Channeling – program neupřímnosti, přetvářky

V této nové době čistí se od nízkých energií celý svět. Všichni se učíte, jak žít a šťastní být. Uvnitř sebe všechny informace víte, když své nitro častěji navštívíte.

Přichází zcela nový život, nastupuje nový věk, to vy vytváříte sebepoznáním a přeladěním nový svět.

V této době čistí se buněčná paměť na nejhlubších úrovních od všech energií, kterými bylo lidstvo po mnoho let omezováno v prožitcích radosti a sounáležitosti.

Čistí se nízké vibrace na úrovni každé buňky a vyplouvá vše i energie naprogramované neupřímnosti a přetvářky, které vládly v pozemském světě.

Programy se v realitě projevují jako hrané role laskavosti na ostatní a ve skutečnosti se v mysli odehrává opak. Toto chování je vnímáno jako falešné, neupřímné, přetvářka. Naučené a převzaté chování vnikalo samotným vývojem každého člověka, snahou být lepším člověkem. S tímto programem souvisí i energie potlačeného hněvu, který po mnoho let plnil vaše buňky a energetický systém. Vznikala vnitřní disharmonie a oslabování imunitního systému.

Laskavost pouze na okolí hraná je vždy rozpoznána, je srdcem ostatních vnímána, i když mnohdy ani netuší, proč se necítí v této nízké energii dobře. Intuice každému vždy správně napoví.

Tímto naučeným, převzatým, naprogramovaným postojem k ostatním škodíte především sami sobě, svému tělu, a potlačujete svou duši.

Veškeré nízké energie nyní vyplouvají na povrch ve velké míře, aby se lidstvo ocitlo zpět ve své vnitřní víře a božské síle.

Aby dobro, vnitřní čistota a láska projevovaná srdcem, myšlenkou a slovem byla vaším vnitřním domovem.

A o to v této době jde, osvojit si vnitřní umění přiznat si pravdu a přijmout postupně všechny části s nízkou energii k vnitřnímu přeladění.

Učíte se všichni nekritizovat sebe, nezlobit se sami na sebe, obejmout i tyto části a odpustit sobě a všem. Neodsuzovat nikoho, ani sami sebe, ale být vlídní k sobě především. Vždyť jsou to pouhé energetické části, které jsou součástí vašich energetických záznamů a vytvářejí se disharmonické propasti a vzdalují vás od slasti.

Ponorem do sebe, do svého vnitřního životního filmu odhalíte příčiny vzniku těchto postojů a programů, které byly vytvořeny a nevědomě přijaty na vaší cestě.

Každý z vás někdy pocítil neupřímnost druhého člověka a nebo jste neupřímní sami byli, abyste druhému neublížili nebo lepšími v jejích očích byli. Víte, jak nepříjemné vám to bylo, a něco uvnitř vás tohoto člověka odsoudilo. Odsouzením ale odsuzujete zároveň i sebe, vše co vám na druhých vadí je i pro vás zrcadlem k rozpoznání a přijetí podvědomých částí osobnosti.

Každá situace je výzvou k posunu, vzájemným zrcadlem, vědomým rozpoznáním a uvědoměním si této skutečnosti nastal čas přijmout a přeladit odsuzující a neupřímné části.

Působením uložených vnitřních energetických částí oddělovala tato nízká energie stovky let člověka od člověka.

Naše rada tedy zní, buďte pravdivý vždy sami k sobě, to je pro každého z vás velmi prospěšné v této nové době. Objímejte každou svoji vynořující se část a podívejte se, jaké situace byly kdysi příčinou k ovládnutí vaší podvědomé mysli.

Na ovládání mysli a tím i života existuje mocenský plán působící na mysl lidí po velmi dlouhý čas. Tato vnitřní nastavení byla nevědomě předávána po celé generace zas a zas.

Nahlédněte s odvahou do nitra a odhalte příčiny od koho jste přetvářku kdysi vnímali a také to, ke komu jste se vy sami někdy chovali. Budete překvapení, kolik situací vám podvědomí odhalí. A odpusťte sobě i všem.

Život každého z vás je součástí vyššího plánu a velkým zrcadlem poznání sám sebe k přijetí sebe i s vašimi slabostmi.

Vězte, že pokud vám přetvářka u někoho vadí, tak uvnitř vás se potřebuje tato část sladit, ta část, která to odsuzuje, které to vadí, kterou to bolí.

Každý z vás si vyzkoušel být k někomu neupřímný a hrál roli, že je vše v pořádku i když nebylo.

Navzájem si zrcadlíte a ukazujete, kdo jste a kým nemáte už být, jakou část s nízkou energii můžete uvnitř sebe přeladit.

Mnozí z vás jste zažily ve svém životě přetvářku, faleš nebo zradu, a nyní přišlo na řadu vypořádat se i s těmito ublíženými částmi.

Vnitřně odpouštějte sami sobě a všem, kteří vzali na sebe tyto role a vždy se podívejte na své vnitřní části, které vás mohou držet dole.

Podívejte se zda si vaše části osobnosti neupřímné chování někdy zkusily, a podvědomě tuto roli ve vás spustily.

Tím obnovujete soulad a rovnováhu energetického systému uvnitř sebe a odpojujete se od prožitku situací bolestných.

Všichni máte dokonalý energeticky systém v těle, a ti z vás, co s ním již umí pracovat cítí se na duši i těle skvěle.

Otevíráte se novým vnitřním ctnostem, božským podobnostem, kde nesoudí jeden druhého, kde nepohrdá jeden druhým a vážíte si všech ve svém životě. A podporujete se navzájem s pochopením, úctou a důvěrou na cestě životem.

Ve vyšší vibrační realitě již nepanuje nezájem a souzení, cítíte harmonii uvnitř sebe, víte, že celé lidstvo prochází sjednocením a spojením.

Život je krása a vy máte obrovskou příležitost si tento život užít, s vnitřním sebepoznáním vaše srdce plesá a jásá, vnímáte, že životní cesta je krásná.

Vždy jste to vše někde uvnitř sebe věděli, že je něco jinak a víc, již nemusíte se cítit jako prázdné nic. V minulosti jste pouze nevěděli, jak na to, proto jste si své božské části nehleděli.

I programem pohrdání jeden druhým byli jste kdysi dávno záměrně oddělení a toto nastavení bylo předáváno z pokolení na pokolení.

Proč? Ti, kdo již kdysi dávno věděli, jak funguje dokonalý energetický systém duše, mysli a těla k vytváření osobnosti, vytvořili dokonalý plán s manipulujícími programy mysli.

Cílem bylo rozdělit lidstvo k udržení nižších vibrací vnitřního odporu a opakovanému vytváření nízkých energii ve vašich tělech. Snáze se tak dosahuje poslušnosti.
Věděli, jak ovládat a manipulovat lidstvo strachem, protože kdo se bojí poslouchá a svému vnitřnímu vyššímu vedení nenaslouchá.

Nízké energie obsadí místo a pro vnitřní komunikaci není klid a místo.

Pamatujte, jsou to pouze naprogramované části uvnitř vás, to nejste vy. Vnitřní čistota může ozářit v tomto životě každého z vás.

Vaše duše vám říká dost pocitem nespokojenosti, nepohodou, nesouladem v energetickém systému v těle a posléze se nízké energie projeví bolestí či nemocí a lidé se často ocitají v bezmoci.

Pochopením dokonalého vnitřnímu systému, rozpoznáváním uložených vnitřních částí ukončíte hraní podvědomých rolí ve vašich životech a uchopíte svůj život do svých rukou. Takto se můžete na vnitřní harmonii postupně sami přeladit.

Přestanou se vám nepříjemné situace dít a pokud někdo bude nadále tyto role hrát, pak mají jiným lidem systémem zrcadlení otevírat srdce dokořán, aby rozpoznali vnitřní vliv svých částí a sladili se do harmonie, lásky plnosti a radosti uvnitř sebe.

A o to tu jde, postupně se vědomí lidí bude mnohem rychleji vyvíjet v tomto novém věku, pro zcela nový láskyplný svět.

Život je škola, kde se učíte, jak vědomě žít a nízké vibrace v sobě na vyšší přeladit.

To je váš nový směr i cíl, vnitřní svobodu si opravdu každý můžete vzít.

Přijala s láskou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů