Jak sami k sobě v této době přistupovat, jak sami sobě pomoci?

Jak si sami pomoci a jak si poradit?

V tomto období vystupují z nevědomí do vědomí všechna možná hlubší vnitřní omezení, různé části osobnosti k rozpoznání a přijetí, vědomému uznání a přenastavení uvnitř nás.

A i když máte pocit, že procházíte jakýmsi opakováním, že jste již s těmito svými částmi a jejich přesvědčeními, vzorci, bloky, programy a postoji setkali, věřte, že v našem životě figurovaly v mnoha různých situacích a i oblastech života, kdy byly myslí posilovány a nyní dochází k další fázi hlubší “očisty k přeladění” těchto uložených energií k vnitřní obnově a sjednocení.

Jejich uvědoměním, přijetím, objetím a odpuštěním všem a také sobě pomáháme sami sobě…i všem okolo nás. Zvolili jsme si tento posvátný úkol pro tuto novou dobu.

Mohou se vynořovat formou vzpomínek během dne, v určité fázi spánku, nebo zrcadlením vašich blízkých, jejich chováním k vám. Rozpoznáním pocitu v daný moment objevujete vnitřní část sebe, která touží být vámi přijata, uznána a objata ve vašem vnitřním prostoru. Jakýkoliv stav, kdy se necítíte dobře je vnitřní stav vaší uložené části ve vás.

Uznáním a rozpoznáním např: mám strach, necítím se v pohodě, cítím smutek, vinu, hněv nebo zklamání, následně si můžete se zavřenýma očima představit sami sebe, jak sami sebe, tuto svou část obejmete a řeknete: všechno je v pořádku, vím o tobě, vím, že jsi součástí mé osobnosti, přijímám tě, mám tě rád/a… a tuto svou část i s láskou obejmout.

Mohou být projeveny pouhou vzpomínkou na nějakou situaci, kdy jste se necítili dobře, kdy jste prožili v minulosti strach, osamocení, opuštění, ponížení, ublížení, nepřijetí, zklamání, zoufalství, paniku, provinění, nepochopení, smutek, kritiku, odmítání, apod.

Uvedu příklad pro snadné pochopení vynořujících se obrazů a pocitů: vynoří se vám vzpomínka na pobyt v nemocnici, na dětský tábor, kde jste se cítili sami a opuštění, nebo na smrt jednoho z rodičů s projevy hlubokého smutku a osamocení, na ublížení blízké osoby, kde jste prožívali strach, samotu, paniku, opuštění nebo i nenávist.

Z vlastních zkušeností a klientské praxe dochází k obrovské úlevě v tomto vnitřním harmonizačním procesu s laskavým přijetím sami sebe.

V první chvíli, kdy se vynoří a nastoupí nepříjemný pocit do těla zahltí vaše tělo, zaujme první místo a spustí myšlenkový chaos, katastrofické scénáře nebo slovní boj s obhajobou, nebo potřebu odplaty, pomsty pro vaší ochranu před osobou, která tento vnitřní proces vzájemným zrcadlením ( jejím chováním) ve vás spustila.
To, co cítíme je pouze naše, my to cítíme a ostatní se k nám chovají podle toho, co vyzařujeme, a jak se chováme (dělají to nevědomě), abychom prozkoumali své nitro k sebepřijetí postupně všech částí osobnosti vytvořených vývojem a přeladění emocí s nimi spojených.

Vnitřní transformace, vnitřní proces sjednocení, nás vede poznat, uznat, přijmout a nepopírat žádnou ze svých částí osobnosti a souvisejících emocí.

V první chvíli mnohdy nastoupí nejprve mysl: nechci se tak cítit, už je to tu zase, proč zase, už jsem to zpracovával/a…..a co nastane?
Tímto prvotním popíráním posilujete více tuto energii ve svém těle, zesílí a spustí se další myšlenky s emocemi vnitřního neštěstí, kritiky, sebekritiky, obviňování, sebeobviňování, odmítání, hněvu, posuzování, hodnocení, odmítání, s potřebou útěku nebo odplaty.

Najednou se cítíte obětí a hledáte, kdo za to může a ocitnete se ve hře obětí a viníků.
Roztočí se kolotoč vnitřních energií s pocitem bezmoci, že z toho není cesty ven. Tato energie chce být rozpoznána jinak zůstává v těle a vy se necítíte dobře na duši, mysli, ale ani na těle. Často se projeví bolestí nějaké části těla nebo nemocí. Tak komunikuje duše s tělem, aby vám pomohla k odhalení a přeladění.

Často se v této náročné době zpracovává část s pocity oběti.

Mnohokrát jsme se cítili ve svém životě jako oběť, ale i jako viník s pocity viny, a tyto části chtějí naší pozornost, staly součástí nás samotných v podobě energetických zápisů.

V tomto rušném období nastává u všech hlubší proces sebepřijetí k sjednocení sám sebe, kde záleží na našem vlídném přístupu k sobě, k pochopení vnitřního procesu ponorem do svého nitra, do svého vnitřního světa, do svého vnitřního životního filmu, kde se střídají ve vynořování vnitřní části osobnosti, a jejich energie zahltí tělo, a tím zaujme hlavní roli v mysli a zasahuje naprogramovaným jednáním i ve vnějším světě.

Tyto části nejsou něco špatného ve vás, je to pouhá energie vnitřního zápisu, chtějí být nyní rozpoznány, uznány, přijaty, objaty, vznikaly vlastním vývojem v bolestných životních situacích na vaší ochranu a vytvářely si mnoho přesvědčení a postojů, které jim v té dané situaci v minulosti pomáhaly překonat různá životní úskalí.

Pravdou zůstává, že vše je součástí plánu duše, a s tím souvisí vše čím jsme procházeli, komu jsme se narodili, a to, co jsme prožívali bylo pro nás potřebnou zkušeností, abychom v určité fázi svého života vědomě odhalili a přeladili vlastní emoční nastavení zvolené k přeladění dle plánu naší duše v tomto životě.
Každý má své vlastní emoční nastavení a to, čím jsme procházeli, to, co se nám v životě dělo úzce souvisí s nastaveným emočním “ balíčkem” ke zpracování v nových energiích planety.

Ocitli jsme se v době jedinečných možností a nástrojů, jak v této nové době evolučních změn zpracovávat uložená energetická nastavení a různá naprogramování mysli právě v tomto životě a to v nejvyšší možné míře, což dříve nebylo možné v takovémto rozsahu.

To je to vnitřní sebepoznání a sebepřijetí, uvidět pod pokličku dokonalého systému života vlastního vnitřního přerodu. Harmonizujeme své emoční nastavení a mentální naprogramování. Často se tento proces uvádí jako harmonizace emočního a mentálního těla.

Proto nepříjemné emoce, které se prolínají i vaším životem byly a jsou pro vás vnitřními ukazateli, co jste si přišli vy sami za sebe zpracovat, přijmout a přeladit. učíme se všichni vnitřně zharmonizovat svou minulost, přítomnost pro lepší budoucnost a tím pomoci všem svým blízkým, rodině, dětem, všem těm, koho se společný plán duší týká.

A proč na sobě pracujete vy a ne ostatní okolo vás? Vždy záleží na každém z nás, někdo ale musí být v první linii, aby pomohl ostatním svým vlastním příkladem.

V této době probíhá dokonalý transformační systém, proces vnitřního emočního léčení, napomáhá léčení vlastní rodové linie, podvědomé naprogramované mysli na nejhlubší možné úrovni v nitru každého z nás pro ukončení předávání různých zatížení z rodových linií, kde docházelo k prožitkům vnitřního utrpení, a bylo tak předáváno dál všem potomkům mnoho vzorců, programů a postojů z pokolení na pokolení po mnoho let.

Skrze uzavřená srdce „obalená“ tíživou emoční energií a zápisů rodové linie docházelo k uzavírání srdcí i u vlastních potomků a jejich potomků stále dokola.
To ovlivňovalo nedostatečné předávání lásky, porozumění, naslouchání a pochopení, láskyplné pozornosti a mnoha objetí svým potomkům, protože každý z rodičů měl se svou uloženou vnitřní bolestí dělat sám co se sebou.

Jak si poradit a jak sami k sobě přistupovat?

Co potřebuje malé dítě, když je nešťastné a trápí se?
Obejmout a říci, všechno je v pořádku, neboj to bude dobré, spolu to zvládneme.
A právě takový přístup nyní v této náročné době potřebuje každý z nás obnovit sám v sobě, a tak přistupovat sám k sobě, ke všem svým částem osobnosti vytvořených a uložených v sobě, aby se vnitřním přijetím obnovil klid na duši, aby si tyto části mohli již, vaší projevenou pozorností k nim “ odpočinout.”

Dát sami sobě pozornost, o to tu jde.

Postupně dochází k obnově vnitřního klidu a pocitu vnitřního osvobození. Osvobozujeme sami sebe uvnitř sebe samotných přijetím, odpuštěním všem a především sami sobě.

Předávání lásky závisí na otevřenosti srdce, nakolik je srdce zraněné nebo otevřené, tolik lásky, podpory, soucitu, porozumění a objetí jsme schopni dávat.
Nikdo to nikoho neučil, a tak nikdo nevěděl, jak vychovávat děti, jak k nim přistupovat, jak jsou zranitelné, a jak vnitřní bolest rodičů a jejich projev vlastně ovlivní uzavření i jejich srdcí.

Objímejte často sebe, své vnitřní části osobnosti se slovy: vše bude dobré, vím o tobě a už si můžeš v mém objetí odpočinout, nejsi sám/a, spolu to vše zvládneme. Odpouštím sám/a sobě a všem, neuměli jsme to prostě jinak.

V dalším příspěvku se budeme věnovat, jak si nastavit vnitřní spolupráci se svými částmi osobnosti….. pro dnešek by to už bylo mnoho informací najednou v jednom článku…

Krásný den vám z celého srdce přeji
S úctou a objetím
Marcela

Potřebujete li pomoci k osvojení si vlastního harmonizačního procesu pro dosažení vnitřního klidu a úlevy, možnost objednání i pro telefonické konzultace k napojení se na své nitro naleznete zde.

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů