Přesvědčení stačí mi málo

Omezení k dosažení hojnosti
Příběh z klientské praxe

Klientka odešla v nedávné době z práce a začala podnikat. Ale často měla nepříjemné pocity týkající se peněz a potřebovala pomoci s odhalením příčin strachu říkat si o peníze bez pocitů viny, i stanovit si svou hodnotu. Byla z toho zoufalá, cítila se neschopná a bezmocná.

Vyplouvala tato přesvědčení a pocity v různých každodenních situacích, které si zapisovala, než přišla za mnou:

  • Já toho moc k životu nepotřebuji
  • Stačí mi málo
  • Od nikoho nic nepotřebuji, nechci být na obtíž
  • Něco za něco
  • Pocit provinění z přijímání, nechci být dlužník, pocit studu, hanby, vlastní bezmoci a neschopnosti
  • Sebekritika, sebeodsuzování

Popsala mi, že v této době je v začátku podnikání a s velmi malými příjmy. Když nakupoval a platil její muž, tak uvnitř měla vždy divný pocit, (dosud dělala nákupy ona), že je mu dlužníkem. Všimla si, že když nakoupí najednou dělá doma věci, které v plánu v ten moment nemá, že uklízí například v kuchyni, i když potřebovala pracovat na počítači.. až si to uvědomila a zastavila se, aby se zeptala sama sebe, proč to vlastně dělá?

Odhalila souvislost, a to podvědomé nastavení „něco za něco”, a tak, aby byla nějakým přínosem, tak jí tento program podvědomí nutil, ať aspoň uklízí.

Zde je hezky vidět na příkladě, jak se vliv omezujících záznamů našeho podvědomí v realitě projevuje.

Pomocí nádechů a výdechů byla vedena do svého nitra k rozpoznání a přijetí částí osobnosti a vzniklých přesvědčení, a zároveň si osvojila techniku, jak sama se sebou i doma pracovat … jak se sebou uvnitř hovořit a negativní přesvědčení v pozitivní přetvořit….
Jak na to, jak se vyššího já nebo průvodců tázat, aby se jí vše dosud skryté mohlo k pochopení a přijetí ukázat….

Zahájily jsme proces poznání k odhalení příčin pro uvědomění, přenastavení a sladění k dosažení hojnosti:

Divný pocit ohledně peněz se stupňoval, byla vedena zhluboka dýchat a pozorovat svůj dech pro zklidnění mysli, aby se následně zeptala sama sebe, co je příčinou jejich pocitů a chování. Proč není schopná říci si o pomoc, přiznat, že nemá peníze nebo, že potřebuje peníze:

Vnímala obraz a ucítila v sobě pradávné zatvrzelé přesvědčení:

NIKDÁ SE NIKDO NEDOČKÁ, ABYCH SE KVŮLI PENĚZŮM PONÍŽILA A O POMOC NĚKOHO PROSILA, O NĚCO ŽEBRALA, TO RADĚJI ZEMŘU HLADEM.
Vnímala obrazy z minulosti, kdy trpěla chudobou a hladem. Objala tuto svou část, osvobodila ji, tím změnila frekvenci záznamu na vyšší.

A uvědomila si, kolikrát v tomto životě prohlásila podobná nastavení: od nikoho nic nepotřebuji, postarám se sama o sebe. Pochopila, že pokud vysílá, že od nikoho nic nepotřebuje, týká se vnitřní omezení všech oblastí, i podnikání a příjmu od zákazníků. Jako kdyby říkala světu: od nikoho z vás nic nepotřebuji.

Po té se ptala sebe: Jaký pocit v ní samé vzbuzuje a aktivuje slovo peníze:

Strach, který přicházel pouze s vyřčeným slovem “peníze “, a tak jsem ji vedla zeptat se opět proč? Vnímala a cítila jiný pradávný výrok v jiné zoufalé situaci: NENÁVIDÍM PENÍZE

A opět si uvědomila kolikrát ve svém životě v různých nepříjemných situacích (hádkách) peníze zavrhla slovy: Nechci ty tvoje, vaše hnusné, špinavé peníze.

Dýcháním pomáhala svému tělu k přeladění a k přenastavení uložených záznamů – pocitů uvnitř sebe. Následné poselství vnímala v klidu a tichosti, aby tato energie změnila svou polaritu na úrovni buněk:

Jsi v procesu vnitřní proměny, svého vyššího růstu, s tvým rozšiřujícím poznáním sebe sama měníš svůj záměr k dosažení hojnosti a od materiálního půstu. Dnes navyšuješ s důvěrou své vibrace, aby bylo vytvořeno místo a čisto pro vyšší vibrace. S láskou a radostí přichází vyšší vibrace a do života hojnost vám všem.

Sebepoznání ti napomáhá k vnitřní moudrosti, aby rovnováha dávání a přijímání nastala, a hojnost ve tvém životě ve všech směrech nastala. Již se nemusíš ničeho bát, když umíš ve svém vnitřní světě sama se sebou komunikovat, tvořit a spolupracovat.

Pamatuj, že na tvém vnitřním pocitu vždy záleží, že radost vyplouvá odložením starých závaží. Víš, že dostáváš vždy to, co sama sobě dovolíš, to obdržíš. Sama sis hojnost blokovala, tím, že jsi od nikoho nic nepotřebovala a dnes jsi omezení rozpoznala.

Přenastavení k obnovení hojnosti zní:

Já dovoluji sama sobě v rovnováze přijímat a dávat, dovoluji sama sobě i o jakoukoliv pomoc žádat.

Mám na hojnost vesmírné právo, tak jako každý z nás. Přijímám finanční hojnost bez omezení, přijímám s láskou každou část sama sebe a s důvěrou odkládám všechna omezení. Já nemusím se ničeho obávat, každá část bude mi s láskou pomáhat, aby se hojnost projevila v lehkosti, jako zázrakem z čistého nebe.

Já cítím pocit radosti, nadšení a spokojenosti, a tento pocit stává se magnetickou silou k dosažení radosti, štěstí a hojnosti. Odpouštím s láskou všem a sama sobě.

Každý z nás si nese nějaká omezení, která nám něco v realitě podvědomě blokují, a proto sdílím tento příběh z praxe, aby pomohl i někomu z vás na cestě k hojnosti.

S láskou

Marcela

Osobní Harmonizační sezení, které změní váš život

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů