INTROSPEKCE – pohled do nitra, proces k obnovení vnitřní harmonie

Introspekce je nejstarší psychologická metoda a filosofové Platon, E. Kant zastávali jedinečnost této metody sebepozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění.

Pohled do nitra spolu s meditací se stal postupem času mojí každodenní záležitostí pro vnitřní sebezkoumání, nejprve pro získání úlevy od vnitřního napětí, pocitů bezmoci a následně k hlubšímu poznávání uložených přesvědčení, postojů, vzorců včetně tíživých záznamů emočních prožitků uložených na úrovni podvědomí, které mne vedlo k následnému přepisu.

Vztahy rodinné, partnerské, přátelské i nepřátelské jsou pouhým zrcadlem a podnětem pro sebezkoumání a obnovení harmonie. Partnerské vztahy jsou léčebnou dvou zraněných duší.

Zpočátku jsem netušila, že harmonizační proces naladěním se na svůj vnitřní svět, které mi velmi pomáhá k úlevě a posouvá mne stále blíž do vnitřního klidu a radosti bylo našimi moudrými předky zkoumáno, objeveno a různě pojmenováno už dávno.

Hledání odpovědí na moje otázky, jak mám žít, jak pomoci sama sobě a moje zvídavost spolu s touhou po poznání smyslu života mne provázely mnohaletým studiem vybraných moudrých knih, příběhů a příkladů předků, jak obnovit vnitřní klid a pocit harmonie, až jsem se setkala i s pojmem introspekce – proces zkoumání vnitřního světa pohledem do nitra.

Jak uvádí wikipedie, pojem introspekce pochází z latinského slova introspicere, v překladu znamená „dívat se dovnitř“, který je zaměřen na získávání vnitřní moudrosti, vědomostí i příčin duševního stavu v souvislostech a jeho procesech.

Pro mne znamená tento proces skládání vnitřních střípků mozaiky mého bytí pro obnovení vnitřní moudrosti, pravdy a mnoha souvislostí, proč se mi co dělo.

Tato schopnost je dávno naší součástí, ale do určité úrovně vědomí je pouze skrytá.

Jedná se o pečlivé zkoumání svého vnitřního světa, vlastních prožitých zkušeností, sebevnímání a vnitřním poznáváním souvislostí i příčin, je to přínosný prostředek pro zapojení se do svého prožívání a nastolení vnitřního souladu.

Energii vnitřních záznamů (uložených prožitků) můžeme poznat a změnit uvnitř sebe jen my sami. V prvé řadě se jedná o přijetí zodpovědnosti za svůj život a za vše, co se v něm dělo a děje včetně uvědomování životního zrcadla v každodenním životě nejen prostřednictvím situací ale blízkých lidí.

Jedná se o vědomý přístup v procesu rozvoje vědomí změnou úhlu pohledu. Zároveň je to zcela jiný styl života, který vnáší do našich životů klid, radost, naplnění a pocity štěstí, ale vždy záleží na každém našem rozhodnutí a naší volbě, které se následně projevují v budoucí realitě i mnohem rychleji.

Životní situace se mění, když se ve svém vnitřním světě zapojíme do rozsáhlého poznávání sami sebe pro soulad našeho celku – duše, mysli a těla. Je to tedy psychologický proces sebepozorování se schopností vlastní sebereflexe pro uvolnění vnitřního napětí, disharmonie, jakéhosi vnitřního odporu.

Introspekce je naše přirozená schopnost a pro vnitřní soulad a harmonii velmi prospěšná. Je to harmonizující metoda, technika i schopnost vynořující, popisující a vysvětlující naše psychické jevy, vyplívá z klasické filosofie a představuje rozšíření našeho vnímání, myšlení a uvažování pro psychický, duševní a mentální soulad.

Zkoumání a pozorování sami sebe je postupný proces, kde vytrvalost a trénink této schopnosti vede k obnovení a osvojení skrytých schopností i talentů, které se rozvíjejí změnou rozšiřujícího se vědomí a změnou úhlu pohledu, změnou vnímání sebe a života jako takového.

Rozvojem vědomí se rozvíjí skryté schopnosti, jak pomoci nejen sami sobě. Stát se průvodcem harmonizačního procesu je o volbě, sounáležitosti, pokoře, sebedůvěře, sebehodnotě a odvaze stát sami za sebou, pak vás Váš vnitřní zdroj moudrosti vede a předává ukazatele a vhledy během procesu samotného.

S úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů