Jsme v procesu rozpomínání se

Vaše vnitřní dítě drží klíč k vašemu štěstí a jednoduchosti života 

Jsme v procesu rozpomínání se pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Jako děti jsme uměly prožívat bezstarostnost a jednoduchost života. Kdysi dávno jsme tuto jednoduchost poznali uvnitř sebe, je dávno naší součástí.

Když se podíváme na malinkaté děti tak nemyslí na zítřek nebo včerejšek, žijí v přítomnosti. Nic neočekávají, na nikoho netlačí, nedělají si starosti, hrají si, smějí se, dovádí, prostě jsou a užívají si vše tak, jak to zrovna je. Důvěřují životu, rodičům, blízkým.

A v dospělosti se učíme naslouchat a důvěřovat své intuici, svému vnitřnímu vedení, božství, které nás vede tou nejlepší možnou cestou dle plánu našich duší.

Děti mají mnoho přání, snů a také snadné spojení se svým božstvím a proto nepochybují o tom, že jsou dobří takoví, jací jsou.

Rozpomenutí

Výzvou je vzpomenout si na tuto jednoduchou radost dítěte, kdy žijete spontánně podle své přirozenosti a neděláte si žádné starosti. Do tohoto stavu se postupně navrací každý z nás uvnitř sebe, kde jednoho dne mnozí pocítí svou vnitřní radost, hravost, spontánnost i klid. Stačí chtít…

Obnovujeme také odvahu pro své velké sny. Časy se mění a stále více lidí si uvědomuje, že je potřeba i něco změnit, dělat nová rozhodnutí, abyste se cítili spokojeně především uvnitř sebe. Protože právě na pocitu záleží, pocit vytváří realitu i naší budoucnost. 

Pokud chceme vidět změnu záleží na každém z nás, abychom se tou změnou stali. Okolní svět se může změnit pouze tehdy, pokud se spojíme s energií původního zdroje, který nás vede do stavu štěstí a bezstarostného dítěte.

Zdroj kreativity se nachází v nás

Spojení se svým vnitřním světem nám dává možnost poznání toho, jak se uvnitř toto naše, kdysi bezstarostné dítě skutečně cítí. 

Právě uvnitř sebe se vracíme ke zdroji kreativity, klidu, bezstarostnosti, bezpodmínečné lásky a radosti přijetím i svých omezení a opouštěním všeho (nastavení uvnitř), co nám již neprospívá a neslouží.

Co cítí vaše vnitřní dítě? Je to napětí, strach, smutek nebo radost, jak se cítí tato část uvnitř vás, když ji navštívíte uvnitř? 

Povinnosti, požadavky, pravidla a vzniklá omezení

Během vývoje byly na každého z nás kladeny různé požadavky i omezení, co se musí nebo nesmí, co bys měl a co bys neměl, co se říká a co se neříká, jací jsme a jací bychom měli nebo neměli být, kdy máme mlčet a přizpůsobit se druhým a tak se spontánnost sebevyjádření a bezstarostnost vytratila a nevyjádřená energie se uvnitř uložila potlačováním emocí a vlivem vzniklých záznamů různých mentálních přesvědčení o sobě samých i o složitosti života. 

A tak vznikaly pochybnosti o sobě samých srovnáváním se s druhými a rozvíjela se sebekritická část na mentální úrovni, která automaticky (podvědomě) řídí projevy v průběhu života. A právě tato omezení brzdí a omezují kreativní část. 

Formy strachu

Mnoho z vás si možná uvědomuje i vzniklé strachy s tím spojené:

Strach ze života a z budoucnosti, strach z vyjádření, že nejste dost dobří, strach z opuštění a samoty, strach z kritiky, strach ze selhání, strach z odsouzení, strach, že něco nedokážete, strach udělat chybu, strach ze zpochybňování, strach z trestu, strach, co si o vás druzí pomyslí, strach z opovržení, obvinění, výsměchu nebo strach z neúspěchu. 

Uvnitř objevíte odpovědi na vše, i na otázky: O čem uvnitř sebe sním? Co by mi přinášelo radost a naplnění? Z čeho mám strach ? Čeho se stále bojím? A proč? Kde je původ tohoto strachu? 

Je to strach ze selhání? Strach z nedostatku? Strach z chudoby? Strach z neúspěchu? Kdy jsem neuspěl/a, selhal/a v minulosti? Kdy jsem se tak cítil/a? Udělejte si na sebe čas a zkuste nalézt odpovědi uvnitř sebe, uvědomováním slábne tento vliv na váš život.

Jedinečnost je v každém nás

Každý z nás ve svém vývoji prošel ojedinělými zkušenostmi a prožitky, proto rozpoznávání uložených záznamů je na každém z nás, každý z nás žil a prožíval svůj vývoj po svém a sám za sebe s ojedinělými myšlenkovými pochody a emocemi spojenými s určitými prožitky, kdy vznikaly charakterové vlastnosti a vzorce chování s mnoha přesvědčeními o sobě, o lidech, o životě, o penězích, o práci, o smrti, o světě. 

A právě tato vnitřní nastavení, záznamy vzniklé vývojem, neustále ovlivňují to, co právě prožíváme i to co budeme prožívat. 

Mentální obraz, který jsme vytvořili sami o sobě a spolu s ním i potlačené emoce dokola vytváří situace v našem životě a ty způsobují vnitřní napětí a únavu, nespokojenost s něčím, někým a mnohdy i stav vyčerpaní. Můžete si to představit jako vaše malé já, která jsou uvnitř dlouho uvězněná a nyní chtějí vaší pozornost prostřednictvím opakujících se pocitů a emocí.

Bezprostřednost, spontánnost, bezstarostnost – autenticita

Potlačovaná bezprostřednost a spontánnost spolu s potlačeným vyjádřením, co opravdu chcete nebo co nechcete způsobuje disharmonii v těle na energetické úrovni.

Sebepotlačování je přizpůsobování není autenticita, to je pouhý mentální program, který vede k sebeobětování a sebetrýznění.  Často děláním jakoby nic, že nic není problém, nic vám nevadí, nic vás nerozhodí je lhaní sobě a vaše přirozená opravdovost, otevřenost a jedinečnost zůstává uvnitř skryta. 

Pokud jste se v dětství necítili dost dobří dávají vám to ostatní v různých situacích najevo, abyste se tak cítili a rozpoznali v sobě ten pocit (to malé já) spojený s emocemi v dávném prožitku, který je dokola vyvoláván interakcí s ostatními. 

Výzvou tedy je harmonizovat tyto vnitřní části v sobě a objevit původní jednoduchost a radost z toho, že žijete spontánně, vyjádříte své potřeby, přání, to je pro vás přirozené. Život sám nás nemá vyčerpávat ani unavovat. Všichni se v této době učíme být sami sebou v každém okamžiku života.

Žádné hry a masky na okolí spokojenost nepřináší

Pravda je osvobozující, i v tom být pravdivý k sobě především přiznáním, jak se uvnitř skutečně cítíte i toho, co vás trápí. Tím osvobozujete sami sebe.

Jako vědomá bytost si osvojujete skryté schopnosti, jak pracovat s emocemi vnitřních částí osobnosti, je to cesta, jak je poznat, uznat a následně utěšit tyto části.

Především pohledem do nitra získáte informace o skutečném emočním a mentálním stavu svých vnitřních částí. 

Vnitřní svět a pravda v něm

Kdykoli navštívíte svůj vnitřní svět pocítíte pravdu, jak se vnitřní dítě, část vás samých skutečně cítí, zda je smutné, opuštěné, zoufalé, v panice nebo vzteklé a vystrašené, a tyto obrazy a vjemy jsou pro vás zprávou, kterou je potřeba vnímat s důvěrou a zcela vážně. 

Vaše ohleduplnost na své pocity a pozornost k sobě samým vám umožní získat ukazatele a možnosti, jak se věnovat tomuto dítěti a cítit se mnohem lépe.

Vnitřní dítě drží klíč k vašemu štěstí

Vnitřní dítě drží klíč pravdy o bezstarostnosti a právě rozpoznáním omezujících strachů, záznamů prožitých traumat a nespravedlnosti během výboje se vracíte zpět do nevinnosti a bezstarostnosti v sobě. 

Pečujte o svůj vnitřní svět s něhou a porozuměním, jako milující rodič o své dítě. 

A při jednání s druhými vždy pamatujte, že i v nich je malé vystrašené nebo zoufalé dítě. A zoufalí lidé dělají často i zoufalé věci.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů