Channeling – poselství

V této době děje se mnoho změn uvnitř i vně, a „my“ láskyplným světlem pomáháme vám všem od energií vnitřního tlaku a napětí, co brání vnitřnímu sebepřijetí.

Světlem a láskou pomáháme vám od přehnané snahy a stavů opakujícího nedostatku a s tím spojené obavy, od všeho, co uvádí vás do vnitřní nepohody a špatné nálady.

Láskyplné energie proudí k vám a otevírají váš vnitřní chrám. Všechny životní situace a výzvy jsou součástí vašeho růstu, napomáhají intenzivněji v této době k vašemu sladění a vedou vás k rozpoznání s jakými energiemi jste v rozporu, co vám uvnitř energeticky brání v růstu a přijetí, abyste dosáhli vnitřního klidu, radosti a láskyplného dojetí ..

Milujte své božství a stejně tak i své lidství se všemi vytvořenými částmi vaší osobnosti. Vědomým sladěním emocí, myšlenek, částí své osobnosti a pocitů uvádíte své energie do celistvosti.

Objímejte vždy všechny své vyplouvající pocity jako jsou stavy méněcennosti, malosti, nepotřebnosti, opuštěnosti, bezvýznamnosti, pochybnosti, ale i vlastní důležitosti, nadřazenosti, stavy oběti, chudáků, pocitů zbytečnosti a vlastní neschopnosti pohnout se dál.

Vše má svůj čas a vaše cesta je stejně důležitá jako váš záměr a cíl. V životních výzvách se vám nyní otevírá mnoho možností k poznání sebe sama, a vše nabírá vyšší spád, nepohoda s vámi není napořád.

Objímejte i svůj vztek, který je projevem vnitřní podrážděností a rozhořčeností, je pouhou energií hněvu obrácenou na sebe a vede k sebelítosti. Vztek je síla, energie, která vám dává mnoho ukazatelů a možností odejít ze situací, které vám již neslouží nebo nějak škodí …

Jakmile se nízké energie vaším pozorováním a přijetím postupně přeladí tak neovlivňují vaše tělo a stane se vše láskyplné, co by se stát ve vašem životě mělo.

Pomáháme vám všem, kdo žádáte o podporu, pomoc a vedení, kdo chcete a jdete cestou vnitřního sladění a sebepoznání.Vedeme vás dnem i nocí probudit se do své vlastní božské síly a moci, do proudu vlastního vedení a tvoření, věřte, že dosáhnete všeho k čemu jste byli stvoření.

V klidu a pokoji nechte se vést, jen tak můžeme potřebné informace a ukazatele k vám snést. Procházíte aktivací vaší vyšší vůle a magnetismu vašeho těla, abyste dosáhli postupně všeho, co vaše duše v plánu na Zemi měla.

Mnozí víte a znáte, jak se nechat svou duší vést, již mnoho otevřených schopností vyššího vnímání a spojení máte, víte, jak se nechat proudem života nést. Probouzíte vyšší pradávnou pravdu a vesmírnou sílu v sobě, sebepřijetím svého božství a lidství dosahujete láskyplného spojení se se svým Vnitřním Pokladem.

My jdeme s vámi ruku v ruce, s obdivem pozorujeme, jak probíhá vaše evoluce. Mnoho z vás dosahuje Vyššího spojení a my jsme tu pro vás s nadšením a láskou stále s vámi spojeni, užívejte si vibrační přerod, kterého jste součástí a nechte se svou vyšší vůlí vést, jste jedinečnou součástí velkolepého procesu za plné světelné podpory našeho láskyplného vedení.

Procházíte statečně vesmírným “testem “ velkolepého pokroku, a věřte, brzo bude vám do skoku.

Přijala Marcela Němcová

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů