Harmonizace energetických bloků, přepis programů III.část

Jsem vděčná za své vnitřní poznání, vyšší intuitivní vedení, obnovené vnitřní schopnosti a dary, i frekvenci svého hlasu , které napomáhají energetickému procesu v nasměrování v průběhu emočního a mentálního léčení.

Ve svém vnitřním prostoru je vám velmi dobře, vše naprosto chápete. Vnímáte silné aha momenty pochopení všech situací a prožitků vašeho života.

Zde jasně vnímáte, že vám tyto energie k ničemu neslouží, že již nepotřebujete vidět svůj život skrze tato omezení a dál trpět.

Nasměrování skrze řízené dýchání je důležitým nástrojem pro udržení mysli v klidu, aby proces mohl kvalitně probíhat. Jste součástí vašeho jedinečného vnitřního filmu.

Harmonizace duše a těla je pokročilejší proces k dosažení úlevy pro navýšení vibrací, obnovení vnitřní síly a následnému osvojení tohoto procesu sebenapojení.

Já sama si uvědomuji, že s měnící se vibrací planety a neustálou vědomou prací na sobě, se tento proces neustále vyvíjí a pozoruji neustále vylepšení, zjednodušení a urychlení.

V mém nitru postupně dochází ke stále hlubšímu rozpomínání se na tyto schopnosti energetického léčení, sladění duše a těla. Vše se postupně třídí a více ujasňuje v mém vědomí.
Proto již mohu popsat, jak proces probíhá na energetické úrovni a to ze svých zkušeností sama ze sebou i s mnoha mými klienty.

Připouštím, že ne každý je připraven na tento proces vnitřní harmonizace, záleží na výši vědomí, vnitřním rozhodnutí se posunout a růst. Problém může nastat tam, kde mysl je stále jediným silným vůdcem. Tam, kde mysl nedokáže připustit, že je vůbec něco takového možné.

Jedná se o vysokovibrační meditační proces, kde energetický zásah obnovuje vnitřní klid, vnitřní radost pro nová uvědomění o dokonalém systému života jako takovém.

Buněčná soustava vašeho těla přijímá léčivou energii ze zdroje pro navýšení frekvencí a vibrací v emočním, mentálním, fyzickém a duchovním těle. S vysokými vibracemi se cítíte skvěle na duši a těle.

Sami se ocitáte ve vnitřní harmonii a líbí se vám tento znovuobnovený pocit vlastní jedinečnosti, klidu a harmonie ve všech směrech a úrovních. Zde pocítíte, jak se vlastně můžete stále cítit. Z této úrovně vašeho prostoru se vám ani nechce ven, konečně se cítíte být sami sebou.

VYSÍLÁNÍ A PŘÍJÍMÁNÍ ENERGIE

Jsme energií, součástí našeho fyzického těla je energetické pole, kde se nachází veškeré záznamy o našem vývoji, každá vteřina prožitého života, která je součástí nás samých. Naše DNA a její neviditelná multidimenzionální část je vnitřním počítačem informací na neviditelné úrovni.

Vědomou prací na sobě, zvyšováním vědomí se aktivuje postupně všech dvanáct multidimenzionálních vláken DNA a obnovuje se vnitřní klid, otevírají se uložené schopnosti, talenty a dary v nás.

Byly mi předány informace o frekvenci mého hlasu, která napomáhá do vnitřního prostoru, do místa, kde dochází k odhalení příčin a jsem vnitřně vedena být průvodcem i přikládáním dlaní na různá místa na těle, kde pociťujete tíhu, tam proudí silný proud energie, pro usnadnění energetické regenerace vnitřního zatížení, které se uvolnilo z buněčné úrovně do těla.

I v tomto momentě dochází k vzájemnému energetickému propojení dvou vědomí za účelem uvolnění a rozpuštění vynořující se energie.

Během procesu vyplavování můžete pociťovat na těle tlak, chlad, mrazení, svírání. Je to i pro vás potvrzení o uvolnění.
Těmito příznaky dochází k čištění energií z těla ven.

Také záleží na připravenosti každého, na jeho vlastní touze se vymanit z těchto vnitřních energetických pout a vlastní víře v tuto pomoc a novou cestu.

Silný vliv mysli omezí vstup do vlastní úrovně podvědomí. Každý má svou svobodnou volbu a také svůj potřebný čas pro zahájení vlastní proměny.

Síla mysli a pochybnosti brání uvolnění a otevření se harmonizačního procesu i příjmu energií, které jsme při procesu součástí.

Mým přáním je, abyste si všichni osvojili harmonizační proces pro jeho využití v běžném životě.

Navyšováním svého vědomí a vaší touhou získat zpět sami sebe se tento proces stává hlubší a silnější. Zároveň je velmi regenerující na úrovni buněčného léčení. Aktivujete postupně vlastní samoléčící procesy ve svém těle.

Na místo vnitřní prázdnoty nastupují pocity jasnosti, úlevy, lehkosti bez příznaku jakéhokoliv vnitřního napětí.

Harmonizační proces energetického léčení probíhá na neviditelné úrovni, kde vy svými vlastními prožitky vynořených obrazů, emocí a pocitů odhalujete příčiny a dosahujete tolik vytouženého klidu.

Zkušenostmi s procesem harmonizace podvědomého zatížení jsem získávala pravidelným a dlouhodobým vstupováním do svého vnitřního prostoru, abych očistila vše, co mi bránilo prožívat vnitřní klid a být šťastná.

Získala jsem mnoho dalších zkušeností se svými blízkými a klienty, kteří mi byli zároveň i učiteli k rozšíření a zdokonalování se v tomto jedinečném procesu.

O vnitřní harmonizaci je životní cesta, neustrnout na jednom místě ale neustálým zdokonalováním, poznáváním a učením o smyslu života se posouvat.

Každému z nás po procesu zůstává ojedinělá hluboká vzpomínka na vnitřní pocit, kým doopravdy jsme a proč jsme tady.

Je to pocit, který je kotvou pro neustále zdokonalování se a odhalování své vlastní jedinečnosti a vnitřní síly. Tento proces vám otevírá vaší budoucí cestu k harmonickému životu ve všech vašich směrech. Záleží však také na vás, jak budete pokračovat ve svém každodenním životě a používat svou vnitřní sílu a schopnosti pro sladění a zpracování myšlenek a emocí.

V tomto bodě již chápete, že bez vlastního přičinění a sebedisciplíny to za vás nikdo neudělá a nikdo vás nespasí.

Osvojením si svých vlastních vnitřních procesů pro vstup do svého vnitřního prostoru nastupujete na cestu jedinečnosti, radosti, štěstí harmonie.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, SOULAD MYSLI, DUŠE A TĚLA

Proces trvá od 90 až 180 minut ale vy máte pocit, že to trvalo malou chvíli. Po té jste zpět ve své soudržnosti vědomého zarovnání. Cítíte se tak lehce, že toužíte ležet, usnout, odpočívat a užívat si svou novou vnitřní sílu ve svém těle.

A to by bylo ideální zakončení tohoto procesu, odpočinout si a prospat se. Zde máte pocit, že jste o 10 kg lehčí. Odpočinkem dochází k dalšímu jemnému energetickému ukotvení a vyrovnání.

Vnitřní pocit vznášení se je tedy u konce. Vy jste opět plně ve svém vědomí a ve své mysli. Vše probíhá s lehkostí, energetické léčení probíhá samovolně, aby se zarovnala mysl a disharmonie se sladili.

Užili jste si láskyplný energetický tok ve vašem těle, který umožňuje energetické léčení samo o sobě dle potřeby každého z vás.

Harmonizační léčení osobní sezení více informací

S láskou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů