Knihovna vnitřní moudrosti

Mnozí rozmotáváte vnitřní klubka částí, postojů a přesvědčení k otevření nových životních vhledů a představ své vnitřní jedinečnosti. Všichni máme svůj plán duše, proč jsme tady, záleží však na naší vnitřní pozornosti, kterou sami sobě věnujeme, záleží na nás, kolik prostoru a času k otevření svého nitra a srdce potřebujeme.

Otevřením svého srdce a porozuměním sami sobě a svému cítění a chování nastupujeme na cestu k lásce, štěstí, zdraví, harmonii, hojnosti a úspěchu. Každý z nás postupem času cítí potřebu přehodnotit účel a smysl svého života.

Na cestě sebepoznání odhalujeme dokonalý energetický vnitřní systém a otevíráme novou cestu k duchovnímu dědictví uvnitř sebe, kde dokonale poznáváme sami sebe a získáváme nadhled ve všech životních situacích.

Každý není připraven pochopit a uchopit svůj život tak, jak to dělají mnozí z nás, ale jednoho dne budou také hledat ukazatele, jak na to, jak na sobě pracovat, aby se mohli také cítit šťastní.

Tam, kde mysl mnohdy nedovolí něco uvnitř sebe změnit a udělat „jinak“, přijde správný čas a jednou všichni pochopí, že vědomě se posouvat znamená poznat dokonale sám sebe uvnitř pro zázračné změny své reality.

Ti z vás, kdo jdete touto cestou uvnitř sebe už víte a uvnitř cítíte, že jdete zcela novým směrem, a že vše po čem toužíte dokážete. Ve svém nitru jste se otevřeli a rozpomněli se kým opravdu jste a to je skvělé.

Cestou vlastního harmonizačního procesu získáváme zcela nové představy o sobě, kde vyplouvají další vnitřní pravdy naší životní cesty pro obnovu radosti, hravosti a tvořivosti.
S láskou sami k sobě rozvíjíme uvnitř sami sebe, abychom se stali příkladem ostatním, i když jsme možná pro některé jedince jiní nebo i divní.

Vědomá svobodná volba je klíčem. Volbou je záměr a naše rozhodnutí. Krok za krokem se měníme, vnitřně se ladíme a víme, že se není čeho bát. Nikdo není bezcenný, každý postupně objevuje a nalezne svou hodnotu.

Vlastní úsilí, odhodlání, odvaha, píle a víra v dobro napomáhá nám všem ke změnám zastaralých systémů společnosti.
Vědomým přístupem k životu se budou postupně měnit přístupy lidí kolem ale i výchovné systémy.
Po mnohá staletí se opakovali zastaralé systémy vzdělávání a i zde nastal čas změny. Vznikají alternativní školky a školy s vědomým přístupem vzdělávání. Škola hrou se postupně rozšiřuje a to je skvělé. Už se to děje….

Pedagog je důležitým klíčem k rozvoji vědomí, každý, kdo vědomým přístupem rozvíjí sám sebe, pak rozvíjí talenty a dary i u všech svěřených jednotlivců. Pedagog nové doby dokonale zná uvnitř sám sebe, stále rozvíjí svůj dar soucitu a vnitřních hodnot, a je dokonalým průvodcem k rozvíjení vědomí všech svěřenců.

Ten, kdo obnovuje své vnitřní intuitivní napojení a naslouchá svému vedení ovládá své emoce, pocity a také frekvenci a ton hlasu, umí volit správná slova, a vyzařuje harmonii a klid, je velkým příkladem ostatním.

Všichni známe rčení: chovej se tak, jak chceš ty, aby se k tobě chovali ostatní.

Každý z nás toužil v dětství po vlídném slovu, uznání, po laskavosti, pochopení, podpoře, pochvale a pozornosti. Dávejme proto ze sebe vždy to, po čem jsme toužili my jako děti. Pak vnitřní hodnoty rozvíjíme i u všech ostatních. Láskyplná vlna se stále rozvíjí a šíří se dál a dál.

( Znáte film Summerhille nebo film POŠLI TO DÁL?)

Přišel čas, kdy se učíme řídit sami sebe, své nitro, své tělo, svou mysl k ovládání myšlenek, pocitů a emocí. Neblahý pocit nemá být popřen, má být námi vždy rozpoznán a přijat. Vnitřní nepohodu cítíme v žaludku, na srdci nebo skrze bolest jiných částí těla.

Vnitřní záznamy vyplouvají a pohánějí naše vědomí pokusit se odhalit a pochopit, jaké vzorce jsme převzali, co se uvnitř nás uložilo, co bylo příčinou, a jak se dostat do rovnováhy mysli, duše a těla.

Vyhýbáním se sebepoznání i své uložené vnitřní bolesti a tíhy se vnitřní nepohoda i fyzická bolest stupňuje, aby každý začal hledat v sobě, co má pochopit, poznat, přijmout, sladit a pustit. Mnoho z nás hledáním cest do svého nitra, jak si osvojit vnitřní očistný proces, jak změnit své nastavení a obnovit vnitřní klid nalezlo vnitřní harmonii a pocity naplnění. Nikdo to za nás neudělá, každý musí sám u sebe.

Nemoc jako taková je varovný rozhovor duše s tělem, pokud člověk nechápe smysl svého života a svých emocí, blokuje své tělo fyzickou bolestí nebo psychickou nemocí. Tělo je složitý ale naprosto dokonalý systém a mechanismus, kde skrze emoce a pocity poznáváme sebe, měníme svá vlastní nastavení, a tím uzdravujeme sami sebe, poznáváme kým doopravdy jsme a proč jsme tady.

Jakýkoliv blok uložený na úrovni podvědomí funguje jako magnet, který přitahuje situace k poznání vlastního zatížení. S vnitřními bloky se nikomu z nás nemůže dobře dařit a nemůžeme se cítit šťastní, protože dokud své nitro nepochopíme, energie zůstávají v těle a jsou vysílány do okolí, pak se necítíme v pohodě a neustále dokola se nám nepříjemné situace dějí. Jsou nám zrcadleny okolním děním.

Pohledem do svého nitra obnovujeme a regenerujeme své tělo, harmonizací svých vnitřní traumat. Vnitřním procesem sladění mysli, duše a těla dochází postupně k regeneraci orgánů a uložená energie již neblokuje energetický chod těla.
( harmonizace sama sebe )

Ten, kdo možnosti hledá a touží si sám pomoci vždy objeví vlastní cestu do svého nitra, získá klid a vnitřní sílu, harmonii a dobro v sobě, laskavost a soucit v přístupu ke všem ostatním a šíří pozitivní vibrace dál.

Všechny zkušenosti a znalosti, které na této cestě získáme, pochopíme a sdílíme pomáhají ostatním, kteří hledají cestu, tak jako kdysi my.

Procházíme uvědoměním, jak myšlenky podporují náš růst nebo náš zánik. Myšlenky posilující nespravedlnost, zlost, obavy, strach blokují vnitřní energie a tělo samotné.
Naopak myšlenky posilující spravedlnost, laskavost, naději, radost a těšení nás rozvíjejí a udržují v plné síle a zdraví.

Myšlenky jsou součástí všech řešení, protože na co myslíme to dostáváme. Myšlenka je kvantová síla, která má rozhodující hlas v tom, jak se bude vyvíjet náš život naše realita.

Svobodná vůle je dar každého člověka, jak se sami rozhodneme uvnitř, tak podle toho se také náš život ubírá. Pozorováním své mysli, pocitů a reakcí vytváříme jedinečné vědomé volby.

Nikomu nemůže být odpírána jeho vlastní pravda, protože každý vidí situace pouze svým vlastním způsobem skrze svá vlastní vnitřní nastavení a rozumové filtry. Záleží na stupni vývoje vědomí. Mnohdy „pouze“ nemohou pochopit pravdu někoho jiného.

Postoje, strachy a vlastní přesvědčení mohou bránit uvidět situaci jinak. Zde záleží na určité frekvenci vlastního prožívání a každý z nás má svůj správný čas posunu vědomí.

Veškerá řešení se nachází uvnitř nás. Jak ukončit spor, jak odpouštět, jak žít v radosti, jak dosáhnout štěstí, úspěchu, naplnění a spokojenosti. Pro dokonalé napojení vnitřního vedení je nejprve potřeba dostat uložené negativní emoční příčiny do vědomí.

Co je to vlastně život? Já život vnímám jako vnitřní proces v plné každodenní soustředěnosti na své myšlenky a své vnitřní vedení k dosažení naplnění své životní cesty. Naplnění svých potřeb, přání, láskyplného partnerského vztahu, a urovnáním všech vztahů se všemi lidmi a to především přeladěním energií sama v sobě.

Život je škola o sobě samém. Základem života je brát si ponaučení ze situací a ve svém životě dělat změny, měnit své reakce, činy, styl komunikace, vhodného slova a tonu hlasu k dosažení své vlastní harmonie. A pokud si někdo zvolil jít jinou cestou než já, mělo to tak být, já osobně přeji všem šťastný a harmonický život ve všech životních směrech a také plně respektuji životní volby ostatních.

Už dlouho se mluví o začátku nové éry a v tuto chvíli všichni máme možnost nalézt svůj osobní způsob, jak harmonizovat každý sám sebe a dosáhnout klidu, radosti, štěstí a vnitřního mistrovství.

Vnitřní mistrovství znamená stav, kdy již pro nás životní výzvy nejsou problémem, cítíme vnitřní klid za všech okolností a vnitřní pocit blaženosti, který vnitřně zalévá tělo. A okolní svět vnímáte s klidem, s úctou a soucitem, nic není problém a nikdo vás nerozhodí. Někdo tomu říká žít ráj na Zemi.

Teď se mnoho lidí nachází v bodě vlastního upgradu. Propouští se uložený a dokola vytvářený strach, který energeticky oslabuje imunitní systém a ovládá mysl i tělo. Cesta ke klidu a rovnováze vede do vlastního nitra, napojením se na své srdce, své vnitřní vedení, kde může docházet k odhalením svých vlastních energetických uloženích traumat a pochybností..

Základem je pustit se všech vnitřních závaží, vzorců, postojů, programů, přesvědčení a nevracet se zpět ke starému nevědomému způsobu života. Vracíme li se stále do minulosti, do traumat, ublížení a nebo křivd minulosti nebo přítomnosti, tak přicházejí vlny emočních propadů a následně hlubšího zúčtování.

Vyčerpání, únava, zimnice, třes na těle, motání a bolest hlavy, jsou v této době projevované transformační příznaky, tím, jak se mění energie uvnitř těla vlivem vyšších vibrací planety, proto je pro nás všechny důležité poslouchat své tělo a odpočívat, jak je jen možné, dopřát si klid, meditaci a kvalitní spánek.

V této době dochází k intenzivnímu posílení duchovní části a sjednocení všech částí osobnosti v jeden celek, k sebepřijetí. A se vzájemnou podporou a láskou se obnovuje stále více naše vnitřní síla, která nám napomáhá se udržet ve stavu klidu, radosti, spokojenosti, naplnění, soucitu k ostatním s nadějí na mnohem lepší budoucnost, která nás všechny čeká. Těším se na vše krásné, co nás čeká.

Mám vás ráda, s úctou a objetím

Marcela ♥

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů