Poselství 2021

Uvnitř vás všech se moudrost věků skrývá a v této době se stále více a více otevírá. Mnoho z vás již ví, jak je pro vás velmi přínosné v multidimenzionální svět věřit, jak prospěšné je umět se svým vnitřním světem spojit a uložená vnitřní nastavení na správné frekvenci přeladit a změnit.

S odhodláním a vnitřní vírou v nový a lepší svět otevírá se vám vnitřní spojení i s těmi, kteří již neobývají tento svět.

Osvojováním si vlastního procesu vnitřních schopností, jak si s emočními výkyvy sami pomoci a vymanit se tak ze strachu, smutku nebo bezmoci, spojujete uvnitř sami sebe se svými částmi osobnosti a dostáváte se zpět do radosti.

Uplynulý rok byl pro vás rokem vnitřní práce na sobě vedoucí vás k vnitřní svobodě. Mnoho z vás se pomocí vědomých nádechů a výdechů umí na potřebnou frekvenci naladit a se svým nitrem se spojit, postupně zvládáte vše potřebné uvnitř sebe urovnat a sladit.

Obnovujete své skryté schopnosti dokonalého energetického a biologického systému těla, který má svůj pořádek a řád, vy víte, že nepohoda nemusí být s vámi napořád, že jsou to pouhé energie nízkých vibrací, které potřebujete rozpoznat a sladit.

Vstupem do nového roku přichází i jedinečný čas, budete rozvíjet vnitřní frekvenční spojení mnohem snáz.

Hlubší vnitřní láskyplná spolupráce vás čeká, mnoho vnitřních částí a bytostí na vaše spojení čeká. Získáte mnoho odpovědí, které byly pro vaši mysl skryté po celá léta.

Vy již víte, že můžete se svým podvědomím promlouvat, nová nastavení vkládat a “namlouvat”, negativní přesvědčení vyměňovat za kladná aby žádná myšlenka nebyla zrádná. Vše má svůj protipól a vy již dokážete vymanit sami sebe z emočních kol.

Ti, co již nemohou být mezi vámi vyčkávají na spojení s vámi, aby „pomohli“ vám v posunu a růstu vědomí v této nové době.

Mnoho radostných zpráv a setkání vás čeká, nastává velká změna vnitřního světa a nová životní meta.

Nedělejte si starosti vůbec o nic, nastavte světu láskyplnou a usměvavou líc, těšte se, čeká vás zázraků mnohem víc.

Zvedáte energetická stavidla a s tím přicházejí nová životní pravidla.
Pravidla smysluplného života s vaší vnitřní moudrostí pro žití v harmonii, lásce a radosti.

Nový začátek, nový životní směr budujete skrze svůj vnitřní svět.

V uplynulém roce mnoho z vás „omývalo “ svá vnitřní nastavení tak, jako voda omývá kameny v řece. Prošli jste odhalením mnoha příčin, jež vám bránila v prožitcích radosti a hojnosti, vnitřním poznáním, proč nežilo se vám lehce. Vaše vědomí narůstá velkou rychlostí, když nastává smíření, že jsou to vámi zvolené životní lekce.

Poznali jste, jak na každé vaší volbě a vašem rozhodnutí záleží, přijali jste zodpovědnost za život svůj a za vše co se vám v něm děje, tím ctíte tajemství vesmírných zákonů a nyní každá vědomá myšlenka, slovo a činy mohou vytvářet budoucí láskyplné děje.

Vy, kdo odvedli jste svou vnitřní práci na sobě a spojovali vnitřní části sami sebe již získáváte nové možnosti vytvářet pro sebe na Zemi Nebe.

Také pro mnohé z vás skončí lekce hojnosti, kde vládlo mnoho vnitřních omezení a čekaly na vaše odhalení k získání radosti.
( pokud vaše duše v plánu lekci hojnosti měla)
Přesvědčení:“ Peníze přináší starost” se mění na nové s vyšší vibrací „Peníze přináší radost.

Kde je radost tam je i vaše božství, a z čeho se vnitřně radujete to také do života přitahujete ve větším množství.

Mnoho z vás pocítilo nízké vibrace nastavené z minulosti: “Nemám důvod se radovat “ a to vám pomáhalo objevovat nové cesty k radosti, zkoušet, riskovat a plnit si to, po čem vaše duše touží, a jak se chce skrze tělo projevit.

A vznikala tak nová nastavení s vyšší vibrací:
“ Mám mnoho důvodů se radovat.”

Říkali jste si mnohem častěji:
jsem vděčný/á, že jsem živ a zdráv, mám co jíst, mám kde spát, miluji a jsem milován/a, vím kdo jsem a proč jsem tady, vím, že součástí plánu jsou životní výzvy a lekce, a já se zde učím vše vědomě zdolávat, vím, že nemá smysl na nic si stěžovat, ani na někoho nadávat.

A vytvořili jste nová rozhodnutí:
Já dokážu uvnitř sebe nízké uložené vibrace sladit, v harmonii žít, s radostí pomáhat a s láskou tvořit.

Vděčnost, radost, klid a mír jsou vaše vnitřní dary, které vám přináší stále více prosperity a pohody.

S vlídností, úctou, soucitem, pokorou a laskavostí přichází do vašich životů mnoho zázraků v podobě nových výzev a možností.

Vzájemným soucitem odplouvalo přehlížení, lhostejnost, chlad a nezájem.

V této době probouzí se více a více moudrost uvnitř mnoha bytostí, laskavost a dobro září z mnoha bytostí.

Sounáležitost, podpora, porozumění, pochopení postupuje stále rychleji vpřed po celém světě a zaniká tak touha po odvetě.

Probuzená nová úroveň vnímání vám přináší nový úhel pohledu na negativitu kolem. Víte, že všichni ti, kteří na sebe vzali negativní role vytvářejí pouze potřebné pole k probuzení všech, kteří se ještě drží vibračně dole.

Vy víte, že vše se děje tak, jak má, odehrává se vyšší plán posunu vědomí lidstva, kterého chtěli jste být součástí, toužili jste v této nové době po spojení odloučených vnitřních částí, držící vaše vibrace dole.

V nových energiích planety se vám nyní dostává obrovských možností a to po více než tisících letech, nyní dokážete spojit božství s lidstvím v jeden posvátný celek.

Nastává nový život, vzniká nový vnitřní účel, pořádek a řád, čistí se energetický systém od nízkých vibrací uložených po dlouhý čas. Mnoho z vás si osvojuje skryté harmonizující “léčebné” schopnosti vašeho těla a postupně odhalujete skryté příčiny negativního života a světa.

Již víte, že nízké vibrace s vámi nejsou napořád, že vy sami udáváte životu směr svou volbou, rozhodnutím, sebereflexí-pozorováním sebe, svou pílí a ochotou se sami se sebou uvnitř spojit, a svému životu svobodu dát.

Již víte, že když přijdou jakékoliv emoční či myšlenkové chmury, tak vám vaše vnitřní vedení ukáže cestu kudy.

Mnoho lidí probouzí se v tomto čase se schopností vnitřní komunikace zase. Vaší vytrvalostí, odhodláním, odvahou, nadšením, sebereflexí a pílí posunujete se k cíli, ke sjednocení sami sebe.

Schopnost vnitřní komunikace má každý z vás, a pro mnoho z vás nastal čas plně zapojit váš vnitřní svět, aktivovat skryté schopnosti vám půjde téměř hned.

Každý ve správný čas dokázal nebo dokáže přeladit uvnitř sám sebe, spojit se s vyšší myslí a harmonizovat svůj každodenní život ve všech směrech.
Vy sami si vytváříte vědomě životní harmonii a tím i skvělou budoucnost.

Také víte, že se nic nestane samo od sebe, vesmír vždy čeká na volbu každého z vás, na vaše rozhodnutí, kdy započne se krok k vnitřní práci s odvahou a touhou posunout se vpřed s nadějí pro mnohem lepší svět.

Vnitřní “prací” mění se energie každého jednotlivce, kterou následně vyzařuje i tvoří, tím otevírá brány nových možností pro ostatní kolem a postupně rozšíří se na celý svět, kde se všem dobře daří.

Mnozí již umíte zpozorovat, jaké vibrace vyzařujete do okolí z vašeho podvědomí, které jako první vysílá naučené emoce, myšlenky, slova a reakce, vy, kdo si mysl vědomě hlídáte, tak si vybíráte i nové soucitné reakce a vytváříte lepší svět kolem.

Na podněty z venčí vytváříte každou svou reakcí buď nízké vibrace (podvědomě) nebo vědomě vysoké vibrace.

Tam, kde je i v nepříjemných situacích zachován klid, soucit, vnitřní rovnováha jsou vámi vytvořené vibrace vysoké.

Tam, kde se vynoří neklid, hněv, smutek, zklamání, strach, zlost, souzení, pomstychtivost, lítost, nadřazenost, malost, opuštění, odmítnutí, pohrdání, pýcha se vytvoří nízké vibrace, které následně obsadí vaše tělo a sníží vaše vibrace, tyto nízké energie spustí chemické reakce v těle, které po čase způsobují disharmonii orgánů ve vašem těle.

Emoční nepohodou, bolestí nebo nemocí komunikuje vaše duše s tělem a vnitřní zpracování příčin k přenastavení je zde potřeba.

Nic není špatně, život je postupná cesta ke sjednocení a celistvosti.

Zodpovědnost za váš život je převzetím odpovědnosti za každou myšlenku, reakci, slovo a čin.

Stát se vědomým pozorovatelem znamená pozorovat především sami sebe, a to osvojením si vědomého procesu vlastní volby pro správné reakce. Je to vaše skryté umění, kdy ovládáte včas změnu přicházející nutkavé myšlenky vlivem podvědomí, které jsou pouze “ naprogramovanými” činy.

Takto se posouváte z dávného zautomatizovaného podvědomého programu myšlení oběť vs viník na vědomého pozorovatele sám sebe a tvůrce vlastního života bez posuzování druhých, protože již víte, že to, co cítíte je vaše a je na vás, kdy dojde k následnému odhalení, uvědomění a přenastavení.

S laskavostí, radostí a vlídností se vnitřní bariéry ztenčí a váš život je klidnější a lehčí.

Nestačí však laskavost, radost a vlídnost pouze hraná, musí býti vnitřně vysílaná, jinak se bytost cítí vyčerpaná.

Kdo vnitřní klid a radost má, a stále si tyto vibrace udržuje a vědomě tvoří, tomu se vždy ve všech směrech daří.

Vnitřní klid a radost udává vašemu životu vyšší směr, radost a klid vládne tam, kde mysl je zbavená podvědomých her.

Vy všichni, kdo jdete cestou pospolitosti, laskavosti, soucitu a tvořivosti jste obrovským přínosem k dosažení vnitřní božské celistvosti, projevenou skrze vaše tělo a vyšší mysl.

Přijměte dnes láskyplné poděkování a požehnání nás všech, opět setkáme se s vámi ve vašich vizích a snech.

přijato 31.12.2020
S úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů