1. Série obrazů "Bohyně s poselstvím"

Energie obrazů Bohyní harmonizuje naše energetická pole i naše domovy.

Ke každému obrazu obdržíte kartičku s poselstvím.

 Bohyně posvátného ženství

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Silné energie ze zdroje pro otevření vnitřních kódů posvátného ženství. Otevírají Vaše vnitřní dary vznešenosti, něžnosti, velkoleposti, moudrosti, posvátnosti, půvabu a sebeúcty.

Vibrace Bohyně Vám říká:

„Přicházím v plné velkoleposti ke všem ženám k probuzení posvátnosti vnitřní ženy Bohyně. Přináším osvobození od vnitřních traumatických záznamů.“

Originál plátno 100x100, akryl
19.9.2019

Rozměry reprodukcí 40x40, 50x50, 60x60 až 100x100

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry reprodukcí, ceny, objednávka

Bohyně s pochodní
 "vím kým jsem"

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Symboly otevírají a rozvíjejí Vaší jedinečnou intuici a Vaše vnitřní vedení. Vyzařující vibrace na podporu opravdovosti a otevřenosti v komunikaci vnitřní pravdy.

Vaše vnitřní Bohyně Vám říká:

„Vím, kým jsem a proč jsem tady. Přináším silnou energetickou podporu pro vnitřní vedení, získání důvěry a víry v sebe, ve své jedinečné vhledy, dary, talenty a poslání.“ Aktivuje odvahu k vyjádření svého pravého „Já”.

(sloupy se symboly - ukotvení intuice dle vnitřního vedení)

Velikost originálu plátno 50x70 a 70x100, akryl
10.10.2019

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 50x70, 70x100 

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

 Bohyně vnitřní hojnosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Silné energie ze Zdroje pro otevření vnitřního vedení k Vaší vnitřní hojnosti a prosperitě. Vysoké vibrace na podporu otevření proudu hojnosti.

Vaše vnitřní bohyně Vám říká:

„Energie vyzařující hojnosti prostupují Váš pozemský chrám. Přináším světu hojnost, štěstí, radost a blahobyt, vesmírné právo vše potřebné v životě mít. Vysoké vibrace aktivují vnitřní schopnosti a dary pro dosažení hojnosti a blahobytu každého z Vás, již nadešel správný čas.“ Vnitřní Bohyně k Vám promlouvá a očišťuje usazený omezující kal bránící Vám jít životem spokojeně v hojnosti dál. Rozpouští vnitřní energetické bloky a staré sliby chudoby.

Originál plátno 70x100, akryl
26.11.2019

Dostupné velikosti reprodukcí 30x45, 40x60, 70x100

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

 Bohyně vnitřní moudrosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Energetickou podporu pro přijetí vnitřního proudu posvátné moudrosti a uložené pravdy v každém z nás. Napomáhá Vám usednout na vnitřní trůn pradávné moudrosti ve Vašem srdci.

Vaše vnitřní bohyně Vám říká:

„Jsem součástí vašich srdcí, přináším přijetí a uctění moudrosti Vašeho vnitřního božství.“ Vibrace Bohyně aktivují uloženou posvátnou moudrost Vašeho srdce a obnovuje odvahu a vnitřní víru pro dosažení souladu, bezpodmínečné lásky, radosti a spokojenosti. Vnitřní Bohyně k Vám energeticky promlouvá a očišťuje uložené zápisy pradávného potlačení vnitřní víry a moudrosti.

Originál plátno 70x100, akryl
8.12.2019

Dostupné velikosti reprodukcí 30x45, 40x60, 70x100

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně vnitřní vznešenosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Energii vnitřní blaženosti, lehkosti a povznášející vlny pro dosažení stavu vlastní jedinečnosti a velkoleposti.

Vibrace Bohyně Vám říká:

„JSI LÁSKOU, JSI LÁSKOU, JSI LÁSKOU.
Jsi vznešenou a láskyplnou bytostí. Navracím Vás zpět k sobě samým, k Vaší vnitřní podstatě.“ Energie Bohyní slouží pro sladění duše a těla. Napomáhají k otevření a ukotvení energií vnitřní Bohyně, které vždy byly Vaší vnitřní součástí. Bohyně Vás podporuje k velké odvaze, vnitřní víře a nadšení být tím, kým doopravdy jste a proč jste tady.

Originál plátno 70x100, akryl
22.12.2019

Dostupné velikosti reprodukcí 30x45, 40x60, 70x100

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně vnitřní radosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Vysokovibrační energie, které otevírají vnitřní láskyplný proud energie radosti, hravosti a bezstarostnosti uloženou v každém z nás.

Vibrace Bohyně Vám říká:

"Přijměte vnitřní radost a hravost do svého života a užívejte si s nadšením každý okamžik svého života. Energie radosti spouští chemické reakce v těle, radostí obnovujete své plné zdraví a cítíte se vždy skvěle na duši i těle.“

Originál plátno 60x80, akryl
2.12.2020

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně vnitřní magie a kouzel

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Energii pocitů lehkosti motýla s léčivou energii fialového plamene k rozvoji zázračné vnitřní představivosti, naděje, nadšení a vnitřní sounáležitosti v jednoduchosti zázračného bytí.

Bohyně vnitřní magie Vám říká:

„Je čas přijmout kouzelnou hůlku svého života a naplno v radosti z vlastní tvořivosti žít. Odložením vážnosti života se otevíráte k vlastní hravosti a obnovujete pradávné kouzlo pozemského života posvátné tvořivosti vlastní reality. Užijte si energie nadšení, naplnění a souladu. Otevírají se energetické brány kouzel a zázraků ve vašich životech.”

Originál plátno 60x80, akryl
20.12.2020

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně vnitřní harmonie

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Obnovují harmonii jednotlivých energetických center v těle k získání vnitřního souladu, klidu a pohody. Symboly sedmi motýlů vyjadřují sedm čaker energetického systému.

Vibrace Bohyně vnitřní harmonie Vám říká:

„Je čas přijmout vnitřní moc a sílu, být plně ukotven ve svém těle, být tím kým uvnitř sebe jste. Jste tvůrci svého života svou volbou, výběrem myšlenek, slovem a činy. Harmonizací sebe dosahujete láskyplného pocitu vnitřního nebe. Harmonizace energetických center sjednocuje vaše vnitřní zraněné části a otevírá vnitřní brány do harmonie, která je dávno součástí Vás samých. Nastává čas pro harmonii ve všech oblastech Vašeho života.“

Originál plátno 60x80, akryl
22.2.2020

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů 

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně vnitřní celistvosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Energie vnitřní celistvosti - propojení božství s lidstvím v těle v jeden posvátný celek. Vynáší na povrch nejčistší „já“ k jedinečnému projevu vaší duše v tomto světě.

Vibrace Bohyně vnitřní celistvosti Vám říká:

„Je čas plně rozvinout vlastní zářivý šat k duchovnímu projevu Vaší čisté duše. Přináším energii podporující jasnozřivé oko Vašeho srdce k dosažení plné autentičnosti v tomto čase pro plnou pozornost a podporu okolního světa v nových životních kolech. Stáváte se ztělesněním milosti, laskavosti s projevem vlastní úcty, důstojnosti, moudrosti a věčnosti.“ Bohyně celistvosti oděná do šatů z pavích per je symbolem jedinečného vnitřního království v každém z Vás. Celistvost je vnitřní skvost.

Originál plátno 60x80, akryl
22.1.2021

Dostupné velikosti reprodukcí, 30x40 45x60, 60x80

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně tvořivosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Přinášejí aktivaci božské tvořivosti k vyjádření duše skrze tělo. Bohyně se štětcem dotýká Vašeho srdce a vynáší na povrch talenty, skryté schopnosti a dary pro sdílení vyšších vibrací teď a tady.

Bohyně tvořivosti Vám říká:

„Okno tvoření je v Novém věku pro všechny otevřeno dokořán. Přijměte plnou podporu k jedinečnému projevu Vaší duše v tomto světě. Je čas plně rozvinout vlastní tvořivost a obavám o sobě říci dost. Přináším vibrace k rozkvětu tvořivé energie Vašeho srdce. Povstaňte v celé své kráse a projevte své skryté schopnosti, talenty a dary po dlouhém čase zase. Láskyplné tvoření je posvěcením Vaší duše pro vzestup celé planety v Novém věku. Na každém z Vás velmi záleží, vzájemná podpora a spolupráce Vám přináší sounáležitost a hojnost v každém oboru a směru.“

                                   Originál plátno 60x80, akryl
                                                      13.3.2021

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80 

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně soucitu

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Vibrace důvěry v sebe a své jedinečné schopnosti, soulad a vnitřní motivaci žít v harmonii a lásce. Otevírá Váš vnitřní klenot soucitu.

Aktivuje vibrace daru soucitu posvátného ženství k rozkvětu posvátného mužství pro sjednocení a projev životní síly, autentičnosti a soudržnosti v kombinaci se soucitem.

Bohyně léčitelka a ochránkyně soucitu je symbolem vnitřního ohně, osobní síly, důvěry, úcty, rovnováhy a sounáležitosti.
Soucit ve vztazích je mocným léčitelem dvou zraněných duší.                               
Originál plátno 60x80, akryl
10.10.2021

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Bohyně Nevinnosti

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Vibrace k vyšším rovinám jedinečného proudu energií k otevření posvátné nevinnosti, vibrační čistoty. Přináší inspiraci a hojivou sílu, která láskyplně uklidňuje ducha, mysl a tělo.

Bohyně nevinnosti Vám říká:

„Přináším počátek dosud nepoznaného a utajovaného, vibrace nevinnosti nebyla nikdy ztracena, pouze ustoupila, aby mohla být ve správný čas znovuzrozena. V tento čas otevírá skryté schopnosti a posvátné ctnosti uvnitř Vás.“

Bohyně spolu s liliemi je symbolem vnitřní krásy, energetické čistoty, vnitřního sjednocení a zcela nových začátků. Je ochránkyní posvátné nevinnosti, která je dávno součástí každého z nás.

Originál plátno 80x100, akryl
4.12.2021

Dostupné velikosti reprodukcí 40x50, 60x75, 80x100

Autorské reprodukce obrazů  s dodáním do 3 max 5 dnů

Rozměry, ceny, objednávka

Posvátné partnerství

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Vzájemnou lásku, respekt a podporu vnitřního souladu a harmonie. Láskyplný prostor a svobodu s obnovením vzájemné podpory, úcty, s projevem něžnosti, zranitelnosti, ochrany a bezpodmínečné lásky.

Vibrace Vás posunují k vyššímu vědomí, láskyplné odvaze, vnitřní víře a nadšení žít ve vzájemné otevřenosti a pravdivosti. V partnerství se stáváte tím, kým doopravdy jste a proč jste tady - tvořivé, milující a láskyplné bytosti.

Vztah je nejtěžším pozemským úkolem, je „léčebnou“ dvou zraněných duší.

Originál plátno 80x100, akryl
18.8.2020

Dostupné velikosti reprodukcí 40x50, 60x75, 80x100

Rozměry, ceny, objednávka

2. Série Andělé 

Anděl lásky a nadějě 

Co vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Láskyplné vibrace harmonie a naděje.

Originál plátno 50x70, akryl
3.10.2022

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 50X70

 

Rozměry, ceny, objednávka

Anděl vnitřní čistoty a lásky

Co vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?
Láskyplné vibrace harmonie a naděje.

Originál plátno 50x70, akryl
1.11.2022

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 50X70

Rozměry, ceny, objednávka

Anděl léčivého dotyku

              Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

                           Léčivý proud energií ze Zdroje.

                       Anděl léčivého dotyku Vám říká:

„Staňte se vědomým proudem léčivé energie. Jste úžasnou součástí a dokonalým nástrojem pro obnovu souladu energetického systému těla. Vaše ruce jsou harmonizujícím nástrojem těla pro sladění vnitřních energií. Vibrace společně s Vaším záměrem napomáhají poslání energetického léčení. Energie léčivého dotyku spolupracují s Vámi při léčení dotykem a jsou vždy v propojení s Vaším vědomým.“     

                                    Originál plátno 60x80, akryl
                                                      21.3.2021

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 45x60, 60x80

Rozměry, ceny, objednávka

Anděl vnitřního osvobození

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Aktivační kódy spojující energetické dráhy a vlákna k vnitřní celistvosti vyššího vědomí.

Anděl osvobození Vám říká:

„Přináším Vám vibrace k obnovení vnitřní svobody, klidu a míru, vzájemné vlídnosti, úctě a soucitu na Vaší životní cestě k vnitřní harmonii ve všech životních směrech.

Originál plátno 60x80, akryl
6.10.2020

Dostupné velikosti reprodukcí, 30x40, 45x60, 60x80

Rozměry, ceny, objednávka

Anděl hojnosti

Co vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Láskyplné andělské vibrace vnitřní hojnosti. Energetický obraz pro aktivaci vibrací hojnosti uvnitř i vně.

Originál plátno 50x70, akryl
19.10.2019

Dostupné velikosti reprodukcí 30x40, 50X70

 

Rozměry, ceny, objednávka