Malost a nadřazenost jsou dvě spojené nádoby, vytváří dokonalé protiklady

Poselství, jak nadřazenost souvisí s malostí, jak dosáhnout vnitřní radosti

Nadřazenost spolu s malostí přichází k rozpoznání znenadání, je jako černý mrak a vy najednou nevíte, jakou cestou se dát.

Něco vás tíží, něco vám v posunu brání a vy v tu chvíli nemáte ani zdání, co vás to zase nutí na jednom místě stát.

Nadřazenost je ochranný postoj mysli, je to jedna z rolí mysli, jak potlačit a obejít vnitřní pocity malosti uložené v podvědomé mysli.

Je jednou z možností, jak vás mysl chce ochránit a ubezpečit, že znamenáte něco víc, abyste se necítili jako prázdné nic.

Malost a nadřazenost jsou jako dvě spojené nádoby a vytváří dokonalé protiklady. Malost jde s nadřazeností ruku v ruce a souvisí spolu velmi úzce.

Nadřazenost chce skrýt pocity vlastní malosti, ale zároveň vám brání v prožívání spokojenosti štěstí a radosti.

Každý, kdo jednoho dne rozpoznal tento profesionální mentální klam, pocítí, že nadřazenost s malostí je ta tam.

Uvnitř zavládne pohoda a klid, a vy opět víte jakou cestou jít.

Vzorec nadřazenost pak nemusí malost uvnitř zvedat a chránit, a ve vnitřní spokojenosti vám bránit.

Nadřazenost je projevem vnitřní malosti a nelibosti, a ten kdo v ní pobývá se jednou bude do svého srdce dobývat. Nadřazenost je ve skutečnosti zkušenost na cestě posunu a růstu z duchovního půstu.

Zdolání fáze duchovní pýchy je jednou z výzev a lekcí, jak se přiblížit sami k sobě prožitkem a zkušeností. Kdyby vám tato zkušenost dána nebyla, tak by vám na druhých nadřazenost, malost a nevědomost nevadila.

Právě skrze prožité zkušenosti a vnitřní sebepoznání s uvědoměním různých mentálních postojů a emocionálních stavů se posouváte do vnitřního harmonického stavu.

Nadřazenost s malostí spolu se sebekritikou jsou mnohdy záhadnou vnitřní ulitou, která blokovala po mnoho let váš vnitřní svět.

Chcete li žít v osobní svobodě, pak cestou uvědomění a změnou omezujících postojů a přesvědčení je vám nasnadě. Jsou to pouhé energie uložené na záznamníku vaší podvědomé mysli.

Důležité je se za tyto postoje a pocity nekárat a s odvahou sami sebe uvnitř poznávat, staré postoje chování naučit se ovládat a novou cestou se vydávat.

Tato zkušenost potkává na cestě posunu mnohé z vás, a právě uvědomění a změna přístupu je tou změnou, kdy se uleví vám i mnoha lidem kolem vás.

Otevřou se vám nové dveře poznání, jak žít dál a vy se cítíte jako moudrá královna, moudrý král.

Není nutno s poznávání sebe sami sebe soudit ani se z toho hroutit. Nadřazenost spolu s malostí se staly vzorcem chování a vládly po tisíce let napříč světem a předával se generaci za generací dětem.

Nadřazenost spolu s malostí se stala uzavřenou ulitou pro vnitřní stíny, které osobnímu rozkvětu po mnoho let stíní.

Nadřazenosti se nemusíte bát, ani se hluboce kát, stačí ji rozpoznat jako mentální program a sbohem mu dát.

Mnozí se v nadřazenosti ještě drží, jednou také pochopí, jak sami sobě cestu ke štěstí a spokojenosti kříží.

Klíčem ke svobodě je rozpoznávat omezující mentální postoje, přesvědčení a vzorce, abyste se opět cítili radostně a lehce.

Ten, kdo si uvědomí program malosti a nadřazenosti v sobě pozvedá svou vnitřní sílu a pomáhá tím nejen sám sobě, tak přikládáte ruku k dílu uznáváním a přeladěním mentálních omezení v sobě.

V uvědomění ochranného postoje nadřazenosti se skrývá dar, dar rozvoje sebereflexe a rozlišení, který vám byl pro posun dán.

Sebereflexí se chopíte zpět své vlastní moci a sami sobě umíte rozhodnutím pro změnu snáze pomoci.

Nadřazenost se na cestě posunu připlazí jako had a v tu chvíli vás zasáhne tak, že poznáte, čeho se pustit a jakou cestou se dát.

Pocítíte ji v těle jako jed, který vás uvnitř skrze pocit studu zabolí, odpuštěním sobě si dokážete úlevu nadělit.

I v této fázi mentální očisty vyplují na povrch různé emoce a pocity. Nechte je vyplout, poznejte je, přiznejte je a prožijte v těle zcela, tím uvolní se vnitřní podvědomá cela.

To, co vám nejvíce brání přijmout i své stíny je pocit studu, hanby a mnohdy i vztek, jejich přiznáním a prožitkem s následnými hlubokými nádechy a výdechy cítíte se mnohem lépe a to hned.

Jak vliv programu nadřazenosti poznáte?

Nejprve vnímáte duchovní nadřazenost s nelibostí u druhých kolem vás a jednoho dne ustrnete v prázdnotě nad zjištěním, že je tento postoj i součástí vás. I když jste na cestě posunu nějaký ten čas, zrcadlo nadřazenosti je vám v potřebnou chvíli nastaveno lidmi kolem vás.

To už víte, že je to dávný program zasetý do vaší mysli, a že nemusíte za případný vyplavený stud a hanbu cítit vinu, a dokážete si přiznat pravdu narovinu.

Najednou začnou kolem vás lidé s nadřazeností ubývat, už vám nikdo nemusí tento postoj zrcadlením odkrývat.

I oni nadřazenost jednou odloží nebo ji ještě někomu pro uvědomění předloží. Tímto poznáním stoupáte po jednotlivých podlažích blíž k sobě v této přechodně náročné době.

Jste si vědomí, že ten, kdo v nadřazenosti ještě pobývá pouze pocity malosti před sebou ukrývá a ve strachu z hanby odkrytím pravdy, ještě v tomto programu pobývá.

Hanba a stud, zlost i potlačený vztek jde s malostí ruku v ruce, a proto vám část v roli nadřazenosti, jako první podává záchranné ruce.

Začne vám namlouvat: neboj já tě zachráním, nepříjemným pocitům zabráním, srovnáním s méně úspěšnými tě pozvednu, nemusíš po příčinách malosti pátrat, to co vám však neřekne je, že budete uvnitř sebe nadále chátrat.

Najde něco v čem vynikáte a předkládá vám srovnávání s méně úspěšnými kolem vás, a ujistí vás, že víte víc, umíte víc, děláte víc než tyto lidé kolem vás.

Namluví vám, že jste mnohem lepší, mnohem výš než oni, že jsou jako spící sloni, kterým máte cestu ukázat nebo se jim vyhnout a ze svého života s opovržením vykázat.

A najednou vás nadřazenost s opovržením a přetvářkou vnitřního klidu drží za obě ruce a říká vám to je revoluce.

Ale vy se dokola ocitáte v pasti vaší podvědomé mysli, než přijde výzva, abyste tento mentální program mohli rozpoznat a příčiny vnitřní malosti spolu s pocity bezmoci s odvahou zjistit.

Chycením do této mentální pasti vystavíte uvnitř sebe honosný dům na chatrném základu, který se ale bude kácet do stran, dopředu nebo dozadu, a jednoho dne se skácí zcela až zůstane k očistě uložená malost, strach, zlost a negativitou přeplněná cela.

Poznáte, že v té vnitřní cele se vaše část zahlcená energií malosti choulí a krčí, a ze strachu z viny, hanby a nepřijetí se třese, možná i zoufale křičí, že po celá léta pro nikoho a ani pro tebe nic neznamenala, proto mysl dokola pochybovala. Cítí se odmítaná, opuštěná, proviněná, ublížená, špatná, ukřivděná, neschopná, také ne dost dobrá a brání se vyjít z cely ven.

Už nechce, aby ji někdo odmítal nebo ji za nepříjemné pocity soudil. Netuší však, že konečně nastal čas, aby ji někdo obejmul, pohladil, odpustil a po dlouhé době z cely osvobodil.

A TEN, KDO JI POZVEDNE A OBEJME JSI TY

Vy najednou vnímáte velký soucit a víte, že stačí pouze otevřít tuto celu a podat vaší bezmocné části ruce, pohladit ji, obejmout a osvobodit ji z uvězněné klece.

Tím sami sobě dáváte potřebnou podporu a pomáháte tím sami sobě po dlouhé době s láskou nahoru. Nikdo vás s vašimi emocemi pracovat neučil, málokdo vás poučil, jak můžete pomáhat uvnitř sami sobě.

Když se honosný dům vystavěný z nadřazenosti rozloží a osvobodíte se z vnitřního vězení najednou vnímáte krásnou energii uvnitř i kolem sebe. Najednou je i mnohem modřejší nebe a vážíte si více i sami sebe.

Nemáte potřebu se srovnávat, cítit se obětí nebo někoho za svou vnitřní nepohodu a zlost vinit, ani se obhajovat a někam výš se pro trochu uznání probojovávat. Vážíte si sami sebe a toho, že jste, kde jste a kým zrovna jste.

Mentální zachránce nadřazenosti vás již na hrudi netíží a vy si užíváte stavu bez-tíží.

Jakmile se chopíte soucitu a vnitřní moudrosti dokážete sami sobě vždy pomoci. Mnoho důležitých životních výzev potkává každého z vás v tento evoluční čas.

Najednou nemáte potřebu nadřazenost ani malost u druhých soudit a vaše životní síla bude v lehkosti vaším tělem proudit. S obnoveným prožitým soucitem sami k sobě máte soucit i ke všem okolo v této době.

Sebereflexí s ponorem do svého nitra procházíte hlubší fází vnitřní obnovy vyčistěním omezujících mentálních záznamů energetické nádoby.

Najednou cítíte volnost, lehkost i radost, jako by se rozplynul tmavý mrak, který vás nutil na jednom místě stát a už víte, že stačilo vnitřní vliv záznamů rozpoznat.

Najednou se vám chce z celého srdce děkovat, už si můžete sami sebe více vážit a konečně se i radovat.

Začleněním nových přístupů k sobě i ostatním kolem měníte vibrační polaritu uvnitř sebe, už se nemusí dva protipóly malosti a nadřazenosti do vašeho chování prolínat a vy můžete mentálním tréninkem ve svém středu v rovnováze pobývat.

Přeji vám z celého srdce radostné časy

S úctou Marcela

www.marcelanemcova.cz

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů