Příběh přesvědčení omezujících hojnost

Osobní sezení pro odhalení mentálních omezení blokujících hojnost

Ukázka harmonizačního procesu v tomto příběhu probíhá odhalováním uložených přesvědčení dotazováním se podvědomí. Pomocí vedených hlubokých nádechů a výdechů byl klient připraven pro vnitřní komunikaci. Položila jsem mu otázku:

Jaká přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí? Jaká přesvědčení uložená uvnitř ti brání v hojnosti?

Zeptal se tedy sám sebe:

Jaká přesvědčení jsem převzal a vytvořil mým vývojem o penězích, proč mám pocit, že si nemůžu užívat peněz?

Odhalování přesvědčení o penězích

Vnímám, že jsem často doma slýchával:

Nic netrvá věčně, neraduj se z peněz předčasně, peněz je málo, lehko nabyl lehko pozbyl.

Vždy je vhodné následně změnit omezující přesvědčení na opačnou polaritu, vysvětlit si uvnitř sebe pozitivní přínos a vytvořit pozitivní postoj, tvoje moudrá část ti po chvíli odpoví na tuto otázku:

Co mi přináší hojnost, jak mám vnímat a přijímat hojnost?

Vnímám, jak říká:

Hojnost je přirozenou součástí života, právo na hojnost má každý z vás, když pustíme svá vnitřní omezení, která blokují přijímání i vydávání v rovnováze. Změň přesvědčení pomocí tohoto prohlášení: Já jsem otevřen proudu hojnosti, já s důvěrou přijímám hojnost do svého života a jsem vděčný za vše, co už mám a za vše, co ke mne přichází. Radost z přijímání a vydávání přináší další radost z přijímání a vydávání. Peněz je dostatek pro všechny, každý má tolik, kolik sám sobě mít dovolí. Každý může omezující mentální bloky uvnitř poznat a přeladit. Já z celého srdce přeji hojnost sám sobě a všem lidem na planetě.

Já cítím nyní úlevu, klid, radost z hojnosti nás všech, je to nádherný pocit. Důležitý je pocit uvnitř nás, ten tvoří naší realitu. Vnímám, že cítíme li uvnitř nedostatek máme nedostatek a s tím souvisí moje převzaté přesvědčení lehko nabyl lehko pozbyl, protože s tímto přesvědčením jsme podvědomě nuceni zbavovat se peněz a často neuváženě utrácet, aniž bychom si uvědomovali, co nás k tomu vlastně vede. Děkuji mnohokrát za toto poznání..

Jaká další přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí?

Vnímám, že mne blokuje strach: Ano, já mám strach strach z nedostatku, mám strach peníze vydávat, mám vždy pocity viny. A je to propojené s “ lehko pozbyl“, pokaždé, když mám vydat peníze sám za sebe spustí se pocity provinění, že utrácení za sebe je lehkovážné. Je to zvláštní poznat, jak já tímto nastavením vlastně sám sebe blokuji v užívání a vydávaní hojnosti. A pokračoval…

To je tak krásné, až neuvěřitelné, jak se uvnitř vše rozkryje do hlubokého poznání, já uvnitř sebe vnímám tolik moudrosti a pochopení, něco mi nyní uvnitř podává vysvětlení a říká mi:
Pamatuj, že ten, kdo peníze škrtí sám sobě proud hojnosti škrtí. Peníze mají neustále kolovat, vzájemně se tak můžete v tvořivosti podporovat.

A nyní vnímám, jak to vše má fungovat, já si koupím třeba chleba a podpořím pekaře, on si koupí mouku a podpoří mlynáře, mlynář si koupí součástky do stroje a podpoří výrobce, výrobce rozdá mzdy, které jsou použity na další potřeby lidí, takto podporujeme jeden druhého. Já si koupím oblečení a podpořím obchod, ten podpoří švadleny a ony nákupem látek jejich výrobce. Výrobce si koupí od nás technologie a naše firma rozdá všem mzdy a hojnost koluje dokola. Všichni jsou spokojení.

Já v tom všem cítím soulad a radost, všichni mají dostatek pro sebe i pro svou tvořivost. Vnímám, že také u každého z nás velmi záleží na uvážlivém záměru vydávání, potřeba má plynout ze srdce, protože podvědomá mysl vytváří skrze strach tlak a chtění stále víc a nebo nevydávat nic. Je to pouze strach, co nás vede k pocitu, že máme, nebo budeme mít málo.

Moje změna nastavení nyní zní: Já s radostí a v rovnováze peníze přijímám i vydávám, já se raduji a užívám si hojnosti. Otevírám se proudu hojnosti a vděčnosti, za vše, co ke mne přichází a koho výdejem peněz podporuji v jeho další prosperitě a on zase mne. Já přeji hojnost všem a vnímám, že ostatní přejí hojnost zase mne. Já mám takovou radost, nejde to slovy ani vyjádřit, co uvnitř sebe cítím za pocit. Je to krásný pocit pochopení.

Jaká další přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí?

Právě nyní vnímám, že mám uvnitř ještě obavy a strach sdílet svou radost z příjmů, mám strach mluvit o penězích, je to vlastně strach ze závisti ostatních a to mi brání mluvit o penězích a svěřovat se komukoliv. Ukazuje se mi přesvědčení, že o penězích se nemluví, získal jsem kdysi přesvědčení, že chlouba probouzí závist. Vnímám větší obraz souvislosti, že když mi vadí závist, je vlastně i mojí součástí.

Zeptej se tedy na záznam závisti a jeho příčinu uvnitř tebe, odkud pramení?

Ukazuje se mi, že jsem něco záviděl ostatním dětem, ano, byla to větší pozornost jejich rodičů, záviděl jsem pohlazení, a také se mi vybavuje věta jednoho z rodičů, jak říká mému kamarádovi, jeho synovi: já ti věřím, vím, že to zvládneš, věř si. Učil ho jezdit na kole ale já se to musel učit sám, bez podpory a účasti rodičů.

Pak jsem záviděl, že se lidé dokáží přirozeně bavit o penězích, o svých plánech a podobně, já jsem se nikdy neúčastnil, mlčel jsem i když se mne ptali. Moje příjmy jsou vysoké, mám dostatek, ale neumím si jich vlastně radostně užívat, mám strach ze závisti, viním sám sebe uvnitř sebe z chlouby stále dokola. Teď to celé vidím, jak to funguje, a jak mi to radost a příjemné prožitky z hojnosti blokuje.

Vnitřní záznam závisti je potřeba uvnitř poznat, uznat a zpracovat, jen tak se mohou lidé z hojnosti radovat (více informací o formách závisti naleznete níže)

Jaká další přesvědčení se nachází v záznamech tvého podvědomí?

Také jsem převzal v této souvislosti přesvědčení:

Ten, kdo se chlubí a chvástá, sám sebe o hojnost připravuje a také přesvědčení: ten, kdo se chlubí o peníze přichází a chudoba ho provází, chlubit se je hřích. Je to jako zeď přede mnou, která mi brání si peněz užívat.

Pro změnu přesvědčení si pozval tuto svou část osobnosti, aby s ní uvnitř sebe promluvil a nová přesvědčení nastavil. Vnímal vnitřní hlas moudrosti, který mu sdílel, že ta zeď je pouhý energetický záznam v podvědomí, který změní přijetím nového nastavení. Vnímal, jak jeho vnitřní část naslouchá spolu s ním vnitřnímu moudrému hlasu, který říkal:

Hojnost je přirozená pro všechny, peníze slouží k naplnění potřeb a plnění přání plynoucích ze srdce pro vaše radostné tvoření a pocit naplnění. Je přirozené mít radost a potěšení z příjmů pro naplnění svých potřeb, je přirozené pro každého z vás mít radost z materiálního i duchovního proudu.

Nyní mám vyjádřit prohlášení:

Já přijímám, že je zcela přirozené mít hojnost a přát hojnost sobě i všem, to vše je přirozené právo nás všech. Vzájemná a sdílená radost přináší další radost nám všem. Cítím klid a najednou nastalo vnitřní porozumění a přeladění, cítím pocity vděčnosti, úlevy a radosti.

Osvobodil jsem sám sebe, nyní záleží, jak si povedu v realitě, jakmile si zkusím zapojit se do sdílení s důvěryhodnými lidmi o mých plánech, tužbách a vydáních. Je to o tréninku, kdy se již nenechám v komunikaci brzdit. Je mi velmi hezky, děkuji za tuto zkušenost a poznání sám sebe, je to neuvěřitelné a velmi přínosné. Přál bych toto vnitřní poznání a úlevu všem. Všichni tuto možnost i schopnost v sobě uloženou máme.

Ukončení harmonizačního procesu, z hlubokým nádechem a výdechem pomalu otevři své oči

Závist, co to je?

Závist je forma vzorce s emocí smutku, strachu z jakéhokoliv nedostatku, strachu z chudoby. Závist je mentální vzorec chování, který byl po celé generace v rodových liniích potomkům předáván a následně se uložil na úrovni podvědomí. Všichni, kdo byli mnoho let zpátky naplnění tímto strachem, smutkem, proviněním, vinou, souzením ztráceli vnitřní moc a sílu, ztráceli chuť k tvoření a cítili se uvnitř ztraceni z nedostatku radosti a pocitu naplnění.

Vzorec závisti je i nepřejícnost, která blokuje hojnost v obou směrech, blokuje hojnost tomu, kdo je chycen do tohoto mentálního vzorce i tomu na koho je závist vyslána. Hojnost je mentálně blokována i tomu, kdo cítí provinění z toho, že má dostatek a druhý ne.

Mentální vzorec závisti člověka na kolena sráží. Mentální vzorce sráží ale i toho, kdo se dosáhnout hojnosti pro uznání ostatních snaží. Snaha vyvíjí energii tlaku a na co tlačíme, to před námi couvá.

Učili nás snažit se někým být a něco znamenat, že musíme pro peníze dřít a něco udělat, program soutěživosti mnoho generací ovlivnil a poznamenal. Program soutěživosti s nedostatkem silně souvisí, jeho vlivem vzniká nečistý záměr mít víc, chtít víc než druhý nebo i strach mít víc, než je nutné ze strachu z nepřijetí, odsouzení či opovržení druhými.

To vše jsou záměry vytvořené v naprogramované mysli, vytváří tlak a ten omezuje proud hojnosti.

Závist v dobrém úmyslu může mít na nás i pozitivní vliv, projeví se tak, že se vám něco na někom líbí, přejete to tomu člověku, má váš obdiv a jak se říká, v dobrém mu to trochu závidíte, chcete to také. Tím vytvoříte rozhodnutí žít tak také, mít to také tak, vlastnit to také. Nejprve opustíte vše, co by vám bránilo a vaše přání se splní.

Každé rozhodnutí, ve kterém je obsaženo dobro pro všechny a přání všeho všem otevírá proud hojnosti nám všem.

S čistými úmysly na úrovni srdce hojnost velmi úzce souvisí.

V srdci cítíme vděčnost za vše, co ve svém životě máme a za vše, co k nám v lehkosti přichází.

Každý z nás prošel ojedinělým vývojem a vlivem prostředí, rodinou, výchovou, vzdělávacím procesem a každý z nás převzal a vytvářel skrze vlastní prožitky osobnosti různá ojedinělá přesvědčení.

Na nás tedy je poznat, přijmout, propustit, proměnit nízké energie záznamů, to je cesta k přirozenému proudu hojnosti. Vnitřní části osobnosti naplněné smutkem, strachem a obavami chtějí být námi poznány, přijaty, a jen my je můžeme uvnitř sebe poznat, přijmout, obejmout a proměnit tuto uloženou energii do pocitu důvěry a rovnováhy s nadšením a radostí ze života, jen tak obnoví se prosperita a proud hojnosti.

Přeji vám všem život v prosperitě a přirozené hojnosti

S úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů