Malost a nadřazenost jsou dvě spojené nádoby, vytváří dokonalé protiklady

Jak nadřazenost souvisí s malostí, jak dosáhnout vnitřní radosti?

Nadřazenost spolu s malostí přichází k rozpoznání znenadání. Přichází jako černý mrak a vy najednou nevíte, jakou cestou se dát.

Něco vás tíží, něco vám uvnitř brání a vy v tu chvíli nemáte ani zdání, co vás to zase nutí na jednom místě stát.

Nadřazenost je ochranný postoj mysli, je to jedna z rolí mysli, jak obejít pocity malosti uložené v podvědomé mysli.

Hra mysli

Tato role je jedna z možností her na okolí, kterou vás chce mysl ochránit a ubezpečit, že znamenáte něco víc, abyste se necítili jako prázdné nic.

Malost a nadřazenost jsou jako dvě spojené nádoby a vytváří dokonalé protiklady. Malost jde s nadřazeností ruku v ruce, a souvisí spolu velmi úzce.

Nadřazenost chce skrýt pocity vlastní malosti, ale zároveň vám brání v prožívání radosti.

Každý, kdo jednoho dne rozpozná tento mentální klam, pocítí, že nadřazenost i méněcennost je ta tam.

Uvnitř zavládne pohoda a klid, a vy opět vnímáte, jakou cestou jít.

Mentální vzorec nadřazenosti už vás nemusí z malosti zvedat a chránit, a ve vnitřní spokojenosti vám bránit.

Nadřazenost je projevem vnitřní malosti a nelibosti, každý kdo v ní pobývá se jednou začne do svého srdce dobývat. Nadřazenost je pouhá zkušenost na cestě z duchovního půstu k posunu a růstu.

Fáze duchovní pýchy

je jednou z výzev a lekcí, jak se přiblížit sami k sobě uvědoměním, prožitkem a zkušeností. Kdyby vám tato zkušenost dána nebyla, tak by vám na druhých nadřazenost, malost a nevědomost nevadila.

Právě skrze prožité zkušenosti a vnitřní sebepoznání s uvědoměním různých mentálních postojů a emocionálních stavů se posouváte do vnitřního harmonického stavu.

Nadřazenost s malostí a sebekritikou bývají záhadnou vnitřní ulitou, která mnohdy po mnoho let blokuje váš vnitřní svět.

Chcete li žít v osobní svobodě, změnou omezujících postojů a přesvědčení je vám svoboda nasnadě. Vždyť jsou to pouhé energetické vzorce uložené na záznamníku vaší podvědomé mysli.

Důležité je se za tyto postoje a pocity nekárat a s odvahou sami sebe uvnitř poznávat, naučíte se staré postoje chování ovládat a můžete se novou cestou s odvahou vydávat.

Toto poznání potkává na cestě posunu mnohé z vás, a právě uvědomění a nová volba je tou změnou, kdy se uleví vám i mnoha lidem kolem vás.

Otevřou se vám nové dveře poznání, jak žít dál a vy se cítíte jako moudrá královna, moudrý král.

Není nutno sami sebe soudit ani se z toho hroutit. Nadřazenost spolu s malostí se staly vzorcem chování a vládly po tisíce let napříč světem a předával se generaci za generací všem dětem.

Ulita pro vnitřní stíny

Nadřazenost spolu s malostí vytvářela ulitu pro vnitřní stíny, které vnitřnímu rozkvětu po mnoho let stíní.

Uznání nadřazenosti se nemusíte bát, ani se hluboce kát, stačí ji rozpoznat jako mentální program a novou cestou se dát.

Mnozí se v nadřazenosti ještě drží, jednou také pochopí, jak jim cestu ke štěstí kříží.

Klíčem ke svobodě je rozpoznávat omezující mentální postoje, přesvědčení a vzorce, abyste se opět cítili radostně a lehce.

Ten, kdo si uvědomí program malosti a nadřazenosti pozvedá svou vnitřní sílu a pomáhá tím nejen sám sobě.

V tomto uvědomění se skrývá dar, dar rozvoje skrytých schopností a rozlišení, který vám byl pro posun dán.

Sebereflexe je váš dar

Sebereflexí se chopíte zpět své vlastní moci a sami sobě umíte rozhodnutím pro změnu snáze pomoci.

Nadřazenost se na cestě posunu připlazí jako had a v tu chvíli vás někdo z okolí zasáhne tak, že poznáte, čeho se pustit a jakou cestou se dát.

Pocítíte ji v těle jako jed, který skrze pocit studu zabolí, odpuštěním sobě si dokážete úlevu nadělit.

I v této fázi mentální očisty vyplují na povrch různé emoce a pocity. Nechte je vyplout, poznejte je, přiznejte je a prožijte v těle zcela, tím uvolní se vnitřní podvědomá cela.

To, co vám nejvíce brání přijmout i své stíny je pocit studu, hanby, méněcennosti a mnohdy i vztek, jejich přiznáním s následnými hlubokými nádechy a výdechy se cítíte mnohem lépe a to hned.

Jak vliv mentálního programu poznáte?

Nejprve vnímáte duchovní nadřazenost s nelibostí u druhých kolem vás a jednoho dne ustrnete v prázdnotě nad zjištěním, že je tento postoj i součástí vás. I když jste na cestě posunu nějaký ten čas, zrcadlo nadřazenosti je vám v potřebnou chvíli nastavováno lidmi kolem vás.

Když si uvědomíte, že je to pouhý program zasetý do vaší mysli nemusíte cítit stud, hanbu ani vinu, a dokážete sami sobě přiznat pravdu narovinu.

.

Najednou začnou kolem vás lidé s nadřazeností ubývat, už vám nikdo nemusí tento postoj zrcadlením odkrývat.

I oni nadřazenost jednou odloží nebo ji ještě někomu pro uvědomění předloží. Tímto poznáním stoupáte po jednotlivých podlažích blíž k sobě v této přechodně náročné době.

Jste si vědomí, že ten, kdo v nadřazenosti ještě pobývá pouze pocity malosti před sebou ukrývá a ze strachu z hanby po odkrytí pravdy, ještě v tomto programu pobývá.

Hanba a stud

Hanba a stud, zlost i potlačený vztek jde s malostí ruku v ruce, a proto vám „matka nadřazenost“, jako první podává záchranné ruce.

Začne vám namlouvat: neboj já tě zachráním, nepříjemným pocitům zabráním, srovnáním s méně úspěšnými tě pozvednu, nemusíš po příčinách malosti pátrat. Ale to, co vám však neřekne je, že budete uvnitř sebe nadále chátrat.

V ten moment vyhledá něco v čem vynikáte a předkládá srovnávání s méně úspěšnými lidmi kolem vás, a ujistí vás, že máte víc, víte víc, umíte víc, děláte víc než tyto lidé kolem vás.

Namluví vám, že jste mnohem lepší, mnohem výš než oni, že jsou jako spící sloni, kterým máte cestu ukázat nebo se jim vyhnout a ze svého života je pohrdavě vykázat.

A najednou vás nadřazenost s opovržením přetváří na „já jsem lepší, já jsem v klidu a drží malost za obě ruce a namluví vám to je evoluce.

Ale vy se dokola ocitáte v pasti vaší podvědomé mysli, než přijde další výzva, abyste tento mentální program mohli rozpoznat a příčiny této bezmoci s odvahou změnit a zpracovat.

Mentální past vnitřní cely

Chycením do této mentální pasti je uvnitř vystaven honosný dům, ale na chatrném základu, který se bude časem kácet do stran, dopředu nebo dozadu, a jednoho dne se skácí zcela a otevře se k očistě negativitou přeplněná cela.

A v té vnitřní cele se vaše zraněná část choulí a krčí, a ze strachu z viny, hanby a nepřijetí se třese, možná i zoufale křičí, že po celá léta pro nikoho a ani pro tebe nic neznamenala, proto mysl dokola pochybovala. Cítila se odmítaná, opuštěná, proviněná, ublížená, špatná, ukřivděná, neschopná, také ne dost dobrá a možná se bojí vyjít z té cely ven.

Vaše zraněné „já“ nechce, aby ji někdo odmítal nebo ji za nepříjemné pocity soudil. Zpočátku netuší, že konečně nastal čas, aby ji někdo obejmul, pohladil, přijal a po dlouhé době z cely osvobodil.

A TEN, KDO JI POZVEDNE A OBEJME JSI TY SÁM

Vy najednou vnímáte soucit k sobě samým a vnímáte, že pouze vy můžete otevřít tuto celu a podat vaší bezmocné části ruce, pohladit ji, obejmout a osvobodit ji z této podvědomé klece.

Tím sami sobě dáváte potřebnou podporu a pomáháte tím sami sobě po dlouhé době s láskou nahoru. Nikdo vás s vašimi emocemi pracovat neučil, málokdo vás poučil, jak můžete pomáhat uvnitř sami sobě.

Najednou je nebe modřejší než bylo dřív

Když se honosný dům vystavěný z nadřazenosti rozloží a osvobodíte se z vnitřního vězení najednou vnímáte krásnou energii uvnitř i kolem sebe. Najednou je i modřejší nebe a vážíte si více sami sebe.

Nemáte potřebu se srovnávat, cítit se obětí nebo někoho za svou vnitřní nepohodu vinit, ani se obhajovat a někam výš se pro trochu uznání probojovávat. Vážíte si sami sebe a toho, že jste, kde jste a kým zrovna jste.

Mentální zachránce nadřazenosti vás již na hrudi netíží a vy si užíváte stavu bez-tíží.

Jakmile se chopíte soucitu a vnitřní moudrosti dokážete sami sobě vždy pomoci. Mnoho důležitých životních výzev potkává každého z vás v tento evoluční čas.

Odpadá souzení, stěžování, kritika

Najednou nemáte potřebu nadřazenost ani malost u druhých soudit a vaše životní síla může v lehkosti vaším tělem proudit. S obnoveným soucitem máte soucit i ke všem okolo, nejen k sobě.

Sebereflexí a ponorem do svého nitra procházíte hlubší fází vnitřního rozkvětu a obnovy přeladěním mentálních záznamů energetické nádoby.

Najednou cítíte volnost, lehkost i radost, jako by se rozplynul tmavý mrak, který vás nutil na jednom místě stát a vy už víte, že stačilo vnitřní vliv záznamů sladit a rozpoznat.

Rozplyne se jako černý mrak a rozzáří se váš zrak

Najednou se vám chce z celého srdce děkovat, už si můžete sami sebe více vážit a konečně se i radovat.

Začleněním nových přístupů k sobě i ostatním kolem vás měníte vibrační polaritu uvnitř sebe, už se nemusí dva protipóly malosti a nadřazenosti do vašeho chování prolínat a vy můžete mentálním tréninkem ve svém středu v rovnováze pobývat.

Přeji vám z celého srdce radostné časy

S úctou Marcela

Potřebujete pomoci na cestě k sobě do svého nitra? Cesta k osobní harmonizační terapii a konzultacím vede tudy

Registrujte se k odběru příspěvků, poselství, rozhovorů zdarma a neunikne vám žádné z nich, cesta k registraci vede tudy – chci se přihlásit k odběru

www.marcelanemcova.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů