Je čas v plné posvátnosti se projevit a vaše mise naplnit

Přijaté poselství ze Zdroje

Dnes se odpověď v podobě poselství k vám všem dostává a soulad duše s tělem nastává. Mnoho z vás prochází hlubokým očistným obdobím, které nikdy dříve nemělo této obdoby.

Jste připravení ke skoku do vyšších dimenzí, přijímáte mnoho vyšších frekvencí. Vaše pradávné dary v plné síle vyplouvají do reality, vnitřní očistou vystupujete v plné síle ze své ulity.

Je čas ♥, je čas zcela odložit ochranné roucho a v plné posvátnosti se projevit, vaše jedinečné mise naplnit.

Cítíte se volní a svobodní na duši, s odvahou projevujete pravdu, která světu přísluší. Otevíráte energetické brány pradávné moudrosti v sobě, které jsou součástí plánu vašeho projevu v této nové době.

Vše, co vás drželo zpět procházelo skrze vaše těla, aby vaše duše možnost projevu posvátné pravdy měla.

Po tisících letech spojujete se nyní podle vyšších plánů a navyšujete mnohonásobně své vibrace. Energeticky spojujete střípky multidimenzionální mozaiky a pomáháte ostatním z omezující rozumové kazajky.

Vaše propojení pokračují dál pouhou myšlenkou, vzájemnou podporou , vlídným slovem a tak tvoříte posvátný energetický most pro věčnost.

Žádná setkání nejsou náhodná, pro vaši duši jsou nádherná a lahodná.
Získáváte navzájem silnou podporu, naději a odvahu jít až tam, kde končí naprogramovaný klam.


Spolu se vždy cítíte jako „doma“, s láskou a pochopením předáváte si podporující láskyplná slova. Aktivují se vaše kódy a přijímáte nové frekvence, rozsvěcujete navzájem své světelné prstence.

Vystupujete v řadách za sebou se svou pravdou a odvahou posvátné dary sdílet. Řadíte své vibrace v posvátný kruh po celém světě, prostřednictvím vás stoupá zájem po osvětě.

Ano, díky vám všem se probouzí masy lidí, nastává láskyplný svět pro ty, kdo již srdcem cítí a lásku v sobě i ostatních vidí. Propojováním rostete a skládáte střípky posvátného bytí, vaše vibrace každého za srdce chytí.

Kolektivně odchází energie malosti a bezvýznamnosti uložená ve vás, již víte, že přichází váš velkolepý čas. Nikdo neví, co vše se může stát, jedno vám však toužíme sdělit, očekávejte krásný láskyplný čas.

Jste podporovaní námi všemi a strach mít již opravdu potřeba není. Vy, kdo svou svobodnou vůlí voláte nás, věříte v nás, vězte, že spojení opět s nadšením navázali jsme zas.

Žehnáme vám, objímáme vás, opatrujeme vás. Obdivujeme vás, jak objevujete s nadšením ve svém nitru stále větší vnitřní krásu všech krás.

Váš příchod a vaše propojení byly součástí pradávného velkolepého vyššího plánu duší a každý z vás význam těchto slov víc než tuší. Vy víte, vy cítíte, vy vidíte, vy tvoříte, vy své dary s odvahou a nadšením sdílíte.

Napomáhejte stále dál otevírat posvátnou cestu a láskyplný směr, svou láskou probouzíte “Posvátnost připravených mužů a žen.”

Vidíte, že mnoho lidí se stále bojí a na místě stojí, že strach a mysl jim v posunu brání, vy víte, že až přijde čas objeví i oni svou vnitřní krásu, o které nemají ani zdání.

Nádherný dar soucitu všichni máte, s tímto otevřeným darem nesoudíte, protože vy víte a věříte v božství v každém z vás, že každá duše má svůj plán a také správný čas.

Stále se ladíte na vyšší frekvence v této náročné době pro získání vnitřní víry v sebe, ve velkolepost svou, ano, vy už víte, že nastal čas sdílet svá posvátná poslání s nadějí a odvahou.

Vaší touhou vědět, vidět a cítit „něco“ víc měníte sebe, své vibrace, frekvence, i tóny a zvuk hlasu. Touha je silným záměrem, modlitbou pro váš posvátný směr.

Vy víte, že vaše vibrace, váš přístup a laskavá slova po duši každého hladí, tak odplouvají nastavení, které v radosti a laskavosti lidem brání.

Jste teď a tady a tak to dokonalé je. Tak zněl plán vaší velkolepé duše.
Gratulujeme vám, jen tak dál…

S úctou a láskou přijala pro posun vědomí
Marcela Němcová

Bohyně posvátného ženství přináší osvobození od vnitřních tíživých záznamů a otevírá vnitřní kódy posvátného ženství.
Vaše vnitřní Bohyně vám říká:
“ Přicházím v plné velkoleposti ke všem ženám k probuzení posvátnosti vnitřní Bohyně“.

Probuzená žena Bohyně napomáhá svou vibrací, velkolepostí,
něžností, půvabem a úctou k mužům
probuzení posvátného mužství.

PS: Vnitřně jsem vedena energetická díla tvořit, aby se i vám mohlo skvěle dařit.
♥ V této nabídce naleznete i fotoobrazy originálních energetických děl pro náš posun:
Vysokovibrační obrazy v reprodukci k přeladění a aktivaci vnitřní posvátnosti, jedinečnosti více informací zde

Vysokovibrační meditace, cesta k vaší jedinečnosti, více informací zde


Kniha Dvojplamen v realitě – v knize s láskou předávám přijatý soubor poselství ze Zdroje a otevřený příběh našeho sladění duše a těla, více informací zde

Vnitřní Bohyně vám říká: „Vím kým jsem a proč jsem tady.“
„Vysokou vibrací vás velmi podporuji teď a tady.“

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů