Terapie-spojení duše a těla

Články kategorie Terapie-spojení duše a těla

Buněčná paměť

Záznamy (v buněčné paměti DNA) nepříjemných prožitků např. křivda, znechucení, nespravedlnost, vina, stud i nedostatek pozornosti a lásky v dětství jsou prožitky různých traumat. To vše se ukládá v buněčné paměti na energetické úrovni. Je to směs pocitů, postojů, přesvědčení a vzorců, které řídí i naše budoucí chování, činy a postoje, a opakující se nepříjemné situace. Jak nám zasahují buněčné záznamy prožitků z minulosti do života?...

Na všechny otázky naleznete odpovědi uvnitř sebe

Počet slov: 212, čas na čtení: 1 minuta Jak se cítíte? Bojujete se svými nepříjemnými emocemi, opakují se stále dokola ? Trpíte úzkostí a potřebujete pomoci k obnovení klidu a soustředění? Chcete opustit své staré já, poznat kým opravdu jste a proč jste tady? Chcete mít harmonické vztahy? Chcete navázat jasnější kontakt se svým zdrojem moudrosti a svými duchovními průvodci? Pak máte...

Jak důvěřovat sami sobě?

Proč nekritizovat sami sebe, nesrovnávat se a nesnižovat dokola sami sebe..  Jak důvěřovat sami sobě a vážit si sám sebe? Co se za uloženými mentálními vlivy a postoji skrývá? Jak pomoci nejen sami sobě? Jak být tím, kým jsme a žít jednoduchý a naplněný život? Jak být jedno s duchem?  Cesta k odpovědím na otázky je nejen o naší zvídavosti ale především o poznávání sám sebe...

Opouštíme naprogramované myšlení a směřujeme k vědomé lehkosti

Během této doby probíhá intenzivní transformace, kdy se mnohem více přibližujeme svému Zdroji moudrosti pro život v lehkosti. Opouštíme postupně staré naprogramované myšlení a cítění založené na obavách a strachu, a směřujeme k vědomí lehkosti, radosti i hojnosti.  Během této přechodné fáze se objevuje mnoho krásných uvědomění a aha momentů, ale i mnoho nejasností, a někdy i pocitů nepřijetí, opuštění, samoty, bezmoci nebo zoufalství. Všichni jsme...

Stav uvíznutí, zaseknutí

všichni jsme na cestě hledání odpovědí na otázky uvnitř sebe, jsme studenti života, posluchači ale zároveň i učitelé, kteří cítí odpovědi uvnitř sebe a postupně zprostředkováváme své zkušenosti ostatním, kteří hledají svou vlastní cestu. Jsme tedy ve všech těchto rolích a neustálým uvědomováním neustále rosteme ve svém vědomí a rozšiřováním sami sebe. Ve všem, v čem se cítíme radostně a dobře je zároveň...

Návrat k sobě

Všichni jsme studenti školy života a smyslu svého života a za poslední roky jsme se posunovali hlouběji sami k sobě hledáním svého pravého “ já “ a cest, jak uvnitř komunikovat se svým Zdrojem moudrosti, jak žít v jednoduchosti s prožitky každodenní radosti naplňující život. Posunujeme se stále více k projevu svých uvědomění a poznání v praxi, v každodenním životě. Učíme se a sami sebe...

Stíny a za nimi světlo

Problémy vnímáme jako stín, ale za každým stínem je světlo. To, co hledáme, je pravda uvnitř sebe samých, která se skrývá pod vrstvami prožitků – záznamů z minulosti. Slovo „problém“ pochází z řečtiny a znamená „hledat“. Toto slovo použil Platón ve smyslu „hledat pravdu“. Slovo problém se tedy používá nejen pro hledání pravdy, ale také pro situaci, která je...

Cesta vnitřního hrdiny

Co na Tobě, na vás obdivuji?  Obdivuji, že jsi vlídný, laskavý a láskyplný k ostatním lidem i přesto, že mnozí k tobě možná vlídní nejsou.  Obdivuji tvůj soucit, že jsi často laskavý, i když sám ve svých životních výzvách emočně či mentálně stále procházíš harmonizací podvědomé mysli. Obdivuji, že často dokážeš projevit lásku druhým, v situacích, kdy ti ostatní tuto lásku neprojevují.To je...

Otevřenost a pravdivost ve vztahu

Co znamená otevřít své nitro, být otevřený a pravdivý k sobě i svému partnerovi? Je to jednoduché ale obtížné zároveň. Sama jsem tímto otevřením procházela, protože jsem mnoho emocí v sobě většinou popírala a uzavírala pro tzv klid v rodině, hlavně, abych partnera něčím nevytočila (v prvním manželství). Žila jsem vlastně dle potřeb partnera, snažila se ve všem pro klid vyhovět...

Příběh přesvědčení omezujících hojnost

Osobní sezení pro odhalení mentálních omezení blokujících hojnost Ukázka harmonizačního procesu v tomto příběhu probíhá odhalováním uložených přesvědčení dotazováním se podvědomí. Pomocí vedených hlubokých nádechů a výdechů byl klient připraven pro vnitřní komunikaci. Položila jsem mu otázku: Jaká přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí? Jaká přesvědčení uložená uvnitř ti brání v hojnosti? Zeptal se tedy sám sebe: Jaká...

Malost a nadřazenost jsou dvě spojené nádoby, vytváří dokonalé protiklady

Jak nadřazenost souvisí s malostí, jak dosáhnout vnitřní radosti? Nadřazenost spolu s malostí přichází k rozpoznání znenadání. Přichází jako černý mrak a vy najednou nevíte, jakou cestou se dát. Něco vás tíží, něco vám uvnitř brání a vy v tu chvíli nemáte ani zdání, co vás to zase nutí na jednom místě stát. Nadřazenost je ochranný postoj mysli, je to jedna z rolí...

„Okno“ hlubokého poznání

Mnozí z vás cítí stejně, jako já, že od počátku roku 2022 energie velmi zesilují, a tím i proces hlubokého sebepoznání pro následné navýšení vibrací. Započalo pro nás nové období plné překvapení, a pro mne se odstartovala nová cesta pro odhalování dalších střípků mozaiky pozemského bytí a původu příčin z dávné minulosti, uložených záznamů dávných přesvědčení, a tak pracuji intenzivně nejen sama...

Učíme se žít jinak, myslet jinak, vnímat jinak

Mnoho z nás procházelo a prochází vlnami a výkyvy emocionálních energií strachu, nespokojenosti i hněvu, které se střídají v těle. Můžeme si to představit jako šedou energii, která obsadí tělo a orgány a způsobí disharmonii v imunitním systému a těle. Touha žít v klidu, lásce a radosti si žádá odvahu, nadšení a sebedisciplínu na cestě v novém věku. Pro mě osobně se stala meditace před 12 lety každodenní záležitostí.Tehdy...

Stát se majákem radosti, nadšení a naděje

Každý z nás je vyjímečný, všichni se v této nové době učíme přijmout svou vyjímečnost, uvidět svou jedinečnost a s láskou se přijímat a vyjádřit ve vlastní tvorbě.  Každý, kdo s láskou tvoří z vlastní vnitřní touhy, dává radost a nadšení světu a tím se šíří tyto vysoké vibrace dál..  A o to tu teď běží, kdo pochopí svůj směr lépe se mu žije,...

Poselství 2021

Uvnitř vás všech se moudrost věků skrývá a v této době se stále více a více otevírá. Mnoho z vás již ví, jak je pro vás velmi přínosné v multidimenzionální svět věřit, jak prospěšné je umět se svým vnitřním světem spojit a uložená vnitřní nastavení na správné frekvenci přeladit a změnit. S odhodláním a vnitřní vírou v nový a lepší svět otevírá se vám vnitřní...