos potrvá. Mnozí mají strach, kam to vše vůbec povede. Také mi píšete, že navzdory dění se máte dobře a jste zdraví, ale budoucnost vašich dětí vás stále děsí. Strach je šířen z médií neustále a spouští další a další vlny strachu.Strach...

Harmonizace energetických bloků, přepis programů III.část

Jsem vděčná za své vnitřní poznání, vyšší intuitivní vedení, obnovené vnitřní schopnosti a dary, i frekvenci svého hlasu , které napomáhají energetickému procesu v nasměrování v průběhu emočního a mentálního léčení. Ve svém vnitřním prostoru je vám velmi dobře, vše naprosto chápete. Vnímáte silné aha momenty pochopení všech situací a prožitků vašeho života. Zde jasně vnímáte, že vám tyto energie k ničemu neslouží,...

Energetické léčení, harmonizace emočního a mentálního těla II.část

Dle vlastních prožitků a prožitků mých klientů se vám snažím přiblížit harmonizační proces, kde jsou energie vnitřního zatížení postupně rozpouštěny a vaše vnitřní síla energeticky navýšena, cítíte uvnitř sebe lehkost, více místa, radost, teplo, osvobození a velkou úlevu. Najednou cítíte tolik vytoužený vnitřní klid. Postupně dochází k zarovnávání, sladění odhalených částí vnitřní disharmonie, a vy cítíte, jak veškeré situace ve...

Očista emočního a mentálního naprogramování I.úvodní část

Harmonizační proces podvědomého léčení. Vývoj každé duše je vnitřně zaznamenáván a součástí nás samých jsou energetické záznamy všech prožitků, které se ukládají vrstvu za vrstvou a v nových energiích dochází k hlubšímu energetickému léčení podvědomí. Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí ( mnoha“ já”),které vznikaly samotným vývojem. Tyto části si zároveň vytvářely různá přesvědčení, která se ukládala...

Channelované poselství k hojnosti

Channelované poselství k poudu hojnosti Energie strachu o budoucnost, které vás na soláru tíží, cestu k hojnosti vám kříží.energetické záznamy chudoby chtějí ven, uvolněním přichází nový směr. Uložené programy a tíha blokuje hojnosti proud, beze strachu již máte životem plout. Dostáváte obrovskou vesmírnou podporu a mnoho ukazatelů k řešení, čeká vás život o jakém nemáte ani tušení. Rozpoznávejte naprogramované části uložené uvnitř sebe...

Nové frekvence proudí všemi těly

Přicházejí nové frekvence navyšující vibrace lidského vědomí a vědomí planety Země. Vše se mění a stále měnit bude, tato doba nových energií na planetě Zemi přináší hlubší harmonizaci pro připravené ženy a muže. Poznávají své touhy a vesmírné plány, které jim byly s důvěrou pro tento život dány. Starou energii tíhy a traumat minulosti svlékají postupně jako had kůži svou, aby přijali...

Nové směry v novém věku

Videorozhovor s poselstvím a přepisem video NOVÉ SMĚRY V NOVÉM VĚKU aneb jak žít v novém věku Je krásné vidět, jak mnoho z vás vlastní tvoření v nové směry buduje, jak talenty a dary uvnitř vás vzkvétají a jeden druhého s úctou povzbuzuje. Ano, přišla doba velkých změn, mnozí s odvahou hledáte nový směr a ladíte své naprogramované části plné pochybností uvnitř sebe, nyní mnozí...

V hlavě se ti stále myšlenky „musím“ točí?

Býváš neústupný a  přísný v  požadavcích na sebe, mnoho plánů, mnoho práce, a právě bolestí tě duše varuje, že nejen práce pro tebe tu je. Točíš se převážně v  pracovním kole, stereotyp a  program „musím“ drží tě energeticky dole. Snaž se ze stereotypu vystoupit, ať radostné chvíle mohou nastoupit. Žít stále dokola stejný den tě vysiluje, proto...

Co nám životní energii blokuje

Program pýchy nám životní energii blokuje „Uvědomit a  uznat program pýchy jde těžce, rozum a  vlastní důležitost to dovolit nechce. “Pýcha nám dává pocit vlastní správnosti a  na ostatních vidět nedokonalosti. Patří sem i  povyšování, snižování se, ponižování druhých, sebelítost pro získání pozornosti, když té vlastní není dosti. Také k  vyžadování vděčnosti za pomoc nás vede pýcha,...