Seminář OSTRAVA
19.9.2020

Channeling je cesta, jak umět pomoci nejen sami sobě...

...a být šťastní♥

 

 

Osvojení vnitřního procesu frekvenčního naladění  pro vaší vnitřní komunikaci.

V této nové době se vše velmi rychle mění a všichni přijímáme ve svých životech přicházející vhledy a ukazatele pro osobní i profesní změny a nové možnosti.

Účelem společného setkání je obnovení energetického spojení s vaší duší, vyšším já, vyšší myslí k dosažení osobní síly, skrytých schopností a životní harmonie ve všech směrech. Vzájemné propojení vědomí  nás vede k otevření a naladění vnitřního informačního "kanálu" na odpovídající frekvence pro napojení se na své nitro, duchovní průvodce, kteří jsou tu pro nás, pro podporu a láskyplné vedení.

Channeling (channel-kanál)

Je vnitřní schopnost a umění pro příjem telepatických zpráv skrze vaši duši, mysl a tělo. Tato schopnost není pouze pro vyvolené, tuto schopnost má každý z nás, v této nové době, v nových vyšších vibracích planety se otevírají nové možnosti pro obnovení této schopnosti v každém z nás.

Odpovědi na všechny otázky se nacházejí uvnitř nás, na neviditelné-multidimenzionální úrovni. Toužíte se i vy spojit se svou duší, svým duchovním průvodcem pro získání odpovědí na otázky týkající se vašeho života, vztahů, práce, financí, posunu, poslání a růstu vyššího vědomí? Chcete se zdokonalit ve vnitřním napojení a umět pomoci nejen sami sobě?

V této nové době se otevírají skryté schopnosti a možnosti u mnoha z nás...Vnitřního moudrého rádce máme uvnitř sebe všichni, záleží na naší volbě, touze, chtění, rozhodnutí a vědomém souhlasu.

Osvojováním této schopnosti dokážete vy sami lépe porozumět své životní cestě, svému poslání, své duši, své osobnosti, svému podvědomí a tělu v každém životním směru.

Termín: 19.9.2020
Místo konání: OSTRAVA, prostor STUDIO SUNDARA, Dvorní 9
Začátek: sobota od 10:00-17:00 hod
Přestávka na oběd

Já se už velmi těším na setkání s vámi ♥ a  na společné sdílení zkušeností i vaší cesty.Počet míst je omezený pro max 25 osob, svou přihlášku si proto prosím vyplňte včas. Přihlásit se můžete zde:

Schopnost channelingu má každý z nás na určité úrovni vědomí, což znamená vnitřní víra v tuto schopnost, v bytosti světla, ve své průvodce, multidimenzionalitu vědomí, a vaší vnitřní touze být ve spojení se svým duchovním vedením.

Vaše duše skrze vnitřní spojení snáze dosáhne svého vyjádření, tvoření a projevu.

Naše duchovní vedení nám všem s láskou napomáhá v harmonizaci  života ve všech životních oblastech, k dosažení rovnováhy a naplnění poslání v pozemské realitě.

Cítíte uvnitř ano, ale objevují se myšlenky pochybností, zda zrovna vám to půjde, zda to zrovna vy dokážete?

Dokážete, jinak by vás to nezaujalo a nedočetli se až sem.

Pravidelným tréninkem se postupně ve všem zdokonalujeme a to platí i v osvojení této schopnosti. Zkoušením napojení a komunikace se postupně dokonaleji a hlouběji propojíte pro přijímání informací, vhledů a zpráv. .Po úvodních setkáních může být pro další zájemce následně otevřen kurz channelingu vyššího vědomí... nyní nebudu předbíhat, vše se postupně vyvine...

Zřejmě se také ptáte, jako jsem se ptala já, jak to bude probíhat? 

Byla mi odhalena a předána tato informace multidimenzionální skupinou mistrů posvátného učení .

Společně budete vedeni světelnými bytostmi a duchovními průvodci k otevření a propojení, budou vám předávány v průběhu konkrétní informace a ukazatele k naladění se na frekvence vnitřního kanálu pro příjem informací z vyšších sfér.  Formou channelingu budou předávány potřebné informace, odpovědi na otázky od multidimenzionální skupiny mistrů ve spolupráci s duchovními průvodci každého z vás.

Cítíte, že příšel i váš čas posunout se k sobě, ke své duši blíž a v posunu a růstu výš ?

Společná setkání napomáhají k vzájemnému posunu a růstu nás všech.  Naším propojením dochází ke zdokonalení spojení se svým vnitřním vedením, se svou duší, svými průvodci, ke komunikaci formou channelingu.

Veškerá komunikace formou channelingu se odehrává prostřednictvím duše každého z nás, otevírá se vždy po vašem rozhodnutí, souhlasu a vědomém svolení. Duše je na příjmu informací od průvodců jako první, a po té posílá informace do naší mysli, proto tyto sdělení nesou otisk moudrosti vlastní duše.

Sdělení přicházejí do naší mysli a mohou být v různých podobách, někdo přijímá jazyk světla do slov a vět a píší knihy, jiní vnímají barevné obrazce energií nebo bytostí a jsou vedeni k energetickému léčení, a i umělecká inspirace proudí prostřednictvím channelingu pro vyjádření vaší duše a duchovních bytostí do obrazů, hudby, soch a různých vynálezů.

Vize, zprávy, sdělení poselství jsou vždy láskyplná, moudrá, jasná, pravdivá, a vždy cítíme moudrost, pravdu, podporu, porozumění a nadšení. A díky propojení skrze vlastní  duši jsou vám v ten moment i velmi povědomá, proto se domníváte, že vám to pouze mysl namlouvá, časem dochází k dokonalejšímu spojení a rozpoznání původu spojení a hlasu, který k vám promlouvá.

Nová úroveň vnitřního procesu pro vlastní posun.
Otevřete se svému skrytému vnitřnímu umění - channelingu, budete vždy vědět, jak pomoci nejen sami sobě.

 

 Osvojíte si, jak navázat spojení se svým vedením, jak v každodenním životě vědomě žít, jak si vytvářet osobní prostor a čas, jak s odvahou projevit své schopnosti a dary, a nejen o tom bude vzájemné setkání v této skupině.

Osvojíte si vnitřní napojení na vnitřní kanál-channel, pro obnovení schopnosti vnitřní komunikace - channelingu, pro dosažení vnitřního klidu, radosti a vlastní jedinečnosti. Obnovíte svou schopnost vnitřního nadhledu, vyššího vnímání všech situací z jiného úhlu pohledu, dokážete tak pomoci sami sobě i ostatním kolem vás. Ucítíte dokonalost svého vnitřní spojení, svůj vnitřní hlas a duchovní vedení, svou jedinečnost, velkolepost, vznešenost uloženou v každém z vás.

Rozpouští se stále hlubší staré vrstvy minulosti na nejhlubší možné úrovni a skrze vědomé prožitky odklízí se vnitřní energie hluboko skryté a pro nás v realitě svazující a omezující. Posunujeme se sebepoznáním kolo za kolem a sjednocujeme se s uloženým vnitřním rozkolem ve všech oblastech a směrech.

Osvojíte si vnitřní schopnost napojení se na frekvence pro channelování, "povídání si"se svými průvodci, světelnými bytostmi dle výše vědomí a plánu duše každého z vás. Channeling vám otevírá vlastní harmonizační proces silně aktivující a probouzející – obnovíte své vnitřní schopnosti, jak sobě a svým blízkým pomoci k úlevě a radosti.

Prožijete spojení sami se sebou, se svým vnitřním hlasem, duchovním průvodcem a přeladíte energie připravené v danou chvíli na úrovni podvědomí.

Máte pocit, že stojíte na místě nebo, že se vše děje stále dokola? To proto, že jsme připraveni posunout se dál, nové možnosti, nové schopnosti, nové kroky.

Osvojením  vnitřních i vnějších vyšších frekvencí pro vnitřní komunikaci v každém z nás. Navzájem se setkáváním posouváme a rosteme...
Těším se velmi na naše společné setkání.

Na úrovni duší se známe už dávno, ucítíte li uvnitř ANO, již nyní jste opravdu velmi srdečně vítáni...
S úctou Marcela

Určitě také znáte tvrzení, že poznání kým jsme a proč jsme tady, za nás uvnitř nikdo neudělá.

A toto tvrzení je nyní velmi zásadní k přijetí za své, pro lepší život nás všech. Naše mysl a chápaní života v různých situacích minulosti vytvářela části osobnosti v nás (jak popisuji na našem příběhu v mé první knize)

Tyto části si ale zároveň vytvářely různé postoje a přesvědčení, skrze které stále vnímáme svět a lidi kolem nás a vytváříme si dál omezující a nespokojenou realitu. A o odnovu svého vlastního vnitřního vedení nyní jde, vnitřně budete vedeni k jejich rozpoznání, pochopení, uvědomění a přepis tu v tento čas, v tuto novou dobu jde.

A nyní nadešel ten správný čas objevit svou vnitřní krásu.

 Pro koho je tento proces vhodný?

Pro ty z vás, kdo cítí volání svého nitra
- toužíte po spojení se svým průvodcem, s vyššími průvodci
- máte zájem a silnou touhu se posouvat k obnovení skrytých schopností a žít harmonický, láskyplný život
- hledáte cesty, jak sami sobě i svým blízkým pomoci ke spokojenosti , zdraví a štěstí
- máte chuť na sobě vědomě pracovat  a tím svůj život ve šťastný a naplňující proměnit
- a umíte si sami pro sebe vytvořit potřebný čas a prostor

 

Toužíte se ve svém životě konečně radovat a cítit podporu a naplnění?

 

 

Nové energie planety velmi napomáhají této nové fázi vnitřního procesu léčení v každém z nás.

Co vše vám tato praktická zkušenost přinese?

 • Jak se uložených přesvědčení, vzorců, postojů a podvědomé tíhy zhostit.
  (teoretická část)
 • Jak harmonizovat uložená přesvědčení a traumata osobní i rodové linie.
  (praktická část)
 • Jaké kroky zvolit k obnovení vnitřního klidu a radosti.
  Vždy bude záležet na vás, kolik sobě věnujete času a klidu pro práci sami se sebou.
 • Jak se správně svého podvědomí tázat, aby se vám uložená přesvědčení k přepisu a odpojení mohla ukázat.
  Provedu vás tréninkem napojení se na podvědomí, jaké otázky pokládat, osvojíte si, jak se sami svého podvědomí ptát.
 • Jak pochopit své myšlenky plné strachu, pochybností a obav.
  Jsou to pouhé energie a části vytvořené v nás samotným vývojem.
 • Jak otevřít v sobě moudrost Lemurijského (plejádského) učení, která je uložena v každém z nás.
  Lidská DNA v sobě nese moudrost , která je v každém z nás, přišel čas vytvořit místo uvnitř sebe, energie tíhy uložená v nás této vnitřní moudrosti stíní.
 • Proč a jak vám pouze vaše nitro správnou cestu ukáže.
  Všechny informace vývoje naší duše jsou uloženy v nás, proto jen my sami můžeme dostat odpovědi na otázky.
 • Jak získat sám v sobě na všechny vaše otázky odpovědi.
 • Jak sladit mysl, tělo a duši, aby se zázraky mohly začít dít.
  Praktická část vědomého dechu, meditace, spojení pro každodenní život
 • Obdržíte ukazatele k pochopení svého podvědomí a systému zrcadlení ve vašem životě.

Co si osvojíte, co odhalíte, co obnovíte, co otevřete a co získáte?

 • Budete umět sami sobě pomoci. Nebudete závislí na pomoci druhých.
 • Otevřete svou intuitivní schopnost, své vnitřní vedení, svůj vnitřní hlas a postupně budete umět pomoci nejen sami sobě, bude vás bavit tato krásná vnitřní hra.
 • Osvojíte si, jak se sami svého podvědomí ptát, získáte odpovědi na otázky, poznáte svá dávná uložená přesvědčení, budete vědět, jaké dávné postoje přenastavit a čeho se pustit, otevřete tuto schopnost v sobě, je to i váš dar.
 • Odhalíte, kdy a jak jste si uložili různá přesvědčení, pochopíte své vyplouvající emoce, naučíte s nimi pracovat sami pro obnovení klidu.
 • Postupně sami otevřete vnitřní část uložené moudrosti, budete vědět, jak na svou životní cestu.
 • Obnovíte spojení se svým nitrem, svým vnitřním hlasem k získání odpovědí kdykoliv, kdy toto spojení budete chtít.
 • Budete zvládat rozlišení situací z nadhledu, co vám okolí zrcadlí a proč. Otevřete v sobě dar nadhledu potřebný pro každodenní život.
 • Vnitřní vedení, spojení s duchovním průvodcem a sebepoznání má velký vliv na váš šťastný život.
 • Dostáváte jedinečnou možnost propojení a budete nadšení, co vše vlastní schopnost channelingu odhalí právě vám.


Budu vám praktickým průvodcem k osvojení si vnitřního komunikačního procesu, budete umět nejen sami sobě pomoci v každodenním životě z životních úskalí, nepohody, tíživých emocí, nemocí."


"Nejlepší investicí je investice do sebe, do vývoje vědomí a svého rozvoje, pro získání své vnitřní radosti, moudrosti, hojnosti a blahobytu."


Sama jsem prošla intenzivními vlnami hluboké očisty a dostalo se mi mnoha odhalení, zkušeností a pochopení, jak pomoci i ostatním prožívat život s vnitřním klidem, svou vlastní radostí a v proudu hojnosti, odpojíme li podvědomé nastavení sami v sobě.

Mnoho poznání se mi dostávalo i na klienských sezeních,  pomáhala jsem nejenom nám dvěma a rodině, i přátelům, známým a klientům, kteří přicházeli s touhou změnit také svůj život a vymanit se z životních nesnází.

Aby ustal vnitřní myšlenkový boj, bolest nebo chaos.

Jak se umět sám správně svého podvědomí tázat, jaké otázky klást ?

Mnoho lidí se ještě vyhýbá pohledu do svého nitra, chápu, vždyť nás to nikdo neučil, jak sám sebe vlastně uvnitř poznat, uzdravit, pochopit vnitřní zatížení, postoje a různá přesvědčení, které můžeme pouze my sami změnit. Nechceme se cítit špatní.

Je to vnitřní” hra “sám se sebou, se svými částmi pro šťastný život ve zdraví, radosti, hojnosti a lásce. Na úrovni rozumu-ega to neobjevíme ani nevymyslíme a jednoho dne k tomuto poznání dojde každý.

3la jsem se svou silnou touhou najít " návod na život", a svou vlastní terapeutickou praxí a samostudiem jsem získala velmi cenné zkušenosti, a tak je mohu předávat uceleně i vám..

Bylo mi odhaleno mnoho nových poznání, jak se sama nechat uvnitř vést, jak komunikovat uvnitř sebe, jak se správně svého podvědomí tázat, jaké otázky klást. Sepsala jsem i mnoho neuvěřitelných příkladů, příběhů podvědomého nastavení, o kterých v běžném životě ani netušíme, že je máme, a jak nám nevědomě blokují v realitě prožívání radosti, lásky, zdraví, hojnosti i lásky.

A pak přišlo to nejlepší...cítila jsem se skvěle, otevřely se mi nové cesty, schopnosti, vedení a viděla jsem mnoho rozzářených očí a nádherné lehkosti získané pochopením svého života, rozpoznáním svého uloženého nastavení, svých prožívaných úskalí a následné úlevy po vnitřních procesech vlastního přeladění.
(Anonymní kazuistiky postupně s vámi budu také sdílet na webu, pro vaši představu tohoto vnitřního procesu k přeladění podvědomého nastavení sám sebe)

"Pamatujte, jsou to pouhé uložené energetické záznamy, to nejsme my.“

„Jsem vnitřně vedena ukázat i vám cestu, jak na to, jak si vy sami můžete pomoci a v každodenním životě si budete umět také poradit. 

Je to cesta, jak postupně sladit uložená podvědomá břemena, která jsme získávali samotným vývojem duše.
Konečně můžete začít žít šťastný život v lásce a hojnosti, na který máme všichni právo.
Začít však musí chtít každý sám u sebe.

„Jste jedineční a velkolepí, a tato skutečnost se odhaluje postupně nám všem a nyní i vám.„

Žijte také svůj život tak, abyste na konci života nemuseli ničeho litovat.

REFERENCE: Milá Marcelko, ty jsi anděl, kterého Nebe poslalo na Zem, aby tady pomáhal lidem. Tvá práce, tvá pomoc je tak mocná a silná, díky velké lásce, kterou je prostoupena. Díky tobě a tvému daru jsem pochopila a ucítila, že jsem milována, uzdravila jsi mé tělo, moji mysl, moji duši a to na těch nejhlubších úrovních. Nedokážu slovy vyjádřit míru vděčnosti, kterou cítím. A tak vyjadřuji tím nejsilnějším děkuji, děkuji, děkuji.
Blanka Reslová

Tázáním se svého podvědomí, duchovních průvodců, což bude součástí tréninku, výuky na kurzech,
a seminářích i osobních sezeních,
dostanete jedinečné ukazatele pro nečekané odpovědi od vašeho vnitřního vedení.

Obdržíte vždy vnitřní moudrost a pravdu i to, co jste si uložili v minulosti vy sami vlastním prožitkem. A proto jen vy sami můžete vstoupit do svého nitra a získat odpovědi, pochopit své emoce a životní situace ve kterých se nacházíte. Po té si osvojíte vytvoření a uložení nových nastavení a záměrů pro váš radostný a spokojený život.

 

Já jsem velmi potěšena a vděčná za vše, čím vším jsem prošla, co vše jsem dokázala ve svém životě změnit a nastudovat, abych otevřela své intuitivní schopnosti i umělecké talenty tvořivosti, které uvnitř mne spaly. Děkuji všem, kdo byl a je součástí mého života, abych svými prožitky v zoufalých situací začala hledat příležitosti poznání sebe, kým jsem a proč jsem tady.

Děkuji za všechno, co se odehrává v této krásné době a těším se, co krásného ještě přijde. Děkuji za všechny informace a vhledy, které přijímám a mohu předávat i vám.

PS: Nové informace postupně přepisuji a zpracovávám, vaší registrací k odběru poselství a zpráv zdarma do vašeho e-mailu, vám neunikne žádné z nich. Chci se zaregistrova k odběru poselství zdarma. Plánované akce a semináře - další termíny jsou v přípravách a budou postupně doplňovány.

(Víte li o skupince lidí a máte zájem o tento seminář i ve vašem městě, napište mi, zavolejte a společně najdeme nějaké řešení)

Máte li jakýkoli dotaz ohledně termínů i ve vašem městě, napište, zavolejte mi. Rychlý kontakt na mne naleznete zde.

Těším se na vás

Zde naleznete více Informací o mě

Další termíny jsou v jednání a v realizaci, postupně budou přidávány do Kalendáře akcí.

Co se nachází uvnitř nás a proč se cítíme tak, jak se cítíme?

Uvnitř každého z nás se nachází uložený záznam všech možností chování, které se naším vývojem duše energeticky ukládaly. Vyzkoušeli jsme si tak být dobrý i zlý, a proto jsou v nás uloženy všechny možné varianty programů, postojů, přesvědčení a způsobu chování, které se v této době učíme propoustět.

Každý bolestný pocit, který projde naší myslí a tělem je náš, kdysi jsme ho prožili a v podvědomí uložili, jinak by v naší mysli nebyl a neprožívali bychom ho. A podle našich vlastních podvědomých nastavení jsou k nám také přitahováni lidé a prožíváme k pochopení svého zraněného nitra i různé nepříjemné situace. Vždy je to oboustranná cesta vnitřního léčení, kde není obětí ani viníků, je to vzájemný léčebný proces.

Nyní je jen a jen na každém z nás, abychom vyplavované emoce rozpoznali, pochopili a nastavené postoje, přesvědčení a programy navždy propustili, protože nikdo to za nás opravdu neudělá. Jsou to naše nastavení a odpovědi nalezneme pouze my sami uvnitř sebe. Sami jsme si je nevědomě vytvořili.

Praha

Vytvořeno s láskou na mé cestě k vnitřnímu klidu a obnovení štěstí a radosti v nás všech.