Nové směry v novém věku

Videorozhovor s poselstvím a přepisem

video

NOVÉ SMĚRY V NOVÉM VĚKU
aneb jak žít v novém věku

Je krásné vidět, jak mnoho z vás vlastní tvoření v nové směry buduje, jak talenty a dary uvnitř vás vzkvétají a jeden druhého s úctou povzbuzuje.

Ano, přišla doba velkých změn, mnozí s odvahou hledáte nový směr a ladíte své naprogramované části plné pochybností uvnitř sebe, nyní mnozí dokážete nově tvořit a svým přínosem přinášet na Zemi Nebe.

Vlastní tvorbou vy sami ladíte a rozvíjíte svoji osobnost, aby se skrze vás vaše duše projevila. Vaše vnitřní vedení spolu s osobností spolupracuje a vznikají jedinečná díla a nové služby k navýšení vibrací ostatních.

Jsme nadšení z vaší odvahy a radosti z tvoření, z mnoha nástrojů pro rozvoj vyššího vědomí.

Mnozí již zvládáte projevit svou duši skrze vaše tělo, aby vznikala díla a služby posvátných rozměrů, které by lidstvu k rozvoji pomáhat mělo.

Ve vyšší fázi vědomí vám již záleží na zvýšení vibrací celku skrze vlastní tvorbu a služby, než na osobním úspěchu, víte, že skrze vás obdrží každý přesně to, na co je sám připraven.

Touha po úspěchu byla pouhým programem soutěživosti uložená ve vás po dlouhý čas vyvolávající potřebu něco znamenat v očích ostatních.
Soutěživost neodpovídá vašemu přirozenému nastavení a způsobuje zmatení s pochybnostmi o sobě samých.

Vaše osobnost z počátku vnímá vlastní tvorbu jako nevýznamnou nebo jako pouhé drobnosti, to pouhá mysl pochybuje o vaší velkoleposti.

Pamatujte, vaše tvorba je dokonalým vyjádřením vaší duše s ukotvením potřebných vibrací pro tuto novou dobu.

Navrací se posvátné vibrace a kódy na planetu prostřednictvím projevu každého z vás. To je váš všech posvátný plán, otevřít svůj vnitřní dar a s odvahou kráčet světem, být příkladem všem i dětem, jakobrovský přínos vlastní tvořivost pro svět má.

Vše je velké umění, co proudí skrze vaše vnitřní touhy a vedení. A tak každé dílo i služba přináší potřebné vibrace a přitahuje správné jedince, kteří potřebují vibrace promítnuté do vašich služeb a nástrojů.

Pravdu o vašem přínosu tvorby je však potřeba s odvahou sdílet a světu dávat, jen tak mohou nové nástroje potřebnou vibrací všem dodávat.

Je to krásné, je to zářivé a povznášející pro celý svět. A proto začněte tím, že s odvahou budete své zkušenosti sdílet a informovat o přínosu vašich služeb a nástrojů okolní svět, je mnoho lidí, kteří budou potřebovat právě vaší vibraci a posunuli se vpřed.

Sdílením budete své talenty a dary stále více rozvíjet. A jednoho dne budete žasnout nad tím vším, co jste dokázali a vytvořili a ještě nedávno jsem vám o tom ani nesnilo.

Odvaha, radost a nadšení z tvoření jsou obrovským přínosem vašich jedinečných vibrací, změníte svůj i okolní svět pro mnohem lepší budoucnost.

Je to cesta o drobných i odvážných krůčcích a činech a vy to víte. V této nové době dokážete cokoli zvládnout a to velmi rychle.

Vy jste již na cestě vnitřního mistrovství. V této fázi vývoje již nevnímáte své nové kroky jako problém, váš tok životní energie není omezen.

Vnímáme, jak ve velkém vznikají na planetě velkolepá díla a služby pro posun a spokojenost všech.
Zkoušejte, riskujte, podporujte se a posouvejte se navzájem, vždyť vaše možnosti jsou neomezené.

Stačí se rozhodnout a udělat první krok, tím ve svém vědomí uděláte kvantový skok a vše se přeskládá a poskládá tak, že s údivem zůstanete stát.

Nový směr si vždy musíte vy sami nárokovat a vyplouvající pochybnosti po cestě harmonizovat, ne je ignorovat.

Zkoušejte nové možnosti, nyní otevírají se vaše další skryté schopnosti a dovednosti, každému ve vlastním oboru a oblasti, přinášejí nejen vám naplnění a mnoho radosti.

Nečekejte na nic, neprodlužujte si čekáním získání vnitřního naplnění, radosti a spokojenosti. S odvahou objevujte nové a dosud nepoznané, naslouchejte svému vnitřnímu vedení, dostanete se do proudu vyšší proměny.

Nechte svou jedinečnost duše projevit se skrze vás, vždy je to o vašem rozhodnutí a vaší volbě, obejměte pochybující část v sobě, ať nebráníte v rozkvětu sami sobě.

Každou minutu si mnoho z vás nadšeně promítá své nové směry, a jiní zpracovávají svou nedůvěru, strach a obavy ve fázi vnitřní prázdnoty ve stavech bez nálady.

Vnitřní prázdnota je dobrým znamením, je bodem vnitřního zrodu, překlenovacím obdobím do vyjímečného proudu. To co vás čeká, je nová životní meta.


Důvěřujte sami sobě a krok za krokem věnujte se svým touhám, které byly vývojem ve vás potlačeny, nyní mohou být na povrch k vašemu údivu vytlačeny.

Naslouchejte vnitřnímu hlasu více než dříve, nasměruje vás k vašim dalším skrytým talentům, schopnostem a darům pro jedinečné vyjádření vaší duše a spokojenou budoucnost.

Vnitřní hlas vás vždy správnou cestou vede a s vaší odvahou, vědomou volbou a touhou se plně projevit skrze vaší osobnost dovede.

Ten, kdo vás zastavuje udělat krok a nové cesty objevit je pouze vaše mysl, to ona má strach projevit vyšší schopnosti a života smysl. Vlivem pouhého podvědomé nastavení vyplouvají pochybnosti k zastavení. Obejměte část plnou obav a strachu, a spolupracujte spolu trochu. Nastavte si uvnitř novou spolupráci s každou částí a vyhnete se podvědomé pasti.

Vy všichni máte v sobě tu moc nastavit si vnitřní spolupráci se svými částmi osobnosti. Je to váš vnitřní svět, kde si vy sami utváříte svou budoucí realitu, pak se vše uděje vně a to téměř hned.

Po stovky let neměli jste tolik možností vnitřního sladění duše a těla k získání vnitřní komunikace k přeladění a napojení se do vyšších vibrací pro sebevyjádření a tvoření. Užívejte si tuto cestu, přáli jste si to a plánovali jste v tomto životě odložit tíživou podvědomou vestu.

Dovolte tedy nyní sami sobě vyniknout způsoby, které jsou vašemu srdci vlastní, podporujte s láskou sami sebe i ostatní kolem sebe.

S vaší odvahou, nadšením a radostí stoupá vědomí lidí, vzájemnou podporou a projevenou úctou své talenty a dary také vidí. Ve velkém měřítku se projevuje i vaše spolupráce ve všech směrech. Je krásné vývoj vědomí lidstva sledovat, máte mnoho důvodů se v srdci radovat.

Svět se mění a vy s ním, vždy postavte se sami za sebe a udělejte další krok, uvidíte kolik zázraků se projeví po cestě za jeden pozemský rok. V tomto životě nelze na jednom místě stát, každý z vás přináší jedinečný dar, který má světu dát.

Vesmírná podpora je vždy s vámi, ve správný čas projeví se bez námahy, a zvedne vás vždy z pochybností do nálady.

V tomto čase přesedáte na zcela nový životní vlak, ano je to tak. Uvnitř sebe cítíte volání domova a toužíte naplnit svou pozemskou misi. Začněte spolupracovat jako na vesmírné misi. Na tento život jste se připravovali celé věky, jste tvůrci mezi neviditelnými světy.

VIBRAČNÍ PROMĚNA ČLOVĚKA NOVÉHO VĚKU

Staňte se tím kým jste, radostnou, odvážnou a tvořivou bytostí zářící laskavostí, úctou, pokorou a božskou silou na všechny strany, tím rozpouštíte mnohá omezení a nízké stavy. Vy pomáháte vibrací radosti světu k rozkvětu nového věku.

Nebojte se a nedělejte si starosti s tím, kde jste v daném okamžiku, a co se děje ve vnějším světě. Vy vnímejte širší obraz dění a udržujte naději nového směru, vaše vysoké vibrace radosti z tvořivosti mnohé životy ovlivní a změní.

Mnozí lidé vnímají toto období neustále sužující, ve skutečnosti se nachází ve vrstvě reality, která s nákladem nízkých vibrací ruší vyšší vnímání nové reality a vyšší obzory jsou pro ně zužující.

Vše se v této době každou vteřinou mění, vznikají nové směry a mnoho z vás dostává jasné vhledy, vnímáte širší souvislosti a dokonalost systému pozemské hry.

Vidíme, jak pro někoho je dění ve světě stále velmi děsivé, život ještě vnímají po staru a informace z médií přijímají velmi vážně, pak fyzická i emocionální bolest vlivem nízkých energií vytvořeného strachu v těle může být pro ně obzvláště náročná a časem vyhledají pomoc někoho z vás.

Všichni vstupujete do vyššího vibračního stavu, mnozí zůstávají ještě v neprobuzeném stavu, ale vy neplňte si obavami svou hlavu. Přijměte, že jde o postupný pohyb v pohybu a přejte všem poznání kým doopravdy jsou a proč jsou tady.

Všichni jste tam, kde máte být, přijměte vše jako pouhý fakt bez hněvu a souzení, ještě mají hrát roli vzájemného zrcadlení.

Všichni jste na cestě posunu kdy uděláte i krok zpět a posléze uvnitř sebe objevíte nové souvislosti hned, obdržíte nový vhled a vytvoříte novou volbu, která projeví se v realitě hned. Vědomý zásah vaší volby, následné vnitřní rozhodnutí a vaše záměry mají mnohem větší a vyšší záběr, než vy sami z pozemské úrovně vidíte.

Každý z vás zanechává za sebou světelnou stopu, kterou mohou ostatní následovat a mohou se také z odhalení systému pozemské hry zaradovat.
Proto projevujte soucit, podporu a lásku všem, tím rozsvěcíte jejich vnitřní šém.

V pozemské vědomé hře končí hodnocení a posuzování, co je dobré nebo špatné, už nevnímáte vaší duši pouze matně.

Přijetím zodpovědnosti za život svůj otevíráte dobro v sobě v této náročné době, která je pro vás všechny výzvou a obrovskou příležitostí, jak rozpoznat a sladit nízké energie v sobě a pomoci tak nejen sami sobě.

Máte obrovskou příležitost posunu a růstu v této chaotické době. Pozorujte vaše emoce, myšlenky a slova, a to stále dokola, a objevíte mnoho vnitřních částí v nízkých energiích smutku, lítosti, hněvu, souzení, nenávisti, nespokojenosti, strachu, které pocítíte v sobě.
Vědomí, že jsou to pouhé podvědomé části vytvářející vaší prvotní reakci na podněty z venčí, vám napomáhá obzvláště v této době.

To je ta krásná část pozemské cesty, obnovit vlastní spojení, které všichni máte, když vědomou cestou sladění duše a těla se dáte.
Věřte si, milujte sebe, milujte všechny a vše co je, s láskou a radostí tvořte, buďte tím kým jste a zakrátko pocítíte blaženost ze sebe samotných.

Nikdo z vás nedostal příručku pro život na Zemi, v plánu vašich duší je obnova skrytých schopností s právem svobodné volby pro obnovu vnitřního spojení s božstvím uvnitř sebe.

Hledáním správné cesty s pokusy, omyly, vzestupy a pády v různých výzvách získáváte mnoho zkušeností a ty vás povzbuzují k dalšímu posunu skrze vaše volby a rozhodnutí, která činíte.

Všechno, čím jste prošli, kým jste byli, kdo jste nyní vytváří na Zemi vibrační rozdíl pro vzestup vědomí vaší planety.

Nyní uctěte především sami sebe, gratulujeme vám, jste moudří tvůrci pozemského nebe.

Žehnáme vám VŠEM.

Více o obrazech

s úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů