Otevřenost a pravdivost ve vztahu

Co znamená otevřít své nitro, být otevřený a pravdivý k sobě i svému partnerovi?

Je to jednoduché ale obtížné zároveň. Sama jsem tímto otevřením procházela, protože jsem mnoho emocí v sobě většinou popírala a uzavírala pro tzv klid v rodině, hlavně, abych partnera něčím nevytočila (v prvním manželství). Žila jsem vlastně dle potřeb partnera, snažila se ve všem pro klid vyhovět až jsem jednoho dne zjistila, že nežiju život svůj, ale jeho život plněním jeho požadavků bez ohledu na sebe. Takový vztah se pak neprohlubuje a stává se emočně chladným a partneři se navzájem odcizují. V takových vztazích si nějakou dobu sami sobě namlouváme, že je to tak v pořádku, že nám kromě štěstí nic nechybí, že tak žije mnoho párů a vydržel jim vztah dokonce i desítky let.

Není na tom nic špatného pokud se oba naučí vedle sebe žít a nepřekážet si. Ale po takovém životě asi málokdo z nás touží.

V životě se v určitém úseku učíme žít svůj život a plnit si své potřeby a přání, učíme se, jak být otevření ve vyjádření a nikdy nic, ani sami před sebou neskrývat, a nic si nenamlouvat. Jinak se energie pocitů spolu s emocemi v energetickém systému těla nahromadí, zejména v odpovídajících energetických centrech (čakrách) a v příslušných orgánech v určité oblasti těla.

Takto nastává energetická disharmonie v těle vlivem potlačovaných emocí, které se po čase mohou projevit fyzickou bolestí např. v zádech v oblasti beder, krční páteře, hrudním koši nebo v kloubech a nebo se projeví nějakou vleklou nemocí.

Jakákoliv potlačená a nevyjádřená emoce po čase chce z těla ven, pocit nespokojenosti v těle sílí a okolí nám to vše nepříjemným chováním zrcadlí a tak se stane, že člověk bouchne v neúměrné míře s obviňováním toho druhého. Ve skutečnosti je to vztek a zlost na sebe ale projektovaná na druhého. A nebo onemocní.

Je velmi přínosné a přirozené mít mezi sebou výměny s vyjádřením svých potřeb průběžně. Výměnná konverzace je velmi vyživující pro dosažení hlubšího souladu, posiluje vzájemnou důvěru mezi partnery ve vztahu a společném soužití.

Jak můžeme udělat něco jinak, když vlastně v emoční nepřístupnosti nevíme, co se nám nebo partnerovi nelíbí nebo co potřebuje/me.

Ve vztahu procházíme několika fázemi vývoje uvědomování s poznáváním sami sebe uvnitř sebe.
Jakmile poznáváme do hloubky sami sebe ustává hledání viníků a pocitů oběti, vzájemné sdílení pocitů a potřeb je přátelské, klidné a přirozené pro oba partnery a jsou si stále více bližší.

Ponorem do svého nitra odhalujeme energii vynořujících se záznamů částí naší osobnosti, která je vzájemnou interakcí vzájemně vysílána a přijímána.
Především procesem vnitřní očisty si uvědomujeme, co vše jsme uvnitř potlačili vnímáním nepříjemných situací a prožitků očima dítěte během vývoje.

Uvnitř sebe vnímáme, jak jsme se jako děti cítili dospělými nepochopení, smutní, opuštění, zklamaní nebo nepřijatí s pocity strachu, bezmoci, nenávisti, závisti, žárlivosti, odporu, vzdoru uvnitř sebe. Včetně nevyjádřené energie vzteku … každý dle vlastní prožité životní cesty a zkušeností.

Vzájemně nastavené zrcadlo zpočátku emočně i fyzicky bolí, než pochopíme, proč se nám co děje. Jakmile pochopíme dokonalý systém vzájemného zrcadlení uložených záznamů k vývoji vědomí a uzdravení sebe skrze poznání sám sebe. Vše, co nám vadí je náš pocit a uvnitř sebe musíme hledat, co se nám na podvědomé úrovni odkrývá k přeladění.

Než zrcadlo prokoukneme může vám být nepříjemné chování partnera, který je ale odrazem, zrcadlem vašich záznamů pro pochopení sami sebe. Pochopením, jak všechny uložené záznamy prožitků spolu s emocemi na podvědomé úrovni ovlivňují nejen naše chování, ale i komunikaci a naše jednání i činy, tak se posouváme vzájemně k sobě blíž.

Láska bez podmínek nesoudí, nekritizuje, nehledá viníky, nevyčítá, nevyčleňuje, neponižuje, nehodnotí druhé ani neubližuje pouhou myšlenkou či slovem, je to stav bytí, kam postupně různými fázemi procesu vědomého vývoje všichni směřujeme.

Sebepoznávání a harmonizování sami sebe je proces o každodenním uvědomování a řízení své životní energie a našeho jednání.

Procesem uvědomování postupně harmonizujeme nízké energie uvnitř sebe k obnovení své vnitřní síly a harmonie pro dosažení vzájemného souladu ve všech vztazích se všemi blízkými a partnerském vztahu.

Každý potřebuje jiný čas pro sebepoznání. Otevřít své nitro znamená ukázat i svou zranitelnost, svou “pravou” tvář i partnerovi bez jakýchkoliv hraní rolí a masek hrané vyrovnanosti, pohody, klidu a neporazitelnosti, i když vnitru stále sídlí nespokojenost. Pro některé ženy je obtížné přiznat, že se necítí dobře, nebo, že něco neví a neumí si s něčím poradit, že už nemohou dál, že jsou vyčerpané a potřebují pomoci, raději si stále drží emoční odstup, který je ale uvnitř tlačí a ničí.

Většinou, když už neví kudy a kam, si dovolí být v komunikaci otevřené, zranitelné a konečně i plakat. Dovede je k tomu dokola opakující se vzájemná nepohoda a nesoulad ve vztahu. To duše klepe udělej něco jinak, pusť se všeho, co ti již neslouží.

Partnerská láska vyplavuje a léčí všechny nepříjemné a tíživé záznamy prožitků i vzniklých přesvědčení, postojů a přijatých vzorců uložených uvnitř nás vývojem.

Najednou nemůžete být jen ty silní, usměvaví ale dovolíte si ukázat a vyslovit i své pocity a pravdu o sobě a svých pocitech. Protože si uvědomíte, jak vás vnitřní nepohoda tíží a hraní pohody vlastně velmi vyčerpává.

Ve vhodný okamžik se pravdivě vyjádříte, jak se opravdu cítíte, co potřebujete i to, jak už dál nemůžete, čím jste ve svém vývoji prošli, a jak jste se celý život vlastně cítili, že chcete žít jinak a jak to chcete. A to je zároveň vaše nová volba a rozhodnutí, jak chcete žít, a vnitřní tíha může odejít. Máte otevřenou novou cestu vaší volbou, aby se tak mohlo stát.

Najednou už nechcete být silní, přizpůsobiví, poslušní a nepochopení, plní potlačené traumatizující energie, která dokola s vnitřní nespokojeností emočně vyvěrá na povrch.

Pochopíte, že všechny vaše prožité zkušenosti odhalením tíživých záznamů z vás udělaly jedinečnou, milou, soucitnou, vlídnou a milující bytost, kterou se stáváte skrze jedinečné poznání a přijetí sama sebe.

Než se tak stane zdá se plné otevření druhému nejtěžším procesem. Máte strach.

Vždyť málokdo uměl naslouchat naším pocitům, byli jsme vedení své pocity a emoce spíše potlačovat, nikomu je neukazovat, a proto se málokomu do otevření a poznání svého nitra chce, často ani mnozí neví, jak na to…

Je to obrovský povznášející pocit vnitřního osvobození, protože do té doby jsme uvěznění v sobě a nepustíte ani partnera blíž k sobě, do svého srdce.

Hraní rolí, že vše zvládnete a jste v pohodě nebo urážlivost a stažení se do sebe, nepřístupnost, lhostejnost a dělání jako by se nic nestalo jsou pouhé postoje a vzorce chování, které vám pomáhali v dětství. Otevřít své nitro znamená svléknout se emočně do naha 🙂

Je prospěšné žít a ukázat pravdu, kým uvnitř jsme, a jak se cítíme a proč. To otevírá i vzájemné sdílení partnera. Někdo začít musí, pokud uvnitř cítíte hluboké spojení a vzájemnou lásku k sobě nenechá vás to chladným.

Láska léčí zraněná srdce, vztah je o vzájemném emočním sebeléčení, sebepoznávání, o vzájemné důvěře, pochopení a přijetí slabých i silných stránek. V takovém vztahu jste si vším, přítelem, milencem, partnerem, kamarádem s láskou bez podmínek.

Vztah je léčebnou dvou emočně zraněných duší

Mám radost z odhodlání každého z vás, práce na sobě samých nás vede k velkému pokroku a souladu ve vztazích. Jsem vděčná za poznání, jaká je to úleva, a jak je to velmi osvobozující.

Proces vnitřního osvobození vás obdaří vnitřní radostí, láskou, harmonií, klidem a mírem, a vzájemně si pomáháte být uvnitř i vně sami sebou.

Je to vývojový proces, taková hravá magie života, což nám poskytuje umění ovládat svou životní sílu, jak pracovat se svou životní silou, s emocemi, pocity, postoji, vzorci vedoucí nás k vnitřnímu poznání a pravdě pro smysluplný život.

Pak vám vzájemná láska neukazuje skrytou bolest, ale cítíte radost, harmonii, rovnováhu, klid, vzájemné porozumění a úctu, soulad, podporu, svobodu, potřebný prostor a naplnění ve všech životních směrech.

S úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů