Jak a proč ovládá podvědomí naší realitu

Pokusím se zde z vlastního pohledu a zkušenosti přiblížit, jak vnímám já funkci podvědomí, jak ovládá realitu našeho života a jak můžeme ovládat vědomě svůj život.
V mojí první knize se v channelovaných poselstvích dočtete: “To nejsme vy, je to pouhá energie ve formě zápisu na úrovni podvědomí. “

S touto energií lze však vědomě pracovat, sladit ji a přeprogramovat.

Podvědomá mysl má obrovský vliv na naší realitu. Podvědomí ve srovnání s vědomou myslí zachytí, zpracovává a “načítá” asi 95% podnětů a impulzů z vnějšího a vnitřního prostředí, aniž by si to naše vědomá mysl uvědomovala, a rozlišovací schopnost impulzů vědomé mysli zaujímá asi 5%.
(vědecky podložené informace naleznete v knize, kterou uvádím na konci tohoto příspěvku)

Podvědomí není nepřítel, je to vnitřní film všech zkušeností a má ochrannou funkci, je naším vnitřním autopilotem všech záznamů, pevných programů, vzorců, postojů, přesvědčení skrze něž “zajistí”, zapojováním programů, aktivaci určité reakce na podnět z vnějšího prostředí (vzniklá situace) a z vnitřního prostředí (pocit, emoce). Je to naučená, přijatá, převzatá reakce ze zkušeností uložené a vytvořené během vývoje.

Podvědomá mysl je záznamová jednotka všech zkušeností a prožitků. Vnitřní energetický disk, který přehrává uložené podněty a reakce.
Reaguje na podněty, které jsou pro ni signálem a automaticky spouští reakci, kterou jsme kdysi převzali a uložili, když jsme se s tímto signálem setkali poprvé.

Nevědomá mysl – zcela podléhá podvědomí, které řídí reakce a chování, říká se, že je to žití života na autopilota, a takto jsme všichni žili, aniž bychom si uvědomovali sami sebe, své pravé já skryté pod uloženými záznamy vnitřního omezení (vnitřní tíhy).

Naše reakce na podněty jsou řízené uloženými prožitky a vjemy, ale ne všechny přijaté vjemy byli pro nás správné a nám prospěšné.
Vnímání a mnohé vjemy jsme získali nepřímo pouhým převzetím. To se dělo výchovou bez vlastního prožitku a vlastních zkušeností, a to převzatými postoji rodičů a učitelů.

(musíš se chovat tak, nesmíš dělat tohle, musíš mlčet, nesmíš se bát ani brečet, takhle to je nejlepší a bude to tak, já už mám zkušenosti, proto ti to říkám, tak si to pamatuj)
A už tehdy jsme se mnohdy necítili svobodní.

Jako děti nasáváme do podvědomí nejvíce informací do 6 ti let a postupně nás také programuje systém školství. A i když nevíme proč to tak je a musí být, přijímaly jsme to vše jako fakt, skrze který jsme v budoucnosti podvědomě reagovali na různé situace a osoby.

Jakákoliv situace v našem životě je tedy podnět, který spustí podvědomé reakce a s tím spojené i nepříjemné emoce, které jsou pouhou energií, a ta zaplaví tělo, spustí se chemické a hormonální reakce v těle, které řídí biologii v našem těle. A opakováním situací, vysílaných signálů navzájem a podvědomých reakcí se vytváří energetická disharmonie v těle, postupem času vzniká bolest nebo nemoc v našem těle.

Jakýkoliv stres, strach, vnitřní nespokojenost z přizpůsobování se, smutek, zášť, zlost, boj, vztek je aktivátorem chemické reakce v těle ( vyplavením stresových hormonů, které oslabí imunitní systém), a jsou příčinou vnitřní disharmonie v těle. Přichází únava, vyčerpání, bolest i nemoc.
(A “někdo” tento vnitřní energetický systém zná velmi dobře, a proto ví, jak rozladit a oslabit imunitní systém tělo a zdraví člověka…)

Vědomá mysl – je řídící jednotkou, uvědoměním si, že šťastným člověkem se sám stávám na své životní cestě, pochopením procesu sjednocení dokonalého systému duše, mysli a těla můžeme automatické přehrávání vědomě přeprogramovávat, měnit své reakce, chování, činy a také plnit si svá přání v jakémkoliv věku pro dosažení radosti, pak dokážeme svou schopností rozvinuté sebereflexe, seberegrese( návrat zpět) podvědomé energetické zápisy, které se vynoří a energeticky následně ovlivní tělo, vědomě rozpoznávat, přijímat a energetickými nástroji, jako je vědomý dech a ponoření se do nitra naladěním se na určitou frekvenci do hlubšího stavu “ meditace” přeladit, přenastavit, přeprogramovat vnitřní podvědomá nastavení.

Vždy záleží na naší svobodné volbě.
Naše vědomá s darem svobodné volby je mimořádně výkonná a obdařená dokonalou sebereflexí. Dokáže pozorovat jakékoliv naše naprogramované chování, vnitřně zpracovávat emoce a provést vyhodnocení situací a vědomě si vybírat, jak reagovat nebo nereagovat na většinu signálů z okolí v souladu s vlídností k sobě a k ostatním.

Nadvědomá mysl – (božství) je naše vnitřní vedení, vesmírný zdroj, vyšší já, duše, energetický otisk duše, esence – vyberte si jaký pojem je vám osobně blízký.
Spojením se s touto částí cítíme a vnímáme vnitřní pravdu a moudrost životního smyslu, tímto spojením získáváme informace k obnovení toho, kdo jsme a proč jsme tady, a jak můžeme svůj život a zdraví řídit vědomě my sami. Nestačí informace pouze získávat a vše vědět, laskavost a vlídnost pouze hrát v určitých situacích, ale vnést vše do chování v každodenní realitě.

Uvnitř sebe víme, jak být sami sebou se svým vnitřním moudrým vedením. V nadvědomí máme přístup ke všem údajům uložených v naší dlouhodobé paměti, ke všem záznamům.
Vnímání je zde natolik rozvinuté, že získáváme nové ucelené vjemy, informace a vhledy pro další posun a rozvoj v láskyplných vztazích, umění, talentech, darech a skrytých schopnostech. Žít láskyplný život v každém okamžiku je velkolepé umění.

Všichni lidé mohou být šťastní, když odhalí a přijmou všechna uložená přesvědčení na úrovni podvědomí, které je vlastním vývojem a prožitky učinily nešťastnými a smutnými.

Naše mysl řídí naše tělo, myšlenka je energie, a proto mohou negativní myšlenky aktivovat negativní emoce a tím “ vnitřní poplašný” (hormonální) systém v těle, kde následně vzniká nesoulad vnitřního prostředí na úrovni buněk.

Spuštěním tohoto procesu schopnost imunitního systému klesá, veškerá vnitřní energie je přesunuta jinam, například do svalů (dávný ochranný program boje o přežití, pro možnost “utéct”), což pro nás znamená být stále “v pozoru”, mít se na pozoru až dochází k únavě z chaosu myšlenek, únavě, bolesti, psychické nepohodě, nebo následnému vyčerpání těla.

My sami sobě můžeme dát ze stavu pozor “pohov”, naučit se vědomě dýchat, pozorovat své myšlenky a tělo, pečovat o sebe, spojit se sebou uvnitř, obnovit klid a radost tím, že obnovíme soucit v sobě, naučíme se vnitřně odpouštět sobě a všem, budeme stát sami za sebou, a dělat, co nás naplňuje a baví.

Jak objevit, co nás baví? Většinou je to to, na co jsme si mysleli, že vůbec nemáme čas, a že to není důležité a nebo, že to počká.
Nic nepočká, protože jakékoliv tvoření (i vaření, uklízení) je zdroj naší vlastní vnitřní radosti, v životě máme dělat to, po čem jsme kdysi toužili, co jsme si chtěli zkusit, nebo se naučit, osvojit si nějaké umění a dovednosti, skryté schopnosti, ať už je to háčkování, pletení, čtení, studium jazyků, malování, kreslení, vyrábění, vyřezávání, psaní, pečení, chování zvířat, být více v přírodě, pracovat na zahradě, pěstovat zeleninu, sázet stromky, založit sad apod…A nečekat až jednou… žijeme v teď.

Zdroj radosti leží v každém z nás pokud žijeme tak, jak toužíme, pokud nežijeme podle pravidel někoho jiného (např.ve vztazích) a tvoříme to, co nás naplňuje a baví. Kde je radost je i zdraví. Radost spouští chemické reakce v našem těle a nastoluje harmonii na buněčné a hormonální úrovni.

Radost je a bude také důležitou přidanou hodnotou všech produktů a výrobků, a tak tomu bude i v blízké budoucnosti. Energie radosti a naplnění je a bude magnetem pro zákazníky. Podniky založené na manipulaci a chamtivosti se nedočkají další prosperity.

Co pro to můžeme my sami udělat v této době?
Být vlídní sami k sobě, pravdiví sami k sobě v emocích a pocitech, ke všem svým částem osobnosti na úrovni podvědomí s mnoha přesvědčeními a programy s vnitřním odpuštěním sobě a všem.

Zkoušet a riskovat nejen ve vztazích, ale i v tvoření, získávat zkušenosti a obnovovat své vnitřní hodnoty, schopnosti a talenty. Tím získávat svou vnitřní svobodu, klid, štěstí, zdraví a radost. Jsou-li v rovnováze tyto vnitřní hodnoty přichází i hojnost materiální.

Moje tvorba

Nedávno se ke mně dostala nádherná kniha „Biologie víry„, od světově uznávaného vědce biologie a epigenetiky, Bruce Liptona a potvrdily se mi tak moje vlastní vhledy a zkušenosti s podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí, tentokrát z vědeckého úhlu pohledu. Doporučuji její přečtení.
Byla jsem velmi vděčná za základy anatomie, histologie a biologie, studiem oboru zdravotní laborant. Potvrdilo se mi zároveň, že všechny zkušenosti, povolání a studia nejsou náhodná, mají vždy budoucí smysl pro naplnění našeho poslání.

S úctou
Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů