Nové duše přinášejí klid a mír, který mnoho systémů postupně změní

Přišly nové duše na planetu Zemi, podpořit tento svět zkušenostmi z jiných planet


Toto nádherné poselství, tento krásný vzkaz mi byl předán, když jsem při jízdě autem rozjímala nad posláním duší, které přicházejí na tento svět. Najednou jsem cítila krásu poselství jako celku, zastavila jsem a začala psát, s  každým dalším slovem cítila jsem slzy dojetí.

„Každá nová duše je na planetě Zemi nováček. Přichází s  nepopsaným listem papíru, přináší nové vhledy a  vize s  touhou své poslání v  plné míře projevit, jak nejlépe lásku, úctu, respekt, soucit, klid a  mír na planetě Zemi nastavit.“

Přicházíme jako nové duše na planetu Zemi. My, nové duše přinášíme klid a  mír, který mnoho systémů postupně změní. Pro náš vývoj a  poslání je nám od vás mnoho lásky, respektu a  úcty potřeba, přicházíme tam, kde je laskavý soulad dvou lidí, kteří vzájemný respekt, úctu a  radost společně sdílí.

Přicházíme podpořit váš svět i zkušenostmi z jiných planet. Naše energetické nastavení postupně energii planety změní. Staré duše splnily energetický plán, zvýšením vibrací svého vědomí pozvedly vibrace planety a  tím vytvořily přístup na Zemi i  nám. Zatím nemáte tušení, co způsobí naše snažení, přijdou nové vhledy a  možnosti ve vědě, o  kterých jste se nikde nemohli dozvědět. Přicházejí s  námi ruku v  ruce, nastane technická i vědomá evoluce.

Postupně budete chápat víc, dnes neřekly by vám naše informace nic. Bylo by to jako lidem znalým pouze koňského povozu, vysvětlit systém leteckého provozu. Vše se postupně změní s  rostoucím vědomím všech lidí,
kdy laskavost, úcta a  soucit k  lidem a  k  jejich životu, postupně energii lidstva v  laskavost a  radost změní.

Nastanou velké zvraty, mnohé nezdravé podniky založené
na bezohlednosti, manipulaci, chamtivosti a  neúctě k  lidem budou zít prázdnotou za zavřenými vraty. Prosperovat budou služby pro dobro všech a  zdravou potřebu lidí. S  nadšením a  vlastním radostným přístupem vzniknou nové prospěšné obory a  směry, které budou hodny finanční odměny.

Pomalu končí doba umělého konzumu a  potřeba nekvalitní zboží vám dokola nutit. Mnoho lidí tuto manipulaci dokáže prohlédnout a  pochopit, proto přichází čas nových možností se s  nadšením chopit. Nemá smysl bojovat a  nadávat, ale novými směry dle svých talentů a  nadání se v  podnikání vydávat. Postupně nastane nová revoluce celého trhu, velkých finančních změn v  jakémkoli oboru. To, co se bude dít, se tu ještě nedělo, jsou tu zcela nové energie planety a  nová doba, předtím tak velké množství lidí zvýšené vibrace vědomí nemělo.

Pro planetu Zemi je to nové, avšak na jiných planetách již byly nastaveny energetické a  technické systémy zcela nové. Se svou energií a  duší budete umět tvořit a  pracovat, nové technologie budou vaše tvoření zcela jinak zviditelňovat. V  každé službě a  produktu bude jedinečná energie osobnosti, to přináší vysokou kvalitu jakosti.

Všechno se mění, staré přestává fungovat a  nové přístupy vám přinášejí jmění. S  láskou tvořte a  předávejte kousek sebe, to přináší na Zemi nadšení, radost, spokojenost, klid a  mír, a ano, i  prostřednictvím tebe. Není třeba se obávat, ale novými směry se vydávat.

„Mnoho nových duší už na planetě Zemi je a  nové projekty ve vědě startuje.“

Mnoho z  vás cítí svou duši, mění staré přístupy k  sobě, k  dětem, ke zdraví i  k  ostatním lidem. Hledáte nové možnosti, informace a  rady se kterými rezonují potřeby. Mnoho z  vás již nevěří starému nastavenému systému, požadujete pravdivé, otevřené a  osvědčené informace mít, toužíte od zkušených a vlídných lidí cestu k  pravdivosti objevit.

Mnohým z  vás již nevyhovují společností naučená pravidla. Vaše duše cítí, že tudy cesta nevede, už není ovcí, co je se stádem vedena. Děláte li vše, co v  srdci cítíte, intuicí se vždy správným směrem řídíte. Nová Země je na dosah.

– četli jste část z mojí knihy


V mé knize vydané 8 /2018 naleznete ukazatele a poselství určené pro tuto dobu plnou změn, ve které se nyní nacházíme. Získáte ukazatele, jak obnovit vnitřní klid, jak harmonizovat svůj život uvnitř sebe, ve svých vztazích, všech životních směrech a být konečně šťastní.
Kliknutím sem se dozvíte více informací o mé knize.

Patříte mezi ty, kdo je ovládán uvnitř emocemi strachu, úzkostí, nechutí, proviněním, hněvem, nespokojeností, zklamáním, marností, bezmocí, beznadějí, zoufalstvím nebo se cítíte opuštění, odmítaní a sami? Jsou to pouhé energie, které vás ovládají v podobě programů, přesvědčení, postojů a bloků, to nejste vy.

Toužíte už konečně poznat, jak odložit chaotický propletenec emocí a myšlenek, které vám mnohdy nedají ani spát?


Pomohu vám při harmonizačním osobním sezení sladit vynořující se energie vnitřní tíhy (klikněte na odkaz a dozvíte se více informací).

Co vám tento harmonizační proces přinese? Jedním slovem ÚLEVU…

A nejen to, dostáváte velkou možnost osvojit si proces, jak postupně zharmonizovat vnitřní traumata osobní i rodové linie na úrovni podvědomí pro obnovení vnitřního klidu, radosti, štěstí, lásky a životního nadšení k tvoření.

Potřebujete vědět více? Napište mi nebo zavolejte: +420 724 152 410

S úctou
Marcela

A dnes energie obrazu přinášející aktivační kódy Naděje, Osvobození, Znovuspojení, Propojenosti a Pospolitosti.
Akryl plátno 40×50

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh< /a>.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů