Jak sami k sobě v této době přistupovat, jak sami sobě pomoci?

Jak si sami pomoci a jak si poradit?

V tomto období vystupují z nevědomí do vědomí všechna možná hlubší vnitřní omezení, různé části osobnosti k rozpoznání a přijetí, vědomému uznání a přenastavení uvnitř nás.

A i když máte pocit, že procházíte jakýmsi opakováním, že jste již s těmito svými částmi a jejich přesvědčeními, vzorci, bloky, programy a postoji setkali, věřte, že v našem životě figurovaly v mnoha různých situacích a i oblastech života, kdy byly myslí posilovány a nyní dochází k další fázi hlubší “očisty k přeladění” těchto uložených energií k vnitřní obnově a sjednocení.

Jejich uvědoměním, přijetím, objetím a odpuštěním všem a také sobě pomáháme sami sobě…i všem okolo nás. Zvolili jsme si tento posvátný úkol pro tuto novou dobu.

Mohou se vynořovat formou vzpomínek během dne, v určité fázi spánku, nebo zrcadlením vašich blízkých, jejich chováním k vám. Rozpoznáním pocitu v daný moment objevujete vnitřní část sebe, která touží být vámi přijata, uznána a objata ve vašem vnitřním prostoru. Jakýkoliv stav, kdy se necítíte dobře je vnitřní stav vaší uložené části ve vás.

Uznáním a rozpoznáním např: mám strach, necítím se v pohodě, cítím smutek, vinu, hněv nebo zklamání, následně si můžete se zavřenýma očima představit sami sebe, jak sami sebe, tuto svou část obejmete a řeknete: všechno je v pořádku, vím o tobě, vím, že jsi součástí mé osobnosti, přijímám tě, mám tě rád/a… a tuto svou část i s láskou obejmout.

Mohou být projeveny pouhou vzpomínkou na nějakou situaci, kdy jste se necítili dobře, kdy jste prožili v minulosti strach, osamocení, opuštění, ponížení, ublížení, nepřijetí, zklamání, zoufalství, paniku, provinění, nepochopení, smutek, kritiku, odmítání, apod.

Uvedu příklad pro snadné pochopení vynořujících se obrazů a pocitů: vynoří se vám vzpomínka na pobyt v nemocnici, na dětský tábor, kde jste se cítili sami a opuštění, nebo na smrt jednoho z rodičů s projevy hlubokého smutku a osamocení, na ublížení blízké osoby, kde jste prožívali strach, samotu, paniku, opuštění nebo i nenávist.

Z vlastních zkušeností a klientské praxe dochází k obrovské úlevě v tomto vnitřním harmonizačním procesu s laskavým přijetím sami sebe.

V první chvíli, kdy se vynoří a nastoupí nepříjemný pocit do těla zahltí vaše tělo, zaujme první místo a spustí myšlenkový chaos, katastrofické scénáře nebo slovní boj s obhajobou, nebo potřebu odplaty, pomsty pro vaší ochranu před osobou, která tento vnitřní proces vzájemným zrcadlením ( jejím chováním) ve vás spustila.
To, co cítíme je pouze naše, my to cítíme a ostatní se k nám chovají podle toho, co vyzařujeme, a jak se chováme (dělají to nevědomě), abychom prozkoumali své nitro k sebepřijetí postupně všech částí osobnosti vytvořených vývojem a přeladění emocí s nimi spojených.

Vnitřní transformace, vnitřní proces sjednocení, nás vede poznat, uznat, přijmout a nepopírat žádnou ze svých částí osobnosti a souvisejících emocí.

V první chvíli mnohdy nastoupí nejprve mysl: nechci se tak cítit, už je to tu zase, proč zase, už jsem to zpracovával/a…..a co nastane?
Tímto prvotním popíráním posilujete více tuto energii ve svém těle, zesílí a spustí se další myšlenky s emocemi vnitřního neštěstí, kritiky, sebekritiky, obviňování, sebeobviňování, odmítání, hněvu, posuzování, hodnocení, odmítání, s potřebou útěku nebo odplaty.

Najednou se cítíte obětí a hledáte, kdo za to může a ocitnete se ve hře obětí a viníků.
Roztočí se kolotoč vnitřních energií s pocitem bezmoci, že z toho není cesty ven. Tato energie chce být rozpoznána jinak zůstává v těle a vy se necítíte dobře na duši, mysli, ale ani na těle. Často se projeví bolestí nějaké části těla nebo nemocí. Tak komunikuje duše s tělem, aby vám pomohla k odhalení a přeladění.

Často se v této náročné době zpracovává část s pocity oběti.

Mnohokrát jsme se cítili ve svém životě jako oběť, ale i jako viník s pocity viny, a tyto části chtějí naší pozornost, staly součástí nás samotných v podobě energetických zápisů.

V tomto rušném období nastává u všech hlubší proces sebepřijetí k sjednocení sám sebe, kde záleží na našem vlídném přístupu k sobě, k pochopení vnitřního procesu ponorem do svého nitra, do svého vnitřního světa, do svého vnitřního životního filmu, kde se střídají ve vynořování vnitřní části osobnosti, a jejich energie zahltí tělo, a tím zaujme hlavní roli v mysli a zasahuje naprogramovaným jednáním i ve vnějším světě.

Tyto části nejsou něco špatného ve vás, je to pouhá energie vnitřního zápisu, chtějí být nyní rozpoznány, uznány, přijaty, objaty, vznikaly vlastním vývojem v bolestných životních situacích na vaší ochranu a vytvářely si mnoho přesvědčení a postojů, které jim v té dané situaci v minulosti pomáhaly překonat různá životní úskalí.

Pravdou zůstává, že vše je součástí plánu duše, a s tím souvisí vše čím jsme procházeli, komu jsme se narodili, a to, co jsme prožívali bylo pro nás potřebnou zkušeností, abychom v určité fázi svého života vědomě odhalili a přeladili vlastní emoční nastavení zvolené k přeladění dle plánu naší duše v tomto životě.
Každý má své vlastní emoční nastavení a to, čím jsme procházeli, to, co se nám v životě dělo úzce souvisí s nastaveným emočním “ balíčkem” ke zpracování v nových energiích planety.

Ocitli jsme se v době jedinečných možností a nástrojů, jak v této nové době evolučních změn zpracovávat uložená energetická nastavení a různá naprogramování mysli právě v tomto životě a to v nejvyšší možné míře, což dříve nebylo možné v takovémto rozsahu.

To je to vnitřní sebepoznání a sebepřijetí, uvidět pod pokličku dokonalého systému života vlastního vnitřního přerodu. Harmonizujeme své emoční nastavení a mentální naprogramování. Často se tento proces uvádí jako harmonizace emočního a mentálního těla.

Proto nepříjemné emoce, které se prolínají i vaším životem byly a jsou pro vás vnitřními ukazateli, co jste si přišli vy sami za sebe zpracovat, přijmout a přeladit. učíme se všichni vnitřně zharmonizovat svou minulost, přítomnost pro lepší budoucnost a tím pomoci všem svým blízkým, rodině, dětem, všem těm, koho se společný plán duší týká.

A proč na sobě pracujete vy a ne ostatní okolo vás? Vždy záleží na každém z nás, někdo ale musí být v první linii, aby pomohl ostatním svým vlastním příkladem.

V této době probíhá dokonalý transformační systém, proces vnitřního emočního léčení, napomáhá léčení vlastní rodové linie, podvědomé naprogramované mysli na nejhlubší možné úrovni v nitru každého z nás pro ukončení předávání různých zatížení z rodových linií, kde docházelo k prožitkům vnitřního utrpení, a bylo tak předáváno dál všem potomkům mnoho vzorců, programů a postojů z pokolení na pokolení po mnoho let.

Skrze uzavřená srdce „obalená“ tíživou emoční energií a zápisů rodové linie docházelo k uzavírání srdcí i u vlastních potomků a jejich potomků stále dokola.
To ovlivňovalo nedostatečné předávání lásky, porozumění, naslouchání a pochopení, láskyplné pozornosti a mnoha objetí svým potomkům, protože každý z rodičů měl se svou uloženou vnitřní bolestí dělat sám co se sebou.

Jak si poradit a jak sami k sobě přistupovat?

Co potřebuje malé dítě, když je nešťastné a trápí se?
Obejmout a říci, všechno je v pořádku, neboj to bude dobré, spolu to zvládneme.
A právě takový přístup nyní v této náročné době potřebuje každý z nás obnovit sám v sobě, a tak přistupovat sám k sobě, ke všem svým částem osobnosti vytvořených a uložených v sobě, aby se vnitřním přijetím obnovil klid na duši, aby si tyto části mohli již, vaší projevenou pozorností k nim “ odpočinout.”

Dát sami sobě pozornost, o to tu jde.

Postupně dochází k obnově vnitřního klidu a pocitu vnitřního osvobození. Osvobozujeme sami sebe uvnitř sebe samotných přijetím, odpuštěním všem a především sami sobě.

Předávání lásky závisí na otevřenosti srdce, nakolik je srdce zraněné nebo otevřené, tolik lásky, podpory, soucitu, porozumění a objetí jsme schopni dávat.
Nikdo to nikoho neučil, a tak nikdo nevěděl, jak vychovávat děti, jak k nim přistupovat, jak jsou zranitelné, a jak vnitřní bolest rodičů a jejich projev vlastně ovlivní uzavření i jejich srdcí.

Objímejte často sebe, své vnitřní části osobnosti se slovy: vše bude dobré, vím o tobě a už si můžeš v mém objetí odpočinout, nejsi sám/a, spolu to vše zvládneme. Odpouštím sám/a sobě a všem, neuměli jsme to prostě jinak.

V dalším příspěvku se budeme věnovat, jak si nastavit vnitřní spolupráci se svými částmi osobnosti….. pro dnešek by to už bylo mnoho informací najednou v jednom článku…

Krásný den vám z celého srdce přeji
S úctou a objetím
Marcela

Potřebujete li pomoci k osvojení si vlastního harmonizačního procesu pro dosažení vnitřního klidu a úlevy, možnost objednání i pro telefonické konzultace k napojení se na své nitro naleznete zde.

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů