Ve vztazích poznáváme sami sebe

Všichni se postupně osvobozujeme od vnitřních postojů, vzorců, přesvědčení a obrazů o sobě samých, i ostatních kolem nás. V různých životních situacích a výzvách vlastní sebereflexí poznáváme ve vztazích sami sebe.

Procházíme hlubším poznáním vytvořených vnitřních částí samotným vývojem… je to proces o rozpoznávání emocí a neustále proudících myšlenek, které nás vedou k přijetí sám sebe se všemi částmi našeho já a to odpuštěním sami sobě a všem.

Jednou z cest vlastního vývoje je rozpoznání, přijetí svých částí ( podosobností) a vědomé pročišťování a harmonizování postojů, bloků a vzorců, se kterými se opětovně setkáváme na osobních sezeních s klienty.( pochybnosti, malost, hněv, potlačovaný vztek, nedůvěra v sebe, stud za sebe nebo za své blízké, strach z odmítnutí, strach z ublížení, ze samoty, z opuštění nebo víra v nedostatek peněz apod.)

Nemusíte se za vnitřní nastavení stydět ani se kritizovat….Je to pouhá energie vnitřních záznamů, které lze uvnitř harmonizovat. Přijetím částí osobnosti s různými programy a nastaveními se stáváme pravdivými sami k sobě a dochází k vnitřnímu klidu a sjednocení.

Vše se děje jak má, aby se srdce otevřelo a došlo k sjednocení a dosažení harmonie v nás. Je normální, že se nám situace mnohdy opakují a střídají v různých oblastech života, vždyť skrze tyto životní výzvy stále rosteme a posouváme se výš a sami k sobě blíž.

Programy o nedostatku (lásky, peněz) jsou součástí mnoha skrytých postojů a myšlenkových vzorců, které vyplouvají právě v této době. Pomáhá si vše v běžném životě postupně uvědomit a přijmout, aby neomezovaly a neblokovaly jakoukoliv oblast našeho života.

Nestačí si říci: tyto nastavení nechci v sobě mít. Takto to nefunguje.
Mne pomáhá jít cestou ponoru do sebe a komunikovat na potřebné frekvenci uvnitř sebe, a uvědomit si svůj nový směr a rozhodnutí.

Několik let naslouchám svému nitru, vnitřní touze a motivaci, vždy jsem se těšila, co mi to přinese, a co to přinese všem okolo. Je jen na nás, kdy si uděláme v sobě jasno, abychom otevřeli své vnitřní vedení a uskutečnili svá vnitřní přání a svou jedinečnou vizi …

Všichni máme jedinečnou část, která s námi spolupracuje a pečuje o všechny části v nás a tou je naše vnitřní moudrost, božství, VYŠŠÍ JÁ. Uznáním a spojením se s touto svou moudrou částí se vždy přiblížíme své vnitřní osobní síle a intuitivnímu vedení.

Je mnoho částí naší osobnosti vytvořené naším vývojem, které chtějí být námi uznané, přijaté pro vnitřní spojení – vnitřní sjednocení, abychom mohli žít smysluplný život.

Můžeme si to představit tak, že jsou to vnitřní části hrající v situacích různé naučené role. Obět, chudinku, statečnou hrdinku, pochybující část, smutnou, vzteklou, odsuzující, přetvařující apod

Když se cítíme v nějaké oblasti svého života smutní, opuštění, ne dost dobří, zklamaní byla hledána příčina vně. Nejprve automaticky – podvědomě hledáme, kdo za to může a cítíme se ublíženě a v roli oběti, nebo si často namlouváme, že jsme šťastní s odůvodněním, že se mají jiní lidé hůř, nebo také, že to nějak už vydržíme, že se nám nic hrozného přece neděje, a pak se také automaticky snažíme na okolí hrát podvědomě naučenou roli, že je vše v pořádku. Přetváříme sami sebe převzatými postoji a hrajeme role.

Jsou to pouhé záznamy podvědomí, které se v této době snažíme odkrývat a přijímat v různých transformačních kolech zasahujících do životních směrů, přelaďujeme své vnitřní nastavení.

Pokud se cítíte vyčerpaní představte si sami sebe před sebou a obejměte tuto vyčerpanou a nespokojenou část.

Když popíráme nějakou vnitřní část sebe, tak její nastavení bude stále přitahovat situace, kde pocítíte vždy nespokojenost dokud ji nepřijmete a nezeptáte se sami sebe, co vás to trápí, a co pro to můžete vy sami udělat.

Vědomou volbou být laskavý, moudrý a mírumilovný člověk je přijetí sebe i se slabými stránkami, to přináší velké životní změny a přivádí nás samotné do vnitřní harmonické proměny.

Tato cesta nás vede k dosažení rovnováhy uvnitř i v mysli pro uvedení potřebných změn do reality, aby dle vysílaných nových myšlenek, obrazů o sobě a i o ostatních mohl nastat láskyplný život, aby se synchronizovala nová cesta, kde projevy toho, na co myslíme se postupně plní v naší realitě pro dobro všech… všichni jsme tvůrci svého života….svou vědomou volbou i svých myšlenek.

Proto se učíme v této nové době vlastní sebereflexi, pozorovat své chování, jednání, činy, emoce a myšlenky, a to v každém momentu svého života.

Když dojdeme do tohoto bodu, už víme více o energetickém systému života, jak všechny naše negativní emoce, které prožíváme jsou energií vytvářenou vlivem naučených reakcí podvědomí.

My tvoříme svou vlastní realitu a budoucnost svými myšlenkami.

Hněvem v jakékoliv oblasti života vytváříme negativní energie ve svém těle. Nízkou energií je smutek, strach, kritika, sebekritika, nadřazenost, malost… a tělo je postupně energeticky zatěžováno, imunitní systém klesá ve výkonnosti, vyzařujeme tuto energii nevědomě z našeho těla na ostatní, které podvědomě tato energie také ovlivňuje a postupně se touto energií naplní celý být či dům….

Vnitřní negativita je nám zpět zrcadlena nejen členy rodiny, jejich přístupem, chováním k nám (i prostřednictvím zvířecích mazlíčků, nemocí).

Objevením své smysluplné cesty a dokonalosti energetického systému života, který je nám do určitého stupně vývoje vědomí skrytý, a který má dokonalý pořádek a řád, nezůstává s námi nepohoda napořád.

Myšlenky se stávají postupně láskyplné a čisté k sobě samým a ke všem okolo.

Na nepříjemných situacích vlastně poznáme dokonale své emoce, přesvědčení, postoje, strachy, myšlenkové bloky a vzorce.

Možná si řeknete nejlépe by mi bylo někde na samotě. Ale především díky životním situacím a výzvám nejrychleji duchovně rosteme. Přijímáme li sami sebe a odpouštíme li sobě a všem a uvědomujeme si své chování a myšlení, daří se obnovit vnitřní harmonii. Tím měníme svou energii a cítíme se uvnitř skvěle na duši i těle, a i ostatní s námi.

Kde je radost, vnitřní klid, úcta, láskyplnost a harmonie, tak je mnohonásobně přitahována zpět k nám.

Dostáváme vždy to, co (s čistými úmysly) vysíláme, a na co myslíme.

Myslíme-li na nedostatek žijeme v nedostatku, myslíme-li na to, že jsme sami a trápí nás to, jsme sami. Uvnitř nás je příčina těchto myšlenek skrytá.

Myslíme-li na hojnost, blahobyt, na šťastný a harmonický vztah, mnohdy se všechna omezující nastavení začnou vynořovat aby se to mohlo stát. Nic nemůže v cestě stát. Ponorem do svého nitra harmonizujeme vše, co se vynořuje a co do života v podobě výzev přichází. Postupně vesmír potřebné lidi spojí, aby se to i stalo. Už nebrzdíme sami sebe zevnitř sebe.

V určitém úseku to můžete vnímat jako složitější proces, nikdo nás neučil naslouchat svému vnitřnímu hlasu, ani jak klást otázky sami sobě, svému podvědomí, ani spojit se se svými částmi, vyšším já a průvodci.

Pozorovat své reakce a myšlení má velký dopad i na naši budoucnost.

Myšlenky k nám proudí neustále a pokud pouze automaticky, nevědomě (podvědomě) vyhodnocujeme všechny životní situace, a stále po staru hodnotíme sebe, ale také i ostatní kolem sebe vytváříme nízkou energii v těle..

Pokud myšlenky, které neustále proudí do naší mysli vytváří mnoho argumentací i případných negací např , co by ostatní měli dělat nebo, co bychom měli už umět my, jací bychom měli být, tak se stále dokola snažíme a tlačíme na sebe nebo na ostatní, aby se změnili nebo udělali to nebo ono…. tak v ten moment žijeme v budoucnosti, chceme být lepší nebo měnit ostatní a nepřijali jsme sebe takoví jací jsme, a ani je. Snižujeme své vibrace v těle.

Vždy máme vedle sebe lidi se kterými se máme vzájemně posunout, zda se posouvají oni, je na jejich rozhodnutí, nikdo je k tomu nedonutí ani my ne, musí sami chtít a pokud jsou v našem životě, máme si ještě vzájemná nastavení zrcadlit nebo odejít.

Mnohdy se zlobíme na sebe, že se nám nedaří něčeho dosáhnout nebo i na své blízké. Tím ale vysíláme do budoucnosti svou nespokojenost a snižujeme možnosti uskutečnění svých přání.

Posuzujeme li, co není dobré, jaké by to mělo “být, nebo tohle nechci a kritizujeme sebe a zlobíme se, že nejsme tam, kde už jsou jiní a přitom tolik jsme se snažili opět blokujeme nízkou energií sami sebe.

Každá kritika nás opět jen sníží a zbavuje vnitřní síly, pravdou je, že každý jsme tam, kde máme být, a vše, co se děje právě nám, to nám přináší výzvy pro další růst a věnovat se máme sebepoznání a sami sobě.

Pravdou také je, že když se vyhýbáme lidem a výzvám, tak pomaleji rosteme v našem vědomí. Zdoláváním výzev získáváme zkušenosti, uvědomění a nová poznání a rychleji se posouváme. Vždyť právě každé nové poznání a uvědomění o sobě, a nadhled nad situacemi nás vede výš a výš k sebenapojení a otevření dalších možností a skrytých schopností uložených uvnitř nás.

Stále je kam se posouvat, je to proces vlastní životní cesty k lásce, zdraví, radosti s obnovenou vírou, vlastní touhou s projevovanou vděčností, hravostí a laskavostí.

Miluji svou životní cestu, tolik krásy mi dala a tolik mi toho zároveň i vzala. Vzala mi mnoho omezujících přesvědčení o sobě samé i o lidech kolem mne. A jak už to bývá, mnoho lidí odešlo z mého života a mnoho nových lidí vstoupilo do mého života.

Dostalo se mi mnoho poznání, pochopení, nové vnímání – nadhled, vnitřní spojení, komunikaci se svou duší, napojení na Zdroj pro přijímání a sdílení channelovaných informací, schopnost obnovit a udržovat vnitřní klid a radost, pocity nadšení a naplnění, a také naději pro láskyplných život ve všech směrech.

Mnozí se učíme přijímat nová poznání o životě, o pocitech, o emocích a jejich vlivu na náš život. Chápeme, že když nejsme spokojeni se sebou teď v přítomnosti, tak si vytváříme nové situace budoucnosti s obsahem nespokojenosti stále dokola. A to tak dlouho, dokud něco ve svém životě nezměníme.

Vysíláno zevnitř nás je vše, co bylo zaznamenáno vývojem a to se nám zpět promítá v různých situacích s různými lidmi.

Skutečností je, že pokud nám něco v životě vadí na sobě nebo na ostatních , tak je to zároveň i o nás samotných.

Mysl je dokonalý nástroj, se kterým se učíme vědomě spojit, sladit a vědomě pracovat, vybírat si myšlenky a vysílat to, co chceme prožívat.

Vysíláme li prožitkem vnitřní radost, vnitřní klid, vnitřní svobodu, lásku, štěstí, bezpečí, spokojenost, harmonii, laskavost, úctu, respekt, pak započne neviditelný proces změn a vytváří se i realita.

To, co chceme od ostatních musíme umět my sami také dávat.

Vliv podvědomí a mysli jsou silné nástroje s mocnou energií tvořící naši realitu a budoucnost, kde si pouhou negativní myšlenkou spojenou s podvědomým nastavením vytváříme nevědomě ukázkové situace, abychom pochopili své nastavení, našli sami sebe a uznali každou svou část, a tím mohli nastoupit svou cestu k vnitřní radosti.

Je také velmi důležité umět si krásné prožitky sami sobě dovolit. Dovolit sami sobě prožívat radost, lásku, hojnost, harmonii, což přitahuje situace radosti, lásky, hojnosti a opouštíme vše, co není v souladu s naším záměrem. Proto se nám cesta jeví jako obtížná, vyplouvá vše, co nás omezovalo a vede nás k vystoupení z komfortní zony.

Pokud nám něco vadí, vytváříme zároveň i negativní myšlenky, a nemusíme je ani vyřknout, stačí, že jsme na to pomysleli a vnitřní emoci vytvořili. Opět vzniká nízká vibrace uvnitř nás, kterou vysíláme a k sobě přitahujeme.

Posuzováním poukazujeme vlastně na něčí nedostatečnost, která nám má ukázat i tu naší.
Svou energii snižujeme také tím, že řadíme sebe do pozice horšího nebo i lepšího člověka.

Tyto myšlenkové pochody se s naší vnitřní dobrotou a láskyplností míjí, sráží nejen naší osobní energii, ale i druhého člověka, a tím bráníme posunu a růstu oběma.

Srdce nesoudí, ale naše mysl ano. Právě převzaté postoje, vzorce a přesvědčení v podvědomé mysli automaticky podvědomě posuzují a soudí. Uvědoměním si této skutečnosti a vědomým přístupem k sobě a všem situacím zastavujeme vliv podvědomí.

Všichni dostaneme to, co očekáváme a co ve své mysli dokola přehráváme…. pokud nejsme se sebou i s ostatními spokojeni nyní a teď , tak podceňujeme sebe i je, a neseme si tuto energii v sobě, a ta se nám projeví v jiné situaci v budoucnosti, dokud jakokákoliv zklamaná a ublížená část v nás není námi uznána a přijata, dokud si sami nezvolíme novou cestu, abychom obnovili svou vnitřní radost. Pouze tehdy, když následujeme své vnitřní vedení si zvolíme i správné kroky.

Všichni jsme na určité úrovni vědomí v procesu poznání sami sebe, svého emočního a mentálního nastavení. Láskyplným člověkem se na své cestě vlastní proměny stáváme, a když to i žijeme, pak se mění i lidé a situace kolem nás.

Posun vědomí je prioritou mnoha z nás, velmi záleží na každém z nás pro lepší budoucnost nás všech.

Přeji vám všem klidný a láskyplný čas

S úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů