Evoluce = velké změny uvnitř i vně

Doba různých omezení nám přináší zcela nový pohled na sebe. Už dlouho se mluví o evoluci lidstva. A to, co se nyní děje vnímám jako součást evoluce. Máme více času zaměřit se na svůj vlastní život.

Jakoby každý z nás byl nucen touto situací vnitřně růst, a hledat cesty, jak se naladit na pozitivní emoce, klid, naději na lepší život, který nás čeká, aby se vnitřní dobro, laskavost, soudržnost soucit a vlídnost mohli v každém z nás projevit…

Můžeme to brát jako nejhodnější dobu naučit se nahlížet sami sebe, do svého nitra, vážit si sebe a svého života, všech svých blízkých okolo sebe a navzájem si pomáhat. Je to impuls pro objevení vnitřních hodnot, které na cestě našeho vývoje byly zapomínány a tím zůstávaly opomíjeny v nastaveném životu plných pravidel a spěchu, a tím byly postupně uzavřeny.

Všichni tak máme prostor být více doma s partnery s dětmi a věnovat si navzájem větší pozornost, otevřeně komunikovat, získat větší porozumění pochopením jeden druhého, svých obav a strachů i způsobu a stylu svého zahlceného a uspěchaného života.

Mnoho lidí žilo v pocitu, že nemá čas v nastaveném konzumním světě života ve stereotypu se soustředili na odchod do práce z práce, snídaně, oběd, večeře, večer televize, pak spát a ráno vstát a to vše nanovo a dokola. Každodenní žití s pocity musím a nemám čas je velmi vyčerpávající, únavné, toto opravdu není smyslem života. To je přežívání. Vždyť tak nemá prostor mnoho lidí na spokojenost, na hraní si životem, na radost ze života jako takového.

V mnoha vztazích chybělo budování vzájemná úcty, podpory, lásky vděčnosti svému partnerovi partnerce za čas, který dobrovolně společně sdílí. A najednou se všem dostává šance být více spolu, čas na otevřenou komunikaci, na porozumění, také na objímání a projevenou vzájemnou úctu.

Kam se v té celé honičce za vším možným ztratila radost jeden z druhého z dětí i sám ze sebe?

Mnoho lidí se bude učit vystoupit z posuzování druhých, srovnávání, stěžování si, souzení, hodnocení, kdo jak žije nebo ze soutěžení, kdo je lepší nebo horší, kdo je úspěšný nebo málo úspěšný, chudý nebo bohatý, také z nadřazenosti nebo vlastní malosti, protože v této vlně změn má každý svých starostí dost a snaží si vážit svého zdraví, také, že mají co jíst a kde spát a mohou se opřít o své partnery, partnerky, své blízké a být více se svými dětmi, které tak velmi stojí o pozornost rodičů.

Z mých zkušeností na osobních terapeutických sezeních s klienty se téměř u všech odkrývá a odhaluje, co všem chybělo když byli dětmi, a víte co to bylo? Pozornost, pohlazení povzbuzení, pochvala, láska, obětí, porozumění a čas rodičů, který by jim s láskou věnovali a přáli si aby nemuseli rodiče tolik pracovat.

Evoluce = velké změny uvnitř i vně
A změny se dějí i v podobě nepříjemných událostí, tak jako jsme se všichni nyní ocitli v této vlně strachu z nákazy. Překvapilo mě, jaká obrovská vlna strachu a paniky nastala, uvnitř jsem věřila, že už mnoho lidí na sobě pracuje a vnitřní emoce strachu a omezujícího nastavení si postupně také každý zpracovává.

Dnešní situace nám dává obrovská možnost, aby se vše v životech lidí přeskládalo, abychom nalezli své vnitřní hodnoty, čas sami na sebe a tak odhalili, co nám vlastně bránilo žít i vnitřně spokojený život se svou vnitřní radosti a ne radostí pouze hranou nebo radostí ze zakoupených z věcí a nahromaděného majetku.

A z toho vyplývá, že všichni jsme svým vývojem a nastaveným výchovným systémem získali mnoho postojů a přesvědčení, vzorců, bloků a programů, že jsme najednou dlouho neviděli, co nám život dává a necítili vnitřní radost, laskavost, klid a harmonii uvnitř sebe ani ve vztazích okolo sebe. Chyběl nám pocit štěstí, na který máme všichni právo. Strach po staletí blokoval cestu za štěstím mnoha lidem.

Mnoho lidí se naučilo žít ve stereotypu tzv takhle mě žít stačí, vyhovuje nebo už to nějak vydržím a dožiju. Já jsem se ale před několika lety s tímhle starým vzorcem života nehodlala smířit.

Chtěla jsem být šťastná! A po několika letech vím, jak na to a pomáhám s harmonizací vnitřních energií svým blízkým i klientům již víc než čtyři roky a získala jsem mnoho zkušeností, poznání a nových vhledů, jak a čeho se vnitřně pustit , jak žít a šťastná být.

Pochopila jsem, že se nám v životě nic neděje náhodou, a tak ani tato situace novodobého vývoje lidstva není náhodná a má pro nás i pozitivní dopady.

Všichni jsme slyšeli větu, a ne jednou, že všechno špatné je pro něco dobré, a tak to cítím nyní i já v tuto dobu, přijdou pozitivní změny ve všech směrech.

Namísto strachu respektujme všechna opatření, přijímejme všichni zodpovědnost a na místo obav a strachů prosím zvolte raději naději a očekávejte lepší časy, věnujte se své rodině svým blízkým a užívejte si to.

Všechna ta energie strachu vyplouvá na povrch z nitra všech, kde byla dlouho uložena. Vždyť jako malé děti se i naše rodiče i prarodiče víc báli než radovaly a nyní všechny možné formy uložených strachů chtějí ven, tato situace k vyplavení a rozpoznání vlastních uložených strachů silně napomáhá.

Někteří z nás jsou dlouho na cestě vlastní proměny k rozpoznání a propuštění uložených podvědomých přesvědčení, vzorců, bloků, postojů, obav a strachů, na cestě k objevení smyslu života a vlastních vnitřních hodnot k laskavému lidství, kdy nejprve dochází k objevování a hledání cesty sám k sobě, svého smyslu života a pochopení, že život je nejdůležitější sám o sobě tady a teď, ne až zítra nebo se držet v minulých prožitých ublíženích a traumatech.
Že štěstí je to, na co máme všichni právo, když žijeme život svůj a ne život podle někoho jiného. Pak pouze přežíváme svůj život přizpůsobováním se a plnohodnotně ho nežijeme.

Každý máme právo plnit si svá přání a touhy, jsme tady přece také každý sám za sebe. Odcházet jednou budeme sami za sebe a tak žijme tak, abychom nemuseli na konci života něčeho litovat.

Vytvářejí se pro nás všechny podmínky, kdy rekapitulujeme své životy, hledáme cesty, abychom si byli všichni blíž odpojením se od každodenního shonu za něčím, aby se obnovila rovnováha uvnitř nás a tím i ve všech vztazích, kde každý každého má rád.

Mnoho let se žilo ve shonu a většina z nás, jako děti jsme si svým prožitým vývojem pod strachem a zklamáním vytvářely různá přesvědčení a bloky.
Zde uvádím příklady:
Nikdo na mě nemá čas
Nikdo mě nemá rád jsem ztracený/á
Jsem sám/a opuštěný/á
Nikdo mě neposlouchá
Nikdo mě nerozumí
Nikdo mě nechápe
Musím si vystačit sám/a
Nikdo mě nepotřebuje
Ani já nikoho nepotřebuji
, vystačím si sám/a
Nejdůležitější v životě je práce
Na mě nikomu nezáleží
Peníze jsou důležitější než já, jsou víc a já jsem nic

A ano, takhle funguje mysl dítěte, ačkoliv byla snaha zajistit dětem vše. Věci ale přítomnost, vlídnost, podporu, čas a laskavost rodiče dítěti nenahradí.
A co víc, dle tohoto nastavení uvnitř sebe si přitahují i partnery/ky, aby jim různými situacemi ukázali tato vnitřní nastavení, vnitřní bolest. Proto se pak ve vztazích cítí tito jedinci tak, jak vidíte výše, dokud nepochopí a neodhalí tento dokonalý systém zrcadlení ve vztahu mezi sebou navzájem. Vztah je totiž i léčebnou dvou zraněných duší.
Je tedy správný čas nápravy v sebepoznání a přístupu k sobě.

Ačkoli vnímáte ze své rozumové části, že jste se měli dobře, a že vaši rodiče se snažili vám dát vše, přesto jsou uvnitř podvědomé záznamy, o kterých na úrovni mysli nevíte. A skrze tyto záznamy koukáte na svět a přitahujete partnery pro situace, které jsou nám nepříjemné, a to se opakuje stále dokola dokud nepoznáme, že je to vzájemné zrcadlení vnitřního stavu.

Strach vytváří opět situace naplněné strachem. Pocity opuštění vytváří situace, kde se cítíte opuštěni.

Pokud je uvnitř přesvědčení jsem sám/a a opuštěný tak i v dospělosti se tak cítíme tak dlouho, dokud se pohledem do svého nitra neodhalí vnitřní formulované nastavení na úrovni podvědomí, tak jak jste si jako děti vytvořili v nějaké situaci v dětství.

Problém byl a je vlastně v tom, že po celé generace se pozornost přenášela na věci a práci, nikdo nás, a ani naše rodiče a rodiče našich rodičů a mnohem dál zpět, neučil, jak vychovávat děti, jak důležité je objímání, vlídnost, pochvala, podpora svých dětí, aby se nevytvářeli různými zákazy a příkazy pochybnosti, že nejsou dost dobří a nikdo o ně nestojí.

Mám radost, že znám již mnoho rodičů, kteří vědí, co děti potřebují a jejich umění výchovy se projevuje přístupem naplněným láskou, vlídností, laskavostí a hledáním cesty, jak být tím nejlepším rodičem, aby se jejich děti jednou necítili, tak jako mnozí z nás už v jeslích.

Tito rodiče vědí, co všechny ty různé povely, zákazy, příkazy musíš, nesmíš, pravidla, potřeby, povinnosti způsobují v nitru dítěte.

Pro mnohé z nás starým systémem vývoje a výchovy se vše stalo přijatou automatickou poslušností a šli jsme životem dál bez vlastního názoru s nedůvěrou v sami sebe.

Na osobních sezeních jsem svědkem, co způsobí v běžném životě člověka vnitřní zatížení jako např. nejsem dost dobrý s pocity zklamání, nedostatku lásky a pozornosti. Pak přichází do života mnoho lidi, kteří vám ukazují, že nejste dost dobří, abyste to v sobě objevili, rozpoznali a přijali, tím dosáhli uvnitř sebe klidu, radosti a harmonie.

Pohled do nitra za vás nikdo neudělá, jsou to vaše záznamy, vaše formulace přijatého přesvědčení.
Pokud se s někým nebo v nějaké situaci necítíte dobře a v pohodě, popište si své pocity, to co cítíte je vaše a okolí vám to pouze zrcadlí. Kdyby to vnitru uložené nebylo nebudete tyto situace zažívat.

Slýchávali jste nebo používáte tyto věty na své děti?:
nemám čas musím ještě to a tamto…
mám toho moc, počkej nebo neotravuj a jdi si hrát

Právě tyto věty dělaly a dělají děti nešťastnými, myslí si, že vše ostatní je důležitější než ony a že nikoho nezajímají. V dnešní době je mnoho informací k novému přístupu a výchově dětí.

Novým vědomým přístupem k umění výchovy dětí vzniká postupně nová generace bez vnitřního zatížení a bloků, kde se rozvíjí osobnost dítěte v souladu s jeho talenty a vlastní sebehodnotou. Proto vznikají i soukromé školky s jiným přístupem, kde je laskavost a vlídnost prvořadá a na soutěživost kdo je první nebo poslední se tam nehraje.

My oba jsme si prošli odhalením svých vnitřních postojů a přesvědčení a opravdu do hloubky jsme se nořili pro odpovědi na otázky, co se to děje proč se cítíme tak, jak se cítíme, proč nás něco emočně nebo fyzicky bolí, a tyto naše zkušenosti včetně souboru poselství pro tuto dobu s vámi sdílím i ve své knize Dvojplamen v realitě, Až přijde váš vnitřní proměny, budete připraveni.

Po velmi mnoho generací zpět vznikala v každém z nás řada omezujících přesvědčení, vzorců, postojů a nastavení, o kterých na úrovni mysli ani netušíte, jsou uložené na úrovni podvědomí a čekají na odhalení a přijetí, aby nás neovlivňovaly v situacích nyní, tady a teď…a i v budoucnosti.
Tato nová doba nám všem přináší čas a možnost poznat více sebe, jaká nastavení uvnitř nám bránila žít šťastné a spokojené životy naplněné štěstím ve všech životních směrech.

Přijměte tuto dobu jako výzvu k objevení svého smyslu života v nastávající energetické změně a své vnitřní proměně, v přístupu ke všem okolo sebe, vždyť tím měníme nejen svůj život, ale i životy ostatních okolo nás.

Nejdůležitější je obnovit vnitřní klid, dobro ve všech směrech, využít možností sebepoznání uvnitř, porozumění svému chování a životu, svým emocím, které jsou vysílány do okolí.

A také vzájemná podpora k obnovení svých vnitřních hodnot a vzájemná pohoda, láska, respekt a pokora k veškerému životu.


Očekávejte samé krásné a laskavé životní prožitky, aby se nevysílala a znovu neukládala energie strachu, protože kde je strach tam dochází i k oslabení imunity a k nemocem.

Radujte se jeden z druhého, vždyť emoce radosti spouští chemickou reakci v našem těle, pomáhejte jak umíte, pak se cítíte skvěle a šíříte tuto vibraci dál.

Vždy máme na vybranou, mít strach a bát se, zlobit se nebo se smát a mít každý den radost ze svého života, z partnera, partnerky, dětí, rodičů a ze sebe samých, z maličkostí.

Máme velký úkol, protože od pradávna platí, že když se člověk raduje je radost šířena po celém domě. Když se člověk strachuje nebo se zlobí nebo je nespokojený je tato emoce šířena také v celém domě.
Buďte aktivátorem pohody, harmonie a porozumění účelu vztahu.

Několik generací byli děti vychovávány k poslušnosti bez ohledu na to jak se cítí . Přísnost vládla a generačně se tvrdost předávala dál. Děti ze strachu raději mlčeli, potlačovali vztek, smutek, strach, zklamání…
a tato energie nyní vystupuje v emočních vlnách na povrch.

Všichni se učíme soucitu, vždyť každý má v sobě malé zraněné, smutné dítě a to i váš partner, partnerka. Je čas zvolit jiný přístup ke všem okolo i sami k sobě, je víc než pravděpodobné, že každý z vás se někdy cítil jako chudák, chudinka vlivem zastaralého výchovně vzdělávacího systému, kde nás vychovávali možná ještě více vnitřně zranění jedinci, než jsme byli my.

Odpouštějte všem i sobě a pamatujte, že mnoho lidí potřebuje pomoc k harmonizaci svého nitra, protože všichni prošli zastaralým systémem, který je nyní také v procesu velkých změn, tak není vhodné nikoho vinit, všichni jste vždy dělali to, co jste v daný moment uměli, neuměli jsme to jinak a to se týká všech okolo vás…

DOBRO, LASKAVOST A SOUCIT je dar každého z nás.

Tento svět není plný obětí nebo viníků, jak by se mohlo zdát, ale lidí s vnitřní podvědomou tíhou, která je nyní v mnoha lidech připravena k přijetí a odpuštění z nitra.

Učíme se koukat na svět se soucitem k ostatním, nechodíme v jejich botách a proto odpouštějte sobě i všem, nedržte v sobě zášť ani zlobu vůči nikomu a uleví se vám i všem okolo.

Objímám vás pro naději, úlevu, klid a radost z malých dobrých skutků i silných prožitků s rodinou.

Přeji vám všem naději, vnitřní klid a těšení se na změny, které přijdou.
S úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů