Uznání svých schopností – praktické cvičení s poselstvím

Jak poznat lépe sami sebe. Jak vnímáte sami sebe a své schopnosti?

Praktická část je prospěšná pro sebepoznání, sebeuvědomění a sebevyjádření k uznání svých schopností. Soustředěním se, naladěním se na své nitro, sebereflexí napomáháte sami sobě k rozpoznání vašeho směru a sebeuplatnění i možnostem vaší tvořivosti, které vás vedou ke spokojenosti i otevření proudu hojnosti.

Vytvořte si čas a prostor sami pro sebe a pomocí hlubokých nádechů a výdechů zklidněte svou mysl, seďte tiše a dýchejte hluboce, tak dlouho, dokud se vaše mysl nezklidní.

Představte si, jak s každým hlubokým nádechem proudí energie Zdroje do vašeho těla podél celé páteře až ke kostrči. Podél celé páteře vede energetický kanál s jednotlivými centry (čakry). Tato energie je regenerující, zklidňující, omlazující a harmonizující váš energetický systém včetně vašich buněk.

Nyní si zkuste položit tyto otázky jednu po druhé pro získání odpovědí uvnitř sebe. Soustřeďte svou pozornost do oblasti hrudi a naslouchejte svému nitru, svému tichému pravdivému a moudrému hlasu uvnitř vás. SNAŽTE SE BÝT PRAVDIVÍ, UZNALÍ A OTEVŘENÍ SAMI K SOBĚ a objevíte jedinečné schopnosti uvnitř sebe.

Zapisujte si vše, co k vám bude přicházet. Platí, že první co se mihne vaší myslí je právě intuitivní hlas, po té začíná zasahovat mysl a může se stát, že vám to začne vymlouvat a zpochybňovat. Nedejte se tím ovlivnit a zapisujte si i myšlenkové pochody, tak odhalíte i případné vzorce pochybností, které byly vytvořeny vývojem. Cílem tohoto cvičení je ukázat sami sobě a uznat sami v sobě své schopnosti, talenty, přání, svou vnitřní hodnotu a celkové sebepřijetí. Přistupujte k sobě s úctou, láskou, podporou a porozuměním, a především nespěchejte na sebe.

Jakými dovednostmi a schopnostmi oplývám?
– v čem jste dobří, například ruční práce, hudba, zpěv, umění- řemeslné, technické, vědecké, umělecké, obchodní, řečnické nebo intuitivní schopnosti, slovní i písemné vyjádření a jiné

Jak vnímám sám/a sebe, jak se vlastně vidím já? popište vše pozitivní, co vám bude na mysl přicházet

Jak vnímám sám/a sebe, jak se vlastně vidím já? popište případné pochybnosti, které vám budou na mysl přicházet a hned po té ke každé zapsané větě zapište opak, změňte to na pozitivní polaritu, vše má svůj protipol

Které aktivity mi přináší radost?
například například vaření, úklid, čtení, procházky, sport, meditace, práce na pc, sociálních sítích, moderování a jiné

Co mne nejvíce naplňuje?
například ruční práce, tvorba webu, reklamy, šití, komunikace s lidmi a jiné

A proč? například: protože mne to dělá šťastným

Jak se při tom cítím?
popište své pocity a emoce například: cítím nadšení, radost

Co mi v tom brání, co mne blokuje? zde si zapište si přesvědčení, která budou vyplouvat například nedostatek času, prostoru, financí, podpory, strach a z čeho? A hned po té vytvořte přepis na opačnou polaritu, na kladný protipol, poznáte tak lépe své naprogramované podvědomí a jak vás to ovlivňuje.

Co mne napomáhá k sebevyjádření a tvořivosti? například odvaha, důvěra v sebe, naděje, vděčnost

Za co jsem vděčný/á? vypište si za co jste vděční….já jsem vděčný/á za …

Toto praktické cvičení mění a přepisuje energii našeho naprogramování. Naše pozornost, soustředěnost a čas, který sobě poskytujeme je pro nás vnitřním pokladem, jak se cítíme uvnitř to se projevuje vně a jen my sami s tím můžeme něco udělat. Postupně můžete odpovědi doplňovat a kdykoli se k dalšímu vyjádření vrátit.

Kdysi jsem se ptala svého vnitřního rádce, mého nitra zda mi nějakým způsobem může pomoci nalézt cestu k naplnění mého poslání a zároveň i k hojnosti, jak si poradit s vyplouvajícími pochybnostmi. A přišla mi tato odpověď:

Poselství
Ty víš, že odpovědi uvnitř sebe máš, častěji naslouchej vnitřnímu hlasu uvnitř sebe ať víš, jakou cestou se dát máš. S láskou vedu tvé kroky krok za krokem, vzpomeň, kde jsi byla před rokem. Důvěřovala jsi vnitřnímu procesu a finanční hojnost se projevila zcela nečekaně, to proto, aby ses mohla nadále v klidu posouvat k hlubšímu sebepoznání pro odhalování hlubších mentálních vzorců, programů a přesvědčení týkajících se peněz. Zapisováním a přepisováním těchto záznamů čistila jsi přesvědčení z omezujícího seznamu.

Cesta se rozevírá, mnoho starých vzorců a programů se uzavírá a hojnost se otevírá. Chápu, je to proces pro mysl vskutku zdlouhavý a někdy zoufalý i bolavý. Nyní víš, že to, co rozpoznáš a přeladíš odchází a vyvádí tě z finančních nesnází.

Ptala jsem se, co bych měla ještě vědět:
Stačí být, hojnost ve svém nitru cítit a ve své mysli žít, věřit vesmírným zákonům, naslouchat svému nitru a věřit v nové kroky, vytvářet teď a tady energii spokojenosti, vděčnosti a radosti, všeho můžete mít víc než dosti, když to sami sobě dovolíte, když vytvořená omezení v mysli povolíte.

Udržením naděje, nadšení, radosti a vděčnosti za všechny zkušenosti, za jedinečnost poznávání své životní cesty přivádí vás k vnitřnímu pocitu velkoleposti, hojnosti a velké radosti. Udržujte klid a obraz vnitřních vizí a přání, všechna naplní se ještě dřív než sami máte zdání.

Stoupáte po cestě svého vědomého bytí v přijetí všech prožitých zkušeností na cestě vlastního sebepoznání, které vám přinášejí mnoho nových možností a poznání.

Otevíráte se vnitřní moudrosti s uměním vše v realitě plně žít a projevit.

Být průvodcem vyššího vědomí je účelem duše, vývojem však vzniklo mnoho omezujících částí osobnosti, které bránily vnitřní božské části v projevu vnitřní jedinečnosti, naprogramovaná mysl ji energetickým omezením popřela a tento proud na nějaký čas zavřela. Nyní nastal čas, aby se vnitřní víra o moudré vedení s důvěrou opřela.

Učíte se přijmout svou vnitřní moudrost v plné míře a víře. Uvnitř vás nachází se jedinečnost vaší moudrosti. Sebepřijetím všech, i tíživých prožitků a částí osobnosti otevíráte dveře vědomé budoucnosti, tak jest dáno dávno v plánu duše na věčnosti.

Vibrace vnitřní bohyně se ve všech ženách mohou projevit, aby se moudrost věků na úrovni duší mohla propojit.

Omezující energetická vlákna malosti a bezvýznamnosti budou minulostí, procházíte požehnáním být součástí změny této Nové doby. Nechte se s láskou vést, jak lásku, soucit, hojnost a radost do každodenního života vnést. Všichni, kdo mají odvahu, důvěru v sebe a projevují uznání, soucit a úctu k sobě a ostatním budou prosperovat i v této náročné době. Všichni jste spojováni s lidmi, kteří jsou vám na cestě darem.

Naděje, tvořivé naplnění a radost je součástí cesty každodenního bytí, láskyplné změny vás za srdce chytí.
Jste vždy tam, kde máte v daný moment být, jste vždy na správném místě a ve správný čas projeví se více schopností v každém z vás. Je krásné být součástí životní pozemské mise, vaše vnitřní vedení vás vyvádí z vnitřní i vnější krize.

Vyjádřením vděčnosti přitahujete všeho mnohem více do svého života.

Položila jsem si otázku:

Za co jsem vděčná?

A zapisovala: Já jsem vděčná za schopnost komunikace, za důvěru v sebe, za soucit a úctu nejen k sobě, za talenty a umělecké dary, za své obnovující se schopnosti sebereflexe a dar rozlišení vzájemného zrcadlení, za schopnost přijímat poselství formou channelingu, za schopnost řečnění, za schopnost vyjádření se slovem i písmem, za schopnost sebepřijetí skrze sebeléčení – sladění duše a těla, za odvahu pro předávání ukazatelů ostatním, za moje nadšení pro sebevzdělávání sebepoznávání kdo jsem a proč jsem tady, za schopnost sebevyjádření, sebeprosazení a víru v sebe, za tvoření – malování obrazů, sdílení článků a přijatých poselství, jsem vděčná za láskyplnou podporu mého muže, mých dcer, rodiny, mých blízkých a přátel. Já jsem vděčná za všechny zkušenosti, poznání a za vše čím jsem prošla, abych sama sebe uvnitř sebe našla

Co mne pomáhá v tvořivosti?

  1. Uvolněná atmosféra, klid, ticho, meditace, hudba, dostatek prostoru sama pro sebe
  2. Práce s lidmi
  3. Práce v pohodlí domova
  4. Cestování, výlety do přírody, harmonické rodinné vztahy, vnoučci a stejně naladěná přátelství
  5. Práce sama na sobě, přijetí zodpovědnosti za život svůj

Přeji vám příjemně strávený čas, který nyní věnujete sami sobě, což je velkou předností v této náročné době.

S úctou Marcela

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů