1. Nová úroveň budování soucitu

„Otevírání vnitřního daru SOUCITU je v plném proudu, vidět sebe sama lepší než ostatní je jako nosit tíživou hroudu.
Přichází vlna otvírání daru soucitu, a to málokdo dokonale zvládá tu. Není snadné na druhé soucitně pohlížet, rozum nás vede druhé soudit, vinit, hledat chyby na nich a sami na sebe jako na lepší pohlížet.“

Soucit znamená vidět v ostatních to dobré, laskavé a jedinečné, které není zatím vidět, protože je ještě pod omezujícím vnitřním nastavením, a mnohdy za nepříjemným projevem chování pro okolí, skryté.

Tento nový přístup se učíme obnovit a osvojit v přístupu ke všem lidem i k dětem, také si nesou ve svém nitru své vlastní bolestné prožitky, tak jako my.

Každý si v sobě neseme podvědomá nastavení, malé zraněné dítě uvnitř nás. Ženy, muži i děti.


Každá žena by měla vědět, že právě ona je pilířem budování všech harmonických vztahů ♥.

Jedinečná role vědomé ženy

Žena, která má již otevřený a silně rozvinutý dar soucitu ví a chápe proces obnovy tohoto daru v sobě a je pilířem budování všech harmonických vztahů.

Umění pochválit, porozumět, pohladit, podpořit a vlídné slovo pro ostatní mít.
Probouzí nejen svou vnitřní radost, sebehodnotu, lásku, sebeúctu a vnitřní klid a mír ale i u všech okolo sebe.

A kdo jiný, nežli žena, vědomá si svých uložených schopností vlídnosti, soucitnosti, rozvinuté intuice, sebeúcty a sebehodnoty, může pomoci zažehnout v nitru ostatních radostnou jiskru.

Vědomá žena má pochopení a porozumění nejen pro svůj vnitřní emoční proces přeladění podvědomého zatížení, je příkladem, pomáhá ostatním a sama na sobě stále vědomě pracuje.

Pro dosažení této vnitřní rovnováhy prochází žena obrovskou vnitřní proměnou pro otevření těchto jedinečných darů a schopností vnitřní ženy Bohyně, které pod vrstvami tíhy spaly.
A výsledkem je: Všichni se cítí s vámi šťastní a vy také ♥Sami musíme umět s nadhledem a soucitem k ostatním hledět a vlídnost umět do myšlenek a slov vkládat.

Když zvládáme ve své realitě takto žít, pak také od ostatních můžeme úctu dostávat a mít.
Nepohody ustanou, život se vám přeskládá, harmonický život nastává.

V procesu vnitřní proměny a vnějších změn přichází fáze obnovit soucitný směr ve všech oblastech a ve všech vztazích.

Toužíte li po svém štěstí, radosti, úctě, respektu a dalším vlastním posunu je důležité jít hlouběji do sebe abyste mohli v realitě žít laskavý životní směr.

Kdo umíte nahlédnout do svého nitra na své zraněné části z dětství, na příčiny, kdy jste tak poprvé cítili, volíte již jiný přístup ke všem. Také jsme byli dětmi a víme, co nám vadilo i co nám scházelo.

Umíte přijmout, že mnozí uvnitř sebe si neví rady a tápou v životě, žijí ještě na úrovni uložených traumat, které si stále nevědomě projektují do života, máte vyhráno.

U každého je potřeba mít soucit, protože nevíme, jak se kdo uvnitř cítí, všichni žijeme, jak nejlépe v daný moment umíme a proto necháváme i ostatní žít dle jejich volby. A přejeme jim jen to nejlepší…

Laskavým přístupem a vlídným slovem pomáháte z vnitřní bezmoci úplně všem okolo sebe. Nejen děti, ale i dospělí si nesou svá vlastní tíživá omezení, učíme se pochopení, soucitu, pokoře a pochopení. Do životů ostatních nám nic není, dělají co umí.

To dokáže pouze ten, kdo nastoupil na nový směr poznání sebe, pak zvládá tu těžší část, své poznání umět přenést do reality a svým projevem chování a myšlenek pomáhat všem, žena svému muži, muž ženě, rodiče dětem, svým blízkým.

Laskavost, vlídnost, pochopení, klid, porozumění, pohoda, úcta, respekt, láska ke všem je skvělá životní cesta. Dobro v každém z nás je přístup lidskosti, jedinečnosti, moudrosti a soucitu.

Tehdy nastává obrovský pokrok i ve všech směrech vašeho života.
K nikomu necítíte zášť, na nikoho zlost.

Lépe se vám ve všem daří, radostí a klidem lidi kolem vás září.

Ten, kdo žije v harmonii svého vnitřního i vnějšího života už z nikoho nedělá poslušného robota.

Neviní, ani vnitřně neodsuzuje, nekárá a nepoučuje ale laskavost, podporu a vlídné slovo předává. . ..

Soucit nebo laskavost na povrchu pouze hraná, tzv přetvařovaná není opětovaná, mnozí vycítí tuto vnější hru mysli na okolí.

Když čistý úmysl ze srdce tryská, pak zažehne se i u ostatních směrem k vám úctyplná jiskra.

Očista vnitřní nevědomě uložené bolesti posouvá všechny bytosti k zažehnutí vlastní jiskry soucitu a úctyhodnosti.

Mnozí z vás říkají soucit mám, laskavost také, úctu také, ale stále mi vnitřní radost schází a v lásce se mi nedaří.

Potřebujete pomoci, nasměrovat? Nevíte si rady, jak toho všeho dosáhnout?

Pomohu vám, předám vám ukazatele a prakticky si osvojíte, jak očistou podvědomí od vzorců, postojů, přesvědčení a uložené tíhy vytvořit a obnovit úlevu, klid a čisto pro vaše jedinečné láskyplné schopnosti a vytvořil se i vám harmonický život.
Koukněte se sem na Osobní sezení, telefonická konzultace.

Pokud harmonii ve všech směrech chceme zažívat, je jen nás kdy se rozhodneme dát sami sobě prostor a čas, abychom své vnitřní umění mohli obnovit, trénovat a plně si svoje dary a vnitřní hodnoty osvojit.
A budete i vy na své cestě štěstí plně prožívat.

Zde máte možnosti příkladů vnitřních stavů, a kde se nyní vy nacházíte? Do jakých částí a přesvědčení vás situace a emoce vrací zpět na spodní emoční vlny.

 • V této fázi vše víte, informacemi a poznáním svou mysl zahltíte, cítíte o co jde, co je soucit, laskavost, úcta a víte, že ji v sobě máte, ale do reality tyto své dary projevit ještě neumíte a očekáváte ji od okolí.
  Kdo očekává? Rozumová část. Nemůžeme očekávat to, co sami neumíme dávat.
 • S mnoha lidmi se vám to daří, ale s lidmi, se kterými máte problém se vám krev v žilách stále vaří. A právě na těchto negativních vztazích se učíme dokonale pochopit své vnitřní nastavení a dar soucitu rozvinout. Odpověď na tuto otázku už určitě znáte:
  Kdo se drží křivd, ublížení, obviňování a potřeby odplaty? Vnitřní zraněné části a sama mysl.

  Řešení- uvědomění, přijetí a odhalení příčiny uložených vnitřních částí.
  Zraněné části uvnitř nás, zde je odpuštění sobě a všem na úrovni podvědomí a svého srdce další krok, aby situace a stavy ustaly. Postupně vyplouvá vrstva za vrstvou, nedivte se, že už jste odpuštění jednou či dvakrát dělali. jak poznám, že je odpuštěno?
  Vždy záleží, jaký pocit máte v sobě, pokud si danou osobu jen představíte, nebo až se s ní potkáte. Tam poznáte, zda je čisto. Váš pocit vám to jasně ukáže.
 • Myšlenky s obsahem vnitřního odporu, nechuti, souzení, odmítání směrem k někomu ve vašem okolí.
  I když na sobě pracujete a pocítili jste mnohokrát úlevu, tak každá negativní myšlenka vytvoří energii, která se ukládá jako nálož zloby, nespojenosti, opovržení, pohrdání, odmítání, které jsou pro tělo formou jedu s pocity, že jste odmítáni, nebo je někdo proti vám a nerozumí vám. Uvnitř sebe odhalíte příčinu, kdy jste se poprvé cítili odmítáni.
  Pokud jste si negativní energii vytvořili, tak i zároveň opět uložili v sobě a důvod pro znovuprožití negativních situací v budoucnu jste si zajistili.
  Zde převyšují vnitřní zraněné části vlastní nedokonalosti, i vláda ega.
  Řešení- uvědomění, přijetí a odhalení příčiny uložených vnitřních částí.
 • Pocit být lepší a dál než ostatní, poučování
  Pamatujte, nikdo není míň, nikdo není víc, mnozí ještě pouze nejsou na vlně poznání jako vy. Učíme se žít a nechat žít, všichni mají právo vyvíjet se svým tempem. Vlastní důležitostí si cestu k radosti a štěstí blokujete. Pýcha, nadřazenost.
  Řešení- uvědomění, přijetí této části a odhalení příčiny uložených vnitřních částí.
 • Tvrdost na sebe nebo na okolí, nespokojenost stále uvnitř vládne a narůstá. Ale to, co cítíme, je naše. Pokud jsme nemocní, bolí nás něco na těle, např klouby, svaly, kosti, záda, svírání žaludku, srdce tak nám tělo dává vědět, že vnitřních uložených zraněných částí si víc máš hledět. Energie vnitřní tíhy omezují pohyb i zdraví.
 • Život pouze na vlně vlastní nahromaděné energie vnitřní bolesti a tíživého jedu. Držení se v minulosti prožitých traumat a ublížení.
  Sami sobě myšlenkami traumata dokola omyláte a tím i nepohodu přitahujete. Kam to povede? Zkracování délky života, ztráta vnitřní radosti, nechuť žít, ztráta životní síly.
 • Život naplněný sebelítostí nebo lítostí k ostatním. Lítostí vysíláte jsem oběť, chudák – jsi oběť a chudák, chudinka. Ale když víte, že každý si tvoří svým nastavením a myšlenkou život svůj, tak není chudáků, chudinek ani obětí a viníků. Každý prochází tím, co si sám zvolil i vytvořil.
  Nelze si soucit plést s lítostí, ta nic dobrého pro vás ani pro ostatní nevěstí.
 • Soucit je pochopení a respekt k životu všech, nechat žít a nesoudit.
  Změna myšlení – věřím si, že já vše zvládnu, věřím, že ty to zvládneš, vy to zvládnete. Důvěra a vnitřní víra posiluje a sílu dodává.
 • Život ve vzdorovitosti, panovačnosti, nechuti cokoliv měnit se projevuje nepohodou v různých směrech života a především na zdraví.
 • Postoj takhle mi žít stačí, už ten život nějak dožiju. Popírání své vnitřní síly života, ztráta životní síly a víry ve svou jedinečnou duši a svůj život. Vnitřní radost chybí a nechuť ke změnám narůstá.

Nechodíme v cizích botách, nevíme jaká bolest ostatní v nitru tíží ale zatím ji neumí ještě pustit ven. Až přijde správný impulz touhy a chtění, tak se všem ve správný čas život změní a splní si svůj životní sen. Každý musí sám chtít, nikoho nemůžeme nutit, vrátili by stejně zpět do bodu, který si mají pouze sami zpracovat.

Kdo není spokojený teď, hledat musí ve svém nitru cestu vpřed. Své vědění přenést do realného života, jen tak může přijít radostná vnitřní i vnější novota.

V podvědomí všechny odpovědi máme.
Pochopením sebe a svého života, nalezením příčin proč, a jak a, co se nám dělo a stále dokola děje.


A protože je to náš pocit, tak odpověď na příčinu je jenom v nás.

Všichni ostatní nás pouze svým chováním k pohledu do našeho nitra směrují a uvádí nás do naší vnitřní proměny…

A tak dnes z celého srdce děkuji všem, kteří ve mne probouzeli a otevírali moje uložené obavy o sobě, opovrhovali mnou, soudili mne, posuzovali, přehlíželi, protože díky těmto lidem jsem tak dostala šance uvědomit své uložené emoce, části a přesvědčení, které napovrch vyplouvaly.
Strach z lidí, z ublížení, z opovržení, z nepřijetí, z odmítnutí, z opuštění, hluboký smutek a zrada, a také strach stát sama za sebou, strach se projevit taková jaká doopravdy jsem. Bolelo to, ale stálo to za to, to mi věřte 🙂

Krásný den vám přeji
S úctou Marcela

(v příspěvku byly použity vlastní prožité zkušenosti i z terapeutické praxe a některé citace z mé knihy)

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů