Vzájemnou podporou jde všechno snáz, energie důvěry a naděje prolomí jakoukoliv omezující hráz.

Sounáležitost a vzájemná spolupráce.

Sám život se pro nás stává dobrodružstvím a příležitostí vzkvétat i vzájemným propojováním, kdy dostáváme možnost se vzájemně podpořit a vytvořit podporující tým.

Dosud jsem pracovala a organizovala harmonizační setkání a semináře individuálně a nyní mám velkou radost z propojení, kdy jsme se jako zázrakem spojily pro vytvoření ojedinělého harmonizujícího programu s pobytem u moře. Což vyžadovalo i překročení určitých obav i strachu na počátku realizace.

Setkaly jsme se před lety a nyní nás tato situace propojila, abychom své zkušenosti a schopnosti sdílely společně a nabídli je jako ojedinělý celek pro vnitřní restart vědomí, pro obnovu vnitřní síly a harmonie, je to vlastně takové duševní, fyzické, psychické wellness.

A tak jsme daly hlavy dohromady a s odvahou a nadšením vznikl 7 denní harmonizující pobyt u moře, který je cestou k sobě včetně pohledu do nitra – introspekce k získání odpovědí na otázky typu:

Co mne omezuje nebo brzdí, co mi brání jít dál nebo jak mám žít dál, co pro to mohu udělat, kým jsem, proč jsme tady, jaký je můj směr a nebo jaké mohou být moje další kroky pro naplňující život. Život v radosti, klidu a lásce..

Jedinečnost každého z nás se setkáváním navzájem propojí a doplní v důvěryhodnou podporu. Všichni tak cítíme vzájemnou blízkost a pocit, že se známe už dávno.

Když jsem byla vedena minulý rok uspořádat setkání formou seminářů: Objev svůj zdroj moudrosti, zpočátku jsem netušila, jaká témata se otevřou, co vše se bude odehrávat na vnitřní úrovni každého z nás. Důvěřovala jsem sobě a procesu, a nechávala se intuitivně vést.

Kdo jste neměl tu možnost se zúčastnit osobně připravila jsem pro vás seminář/ webinář OBJEV SVŮJ ZDROJ MOUDROSTI – 4 videa plus harmonizující meditace k objednání za polovinu ceny semináře, prožijte a pociťte hodnotu sami sebe, odkaz k objednání naleznete zde.

Když se ohlédnu zpět každá skupina přinášela zajímavé téma pro uvědomění, propuštění i vzájemnou spolupráci a řešilo se pokaždé něco jiného. Radost, hravost a humor nám nechyběly.

Každé setkání nás obohatilo vzájemnou přítomností i radostí ze vzájemné podpory a sdílení, nejednou nic nebylo problémem, ale pouhou výzvou.

Osobní setkání bylo jemným pohlazením po duši pro každého z nás. Každý vnímal jedinečnost všech zúčastněných i sdílených zkušeností ve skupině. Aniž bychom tušili, jaká skupina se sejde vše plynulo v souladu, otevřenosti, humoru i harmonii.

Uvědomuji si širší význam setkávání, vždy jsem vnímala osobní propojení jako důležitou fázi o mnoha uvědoměních pro otevřenost v bezpečné důvěryhodné zoně pro spontánnost nás všech.

Spojením mnohem snáze dochází k naslouchání vlastního vnitřního vedení – vašeho zdroje moudrosti, který s vámi chce promlouvat a předávat informace, vždy, když spočineme ve chvíli ticha a klidu.

Všichni, koho oslovilo téma a program seminářů pocítili větší důvěru v sebe i naději ve své kroky pro spokojený život. Osobní kontakt a vnitřní propojení v podporujícím prostředí je pro mnoho z nás nenahraditelné. A na těchto seminářích vznikl i požadavek webináře včetně harmonizující meditace pro takovéto domácí „nakopnutí“ v obtížnějších situacích, a zároveň se vznikly žádosti s návrhem na vícedenní pobyt pro hlubší prožitek a vstřebání nových uvědomění a aha momentů.

Společná setkání rozšiřují naše vědomí i vnímání a otevírají nové koncepty života.

Najednou všichni cítíme více sami sebe, svou duši, svou pravdu, víru v sebe i smysl života.

Zahalí nás proud báječné energie, ke které se můžeme všichni připojit, protože jsme v danou chvíli skutečně propojeni a můžete se spontánně projevit a vyjádřit k čemukoliv okamžitě.

A protože všichni čelíme nějakým výzvám jejichž vyřešení vyžaduje naše hmatatelné úsilí, ale mnohdy nevíme, jak to uchopit nebo jak na to, jakmile jsem pocítila vnitřní „ano“ zrealizovaly jsme nový pilotní projekt s pobytem, který se nemusí opakovat, protože i já jsem stále v procesu změn a nových kroků.

Novinkou v mé nabídce tedy nyní je 7 denní harmonizační pobyt s ojedinělým programem a polopenzí za mimořádnou cenu, pobyt, který vás nejen překvapí, ale i povzbudí na vaší cestě i vnitřně posílí.

Mnozí již víte, že vždy bude důležité vaše soustředění na sebe, svou vizi, a vaše následné kroky a rozhodnutí v každodenních situacích.

A já vám z celého srdce přeji, abyste kráčeli s větší odvahou, stáli více sami za sebou, a vážili si také sami sebe i svých schopností, protože změnou obrazu o sobě samých si vytváříme i lepší budoucnost.

Vzájemnou podporou jde všechno snáz, energie důvěry a naděje prolomí jakoukoliv omezující hráz.

V této době je potřeba věnovat se více sami sobě, naslouchat svému nitru a přijímat i své emoce, dělat vždy to, co cítíme, že my uvnitř chceme. Měli bychom myslet také více na sebe a dopřát si i relax pro duši, mysl i tělo.

Sama vím, jak velmi důležité je nalézat si čas pro sebe, dovolit si odpočinek a uvědomovat si i malé radosti každý den, každou minutu a vteřinu, užívat si přirozené jednoduchosti běžného života, nehonit se a nikam nespěchat.

Pokud cítíte, že si chcete s námi dopřát harmonizující pobyt u moře mrkněte sem na termíny a možnost registrace, neváhejte dlouho, nenechte si ujít tuto příležitost, která se už nemusí opakovat, počet míst je omezený a registrace zanedlouho končí.

Životní situace se mění, když se ve svém vnitřním světě zapojíme do rozsáhlého poznání.

Introspekce je přirozená schopnost potřebná pro vnitřní sebevýchovu, soulad a harmonii.

Co introspekce znamená?

Je to pojem pro pohled do nitra, introspekce je nejstarší psychologická metoda, sebepozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění (filosofové Platon, E. Kant zastávali jedinečnost této metody)

Pojem introspekce pochází z latinského slova introspicere, které znamená „dívat se dovnitř“, který je zaměřen na získávání vnitřní moudrosti, vědomostí i příčin duševního, psychického a fyzického stavu v souvislostech a jeho procesech.

Introspekce je o pečlivém zkoumání vlastních subjektivních zkušeností, sebevnímání sebepoznáváním, je to schopnost i prostředek k zapojení se do svého prožívání a nastolení vnitřního souladu.

Je to tedy psychologický proces sebepozorování a schopnosti vlastní sebereflexe k vytváření naplňující reality.

Introspekce je metoda, která představuje rozšíření meditace, rozjímání, vnímání, myšlení a uvažování s přínosem pro psychický a mentální individuální život. Jde o postupný trénink této schopnosti vedoucí k osvojení pro vlastní sebeanalýzu.

Je to schopnost, jak pomoci sami sobě i v této náročné době pro vytváření spokojeného života.

s úctou

Marcela

Obrázek: Energetické obrazy včetně obrazu BOHYNĚ MOUDROSTI s poselstvím z mojí tvorby, vnímejte a užijte si vibraci, která je dávno naší součástí. Soubor všech 12 bohyní naleznete v autorském kalendáři Bohyně, a bohyně moudrosti zaujímá své místo právě v měsíci dubnu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů