Jak a proč ovládá podvědomí naší realitu

Pokusím se zde z vlastního pohledu a zkušenosti přiblížit, jak vnímám já funkci podvědomí, jak ovládá realitu našeho života a jak můžeme ovládat vědomě svůj život.
V mojí první knize se v channelovaných poselstvích dočtete: “To nejsme vy, je to pouhá energie ve formě zápisu na úrovni podvědomí. “

S touto energií lze však vědomě pracovat, sladit ji a přeprogramovat.

Podvědomá mysl má obrovský vliv na naší realitu. Podvědomí ve srovnání s vědomou myslí zachytí, zpracovává a “načítá” asi 95% podnětů a impulzů z vnějšího a vnitřního prostředí, aniž by si to naše vědomá mysl uvědomovala, a rozlišovací schopnost impulzů vědomé mysli zaujímá asi 5%.
(vědecky podložené informace naleznete v knize, kterou uvádím na konci tohoto příspěvku)

Podvědomí není nepřítel, je to vnitřní film všech zkušeností a má ochrannou funkci, je naším vnitřním autopilotem všech záznamů, pevných programů, vzorců, postojů, přesvědčení skrze něž “zajistí”, zapojováním programů, aktivaci určité reakce na podnět z vnějšího prostředí (vzniklá situace) a z vnitřního prostředí (pocit, emoce). Je to naučená, přijatá, převzatá reakce ze zkušeností uložené a vytvořené během vývoje.

Podvědomá mysl je záznamová jednotka všech zkušeností a prožitků. Vnitřní energetický disk, který přehrává uložené podněty a reakce.
Reaguje na podněty, které jsou pro ni signálem a automaticky spouští reakci, kterou jsme kdysi převzali a uložili, když jsme se s tímto signálem setkali poprvé.

Nevědomá mysl – zcela podléhá podvědomí, které řídí reakce a chování, říká se, že je to žití života na autopilota, a takto jsme všichni žili, aniž bychom si uvědomovali sami sebe, své pravé já skryté pod uloženými záznamy vnitřního omezení (vnitřní tíhy).

Naše reakce na podněty jsou řízené uloženými prožitky a vjemy, ale ne všechny přijaté vjemy byli pro nás správné a nám prospěšné.
Vnímání a mnohé vjemy jsme získali nepřímo pouhým převzetím. To se dělo výchovou bez vlastního prožitku a vlastních zkušeností, a to převzatými postoji rodičů a učitelů.

(musíš se chovat tak, nesmíš dělat tohle, musíš mlčet, nesmíš se bát ani brečet, takhle to je nejlepší a bude to tak, já už mám zkušenosti, proto ti to říkám, tak si to pamatuj)
A už tehdy jsme se mnohdy necítili svobodní.

Jako děti nasáváme do podvědomí nejvíce informací do 6 ti let a postupně nás také programuje systém školství. A i když nevíme proč to tak je a musí být, přijímaly jsme to vše jako fakt, skrze který jsme v budoucnosti podvědomě reagovali na různé situace a osoby.

Jakákoliv situace v našem životě je tedy podnět, který spustí podvědomé reakce a s tím spojené i nepříjemné emoce, které jsou pouhou energií, a ta zaplaví tělo, spustí se chemické a hormonální reakce v těle, které řídí biologii v našem těle. A opakováním situací, vysílaných signálů navzájem a podvědomých reakcí se vytváří energetická disharmonie v těle, postupem času vzniká bolest nebo nemoc v našem těle.

Jakýkoliv stres, strach, vnitřní nespokojenost z přizpůsobování se, smutek, zášť, zlost, boj, vztek je aktivátorem chemické reakce v těle ( vyplavením stresových hormonů, které oslabí imunitní systém), a jsou příčinou vnitřní disharmonie v těle. Přichází únava, vyčerpání, bolest i nemoc.
(A “někdo” tento vnitřní energetický systém zná velmi dobře, a proto ví, jak rozladit a oslabit imunitní systém tělo a zdraví člověka…)

Vědomá mysl – je řídící jednotkou, uvědoměním si, že šťastným člověkem se sám stávám na své životní cestě, pochopením procesu sjednocení dokonalého systému duše, mysli a těla můžeme automatické přehrávání vědomě přeprogramovávat, měnit své reakce, chování, činy a také plnit si svá přání v jakémkoliv věku pro dosažení radosti, pak dokážeme svou schopností rozvinuté sebereflexe, seberegrese( návrat zpět) podvědomé energetické zápisy, které se vynoří a energeticky následně ovlivní tělo, vědomě rozpoznávat, přijímat a energetickými nástroji, jako je vědomý dech a ponoření se do nitra naladěním se na určitou frekvenci do hlubšího stavu “ meditace” přeladit, přenastavit, přeprogramovat vnitřní podvědomá nastavení.

Vždy záleží na naší svobodné volbě.
Naše vědomá s darem svobodné volby je mimořádně výkonná a obdařená dokonalou sebereflexí. Dokáže pozorovat jakékoliv naše naprogramované chování, vnitřně zpracovávat emoce a provést vyhodnocení situací a vědomě si vybírat, jak reagovat nebo nereagovat na většinu signálů z okolí v souladu s vlídností k sobě a k ostatním.

Nadvědomá mysl – (božství) je naše vnitřní vedení, vesmírný zdroj, vyšší já, duše, energetický otisk duše, esence – vyberte si jaký pojem je vám osobně blízký.
Spojením se s touto částí cítíme a vnímáme vnitřní pravdu a moudrost životního smyslu, tímto spojením získáváme informace k obnovení toho, kdo jsme a proč jsme tady, a jak můžeme svůj život a zdraví řídit vědomě my sami. Nestačí informace pouze získávat a vše vědět, laskavost a vlídnost pouze hrát v určitých situacích, ale vnést vše do chování v každodenní realitě.

Uvnitř sebe víme, jak být sami sebou se svým vnitřním moudrým vedením. V nadvědomí máme přístup ke všem údajům uložených v naší dlouhodobé paměti, ke všem záznamům.
Vnímání je zde natolik rozvinuté, že získáváme nové ucelené vjemy, informace a vhledy pro další posun a rozvoj v láskyplných vztazích, umění, talentech, darech a skrytých schopnostech. Žít láskyplný život v každém okamžiku je velkolepé umění.

Všichni lidé mohou být šťastní, když odhalí a přijmou všechna uložená přesvědčení na úrovni podvědomí, které je vlastním vývojem a prožitky učinily nešťastnými a smutnými.

Naše mysl řídí naše tělo, myšlenka je energie, a proto mohou negativní myšlenky aktivovat negativní emoce a tím “ vnitřní poplašný” (hormonální) systém v těle, kde následně vzniká nesoulad vnitřního prostředí na úrovni buněk.

Spuštěním tohoto procesu schopnost imunitního systému klesá, veškerá vnitřní energie je přesunuta jinam, například do svalů (dávný ochranný program boje o přežití, pro možnost “utéct”), což pro nás znamená být stále “v pozoru”, mít se na pozoru až dochází k únavě z chaosu myšlenek, únavě, bolesti, psychické nepohodě, nebo následnému vyčerpání těla.

My sami sobě můžeme dát ze stavu pozor “pohov”, naučit se vědomě dýchat, pozorovat své myšlenky a tělo, pečovat o sebe, spojit se sebou uvnitř, obnovit klid a radost tím, že obnovíme soucit v sobě, naučíme se vnitřně odpouštět sobě a všem, budeme stát sami za sebou, a dělat, co nás naplňuje a baví.

Jak objevit, co nás baví? Většinou je to to, na co jsme si mysleli, že vůbec nemáme čas, a že to není důležité a nebo, že to počká.
Nic nepočká, protože jakékoliv tvoření (i vaření, uklízení) je zdroj naší vlastní vnitřní radosti, v životě máme dělat to, po čem jsme kdysi toužili, co jsme si chtěli zkusit, nebo se naučit, osvojit si nějaké umění a dovednosti, skryté schopnosti, ať už je to háčkování, pletení, čtení, studium jazyků, malování, kreslení, vyrábění, vyřezávání, psaní, pečení, chování zvířat, být více v přírodě, pracovat na zahradě, pěstovat zeleninu, sázet stromky, založit sad apod…A nečekat až jednou… žijeme v teď.

Zdroj radosti leží v každém z nás pokud žijeme tak, jak toužíme, pokud nežijeme podle pravidel někoho jiného (např.ve vztazích) a tvoříme to, co nás naplňuje a baví. Kde je radost je i zdraví. Radost spouští chemické reakce v našem těle a nastoluje harmonii na buněčné a hormonální úrovni.

Radost je a bude také důležitou přidanou hodnotou všech produktů a výrobků, a tak tomu bude i v blízké budoucnosti. Energie radosti a naplnění je a bude magnetem pro zákazníky. Podniky založené na manipulaci a chamtivosti se nedočkají další prosperity.

Co pro to můžeme my sami udělat v této době?
Být vlídní sami k sobě, pravdiví sami k sobě v emocích a pocitech, ke všem svým částem osobnosti na úrovni podvědomí s mnoha přesvědčeními a programy s vnitřním odpuštěním sobě a všem.

Zkoušet a riskovat nejen ve vztazích, ale i v tvoření, získávat zkušenosti a obnovovat své vnitřní hodnoty, schopnosti a talenty. Tím získávat svou vnitřní svobodu, klid, štěstí, zdraví a radost. Jsou-li v rovnováze tyto vnitřní hodnoty přichází i hojnost materiální.

Moje tvorba

Nedávno se ke mně dostala nádherná kniha „Biologie víry„, od světově uznávaného vědce biologie a epigenetiky, Bruce Liptona a potvrdily se mi tak moje vlastní vhledy a zkušenosti s podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí, tentokrát z vědeckého úhlu pohledu. Doporučuji její přečtení.
Byla jsem velmi vděčná za základy anatomie, histologie a biologie, studiem oboru zdravotní laborant. Potvrdilo se mi zároveň, že všechny zkušenosti, povolání a studia nejsou náhodná, mají vždy budoucí smysl pro naplnění našeho poslání.

S úctou
Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů