Probuzení – cesta k vnitřní harmonii a vyššímu vědomí

a moudrému vědění uvnitř nás.

Když jsem se probouzela ke své duchovní pravdě netušila jsem, že na mé vnitřní prosby a touhy vědět, jak mám žít, abych mohla šťastná být, se otevře vnitřní komunikační kanál. Myslela jsem si, že je to schopnost pouze pro vyvolené a já na to nejsem dost dobrá….

Do té doby byla pro mne schopnost channelingu skrytá, netušila jsem o přijímání poselství a zpráv, a ani jsem nevěděla, jak se napojit na své nitro pro odpovědi a získat ukazatele na všechny otázky, jak z emočního zmatku ven. Hledala jsem cesty a toužila se spojit se svým nitrem, s mou duší. Jednoho dne se tak i stalo, a já jsem zpočátku pátrala odkud se ty všechny, krásné a láskyplné věty vlastně ve mně berou.

Má mysl se tehdy zaobírala vyhodnocováním textů a jejich významů a uvědomováním si životních spojitostí. Když jsem nevěděla jak dál, vždy mi byly nečekaně předávány ukazatele, které nám oběma velmi pomáhaly a s nadšením jsem je zapisovala.

Bylo to přímé pohlazení po duši…. Ale, že jsou texty připraveny do knihy, kterou budu vedena napsat, jsem tehdy ještě netušila…. A dnes vím, že tuto schopnost má v sobě každý z nás.

Všichni jsme obdaření schopností channelingu – schopnost naslouchání vnitřnímu informačnímu kanálu a každý přináší svou jedinečnou moudrost, která napomáhá skládat střípky pozemského bytí zde na Zemi. Tak jako i vy.

Cítila jsem přítomnost nádherné energie ve svém těle a slova se sama řadila do rýmovaných vět. Uvědomila jsem si, že styl této komunikace odlišuje sdělení s vyšších sfér od mého běžného vyjadřování. Láskyplná poselství ve mne otevírala nové vnímání a hlubší vnitřní vedení.

Pochopila jsem smysl svého života, a proč jsem tady, cítila jsem se často jako duše, která strávila značný čas v andělských říších a inkarnovala se na této planetě, proto jsem už jako dítě mívala pocity, že sem nepatřím, že mi nikdo nerozumí a bála jsem se být sama sebou. Strach z odsouzení a opovržení….

Má duše, moji průvodci mi pomáhají otevřít se duchovním informacím a vnitřní pravdě, kterou jsem vedena zapisovat a sdílet. Léčivá energie vložená do slov a vět přenáší vyšší vibrace a kódy k přeladění a naladění se na svou duši všem, kteří vnitřně rezonují na stejné vlně …

Řídila jsem se s odvahou vnitřním vedením, jak řídit svou energii v každodenním životě a nebylo to vždy snadné.Já jsem vnitřně cítila, že jakmile začnu správně používat své duchovní vedení, uzdravím nízké energie, a tím i nepříjemné situace ve svém životě. Informace mi dodávaly vnitřní odhodlání pro vytvoření mnoha změn a odvahu k novým krokům do nejistoty.

Vytvořila jsem si každodenní návyk pro trénink sladění mysli, duše a těla, pro vzájemnou spolupráci všech částí mojí osobnosti s božskou částí. Každá část v nás, námi vnímaná jako negativní má kladný protipól, na který se vlastním sebepřijetím vždy naladíme. Je to harmonizační proces, cesta růstu, na které již cítím radost z každého vědomého přijetí částí sama sebe.

Život vnímám jako smysluplný proces ve kterém ladíme své vnitřní energie na láskyplné vibrace především v sobě a postupně ke všem lidem. Dnes také vím, že největší výzvou k posunu jsou pro každého z nás negativní situace, na kterých máme obrovskou možnost vlastního posunu, a to vnitřním odpuštěním sobě a všem, přeladěním nízkých energií uvnitř nás a změnou postojů v realitě.

Samozřejmě, že byly chvíle, kdy jsem si říkala, že už nemůžu dál, ptala jsem se sama sebe kolik toho ještě z nitra vypluje, jak je to možné, že se to i dokola opakuje. A ve správný čas v tichu a klidu opět přicházely odpovědi na moje otázky…a život sám píše další a další knihu….

Mnozí z vás jste četli mojí první knihu Dvojplamen v realitě, kde otevřeně uvádím mnoho z našich postojů, programů, přesvědčení na našem příkladě včetně channelovaných poselství a zpráv, které nám velmi pomáhaly v odhalení, jak uchopit svůj život, svá vnitřní nastavení uložená v nás v podobě energetických zápisů.

Přijde čas, kdy se ocitnete ve vědomém tréninku očistného kola své mysli, každé myšlenky pro spojení duše a těla a společné tvoření života v realitě. Jsem vděčná za spojení a příjem poselství, která ve mně aktivovaly mé vnitřní skryté schopnosti a poznání, jak šťastně žít.

Je krásné, že každý z nás má možnost této schopnosti se zcela otevřít a také šťastně žít. Já osobně mám jedno velké přání, a to, aby se vnitřnímu spojení a vedení otevřel každý z vás.

💞

S úctou a objetím Marcela

Kalendář akcí pro otevření informačního kanálu v každém z vás naleznete v příspěvcích v této skupině nebo v menu kalendář akcí na mém webu www.marcelanemcova.cz

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů