Poselství – posun a vztahy

Vítejte, dnes s nadšením se setkáváme zase po nějakém tom čase.

Radujeme se z vašeho posunu a růstu na cestě z duchovního půstu.

Vaše duše věděla, že tento život velké skoky v posunu vědomí udělá.

Pozorujeme vaše odhodlání, píli a odvahu k dosažení vědomého bytí, jak stále více z vás poznává kým opravdu jste a proč jste tady, otevíráte se hlubokému vnitřnímu poznání, jak obnovit všechny skryté schopnosti a užívat si více nadšení radosti.

Obnovujete s odvahou svou vnitřní svobodu, již víte, jak na vnitřní obrodu a vnitřní propojení.

Vaše schopnosti se postupně rozvíjejí a zesilují se vnitřní schopnosti a dary jasnocítění, vyššího vnímání a jasnoslyšení, a vše postupně ještě více zesílí, i spojení s námi, protože s odvahou rozpouštíte uložená mentální omezení a staré rány.

Pamatujte, že vždy si budete vědět rady, nikdy nejste sami, my čekáme pouze po každé pauze na svolení k propojení s vámi.

Mnozí žádáte o ukazatele a rady

Rada zní : udělejte vše o čem sníte, plňte si každé přání a získejte v tichosti vnitřní moudrý vhled. Už víte, že všechno se nemusí stát hned. Jednotlivé krůčky vedou vás k vyššímu vědomí, posunu a růstu, vaše vnitřní vhledy osvobozují vás i mnohé okolo vás z duchovního půstu. Vytvářejte si vizi čím přispíváte sobě i ostatním k růstu.

Nemějte obavy ani strach, vždy na každou otázku budete odpověď znát, jste vedeni vaše poznání vnitřním prožitkem světu dát.

Na cestě procházíte mnoha různými fázemi poznání, a jak vibračně stoupáte my vás v náručí lásky houpáme. S darem soucitu kráčejte světem, sviťte energií svou na cestu všem i dětem.

Víte, že kolik lásky sami sobě dáváte, tolik dostáváte a cestou láskyplného života se vydáváte.

Někteří mají jinou cestu a nosí ještě z emočních traumat utkanou vestu, těm stále posílejte lásku namísto souzení, tak prozáříte svou i jejich cestu a dojdete k hlubšímu poznání.

Mnoho lidí se ptá, jak vnitřního blaha dosáhnout, a jakou cestou jít, aby mohli v klidu, lásce a hojnosti žít.

Zaséváním semínek laskavosti a soucitu zvyšujete své vibrace a obnovujete další skryté dary, talenty a nadání, na této cestě vás opouští uložená vnitřní přesvědčení naplněná malostí a strádáním. Vstupujete do své vnitřní síly a sebehodnoty a předáváte světu projev lidské dobroty. Poděkujte také sami sobě v této době.

Ten, kdo potřebuje léčivé vibrace se ve správný čas propojí a o moudrou radu požádá, pocítí, jak vaše energie po duši hladí, jak energie vložená do vlídných slov a vět je obdarovává a po bolavém srdci hladí.

Vždy laskavý přístup ke všem lidem mějte, často se radujte a smějte, humor ať vám nechybí váš život se vám mnohem více zalíbí. Radost spouští chemické reakce v těle a vy se cítíte mnohem lépe, přímo skvěle.

Vztahy

Každý vztah je léčebnou dvou zraněných duší. Síla vaší lásky léčí a povznáší duši, a vaše těla uzdravuje, každý, kdo miluje a je milován sám sebe i omlazuje.

Vaše pocity jsou vnitřním vedením, jsou ukazateli pro změnu vlastní reality, často se ze strachu s osamění necháváte zahnat do ulity.

Jste tam, kde jste, s kým jste a potřebujete nyní být.
Vždy jste dostaly vše, co jste si přáli a co jste chtěli, uvnitř sebe víte s kým propojit svá energetická těla.

Vždy budete vědět, jak dál, na své pocity umíte již zřetel brát.

Život se mění každým okamžikem, každým dnem, každou myšlenkou, každou touhou, každým snem.

Udržujte si vnitřní spojení a vždy budete znát svůj životní směr.

Vždy záleží na vaší volbě, na vašem svolení a rozhodnutí, nikdo vás k ničemu nedonutí.

Jen ty víš, ty znáš a své pocity dokonale uvnitř sebe rozeznáš.
Užívej si radostného života teď, hned s každou vteřinou, a vztahy se v láskyplné na všech úrovních rozvinou.

Vždy záleží na posunu obou partnerů, nikdo nemůže vám dát jednoznačných závěrů. Záleží zda se posouváte společné nebo pouze jeden z vás….

Vibračně jste tam, kde máte být, s kým vibračně nejvíce souzníte…

Vše ostatní ukáže čas, nikde není psáno, že musíte trávit spolu veškerý čas, darem je umění dát si vzájemnou svobodu, prostor a čas….

A my dnes objímáme vás s nadšením poklonou, brzo opět setkáme za poodhalenou “oponou.” Vždy jsme ve spojení s vámi byly, jen závoje a filtry lidství vás odpojily.

Nyní je čas více si života užívat a blaho ve svém srdci zažívat.

S úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů