NĚCO VÍCE O NÁS ....

 

PRŮVODCI NA HARMONIZAČNÍ CESTĚ VÁM BUDOU

Marcela, Marťa, Vilma a Kamča.

 

 

Před lety nás naše duše propojily a nyní jsme tvořivý a podporující tým.
Sám život se pro nás stává dobrodružstvím a příležitostí vzkvétat. 

Marcela Němcová

„Naplňují mne osobní setkání a vzájemná propojování s podobně smýšlejícími lidmi a přinášet úlevu od bolestných záznamů a prožitých traumat, které bývají “stínem”  jedinečnosti a projevu naší duše.

Podvědomé záznamy to nejsme my, pod nimi se pouze skrývá naše pravé Já, které je naší součástí a čeká na naše uvědomění a přijetí.

S důvěrou předávám ukazatele k emočnímu a mentálnímu osvobození těla, mysli i duše, ke znovunalezení vnitřního klidu, radosti, naděje a štěstí pro naplňující život. 

Jako duchovní kouč, intuitivní terapeutka a průvodce na cestě k obnovení vnitřní harmonie vám mohu pomoci najít kořenové příčiny opakujících se nepříjemných situací a bolestných pocitů a emocí s nimi spojených, získáte jiný úhel pohledu na vaší osobní situaci včetně nasměrování, jak kráčet životem s vírou v sebe a nadějí.

Nemůžeme se vyhnout životním výzvám ale můžeme sami sobě pomoci zvládat výzvy s větší moudrostí, klidem a mírem. Mám ráda jednoduchost, protože v ní se nachází naše vnitřní síla.

Pohledem do svého nitra porozumíte sobě i tématům, která v podobě životních výzev vyplouvají do vědomí k řešení. Budu vám s důvěrou naslouchat a napomáhat k uvědomění, jak nejlépe rozklíčovávat a přepisovat vnitřní bolestné záznamy a omezující nastavení mysli, které stíní Vašemu pravému Já a vyjádření Vaší duše. 

Všichni postupně objevujeme kým opravdu jsme i kým nejsme a proč jsme tady. Rosteme skrze poznání a přijetí i vnitřních stínů vzniklých samotným vývojem. Je čas přijmout i naše silné stránky, odvahu, odolnost a své dary na místo toho, kde jsme se cítili zlomení, bezmocní, opuštění a sami, což způsobovalo naše odpojení. 

Moje cesta vlastní vnitřní očisty začala v roce 2009 hledáním, jak získat vnitřní klid, radost, štěstí, lásku, abych se dostala ze stavu zoufalství a bezmoci, které mne ale vedly k mnoha uvědoměním, pochopení smyslu života a odhalení vnitřní pravdy, a to i té nepříjemné. Netušila jsem, kolik změn mne v mém životě čeká. Dnes plně doceňuji vše, čím vším jsem měla projít i čím na své cestě procházím.

Postupně s větší důvěrou v sebe přijímám individualitu sama sebe i svůj životní směr. Krok za krokem ustupovaly i pocity vnitřní prázdnoty, nedůvěry v sebe a nedokonalosti. Můj život mi tehdy nedával smysl, vnímala jsem můj život jako zbytečný, prázdný, bezdůvodný včetně pocitů marnosti a bezmoci s přesvědčením, že nic neznamenám.

Neustále poznávám hlouběji sama sebe nasloucháním svému vnitřnímu vedení. Učila jsem se věřit sama sobě, mít sama sebe ráda, abych své vnitřní impulsy kreativního vyjádření s odvahou i zrealizovala.

Každodenní meditací a harmonizací jsem se postupně cítila mnohem lépe, můj cíl byl a je cítit se šťastná, vnitřně naplněná a osvobozená, ale nejprve mnoho částí ve mně samotné muselo „zemřít a znovuzrodit", abych se mohla vnitřně spojit sama se sebou.

Stále se vnitřně vyvíjím a učím se v každodenních situacích stát sama za sebou, být více sama sebou, vyhovět sobě, abych mohla projevit svůj vnitřní potenciál pro můj spokojený život.

Hledáním a zkoušením různých duchovních technik se obnovoval vnitřní klid, radost, štěstí i skryté schopnosti, talenty a dary o kterých jsem neměla ani tušení. Jsem vášnivý čtenář duchovních a channelovaných knih naplněných moudrostí, které mne vedly poznat sebe, jak smysluplně žít a pomáhat rozvíjet i ostatní.

Je mi potěšením předávat své zkušenosti a ukazatele v oblasti sebeléčení všem, kdo chce žít život bez omezení, strachu a bolesti ve stavu vnitřního klidu, štěstí, lásky, zdraví, harmonických vztahů, tvořivosti a hojnosti.

Žít z celého srdce znamená přijmout svou šanci na život, prozkoumat vnitřní svět i vnější svět a otevřít se neznámu, aby mohlo do našeho života vstoupit něco krásného a nečekaného. 

Mnoho z nás pochybovalo o svých darech nebo jsme čekali na lepší okamžik, a neuměli jsme mnohdy využít příležitost a uchopit život oběma rukama, což znamená otevřít se novým věcem, příležitostem, dobrým zkušenostem a s některými ne tak dobrým se smířit, což je nevyhnutelná součást života.

Nemůžeme překonat  najednou všechny výzvy, ale můžeme se z nich učit a vyvíjet se. Toužíte obnovit svou vnitřní sílu, klid a mír, a vnímat vaše moudré vnitřní vedení, rozpoznat talenty i skryté schopnosti? Nabízíme Vám naše zkušenosti, služby a péči.

Poznejte i Vy své jedinečné schopnosti skrze duchovní techniky prožitkem a výběrem těch, které budou právě pro Vás přínosné a zcela přirozené.  

 

Marťa Jirčíková

Jsem na cestě k sobě a kundalini jóga je v tom se mnou od roku 2016. Miluji pohyb, který je prováděný přirozeně s lehkostí a laskavostí ke svému tělu se záměrem najít zdravé hranice pro sebe s respektováním jedinečnosti každého z nás. Mám ráda především jemnost.

Jóga je obrovkým duchovním darem a pomocníkem v mém životě a stala se součástí mého každodenního života.

Cítím tak spojení sama se sebou a se vším čeho jsem součástí. S jógou se já i můj život postupně mění. Krůček po krůčku jdu po své cestě sama k sobě a cítím se mnohem lépe.

Jako jógový lektor vám pomohu s pohybem tak, aby pro vaše tělo byl léčivý a pro vaší mysl zklidňující. Pohyb budeme provádět tak, abyste se cítili dobře a objevili svoje hranice, a to vše se promítne do vašeho běžného života.

Lehkost v těle, přirozenost a respektování vašich hranic bude to, co nás bude provázet po celou dobu pobytu. S láskou a něhou Vás povedu, jak pečovat o tělo a postupně Vás budu uvádět i do stavu odpočinku a klidu. Společně si užijeme i rituál za zpěvu manter, které miluji. 

 

Uvědomuji si, že ani partner, ani rodina, ani přátelé mi nemohou dát pocit, že jsem úplná. Vše je o mně a mém prožívání. Je to moje srdce, tělo a cit, kdy mohu prožít slunce svit, láskyplné objetí a polibek, úsměv a svítání, a od kapek deště jemné pohlazení.

Můj sen je vnímat s láskou sama sebe, cítit svůj vnitřní svět a jeho pestrost, protože právě v něm si uvědomuji ryzí hloubku, pocit štěstí, klid i radost. Vše, co nacházím uvnitř, tvoří můj život, který jsem připravena s láskou přijímat a nadšeně prožívat. 

Kundalini jóga dokáže spojit tělo, mysl a ducha a harmonicky vyrovnat celou naši bytost, abychom se stali vědomými bytostmi naplněnými zdravím.

Cvičení kundalini jógy Vám přinese pocit klidu, odvahy a připravenosti čelit každodenním problémům s novou chutí do života. Dokážete prožívat přítomný okamžik „teď a tady“.

Jóga nás učí získat odstup od životních traumat a dramat, a s láskou přijímat sami sebe. Vede nás ztišit se, vyprázdnit mysl a vnitřně se zklidnit. Pomáhá nám zbavit se strachu a různých pochybností.

Osvojíte si, jak správně a vědomě dýchat a jak se pomocí meditace sami na sebe napojovat. Díky jógovým sestavám detoxikujeme organismus a osvojujeme si schopnosti, jak zacházet se stresem. A především nás učí umět si sami na sebe vytvořit prostor a potřebný čas.

Mantry jsou zázračná kouzla a pohlazením pro duši. Provedly mě těžkým obdobím a provázejí mě stále. V naději i beznaději. Ve strachu i v důvěře. V radosti i bolesti. Léčí každou buňku v mém těle a jsou se mnou stále. Dotýkají se hluboce mé duše a propojují naše duše navzájem při jejich zpíváni i při masírovaní. Léčí naše bolavá místa v duši i v těle.

Mantry zaplňují prázdná místa svojí léčivou energií, léčí slovem a nádherným zvukem. Přináší klid a lásku do mého srdce. Dokáží moje s láskou srdce obejmout. Jsou jedinečné a zázračné. Na každého působí přesně tak, jak je v  té chvíli třeba.

Mockrát jsem s mantrami plakala, když jsem se cítila uvnitř zraněná, a mockrát jsem s mantrami plakala dojetím, když jsem byla šťastná. Hladí nás, léčí nás a uvádějí do rovnováhy. Vedou nás do nitra k naší pravé podstatě. Miluju je.

Prostřednictvím Kraniosakrálního ošetření vám poskytnu péči o vaše tělo, které vás dovede k sebe-léčení a klidu. Terapie je poklidná a příjemná, Vy cítíte, jak s jemností motýlích křídel přikládám ruce s lehkým tlakem či tahem na různá místa Vašeho těla.

Záměrem je obnovení zdraví a nastartování samo-léčivých procesů těla v plné důvěře v zázračnou inteligenci. Do dějů nezasahuji, nebráním jim, jen intuitivně proces doprovázím.

Na začátku mojí cesty jsem se bála, kam to vlastně jdu a co se bude dít,  ale teď se velmi těším na vše, co přijchází a co přijde. Můj život se postupně mění a dává mi mnohem větší smysl.

 

Vilma Bujoková

TERAPEUTKA, PRŮVODCE NUMEROLOGIÍ,
ZAKLADATELKA DUCHOVNÍHO CENTRA SEDMIKRÁSKA,
postará o zdravé a pestré stravování během našeho celého pobytu. Vaše jídlo i stůl bude vždy umělecké dílo.


 Jsem žena mnoha tváří a činností, miluji krásu, radost, laskavost, harmonii, klid a zároveň život sám. Ráda to předávám všude, kde působím a ve všem, co dělám ať už v rodině nebo při práci s lidmi při společných sezeních, terapiích, masážích, akcích a nebo při práci v kavárně.

Všude ráda vnáším klid a vše dělám s láskou, radostí a úsměvem. Kavárna mne propojila s Kamilkou a společně budeme o Vás rády pečovat na vašem Harmonizačním pobytu, co se ubytování a jídla týče včetně dalších služeb, které Vám mohu nabídnout Ajurvédská masáž, ošetření Acess Bars nebo numerologický rozbor.

Kamča

MAJITELKA "VYMAZLENÉ" KAVÁRNY K.fé LIVRE
která se také postará o zdravé a pestré stravování během našeho celého pobytu.

Kamilka je laskavá žena, která miluje svou práci a svou kavárnu, kde nabízí lidem láskyplný přístav.

Má uměleckou duši, je autorkou energetických obrazů a je velmi tvořivá inspirativní. Tvoří všude, kde se nachází.

V mládí se zamilovala do městečka Biokovo v Chorvatsku a nyní jej společně s Vilmou nabízí k pobytu i vám.

Vaše jídlo i stůl bude vždy umělecké dílo.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost k obnovení Vaší vnitřní síly, sebejistoty,
sebedůvěry a Vašich skrytých schopností.

 

Zarezervujte si svůj pobyt ještě dnes, počet míst je omezen.

Nabízíme Vám na výběr dva turnusy
(max 11 osob/ týden od neděle do neděle)

 

 I.  TURNUS    2.6.2024  - 9.6.2024

 

  II. TURNUS   9.6.2024 - 16.6.2024

REZERVACE 

 

 

Více informací na telefonním čísle 724152410 nebo
e-mail:
info@marcelanemcova.cz

 

Rezervaze je platná uhrazením zálohy 8 700 Kč,

 

Doplatek ceny  6 000 Kč hotově
v den příjezdu na místě.