Návrat k sobě

Všichni jsme studenti školy života a smyslu svého života a za poslední roky jsme se posunovali hlouběji sami k sobě hledáním svého pravého “ já “ a cest, jak uvnitř komunikovat se svým Zdrojem moudrosti, jak žít v jednoduchosti s prožitky každodenní radosti naplňující život.

Posunujeme se stále více k projevu svých uvědomění a poznání v praxi, v každodenním životě. Učíme se a sami sebe trénujeme, jak stát sami za sebou, vyhovět sami sobě, vážit si sami sebe, mít úctu i soucit sami k sobě abychom se nechávali stále více vést svým vnitřním Zdrojem moudrosti, který pro nás osobně zná tu nejlepší možnou cestu i řešení.

Co všechno můžeme udělat

Ze spousta zdrojů máme mnohem více příležitostí slýchat nebo číst, CO všechno můžeme udělat, abychom dosáhli úspěchu v životě, lásce i kariéře. A dostávalo se nám tak mnohých uvědomění v této informační fázi posunu vědomí, díky naší zvídavosti.

S každým novým uvědoměním a poznáním přichází i naše nová rozhodnutí a následně se zároveň ozývají potlačené vnitřní části osobnosti, které chtějí právě naší pozornost. A to nám zpočátku může připadat jako nekonečná opakující se kola nezdaru, ve kterých se motáme stále dokola.

Ve skutečnosti se nám rozkrývají nejprve emoční traumata skrze nepříjemné pocity v těle, následně jsme připraveni postoupit a přicházejí do vědomí zvolna a postupně mentální postoje a vzorce spolu s přesvědčeními, která jsou nám opět zrcadlena interakcí s ostatními – rodiči, partnery, přáteli, dětmi, kolegy a my se opět cítíme jako na začátku.

Ve skutečnosti jsme ušli obrovský kus cesty k sobě samým. Vnitřní nutkání dosáhnout stavu vnitřního klidu, štěstí a harmonie aktivuje náš „záznamník“ v podvědomí a uloženého vnitřního napětí, které se postupně vynořuje. To napětí jsou naše nevyjádřené a potlačované částí naší osobnosti, abychom je harmonizovali naším přijetím a pozorností směrem k nim.

Nikdo nám neubližuje, ale pomáhá navrátit se k sobě samým

Nikdo nám tedy neubližuje, ale pouze nám pomáhá k rozpoznání a přijetí našich zraněných, ublížených, opuštěných „já“, často aniž by tento systém zrcadla dotyčný sám tušil. Jakékoliv popírání svých pocitů a svalování viny na ostatní způsobuje zesílení nepříjemných pocitů i četnost negativních situacích, dokud si je neuvědomíme, nepřijmeme, dokud jim nedáme pozornost, neutěšíme je a neuděláme něco ve svém životě jinak. Jakoukoliv změnou v přístupu k sobě i v projevu k ostatním kolem. Změnou mentálních vzorců, které se jakoby ve smyčce stále opakují a přehrávají z podvědomí.

Zlobou na ostatní a na sebe, často i na své negativní pocity, které v nás ostatní kolem vyvolávají způsobujeme vnitřní nepohodu sami sobě. My se zlobíme, my cítíme zlobu, my tedy pro své tělo vytváříme energii vnitřního napětí a disharmonii. Tato reakce je vlastně vzorec útoku pro vlastní sebeobranu, projevující se formou boje, vyčítání a urážení se.

A kde se to uvnitř bere? Právě tato reakce bývá součástí mentálního vzorce vytvořeného v dětství, pochybnosti o sobě, strach z kritiky, pocit vlastní neschopnosti, bezmoci a nedůvěra v sebe. Uvědoměním si tohoto vzorce i emocí harmonizujeme sami sebe a děláme nová rozhodnutí pro své další reakce na nepříjemné podněty.

Vnímáte již, co způsobuje, že vás někdo dokáže rozhodit a vytočit a proč se vám to děje? To, co v daný moment uvnitř cítíte chce právě vaší pozornost, často se ale dává pozornost a vina druhé osobě, která pocit vyvolala. A to nás ještě více rozhodí a naplní nízkou energií v podobě negace.

Je mnohem snadnější vidět vzorce a bloky na druhých a poukazovat na ně i dávat nevyžádané rady, než se zeptat sami sebe, proč se cítíme tak, jak se zrovna cítíme. To, co se nám na druhých nelíbí je totiž i naší součástí, často si to hned v návalu emocí neuvědomujeme.

Někdo má vzorec ustupovat pro klid, mlčet, uzavírat se a dusit emoce v sobě, a někdo obviňovat za svoje pocity ostatní kolem a útočit. Každý si musíme uvědomovat ty svoje vzorce. A protože se protiklady přitahují jako dva magnety dostávají tyto dva jedinci šanci objevit sami sebe v partnerském vztahu vzájemnou interakcí mezi sebou. Vědomý přístup jednoho z partnerů a podporující komunikace vytváří léčivý vztah pro oba.

Ten co ustupuje se učí vyjádřit a neustupovat, neuzavírat se, postavit se sám za sebe, jinak bude srážen druhými tak dlouho, než dokáže říci svůj názor a pocity. Ten, co obviňuje, vyčítá, soudí, radí a útočí se učí jemnosti a soucitu od toho druhého. Vzájemně se oba doplňují, jeden se učí průbojnosti, druhý soucitu. Ve skutečnosti se oba uvnitř něčeho bojí – kritiky, útoku, posměchu, neúspěchu, opuštění, samoty, soudů druhých o nedokonalosti a neschopnosti, protože se tak cítili v dětství.

Důležité pro nás všechny je, po informační fázi posunu vědomí, cítit sami sebe uvnitř včetně svých stinných částí, především touto pozorností obnovujeme a odkrýváme své vnitřní vlastní moudré vedení a schopnosti, které se pod tím vším skrývají.

To je cesta k sobě, návrat domů

Vytváříme tak uvnitř sebe místo k projevu své vnitřní moudrosti a přirozenosti, tím, jak loupeme vrstvu za vrstvou jako slupky cibule. Ve všech každodenních situacích přijímáme obrovské možnosti i mentálního seberozvoje, což je celoživotní fází. Nastane li smíření uvnitř nás samých s tím, že nic není hned a že je to postupný proces, pak si umíme přiznat jakoukoli emoci, pocit a udělat si legraci i sami ze sebe a nebereme tento úsek životní cesty s takovou zaujatostí, tlakem na sebe a přísností.

Každý z nás se nachází a kráčí momentálně na takové úrovni vědomí, která je právě pro nás potřebná a dostupná, tak to pro nás prospěšné zrovna prostě je. A když to přijmeme jako fakt už se nesnažíme být někde jinde než jsme a hledáme pro sebe tu nejvhodnější možnou cestu, která nás naplňuje radostí.

To, co umí jeden nemusíme umět my, každý jsme svou vlastní individualitou a svými odlišnými talenty a schopnostmi se navzájem doplňujeme. Snažit se, srovnávat se a tlačit se do něčeho, co zrovna pro nás nemusí být to pravé je velmi vyčerpávající a vede dokola k úzkostným stavům. Důležité je hledat prožitky radosti v tom, co zrovna pro nás jiskří vnitřní radostí a odevzdat se vnitřnímu proudu vlastního Zdroje moudrosti.

A na tomto principu jsou založena harmonizační setkání na praktických seminářích, které jsem, po období klidu potřebného pro vlastní vnitřní posun a ujasnění cesty, s nadšením naplánovala v průběhu tohoto roku na malebné Vysočině, pro snadný dojezd z různých směrů republiky.

JAK UMĚT POMOCI SAMI SOBĚ A TÍM I SVÉMU OKOLÍ
z mentálního soukolí a cítit se uvnitř více a více šťastní

Především přijímáním svých stinných, zraněných, ublížených, opuštěných, osamělých částí a jejich postojů, vzorců a přesvědčení ustává hodnocení a obviňování za nepříjemné pocity někoho jiného. A pociťujeme přirozený vnitřní stav, kde se nám otevírají možnosti JAK si můžeme se všemi informacemi a pocity poradit, jak k sobě samým přistupovat pro tok života v lehkosti i když se objeví nějaká výzva, víme si rady díky svému Zdroji vnitřní inteligence a moudrosti, kdy k nám ukazatele i lidé přichází v synchronicitách jakoby samy.

Nevíte li si s nějakou životní situací rady nebo toužíte pocítit pohlazení po duši, přijměte moje pozvání na harmonizační setkání, můj nový projekt, který jsem byla vedena připravit a zpracovat v podobě praktických seminářů včetně několika dotazníků – soubory specifických otázek k hlubšímu sebepoznání, a harmonizačních meditací. Zažijeme společně AHA momenty nových uvědomění, pocítíte klid, hravost a radost, která je uvnitř součástí nás všech. Všichni si společně hezky užijeme pohodový a harmonický den.

rezervujte si své místo včas, možnost rezervace naleznete zde

Pocítíte
– své vnitřní moudré vedení, stav vlastní vnitřní přirozenosti, spontánnosti lehkosti a jednoduchosti
– JAK je každý z nás jedinečný takový, jaký je, že se nám nic neděje náhodou
– JAK vnímat zrcadlení a vnitřní ukazatele
– JAK naslouchat své duši a tělu
– JAK harmonizovat energii svých zraněných “já” z minulosti
– JAK poznat a přeladit své mentální vzorce a netočit se stále ve stejné mentální smyčce

Osvojíte si
– JAK objevovat svou nejlepší možnou cestu
– JAK konečně přivést své sny k životu

Společně se snáze posunujeme na novou úroveň vědomí

P.S. Znáte někoho, kdo tyto informace nyní potřebuje? Kdo hledá cestu ven z nesnází, cestu jak žít naplněný život v lehkosti, jak obnovit vnitřní klid a prožívat radost, štěstí a lásku v každodenním životě?Přepošlete mu prosím tento e mail.
S úctou

Marcela

REGISTRUJTE SE ZDE

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů