Vnitřní proces sladění duše a těla

Příklady z praxe harmonizačního procesu pro dotazování se svého podvědomí.
Harmonizační proces je velmi jemný v odhalení příčiny a důsledku, a velmi účinný pro navýšení vědomí a získání úlevy od podvědomých zápisů různých prožitých traumat a tíhy, přijatých vlastních nastavení a postojů vývojem vaší duše.

Určitě jste někdy slyšeli nebo někde četli tyto věty:
Na všechno naleznete odpovědi pouze uvnitř sebe.

Vše se nachází uvnitř vás samotných.

Jsou to energetické části v nás, které prožitými traumaty zasahují stále do našich životů. Jsou součástí vaší duše, vašeho podvědomí. Poznáte, jaké postoje vám blokují vnitřní klid, radost, štěstí a lásku naplno prožívat. Pochopíte, jak se nechat vést vnitřním vedením svého nitra, pocítíte krásu, moudrost a jedinečnost vašeho vědomí.


Znovuprožívání negativních situací a emocí stále dokola nás vede především k rozpoznání námi prožívaného pocitu, bolesti, nepříjemných emocí a jejich přijetí, pochopení, k odhalení příčiny a přijetí přepisu pro dosažení úlevy, radosti, lásky a vnitřního klidu -sladění mysli, duše a těla.

Všichni se učíme pochopení proč nebýt obětí a nehledat viníky, jak pustit pocity bezmoci a různých forem strachu i vnitřního zoufalství a pocitů viny.

Za nepříjemnými životními situacemi se skrývá dokonalý systém zrcadlení k odhalení nevědomých uložených traumat v nás. Nic se nám neděje náhodou.

Budete li cítit touhu “ podívat se” do vašeho nitra procesem sladění mysli, duše a těla, jsem tu i pro Vás.

Co je zrcadlení ?

Zrcadlení je velmi rozsáhlý energetický systém a podrobně se mu věnuji v mé první knize a bude podrobněji popsán i v mojí další knize na příkladech. Pro tuto chvíli, je to systém vytvářející různé situace, které se nám dějí k odhalení a vyléčení našeho vnitřního nastavení, vzniklého samotným vývojem naší duše. Vždy je to vzájemný oboustranný proces lidí kolem nás.

To, co ze sebe vysíláme, to se nám v realitě děje, takové přitahujeme lidi do svého života. Dle jedinečného nastavení uvnitř nás se nám dějí i nepříjemné situace spojené s obavami o sobě, nedůvěrou v sebe, strachem a pochybnostmi, aby vyplouvaly k pochopení např. uložené pocity beznaděje bezmoci, vlastní neschopnosti, vnitřní prázdnoty a přijátá přesvědčení např. nikdo mi nepomůže, já to nedokážu, nejsem dost dobrá/ý.

Ptali jste se někdy jako kdysi já, kde se to bere? Proč trpím, proč to tak bolí, co se to se mnou děje? Jak se z toho kola dostanu ven?


Z vlastní zkušenosti vím, že cesta do nitra je důležitou investicí času, který dáváme především sami sobě pro zahájení sebeléčení dávno uložených bolestných prožitků, o kterých na úrovni vědomí ani nevíme. Vždy nastane velká úleva po odhalení příčiny projevů emoční i fyzické bolesti. Meditační proces je dokonalým nástrojem k nahlédnutí do svého nitra.

Plánuji již i semináře k osvojení vnitřního procesu sebepoznání …

 1. Příklad z klientské praxe:

  Kl: Dlouhodobá chronická fyzická bolest pohybového aparátu těla od dětství, – bolestné omezení pohybu dolní poloviny těla, věk 37 let.
  Nic mi nepomůže, nedůvěra v sebe, pocity neschopnosti, učím se meditovat a hledám cestu, jak z toho ven, nic mi nepomáhá

  Vstup do podvědomí pro odhalení obrazů příčiny, přijatých přesvědčení a uložených emocí:
  Já: požádej své podvědomí o odhalení příčiny, ať je ti ukázaný počátek omezení
  Kl: vidím obraz z pobytu v jeslích, odloučení od matky, procházka venku, prší, nechceme tam být, cítíme všichni zoufalství, bezmoc, paniku, že se odtud nikdy nedostaneme, držíme se toho hrozného provazu a nyní jsem tam sám s tím hrozným provazem.
  Já: podívej se, co ten hrozný provaz znamená, co vyjadřuje, proč ho ty držíš.
  Kl: představuje utrpení nás všech! Je silně svazující. V této době jsem onemocněl, nemohl jsem chodit. S tím provazem jako by mi také zůstala bezmoc všech těch malých dětí. Vzal jsem tíhu asi na sebe.
  Já: obětoval jsi sám sebe ve prospěch ostatních?
  Kl: vypadá to tak!
  Já: jak se zbavíš toho provazu utrpení? (bolest kloubů a nohou zesílila)
  Kl: roztříhám ho!
  Já: kterou část těla svazoval ten provaz?
  Kl: nohy! (úleva od bolesti, lehkost po těle)
  další pokračování po týdnu
  Já: Podívej se do situace, jak se cítila matka, když jsi onemocněl.
  Kl: Cítím její zoufalství, bezmoc, strach, beznaděj, neví kdo nám pomůže. Vidím sebe, nožičky mám slabé jako špejle, nemůžu chodit, jsem slabý, jsem neschopný, mám strach, že to nezvládnu, cítím se vinen, že za všechno utrpení můžu já, že matka trpí kvůli mně, že jsem požírač jejího času, nemůže se věnovat všem ostatním v rodině. Jsem zoufalý, neschopný, nic mi nepomůže, mám strach, nikdo si se mnou neví rady, nikdy se toho nezbavím, že už nikdy se nepostavím na nohy, nedokážu to.
  Já: kde jsou uloženy pocity viny, bezmoc, beznaděj?
  Kl: v kyčlích, zesílení bolesti v kyčlích a chlad
  Já: přiložení dlaní na tato místa pro rozpuštění odcházející tíhy.


  Zvýraznila jsem výroky, které se staly součástí zápisů do podvědomí. Tato přijatá přesvědčení byla zapsána na úrovni podvědomí a blokovala snahu k celkovému uzdravení. Lékaři také sdělovali postupné zhoršování stavu, kde bylo přijato přesvědčení, že nic nepomůže. Pouze léky na bolest.

  A v životních situacích, které v životě probíhaly cítil dokola stejné pocity, že není dost dobrý, obviňování, že za všechno může, že není schopný….Zrcadlením svého okolí.

  Byla vytvořena nová nastavení, proběhlo uvnitř odpuštění sám sobě, rozpuštění provinění, nová pozitivní přesvědčení. Energie této tíhy odcházela skrze tělo silným chladem, zesílením bolesti, byla jsem vedena k přikládání rukou na bolestivá místa na těle.

  Nastala úleva v pohybu, klid na duši, únava, odezněla zimnice, doporučený spánek a odpočinek. Po těchto dvou procesech konečně mohl spát bez bolestí, které ho dříve i budily.

  Doporučené hlídat si pozitivní nastavení, své reakce, pokračovat doma v harmonizačních meditacích a sebeléčení, každodenní trénování sebenapojení na podvědomí pro sladění a postupné odhalování a čištění dalších vrstev.

  2. Příklad z klientské praxe
  Kl: Silný strach z ublížení – tato vysílaná energie přinášela situace s pocity ublížení a oběti. Situace se dějí proto, aby pomohli odkrýt uložený strach a negativní přesvědčení o sobě v podvědomí.
  V tomto případě byly uložené postoje a strachy v dětství a to velmi přísnou výchovou rodičů. Tělesné tresty vedly k tomu, že vytvořený strach byl vyzařovaný na okolí a uzavřel srdce. Přijatá role chudáka a oběti dokola přitahovala nepříjemné situace, aby bylo rozpoznáno, že je to uloženo a nastaveno uvnitř. Platí, že to, co cítíme, je naše ostatní nám to pouze ukazují svým chováním a činy.
  Ve svém vnitřním procesu došlo k odpuštění rodičům, sám sobě, přijetí své vnitřní radosti, úleva, lehkost, pochopení, klid.
Energetický proces sladění duše a těla napomáhá odhalit podvědomé příčiny různých omezujících strachů, slibů, přijatých přesvědčení, pochybností, nedůvěry pro dosažení vnitřního klidu, vyššího uvědomění, znovuzrození dotýkající se hluboce každé hledající duše.

Harmonizační proces startuje cesty pro odhalení pravého a jedinečného já, k přeladění a znovuzískání své životní síly, získání nového úhlu pohledu pro radostný, láskyplný a šťastný život.

Postupným spojením mysli, duše a těla do rovnováhy nalézáme láskyplné pocity, pochopením sami sebe, svého života získáváme nadhled, pocit naplnění, radosti, harmonie, schopnost soucitu a smysluplné hodnoty života.


Osobní harmonizační sezení

je proces kde uvidíte, pocítíte, odhalíte, a prožijete vše, co máte v daný moment uvidět, odpojit, přepsat, aktivovat nebo přeladit. To, na co jste v danou chvíli připraveni pustit.

Pokud ucítíte potřebu k dosažení úlevy, ukážu i vám cestu pro naladění se na své podvědomí, získáte odpovědi na otázky, jaké postoje a přesvědčení jste si nevědomě uložili, navedu vás, jak je sami sebe tázat a postupně vše uvnitř vyřešit – odpojit energie minulosti provázející vás nevědomě životem.


Osobní harmonizační sezení
– konzultace 30 min zdarma
doba trvání procesu od 60 – 90 min, dle aktuální situace, vaší potřeby a průběhu procesu.
cena: 1000 Kč/ hodina
Rezervaci termínu pro konzultaci zdarma naleznete ve formuláři zde
Rezervaci termínu osobního sezení zde
Doplatek následně dle doby trvání procesu.

Rok 2020 je rokem zázraků a tak jsem se rozhodla zatím ponechat pro vás zaváděcí ceny na nákup fotoobrazů dle vašeho vlastního výběru. Máte tak možnost stále ušetřit více jak 1000 Kč! více informací zde

Vnitřně jsem vedena energetická díla tvořit, aby se i vám mohlo skvěle dařit.

Vysokovibrační obrazy v reprodukci podporují přeladění a aktivaci vnitřní posvátnosti, jedinečnosti i ve vašich domovech více informací zde

Vysokovibrační meditace, cesta k vaší jedinečnosti, více informací zde

Kniha Dvojplamen v realitě – v knize s láskou předávám přijatý soubor poselství ze Zdroje a otevřený příběh našeho procesu pro sladění mysli, duše a těla. Dozvíte se, co se to uvnitř děje a proč to tak bolí… ..více informací zde

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů