Příběh z praxe, oběť, viník a dluhy

Poznat sama sebe a cítit klid, radost a štěstí, a žít to vše v realitě je opravdu cesta odvahy s vnitřní vírou a nadějí v lepší život. Je to vnitřní moudrost nás všech.

V dnešním příspěvku jde o partnerský příběh, kde delší čas zápasili s dluhy a žili ve střídavých rolích oběti a viníka. Stěžování si jeden na druhého.

Na otázku, jak to vše pochopit a jak žít, jak situaci vidět z jiného úhlu pohledu, jsem poskytla tento pohled, který by mohl možná někoho z vás zajímat:

Ve svém životě přitahujeme k sobě lidi se kterými máme poznat především sami sebe. Ve vztahu to znamená stát se opravdovou ženou a muž opravdovým mužem.

Každý z páru má taková vnitřní nastavení a zatížení, aby pomohl odkrýt tíhu druhému a zároveň poznal uvnitř i sám sebe.

V tomto poznání se začíná cesta a vědomá práce ve svém nitru a jeden z nich aktivněji hledá cestu, jak pomoci nejprve sám sobě ku prospěchu obou…

… společnou podporou nebo pokud přišel čas, tak každý zvlášť… ve všem jsou různé možnosti a vždy záleží na vás.

Oba si vytváříte společně situace a tím také své lekce poznání a sebepřijetí, není to ubližování, je to učební lekce pro posun každého z vás.

A jednoho dne se vše uvolní a praskne uvnitř jako balón, jako nyní a najednou nevíte, co teď s tím vším.

Zmatení, smutek, samota, opuštění, zrada, nenávist, nevděk, zlost, zoufalství…. ale i to vše je předmětem sebepoznání…. když pochopíte, že to, co cítíte je vaše, tudíž je to uvnitř vás a ten druhý to ve vás měl vlastně nevědomě vyvolat…proto je také stále ve vašem životě.

A kde se to vzalo? … ve svém vývoji jste tyto pocity již prožili a tím se ve vás uložili vlastním prožitkem… na úrovni mysli a rozumu to nevíte, nechápete, zpočátku to popíráte a pak hledáte, jak to vše pochopit, propustit a nalézt úlevu a klid…

Nic není náhoda v našich životech, vše se děje jak má a vše špatné je pro něco dobré…

Ten, který obviňuje vyvolává hluboko uložené pochybnosti a pocity viny k rozpoznání a zároveň se svou energií oběti a chudáka přitahuje takové situace, aby se jako oběť stále cítila obětí.

A děje se to dokola dokud jeden z vás nezačne hledat a nerozpozná, proč se to vše vlastně vám oběma děje.

Vždy v klidu a tichu naleznete odpovědi uvnitř sebe, sebereflexí, tréninkem a přijetím – pojmenováním svých emocí, když dokážete uznat své postoje, pak vědomými nádechy máte možnost nalézt spojení se svým podvědomím, kde dostanete vhledy do prvotních příčin z minulých situací, kde tyto pocity vznikly a můžete odhalit jaká přesvědčení jste si tehdy vlastně vytvořili a přijali
… jaké tíživé energie si navzájem“léčíte“…

Ten, který má uložená různá provinění, pochybnosti, opuštění nebo selhání v úsecích svého vývoje zažívá dokola nepříjemné situace, aby to vše v sobě rozpoznal. Je často obviňován, cítí se nepochopený, osamocený, ne dost dobrý. Často je i v roli chudáka a oběti.

Ten, který má uložená různá ublížení, opuštění, smutek, zlost, hněv a nevyjádřený vztek z úseků svého vývoje zažívá ublížení, smutek a zlost. Často si stěžuje na svůj život i ostatním, za své pocity viní ostatní a tím se udržuje v pozici chudáka a oběti.

Stěžováním si stěžujete svůj vlastní život dokola.

Postupným odhalováním podvědomých přesvědčení, vzorců, postojů a bloků se situace zmírňují, a vše se dostává postupně do rovnováhy.

Na úrovni podvědomí máte chuť obejmout i největšího nepřítele a celou situaci vnímáte z jiného úhlu pohledu, tam je vám vše jasné… tam poznáte své části a jejich vytvořená přesvědčení, která na této úrovni lze propustit, přenastavit a změnit.

Postupně se naučíte rozpoznat v každé negativní situaci a prožitku, co vám osobně to má ukázat, všichni znáte, že snadnější je svézt to vše na druhého a držet se oběti a viníka 🙂

Ve vztazích se řeší i otázky vzájemných financí, kde se někteří ocitnete v neřešitelné situaci ohledně peněz, dluhů, obětí a viníků. Ale i to jsou vzájemně vytvořené lekce poznání hodnoty peněz, jejich přehnané důležitosti a lekce přirozené pokory a skromnosti.

Když budete cítit touhu nechat si pomoci s ukazateli jak na to, provedu vás tímto harmonizačním procesem sladění vnitřních energií, jsem tu i pro vás.
Ráda vám pomohu, tím si tento proces osvojíte a budete vědět, jak na to, jak svou vnitřní změnu převést do reality k dosažení harmonie postupně ve všech životních směrech.
(po několika sezeních došlo k urovnávání obtížné situace, k hlubokým vhledům a vnitřnímu sepoznání, dnes pracují sami na sobě a jsou stále spolu)

I já jsem žila v dluzích, hypotéka na dům, úvěry na podnikání a vím, že to vše bylo součástí sebepoznání svých vnitřních nastavení a učila jsem se, jak k penězům přistupovat, jak nedávat penězům negativní náboj, velkou důležitost nebo je zavrhovat. Včas jsem tehdy udělala potřebné kroky pro změnu a pro vyrovnání všech závazků, a cítila jsem se konečně silná a svobodná, volná a lehká na své duši.

Objevila jsem tehdy mnoho vnitřních bloků a nastavení ze svého vývoje, které mi blokovaly hojnost. A i když jsem jednu dobu měla vyšší platy, vždy nastaly situace, aby odcházely. Při kontaktu s podvědomým nám oběma byly odhaleny různé příčiny v různých okamžicích života, uvádím některá přesvědčení:

 • Peníze znamenají pro ostatní víc, já jsem nic! (vytvořené v mých 9ti letech a během svého života jsem měla v mnoha situacích pocit, že peníze pro blízké lidi znamenají víc než já)
 • Peníze jsou prokleté, proklínám peníze!
 • Nepotřebuji vaše peníze, sama o sebe se postarám!
 • Strach o peníze, strach mít peníze, strach z budoucnosti, strach, kdo se o mně postará
 • Peněz je a bude málo! Nemáme peníze
 • Peníze jsou zkázou lidstva
 • Nemám a nikdy na vše, co si přeji, mít nebudu
 • Také jsem objevovala, jaké postoje máme zapsané k chudým lidem, k bohatým, k těm, kteří dluží a divila jsem se tehdy, co vše je v podvědomí uloženo a ani o tom nevíme.
 • Na úrovni rozumu chudé, bohaté a zadlužené vidíme jinak, než je opravdový zápis uvnitř nás převzatý vývojem.

Toto jsou tkzv vnitřní programy na mizení peněz, a pro potřebné pochopení přicházejí těžší situace a pro některé i s většími dluhy.

Záleží na každém, kdy začnete hledat cestu z tohoto kola ven, aby nenastal propad až na dno, i to se ale stává.

Vesmír si řekne, aha má strach o peníze, z peněz tak zajistím, aby se nebáli, a pak peníze odchází více než přichází. Vše si děláme my sami, myšlením, přesvědčeními, postoji, vzorci z rodových linií apod.

 • A také stojí za zmínku, že pokud pouhou myšlenkou pohrdáte lidmi s dluhy, tak zároveň opovrhujete vlastně penězi. Týká se to peněz.
 • Pokud máte pouhý zápis, že bohatí jsou lidé proto, že k tomu nepoctivě přišli, opět odsuzujete energii peněz.
 • A pokud jste uvnitř na sebe rozlobení za dluhy, a za to kam jste došli, opět je to zloba na společného jmenovatele a to jsou peníze!

Uvedu jeden zajímavý příklad z praxe, co bylo příčinou zadlužování se:

 • V osmi letech si půjčil 20 Kč od tety na pouť, aby nemusel domů, ta však zavolala rodičům a problém byl na světě. Tehdy vznikla tato nastavení do života:
 • Nemám z čeho peníze vracet!
 • Dostal tehdy zákaz na pouť: jsi nezodpovědný
 • Velké znechucení k sobě i k penězům!
 • Peníze přináší zlo
 • Peníze jsou špatné

Myšlením malých dětí se vytvoří tolik variant různých přesvědčení a na ty se vývojem nabalují další a další…a v dospělosti se učíme vše pustit.

Možná se to zdá těžké, ale smyslem života je dokonalý životní systém zrcadlení, jak odhalit sami v sobě, co nám ukazuje náš stav v realitě…když si to uvědomíte tak je to jednoduché… a kdo chce, tak to dokáže. Tuto schopnost rozlišení máme všichni.

s úctou
Marcela

Zajímá vás Harmonizační proces podvědomého léčení, více se dozvíte kliknutím zde?

Plánované akce, semináře, výukové kurzy jsou také v přípravách

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů