Vaše moudrost otevírá se světu 2

Otevíráte se vnitřní moudrosti pro život v lásce,
harmonii, hojnosti a radosti. 

V tento čas budujete mnohem snáze nový životní směr
skrze svůj vnitřní svět.

channeling

Vy, kdo odvádíte svou vnitřní práci na sobě a spojujete vnitřní části sami sebe získáváte nové možnosti vytvářet na Zemi pocity láskyplného Nebe. Ti z vás, kdo jste procházeli i lekcemi hojnosti procházeli jste hlubokým vnitřním poznáním s následnou úlevou a pocity radosti.


Přesvědčení uložená v mnoha z vás např “ peníze přinášejí starosti, peníze rozdělují lidi, peníze přinášejí zlo, peníze jsou nástrojem mocných nebo ďábla apod” se mění na nové s vyšší vibrací Peníze přináší radost. A tam, kde je pocit radosti, tam je i vaše božství, a z čeho se vnitřně radujete, to také do svého života přitahujete ve větším množství.

Mění se i nízké vibrace přesvědčení z minulosti: “Nemám důvod se radovat, nemůžu se radovat, když někdo jiný trpí, předčasně se radovat znamená, že toho budu litovat apod.“

Sebepoznání vám velmi pomáhá objevit cestu k radosti, zkoušet, riskovat, objevovat to, po čem touží vaše duše. A vznikala tak nová nastavení s vyšší vibrací:“ Každý den mám mnoho důvodů se radovat. Já jsem vděčný/á, že jsem živ a zdráv, mám co jíst, mám kde spát, miluji a jsem milován/a. Vím, kdo jsem a proč jsem tady, vím, že součástí plánu jsou životní výzvy a potřebné lekce.

Vy již víte, jak sladit uvnitř nízké vibrace, abyste mohli v harmonii žít, s láskou pomáhat a s radostí tvořit. Vděčnost, radost, klid a mír jsou vaše vnitřní dary, které přináší vám všem stále více prosperity a pohody.

S vlídností, úctou, soucitem, pokorou a laskavostí přitahujete do svých životů více zázraků a nových možností. Soucitem navzájem odpadá přetvářka, přehlížení, chlad a nezájem.

V této době probouzí se vnitřní dar moudrosti u mnoha bytostí a laskavost, naděje, radost a dobro září již z mnoha bytostí.
Sounáležitost, vzájemná podpora s vyplouvající pravdou, porozumění a pochopení prostupuje stále rychleji celým světem, zaniká boj, odpor a touha po odvetě.

Nová úroveň vnímání vám přináší odlišný úhel pohledu na negativitu kolem. Víte, že všichni ti, kteří na sebe vzali negativní role vytvářejí potřebné pole k probuzení všech, kteří se drželi vibračně dole.

Vy víte, že vše se děje tak, jak má, odehrává se vyšší evoluční plán a vy jste chtěli být součástí této velkolepé změny. Věděli jste, že v tomto životě, v této nové době dokážete spojit sami sebe uvnitř sebe, očistit a přijmout své odloučené vnitřní části, osvobodit se o různých forem smutku, viny, bezmoci a zášti.

V nových energiích planety se vám dostává velké podpory po mnoha tisících letech, nyní dokážete spojit božství s lidstvím v jeden posvátný celek. Nová vibrace je zde, a vy cítíte vnitřní účel, pořádek a řád, čistí se energetický systém od nízkých vibrací uložených po dlouhý čas. Mnozí z vás, jak odhalujete příčiny negativního prožívání života a světa si osvojujete své skryté harmonizující “léčebné” schopnosti vašeho těla.

Již víte, že nízké vibrace s vámi nejsou napořád, že vy sami udáváte životu směr a každou svou volbou i řád. Pozorováním sebe a svou ochotou se uvnitř spojit můžete svému životu svobodu dát. Vy sami svými rozhodnutími dáváte životu nový pořádek a řád. Na každém z vás záleží až postupně odložíte vnitřní omezující závaží.

Vždy, když přijdou jakékoliv emoční či myšlenkové chmury, tak vám vaše vnitřní vedení ukáže cestu kudy. Mnoho lidí probouzí se v tomto čase s dary vnitřní moudrosti zase a vy posunujete se k cíli sjednocení sami sebe po velmi dlouhém čase.

Schopnost umění vnitřní komunikace má každý z vás a pro mnoho z vás nastal čas plně obnovit váš vnitřní svět, a aktivovat skryté schopnosti uvnitř vás. Stačí tuto schopnost chtít, vše potřebné se začne postupně dít.

Každý ve správný čas dokáže přeladit nízké energie uvnitř sebe, spojit se s vyšší myslí a harmonizovat každodenní prožitky ve všech směrech. Ano, to vy si vytváříte pomocí vnitřních pocitů životní harmonii a tím i svou skvělou budoucnost.

Nic se nestává samo od sebe, vždy se čeká na svobodnou volbu každého z vás, na vaše rozhodnutí s touhou posunout se vpřed a zažívat mnohem lepší svět.
Vnitřní prací mění se energie každého jednotlivce, kterou vědomě tvoří, tím otevírá brány nových možností i pro ostatní kolem, aby se rozšířila naděje a vize pro lepší svět, kde se všem dobře daří a raduje se celý svět.

Vyzařovat energii a tvořit znamená vědomě rozpoznávat, jaké energetické záznamy proudí do okolí z vašeho podvědomí. Záznamy v podvědomí jsou uložená nastavení, které v různých situacích vyšlou pocit, emoci, myšlenku a vy si vědomě vybíráte čemu dáte svou pozornost a jaká bude vaše reakce. Emoce je vibrace, kterou mysl vytváří v životních reakcích na podněty z venčí.

Cítite li klid, radost, lásku a máte li s ostatními soucit, že vše se děje i dle jejich plánu duše vytváříte vysoké vibrace. Tam, kde cítíte neklid, lítost, smutek, strach, zlost, pomstychtivost, nadřazenost, malost, pohrdání vytváříte vnitřní odpor, což jsou nízké vibrace, které zaujmou místo ve vašem těle i okolním světě.

Zodpovědnost znamená převzetí odpovědnosti za každou myšlenku, reakci, větu slovo, váš tón hlasu a každý čin. Stát se vědomým pozorovatelem znamená pozorovat především sami sebe, a to osvojením si umění volby správné reakce i výrazu. Vy máte volbu a schopnost měnit nutkavé podvědomé reakce a myšlenky na nové volby.

V této době se posouváte z dávného automatického podvědomého programu myšlení oběť a viník na vědomého pozorovatele sám sebe a tvůrce vlastního života bez hodnocení druhých. Mnozí si uvědomuje dokonalý systém zrcadla, že vše, co prožíváte je zároveň ukazatelem zrcadla pro vás.

Sebepoznáváním, laskavostí, radostí a vlídností se vnitřní bariéry ztenčí a váš život se stává klidnější a lehčí. Nestačí však laskavost a vlídnost pouze hraná, musí býti vnitřně vysílaná, jinak se vaše bytost cítí vyčerpaná.

Kdo vnitřní klid a radost má, a stále tyto vibrace v těle tvoří, tomu se vždy ve všech směrech daří. Když je mysl zbavená podvědomých her, pak vnitřní klid a radost udává vašemu životu vyšší láskyplný směr. Vy všichni, kdo jdete cestou laskavosti, soucitu a tvořivosti jste obrovským přínosem světu k dosažení celistvosti.

Přijměte naše láskyplné poděkování a požehnání
Mistři pradávné moudrosti

V měsíci dubnu nás všechny provází láskyplné vibrace
BOHYNĚ VNITŘNÍ MOUDROSTI
Autorský kalendář BohyněOjedinělá verze kalendáře vhodná pro každý rok.

Co Vám vysoké vibrace tohoto díla přinášejí?

Energetickou podporu pro přijetí vnitřního proudu posvátné moudrosti a uložené pravdy v každém z nás. Napomáhá Vám usednout na vnitřní trůn pradávné moudrosti ve Vašem srdci.

Vaše vnitřní Bohyně Vám říká:

„Jsem součástí vašich srdcí, přináším přijetí a uctění moudrosti Vašeho vnitřního božství.“ Vibrace Bohyně aktivují uloženou posvátnou moudrost Vašeho srdce a obnovuje odvahu a vnitřní víru pro dosažení souladu, bezpodmínečné lásky, radosti a spokojenosti. Vnitřní Bohyně k Vám energeticky promlouvá a očišťuje uložené zápisy pradávného potlačení vnitřní víry a moudrosti.

S láskou a úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů