Příběh z praxe, oběť, viník a dluhy

Poznat sama sebe a cítit klid, radost a štěstí, a žít to vše v realitě je opravdu cesta odvahy s vnitřní vírou a nadějí v lepší život. Je to vnitřní moudrost nás všech.

V dnešním příspěvku jde o partnerský příběh, kde delší čas zápasili s dluhy a žili ve střídavých rolích oběti a viníka. Stěžování si jeden na druhého.

Na otázku, jak to vše pochopit a jak žít, jak situaci vidět z jiného úhlu pohledu, jsem poskytla tento pohled, který by mohl možná někoho z vás zajímat:

Ve svém životě přitahujeme k sobě lidi se kterými máme poznat především sami sebe. Ve vztahu to znamená stát se opravdovou ženou a muž opravdovým mužem.

Každý z páru má taková vnitřní nastavení a zatížení, aby pomohl odkrýt tíhu druhému a zároveň poznal uvnitř i sám sebe.

V tomto poznání se začíná cesta a vědomá práce ve svém nitru a jeden z nich aktivněji hledá cestu, jak pomoci nejprve sám sobě ku prospěchu obou…

… společnou podporou nebo pokud přišel čas, tak každý zvlášť… ve všem jsou různé možnosti a vždy záleží na vás.

Oba si vytváříte společně situace a tím také své lekce poznání a sebepřijetí, není to ubližování, je to učební lekce pro posun každého z vás.

A jednoho dne se vše uvolní a praskne uvnitř jako balón, jako nyní a najednou nevíte, co teď s tím vším.

Zmatení, smutek, samota, opuštění, zrada, nenávist, nevděk, zlost, zoufalství…. ale i to vše je předmětem sebepoznání…. když pochopíte, že to, co cítíte je vaše, tudíž je to uvnitř vás a ten druhý to ve vás měl vlastně nevědomě vyvolat…proto je také stále ve vašem životě.

A kde se to vzalo? … ve svém vývoji jste tyto pocity již prožili a tím se ve vás uložili vlastním prožitkem… na úrovni mysli a rozumu to nevíte, nechápete, zpočátku to popíráte a pak hledáte, jak to vše pochopit, propustit a nalézt úlevu a klid…

Nic není náhoda v našich životech, vše se děje jak má a vše špatné je pro něco dobré…

Ten, který obviňuje vyvolává hluboko uložené pochybnosti a pocity viny k rozpoznání a zároveň se svou energií oběti a chudáka přitahuje takové situace, aby se jako oběť stále cítila obětí.

A děje se to dokola dokud jeden z vás nezačne hledat a nerozpozná, proč se to vše vlastně vám oběma děje.

Vždy v klidu a tichu naleznete odpovědi uvnitř sebe, sebereflexí, tréninkem a přijetím – pojmenováním svých emocí, když dokážete uznat své postoje, pak vědomými nádechy máte možnost nalézt spojení se svým podvědomím, kde dostanete vhledy do prvotních příčin z minulých situací, kde tyto pocity vznikly a můžete odhalit jaká přesvědčení jste si tehdy vlastně vytvořili a přijali
… jaké tíživé energie si navzájem“léčíte“…

Ten, který má uložená různá provinění, pochybnosti, opuštění nebo selhání v úsecích svého vývoje zažívá dokola nepříjemné situace, aby to vše v sobě rozpoznal. Je často obviňován, cítí se nepochopený, osamocený, ne dost dobrý. Často je i v roli chudáka a oběti.

Ten, který má uložená různá ublížení, opuštění, smutek, zlost, hněv a nevyjádřený vztek z úseků svého vývoje zažívá ublížení, smutek a zlost. Často si stěžuje na svůj život i ostatním, za své pocity viní ostatní a tím se udržuje v pozici chudáka a oběti.

Stěžováním si stěžujete svůj vlastní život dokola.

Postupným odhalováním podvědomých přesvědčení, vzorců, postojů a bloků se situace zmírňují, a vše se dostává postupně do rovnováhy.

Na úrovni podvědomí máte chuť obejmout i největšího nepřítele a celou situaci vnímáte z jiného úhlu pohledu, tam je vám vše jasné… tam poznáte své části a jejich vytvořená přesvědčení, která na této úrovni lze propustit, přenastavit a změnit.

Postupně se naučíte rozpoznat v každé negativní situaci a prožitku, co vám osobně to má ukázat, všichni znáte, že snadnější je svézt to vše na druhého a držet se oběti a viníka 🙂

Ve vztazích se řeší i otázky vzájemných financí, kde se někteří ocitnete v neřešitelné situaci ohledně peněz, dluhů, obětí a viníků. Ale i to jsou vzájemně vytvořené lekce poznání hodnoty peněz, jejich přehnané důležitosti a lekce přirozené pokory a skromnosti.

Když budete cítit touhu nechat si pomoci s ukazateli jak na to, provedu vás tímto harmonizačním procesem sladění vnitřních energií, jsem tu i pro vás.
Ráda vám pomohu, tím si tento proces osvojíte a budete vědět, jak na to, jak svou vnitřní změnu převést do reality k dosažení harmonie postupně ve všech životních směrech.
(po několika sezeních došlo k urovnávání obtížné situace, k hlubokým vhledům a vnitřnímu sepoznání, dnes pracují sami na sobě a jsou stále spolu)

I já jsem žila v dluzích, hypotéka na dům, úvěry na podnikání a vím, že to vše bylo součástí sebepoznání svých vnitřních nastavení a učila jsem se, jak k penězům přistupovat, jak nedávat penězům negativní náboj, velkou důležitost nebo je zavrhovat. Včas jsem tehdy udělala potřebné kroky pro změnu a pro vyrovnání všech závazků, a cítila jsem se konečně silná a svobodná, volná a lehká na své duši.

Objevila jsem tehdy mnoho vnitřních bloků a nastavení ze svého vývoje, které mi blokovaly hojnost. A i když jsem jednu dobu měla vyšší platy, vždy nastaly situace, aby odcházely. Při kontaktu s podvědomým nám oběma byly odhaleny různé příčiny v různých okamžicích života, uvádím některá přesvědčení:

 • Peníze znamenají pro ostatní víc, já jsem nic! (vytvořené v mých 9ti letech a během svého života jsem měla v mnoha situacích pocit, že peníze pro blízké lidi znamenají víc než já)
 • Peníze jsou prokleté, proklínám peníze!
 • Nepotřebuji vaše peníze, sama o sebe se postarám!
 • Strach o peníze, strach mít peníze, strach z budoucnosti, strach, kdo se o mně postará
 • Peněz je a bude málo! Nemáme peníze
 • Peníze jsou zkázou lidstva
 • Nemám a nikdy na vše, co si přeji, mít nebudu
 • Také jsem objevovala, jaké postoje máme zapsané k chudým lidem, k bohatým, k těm, kteří dluží a divila jsem se tehdy, co vše je v podvědomí uloženo a ani o tom nevíme.
 • Na úrovni rozumu chudé, bohaté a zadlužené vidíme jinak, než je opravdový zápis uvnitř nás převzatý vývojem.

Toto jsou tkzv vnitřní programy na mizení peněz, a pro potřebné pochopení přicházejí těžší situace a pro některé i s většími dluhy.

Záleží na každém, kdy začnete hledat cestu z tohoto kola ven, aby nenastal propad až na dno, i to se ale stává.

Vesmír si řekne, aha má strach o peníze, z peněz tak zajistím, aby se nebáli, a pak peníze odchází více než přichází. Vše si děláme my sami, myšlením, přesvědčeními, postoji, vzorci z rodových linií apod.

 • A také stojí za zmínku, že pokud pouhou myšlenkou pohrdáte lidmi s dluhy, tak zároveň opovrhujete vlastně penězi. Týká se to peněz.
 • Pokud máte pouhý zápis, že bohatí jsou lidé proto, že k tomu nepoctivě přišli, opět odsuzujete energii peněz.
 • A pokud jste uvnitř na sebe rozlobení za dluhy, a za to kam jste došli, opět je to zloba na společného jmenovatele a to jsou peníze!

Uvedu jeden zajímavý příklad z praxe, co bylo příčinou zadlužování se:

 • V osmi letech si půjčil 20 Kč od tety na pouť, aby nemusel domů, ta však zavolala rodičům a problém byl na světě. Tehdy vznikla tato nastavení do života:
 • Nemám z čeho peníze vracet!
 • Dostal tehdy zákaz na pouť: jsi nezodpovědný
 • Velké znechucení k sobě i k penězům!
 • Peníze přináší zlo
 • Peníze jsou špatné

Myšlením malých dětí se vytvoří tolik variant různých přesvědčení a na ty se vývojem nabalují další a další…a v dospělosti se učíme vše pustit.

Možná se to zdá těžké, ale smyslem života je dokonalý životní systém zrcadlení, jak odhalit sami v sobě, co nám ukazuje náš stav v realitě…když si to uvědomíte tak je to jednoduché… a kdo chce, tak to dokáže. Tuto schopnost rozlišení máme všichni.

s úctou
Marcela

Zajímá vás Harmonizační proces podvědomého léčení, více se dozvíte kliknutím zde?

Plánované akce, semináře, výukové kurzy jsou také v přípravách

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů