INTROSPEKCE 

pojem introspekce pochází z latinského slova introspicere, které znamená "dívat se dovnitř", který je zaměřen na získávání vnitřní moudrosti, vědomostí i příčin duševního stavu v souvislostech
a jeho procesech.

 

 

Introspekce je nejstarší psychologická metoda a filosofové Platon,
E. Kant zastávali jedinečnost této metody sebepozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění.