Slova jsou přepravci energie

Slova jsou energií s určitou frekvencí, kterou vytváříme, přijímáme i vysíláme..

Komunikace je ve skutečnosti vysílání frekvencí, která v sobě nese buď nízkou nebo vyšší (vlídnou, láskyplnou) vibraci. Už pouhým uvažováním o slovech a přemýšlením o nich dovolujete daným vibracím procházet skrze vás, skrze vaše vědomí. Účelem slov je vytvářet porozumění a uvědomění láskyplného prostoru uvnitř každého z vás.

Zrcadlení

Energetický systém v těle je dokonalý a v interakci s ostatními spouští uvězněné vzpomínky prožitků a s nimi spojené emoce o určité frekvenci. Prostřednictvím komunikace s ostatními je nám nastavováno zrcadlo k rozpoznání uloženého záznamu v nás. Záznamem je uložený nepříjemný pocit, který cítíme v daných životních situacích. To, co cítíme je naše. Ten, kdo s námi komunikuje pouze nevědomě reaguje na uloženou energii v nás a jeho reakce nás vede blíže k vlastnímu sebepoznání.

Vlídná komunikace hladí po duši

Láskyplná energie vložená do slov a vět otevírá náš vnitřní svět a hladí nás po duši. Vlídná slova nás vedou k hlubšímu uvědomění a harmonizují nás. Vlídná frekvence hlasu vložená do slov vyvažuje nízké energie k dosažení vnitřního souladu a klidu.

Reagujeme li nevědomě, naše reakce jsou automaticky řízeny podvědomím, ale pokud reagujeme vědomě tak si sami řídíme a vybíráme, jak budeme reagovat, co budeme říkat a jakým tónem to budeme říkat.

Je to podobné, jako když si vybíráme, co budeme číst nebo jaká videa, filmy i hudbu sledovat a poslouchat. Energie při čtení nebo poslechu také ovlivňuje energii v těle a vnímáme ji skrze pocity.

Vše, co nám dosud nebo kdysi bylo sděleno ovlivňovalo náš energetický systém v těle ukládáním záznamů našich prožitků. Vnitřní odpuštění ze srdce všem i sobě je cestou, jak postupně sladit energie ve svém těle.

Vývojem jsme přijímali mnoho vzorců chování, přesvědčení, postojů a vzděláním i mnoho informací, které utvářely části naší osobnosti s vlastním úhlem pohledu, vnímáním očima (vědomím) dítěte.

Každé slovo vytvářelo určitou frekvenci a každá věta vytvářela mentální „balíček“ energií, které jsme prožitou zkušeností zachycovali do svého energetického systému, do podvědomí.

Pocit je důležitou informací

Dnes všichni poznáme, jak se cítíme v různých situacích s lidmi zda příjemně nebo nepříjemně a víme, že pocit je v ten moment pro nás důležitou informací.

Energetický balíček s nižšími vibracemi ovlivňovala od dětství naše mentální mysl, která vytvářela podvědomé záznamy, programy i zkreslené vnímání až do dospělosti. Programy obsahují různé záměry a v každodenním životě spouští reakce na podněty z venčí. Každá naše zkušenost vytváří prožitek s pocity o určité vibraci, která se vývojem ukládá v podobě záznamu v energetickém systému.

Obecně platí, že pokud se cítíte při jakémkoli sdělení nepříjemně snižuje to naší vibraci, ať už koukáme na zprávy v televizi nebo film, či s někým komunikujeme a bereme si nepříjemná sdělení osobně. Opakovaná nepříjemná a negativní sdělení byly a jsou pro nás pomalou formou energetického jedu v těle, a tato energie omezovala náš vnitřní i vnější svět už po tisíciletí.

Slova jsou přepravci energie

Komunikací mezi sebou přenášíme energii, kterou vkládáme do slov a tónu hlasu, komunikujeme tedy pomocí energie vložené do slov a vět.

A tak během vývoje byla naše osobnost utvářena energií slov a vět, kterým jsme naslouchali. Slova jsou “přepravci” energie. Pomocí převzatých vzorců chování a vytvořených přesvědčení v různých situacích našeho vývoje vznikal charakter osobnosti.

Negativním příkladem přenosu je většina médií se skrytým záměrem snížit frekvence člověka projektovaným strachem pro vytvoření nízkých emocí (energie strachu, zlosti, lítosti, odporu nebo i nenávisti v těle). A jsme to my, kdo ty pocity cítí, my vytváříme další emoce a postupně své tělo a imunitní systém stresovými hormony oslabíme. Jakákoliv slovně vyslaná toxická energetická zátěž podpořená obrazem okamžitě aktivuje pocity s emocemi pokud se vžijete do situací a uvěříte všemu, co slyšíte a vidíte.

Pokud zůstáváme neutrální a nezasáhne nás dokola vyvolávaný strach nebo odpor vůči někomu, žije se nám mnohem lépe, protože “nevyrobíme” nízkou energii v sobě. Touto energií škodíme především sami sobě. S každým nepříjemným pocitem spojeným s negativní emocí se spustí chemická reakce v těle s tvorbou stresových hormonů a postupně klesá i výkon imunitního systému.

Mysl člověka je snadno ovlivnitelná

Odborníci na marketing vědí, že lidská mysl je snadno ovlivnitelná informacemi z venčí, protože ve skutečnosti jsme vysílačem a zároveň i přijímačem energií, a dokonale toho využívají v mnoha odvětvích a oborech. Opakovaným vzbuzováním strachu, hrůzy a vyvoláváním nějaké potřeby.

Najednou jako by věděli lépe než vy, co je pro vás nejlepší, na co máte koukat, co máte udělat nebo, co si máte jít koupit. My jsme se sem ale nepřišli pouze na televizi a mobil koukat.

Takto je podvědomě řízena mysl člověka po mnoho let.

My ale nemusíme přijímat informace (energii vloženou někým jiným do obrazu, slov a vět), které nám způsobují vnitřní nepohodu nebo nás skrytě manipulují. Můžeme se rozhodnout tato sdělení nesledovat, tak, jako umíme odložit knihu nebo zavřít článek, který s námi vnitřně nesouzní.

Ovlivňování mysli proudí z mnoha směrů a to platí například i o filmech s násilím, jejichž záměrem je v lidech vzbudit pocity odporu, znechucení či nenávisti k vrahům nebo lítost a smutek k obětem. Protože se sledováním filmů mysl vžívá do příběhu prochází tělem automaticky pocity a emoce k obětem, hrdinům i vrahům, což způsobuje vnitřní disharmonii a při větší emoční zátěži i nesoulad příslušných orgánů v těle.

Na co si člověk stěžuje, tím sám sobě život stěžuje

Energii snižujeme i stěžováním si na něco, na někoho nebo souzení kohokoliv, jednoduše všude tam, kam je vkládána energie opovržení nebo odsouzení a zášti. Obecně platí, že na co si člověk stěžuje, tím sám sobě život stěžuje, aniž by to někteří lidé vůbec tušili, jak si sami ubližují. Často se pak ocitají ve vnitřním rozporu neustálým souzením, hodnocením a odmítáním něčeho nebo někoho. Naplňují tak tělo stále dokola energií odporu, která tělu nesvědčí a vznikají zdravotní problémy.

Nezatěžujte své tělo emočním jedem

Může nastat fyzická bolest nebo nemoc – což je vnitřní komunikace duše s tělem, když je tělo velmi zatíženo emočním jedem. Je to pro nás forma vnitřního varování, zastav se, zamysli se nad sebou, změň ve svém životě něco, udělej něco jinak. Vždyť už pouhou myšlenkou s pocitem opovržení (myšlenka je energií) vůči sobě, něčemu nebo někomu lidé dokola ubližují sami sobě a svému tělu až se tělo jednoho ozve například bolestí beder, kolen, nohou nebo ekzémem po těle apod.

Každý máme možnost volby

Na volbě záleží, jaké programy bude kdo sledovat nebo, co bude číst. V této době je mnoho možností k výběru toho, čemu dáme svou pozornost, aniž by nás to negativně ovlivnilo.

Záměr sdílením pozitivních informací a zkušeností vede i ostatní k poznání vlastní vnitřní pravdy a přináší pozitivní vibraci s cílem “probudit a rozšířit vědomí” ostatních, kteří hledají svou vlastní cestu k obnovení zdraví, klidu a vnitřní radosti.

Již mnoho lidí je na cestě probuzení se z naprogramovaného spánku a tím i z vlivu vnitřních nastavení v každodenním nevědomém projevu.

Někdo může odmítat moudrost, která je obsahem předávaných informací, ale i tak někde hluboko uvnitř sebe pocítí zrníčko pravdy.

Vysoké vibrace jsou mnohde pojmenovány jako světlo a nízké vibrace tma. A jak víme světlo je silnější než tma, protože když otevřeme dveře do temné místnosti a najednou tam pustíme světlo, tma tam již není. Uvědomováním si nových uhlů pohledu a mnoha možností svítíme si sami do nitra i na svou cestu.

Emoce jsou a budou naší součástí

Všechny vyplouvající energie nízké (tma) i vysoké (světlo) jsou součástí procesu evoluce, která se odehrává v této době. A nevadí pokud se necítíme vždy pozitivně, někdy je nám dobře, jindy jsme unavení nebo z toho chaosu kolem i otrávení, ale odpočinek, tvoření nebo procházka do přírody nám vždy pomůže. Emoce jsou a budou naší součástí, vždy záleží zda dovolíme vstoupit dalším emocím a negativním myšlenkám nebo je necháme tělem pouze projít.

Někdy se může zdát, že to jde pomalu, a možná vás vrací nepříjemné situace tam a zpět, ale to vše jsou důležité výzvy na kterých se trénujeme, jak se svými emocemi pracovat. Emoce jsou součástí vnitřní energie a umění ovládat svůj energetický systém tak, aby se energie ubíraly správným směrem se dříve nazývalo magií.

Kalendář Bohyně v měsíci červenci přináší vibraci obrazu BOHYNĚ MAGIE A KOUZEL
(kalendář je vhodný pro každý rok, a do konce prázdnin je za akční cenu ♥ obdarujte svou ženu Bohyni)

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Přinášejí vibrace lehkosti motýla a energii fialového plamene k rozvoji zázračné vnitřní představivosti, naděje, nadšení, radosti a vnitřní sounáležitosti v jednoduchosti bytí.

Bohyně vnitřní magie Vám říká:

“Je čas přijmout kouzelnou hůlku svého života a naplno v radosti a vlastní tvořivosti žít. Odložením vážnosti života a otevřením se vlastní hravosti přichází pradávné kouzlo pozemského života posvátné tvořivosti naplněné energií nadšení, naplnění a radosti. Otevíráte energetické brány kouzel a zázraků ve vašich životech.”

Vnitřní spojení se svou vnitřní pravdou, magií a moudrostí je dávno součástí každého z nás a náš život se pak stává šťastný až magický.

Uvědomění a vnitřní změny závisí na každém z nás, každý z nás se může stát tou změnou pro lepší budoucnost celku.

S úctou

Marcela

www.marcelanemcova.cz

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů