Kdy v sobě obnovíme tolik vytoužený klid??

Hromadí se mi od vás dotazy ohledně vnitřního procesu očisty, jak asi trvá dlouho, kdy skončí emoční výkyvy nálad a nastane tolik vytoužený klid. Mnoho z vás na sobě už dlouho pracuje a stále se něco vynořuje na povrch k řešení…a i já každý den v této době intenzivně harmonizuji své nitro. Je to cesta nových návyků v každodenním životě k harmonickému životu pro obnovení původního vnitřního nastavení, skrytých schopností v nás, o kterých jsme ani netušili.

Rokem 2020 jsme se ocitli v intenzivnějším proudu vnitřní i vnější proměny a dokud všechny omezující energie uložené uvnitř nás samotným vývojem duše nesladíme do vnitřní rovnováhy stále je potřeba na sobě pracovat.

A také se ptáte na otázku, jak to poznám, že mám hotovo?

Poznáte to podle toho, že vás nic nerozhází, že necítíte zlost ani strach a obavy, že máte každý den radost ze života a nacházíte se ve stavu, že vše, co se děje má vyšší smysl a plán. Víte kdo doopravdy jste a proč jste tady.

Již ve vás žádná situace ani osoba nevyvolá negativní emoce. Vaše mentální tělo, emoční tělo, fyzické tělo a duchovní tělo jsou v harmonii a v rovnováze. Tam všichni směřujeme…

Pokud uvnitř stále nějaká omezující přesvědčení jsou, cítíte negativní emoce skrze něž máte poznat, co se vlastně uvnitř vás děje a jakou energii v podobě emocí jste reakcí vytvořili ve svém těle. Každá negativní reakce i ta kterou neprojevíme navenek ale zůstane pouhou myšlenkou se po čase projeví další emoční vlnou…

…dobré je, že víme, že jsou to pouhé energie, že to nejsme my, a že v této době vyplouvá z každého podvědomá tíha ven.

A právě v této době velkých změn máme čas nalézt tu pravou část uvnitř nás.

Tím, že na sobě pracujeme, poznáváme své části, přesvědčení, vzorce a programy, tak měníme sebe, své energie a mění se i ostatní okolo nás.
Pravdou je, že vše, co prožíváme, co cítíme a jaké situace se nám dějí je o nás samotných, abychom poznali díky svým reakcím sami sebe.

Pokud není snadné v nepříjemných situacích se udržet v klidu, uvnitř se skrývá „něco“, co máme rozpoznat a odhalit.

Postupně se na této otevírá vyšší schopnost nadhledu, což lze vyjádřit širším úhlem pohledu nebo také vyšším vědomím, jak se uvádí. Víme, že je život o systému zrcadlení navzájem.

Je to cesta. A cílem je uvnitř sebe obnovit klid a cítit radost, štěstí, spokojenost a láskyplnost. Milovat a být milován. A o to tady jde.

Vyplouvají emoční vlny, skrze které každý za sebe poznává zda jde o smutek, strach, zklamání, pocit ponížení, strach nebo vůči někomu zášť, zlost, hněv, myšlenky na odplatu nebo lhostejnost a vnitřní odpor, nebo zda zaujme místo souzení, obviňování, znechucení, vzdor, nedůvěra, opuštění ze strachu a pochybnosti, odtaživost, chladnost, nepochopení ….

Jsou to pouhé části vytvořené vývojem, které také vytvářely náš charakter a od toho se následně odvíjely naše reakce a chování. A to vše se sebepoznáním uvnitř i vně přenastavuje, přelaďuje, proměňuje..

Každodenní rozlišování, co cítíme, jak vlastně reagujeme, jaké emoce vyrobíme je důležité.

V této době máme věnovat čas sobě a naše sebediscíplína v tomto směru je velmi potřebná…

Proto je důležité naučit se rozpoznat každou svou emoci, svou vnitřní část a ponorem do sebe, do svého nitra odhalit získaná přesvědčení pomocí rozlišení těchto emočních vln. Emoce jsou ukazatele, ukazují nám, co potřebujeme o sobě vědět.

Vědomou prací na sobě, sebereflexí dochází k odhalení a rozpuštění mnoha uložených energií a postupně začne vnitřní síla a klid narůstat.

Stoupáme vlastně sami k sobě, ke své jedinečné části, která už nemá potřebu nic hodnotit, nikoho soudit, rozčilovat se, nadávat, posuzovat, stále něco očekávat a po ostatních vyžadovat …

Je to pro nás všechny plně otevřená cesta a poznání jsou na ní pro mnohé nová, je to vlastní vnitřní obnova moudrosti, kterou se učíme přijmout, která se pod tíhou podvědomí ukrývá, nevědomě naprogramovaná mysl realitu ovládá.

Na radost, zdraví a štěstí máme všichni právo.

A konečně nám uložené tíživé energie nemusí zasahovat do života a způsobovat disharmonii, která se v realitě projevuje vzájemným zrcadlením, negativními emocemi a situacemi.

Vše, co vysíláme do okolí se nám i stále děje dokola, dokud to nepochopíme, a vše o sobě neodhalíme. Tyto energie tíhy lze rozpustit v meditačním procesu uvnitř sebe. Ve vlastním vnitřním prostoru, kam máte jedinečný přístup každý sám za sebe.

Pokud si to sami dovolíme, pokud uvěříme sobě, svému vedení, pak zbavíme se i těžkých přesvědčení: mě nic a nikdo nepomůže, nemůžu se hnout z místa, jsem ztracený, ztracená, kde bezmoc, beznaděj, marnost a nechuť ovládá realitu.

A já mohu říci, že s každým klientem se kterým pracuji v terapii dostávám i nové ukazatele, s jakými energiemi mám pracovat, protože nyní je opravdu vrcholná nová doba všech vnitřních i vnějších změn a nikdy dřív to nebylo v takto velké míře možné, tím myslím i v jiném životě.

Příležitost intenzivní vnitřní proměny nám přinesla tato nová doba s neustále se zvyšujícími energiemi planety počínaje rokem 2012.

Jsou to energie láskyplné a čistící pro každého z nás, čistí naší vnitřní nádobu na úrovni podvědomí, našeho vlastního energetického systému.

Záleží na každém z nás, jak přijmeme svůj vnitřní očistný proces za nový návyk v bězném životě.

Každý, kdo chce a touží po vlastní proměně, po vnitřním osvobození dostává možnost nahlížet do svého vnitřního prostoru na úroveň podvědomí, kde získá odpověď na každou svou otázku.

Neznamená to, že jsme špatní, že něco neděláme dobře nebo, že se za to, co cítíme máme stydět. Všichni jsme si vyzkoušeli všechno. Být hodní i zlí, jen si to umět přiznat.

Znamená to, že sebepoznáním se stáváme tím kým opravdu jsme uvnitř, abychom se cítili každý den skvěle a měli vedle sebe partnery vedle kterých se budeme cítit naplnění láskou, pozorností a úctou, když to vše umíme i my sami dávat. Pak je vztah plný lásky, vzájemného porozumění bez omezení.

Vlastním vývojem vznikalo mnoho variant situací a tudíž i částí, které vytvářely přesvědčení a tak vznikaly ochranné role a filtry pro úhel pohledu na rodiče, na lidi kolem sebe a na život.

A tak se stalo, že zaujala první místo v našem životě naprogramovaná mysl, která ovlivňovala veškerý pohled na ostatní, na životní situace a také sami na sebe.

A nyní je naším úkolem rozpustit všechna nastavená omezující ovlivnění mysli, různá přesvědčení, aby své místo zaujalo čisté a otevřené srdce naplněné dobrem, laskavostí, láskou k sobě a všemu živému.

Sebereflexe a meditace jsou pro nás nástroje pro sladění duše a těla, aby se náš energetický systém uvedl do rovnováhy.

Jak probíhá harmonizační proces léčení podvědomí se dozvíte kliknutím sem.

A proto vlastní proces proměny a harmonizace trvá potřebnou dobu , dle vašeho vnitřního nastavení, vaší vlastní potřeby a přístupu k sobě, protože každý potřebuje jiný čas a záleží na tom, jak k procesu své proměny a sebepoznání přistupujete, a jak se dokážete věnovat sám sobě…dopřát si sobě čas, prostor pro meditace, přírodu, uvědomování, nová poznání a nadhled.

V této nové době končí vše staré pro všechny. Vše, co na nás působilo zevnitř nás samotných nyní vyplouvá postupně ven a proto se mnoho lidí necítí v pohodě a život je emočně nebo fyzicky jako na houpačce.

Jakmile dosáhneme vyšší úrovně vědomí a vnímání, tak i když se nám něco nelíbí víme, že je to o nás samotných, víme, že ten pocit je náš ať už je to zlost nebo smutek, a že s tím můžeme jen my sami něco udělat a umíme si poradit s propuštěním energií.

Dostali jsme se do fáze, kdy již umíme sladit sami sebe a chápeme, že okolí všem pouze pomáhá ukázat zatížené nitro pomocí jakékoliv situace, aby rozpoznali svá nastavení.

Nikoho nelitujeme, projev lítosti dělá z ostatních ještě větší chudáky a udržuje je v roli oběti. Lítost je zatěžující pro nás i pro ostatní.

Víme, že každý má své potřebné lekce a proto projevujeme soucit ke všem a podporujeme je, že to také zvládnou a přejeme jim, aby svým procesem sebepoznání došli k obnovení radosti, štěstí a klidu.

Posouváme se stále dál…tam, kde převažují pocity radosti, štěstí, harmonie, spokojenosti, zdraví a lásky.

S úctou
Marcela Němcová
(autorka obrazu)

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů