Jak vnímám chaos v této době

V poslední době se množí více dotazů k této době, jak to vnímám já, a také, jak dlouho ten chaos potrvá. Mnozí mají strach, kam to vše vůbec povede. Také mi píšete, že navzdory dění se máte dobře a jste zdraví, ale budoucnost vašich dětí vás stále děsí.

Strach je šířen z médií neustále a spouští další a další vlny strachu.
Strach je energie, kterou na podněty zvenčí aktivujeme – vyrábíme ji v našem těle. Omezením podnětů z venčí se nám žije mnohem lépe.
Strach vytváří velké obavy o budoucnost, a odvádí nás z přítomného okamžiku.
A proto jsme se mnozí z nás rozhodli nesledovat mediální manipulativní kampaň.

Co mi pomáhá:

  1. Nekoukat na televizi, neposlouchat a nečíst zprávy- nenechat se dokola manipulovat a děsit. Vaše tělo nebude dostávat podněty z venčí k neustále aktivaci energie strachu v těle.
  2. Nehněvat se na situaci, která se odvíjí v této době, vše má i svůj vyšší účel a smysl pro posun vědomí každého z nás. viz níže
  3. Ponořit se do sebe, do meditace, sladit energie uvnitř, odpouštět sobě a všem a být vlídný nejen sám k sobě.

Jsme v proudu opravdu velkých změn posunu vědomí nás všech, a tam, kde má být světlo je nejprve vidět tma. Změna se děje především uvnitř nás s následným projevem ve vnějším světě.

Světlo nejprve prosvítí vše, co je tzv “temné.” A k odhalení nízkých (temných) energií dochází postupně v každém z nás i v celé společnosti.
Vše se děje dle vyššího plánu a ve správný čas, vše se vším souvisí.
Za poslední dva roky mnohem více vnímáme jak zmanipulováni jsme vlastně žili.

Mnoho z nás prochází vnitřní proměnou, vnitřním přeladěním s odhalením svého emočního nastavení a naprogramování samotným vývojem, které nás vede k získání nových vhledů pro svou životní cestu, své poslání a uplatnění, k obnově klidu, harmonie a vnitřní radosti. Důležité je nedělat si starosti a tím si nepřitahovat další starosti.
Vnitřní proměna člověka nového věku čeká postupně každého, vždy záleží na plánu naší duše.

Otevírají se také nové směry tvoření srdcem, s radostí a láskou, kam všichni máme svou energii vkládat, abychom se mohli radovat uvnitř sebe ze své práce, svých harmonických vztahů, z našich dětí s každodenní vděčnosti za i malé radostné chvíle.

To je pro nás cesta mnohem lepší budoucnosti.

Vše, co prožíváme, jak se cítíme, to si také přitahujeme… nepřišli jsme se sem bát, ostatní soudit nebo se na někoho zlobit. Každý má právo být šťastný a ze života se radovat, na každém z nás velmi záleží, ale musíme začít sami u sebe hledat možnosti pro dosažení klidu a radosti, a jak se vyvarovat různým podnětům plných strachu, hněvu nebo vnitřního odporu.

Prožitkem radosti přitahujeme další situace naplněné radostí, vděčností a láskyplností. Nebo naopak vlnou hněvu, vnitřního odporu a strachu, který se stává zároveň součástí našeho energetického systému, způsobující disharmonii v těle.

Strach vyplouvající na povrch je vlastně očistou našeho nitra, byli jsme ovládáni strachem po dlouhý čas, jen si to mnozí ještě neuvědomují. V této době se učíme vědomému procesu vnitřního přeladění pro dosažení vnitřní harmonie a spokojenosti, postupně ve všech oblastech a směrech.

Věnováním vnitřní pozornosti sami sobě, svým emocím, pocitům a částem osobnosti uvnitř sebe vytváříme harmonii a vnitřní klid uvnitř sebe.

Vše, co se děje, se děje v rámci vzestupu vědomí každého jedince a tím i celku, planety jako takové, aby lidstvo prožívalo opět vnitřní svobodu, harmonii a klid, abychom se mohli posouvat a rozvíjet bez tlaku, soutěžení, ponížení, zlosti, strachu, manipulace, pochybností o sobě, nenávisti, nadřazenosti nebo závisti.

Programováním lidstva vznikala cílená manipulace oddělování člověka od člověka, nezájem i nenávist navzájem, boj a opovržení a nyní se vše okrývá.

Vnímáním toho všeho, co se v poslední době děje, jako účelu pro vnitřní sebepoznání a posun vědomí lidstva do vyšších vibrací se nám mnohem lépe žije. Rozpoznáním vnitřního nastavení máme nové možnosti volby pro nevkládání negativní energie do svých myšlenek, které se velmi rychle manifestují do našeho života..

Na tenhle život naše duše stály frontu, abychom se mohli podílet na evoluci změn, ve kterých jsme se nyní všichni ocitli. Naše životy již nebudou žitím na vnitřního (podvědomého) autopilota jako dřív. Svět se postupně mění a v lepší se změní přístupem k životu každého z nás.

Kolektivně se zpracovávají nízké energie uložené v každém z nás jako je povrchnost, odpor, zlost, hodnocení, souzení, hněv, vztek, nenávist, neupřímnost, faleš, závist, malost, nadřazenost a pod. Kdo je lepší a kdo je horší…Učíme se novému vnímání a nadhledu v každé situaci bez souzení, pohrdání a to pohledem každý sám do sebe. Je to vnitřní práce o upřímnosti a pravdivosti sám k sobě, přiznání si negativních emocí a následném uvědomění a přeladění. Je to o volbě a rozhodnutí nežít v tomto podvědomém (naučeném) nastavení a to s následným praktikováním v každodenním životě.

A nejen v nepříjemných situacích s lidmi ve svém okolí ale i k vládním představitelům. I ti jsou součástí evolučního posunu svou negativní rolí pro uvědomění a posun každého z nás. Kým pohrdáme toho tam máme, emočně přitahujeme si to dokola.

Vytvoří li většina lidí energii odporu, nenávisti, zlosti tak se vše v budoucnosti zrealizuje.

Vytvoří li většina lidí energii naděje, víry v lepší svět a dokáží vnitřně odpouštět i největšímu nepříteli vzniká energetická vlna vysokých vibrací, která zhmotní takovou budoucnost. Myšlenka je energie, a myšlenkami si tvoříme vlastní svět okolo sebe i celý svět jako celek.

Pochopením, že negativní – nízkou energii vyrábí každý člověk sám v sobě a to pouhou negativní myšlenkou, že ubližuje tak sám sobě především, začíná žít vědomým životem pro svůj vlastní prospěch a prospěch všech.

Negativní myšlenkou je blokována naše vnitřní síla, to ovlivní energetický systém a oslabuje se imunitní systém. Přichází disharmonie v podobě bolesti či nemoci. Jakmile žijeme s pocity neustálé nespokojenosti projeví se na duševním nebo tělesném zdraví.

Tato nízká energie působí i na blízké v okolí a nikdo z nás se necítí s naštvaným člověkem moc dobře. To známe všichni, jsme raději s lidmi, kteří se radují a smějí, než s těmi, co si na něco nebo na někoho dokola stěžují.

Velmi si přeji, aby spokojenost, dobro, laskavost, naděje a radost zářily z každého z nás a na všechny kolem nás.

marcela němcová


V našich životech každý hraje určitou důležitou roli a je zrcadlem našich emocí, pocitů a myšlenek, tak jako jsme zrcadlem i my ostatním. I vláda je zrcadlem mnoha našich omezujících nastavení podmíněných strachem. Pokud nám něco vadí, cítíme odpor, týká se to nás a uvědoměním si svých emocí, myšlenek a pocitů měníme svůj přístup k sobě i ostatním. Učíme se stát sami za sebou obdařeni vlastní vnitřní moudrostí.

Vnitřní pohoda a klid se projevuje prostřednictvím vnitřní energie každého z nás a mnoho lidí je již v procesu vědomého života. Mění své omezující vnitřní postoje a vnitřní nastavení vzniklé a uložené vývojem.

Já pevně věřím, že postupem času nastane mírumilovná společnost. Ještě chvíli bude proces trvat, protože každý má potřebný čas k volbě a k pochopení, k probuzení se do lidských ctností a vnitřních hodnot.

Světovou situací je nám zároveň ukazováno, jaká rozdělení byla po generace ve světě vytvářena: svět obětí a svět viníků, a tak vzniká mnoho negativních energií, které vyrábíme tím, když se bojíme, někoho obviňujeme, soudíme nebo se na někoho zlobíme – to je starý svět obětí s viníky stále dokola…

Vznikají nízké energie vnitřního odporu, které zůstávají v těle a stávají se součástí kolektivního vědomí, odkud ovlivňují ostatní. Nízkou energií se vytváří energetické mraky emocí, ve kterých pak všichni žijeme. Vyberme si vytvářet mraky radosti a milosti místo otrávenosti, hněvu, souzení, strachu nebo odporu.

Procházíme obnovou harmonie uvnitř sebe a to se od každého z nás očekává v této době evoluce, která je cestou nových možností ve všech směrech. Čím více nás bude, tím dříve vše skončí. Skončí i manipulace strachem s lidmi, protože se ovlivnit již nedají a postupně se i mnoho systémů ve společnosti změní.

V mojí knize Dvojplamen v realitě uvádím informace pro tuto dobu: “Přicházejí nové duše na planetu Zemi” a já tehdy netušila, že kniha je nadčasová určená pro tuto dobu.

Volbou, rozhodnutím a nadějí pro lepší budoucnost nejen pro sebe, ale i pro další generace, pro celé lidstvo měníme energii uvnitř sebe i vně a zrychlujeme posun vědomí celku. Všichni jsme na planetě společně a každý svou energií, svým smýšlením, přístupem k životu a vnitřní harmonií ve svém nitru přispívá pro navýšení vědomí a dobro všech.

V rámci plánu duší a naplánovaných zkušeností se odvíjí i naše životy. Někdo jedná ze své pozice moci a jiní přispějí rozvahou a vírou v lepší svět a dokáží mnohdy víc než ti, kteří šíří strach nebo chtějí “bojovat.” Boj vytváří jen další boj.

Nejdůležitější je umění stát sám sebou s odvahou, nadějí a odhodláním dělat to, co je pro nás intuitivně nejlepší, zdravé, co nás naplňuje a přináší nám radost.

Vnitřním klidem a neutralitou v každodenních situacích dokážeme víc, než si myslíme..

Marcela Němcová

Se vzájemnou podporou a soucitem k ostatním se svět v lepší změní. Vždyť každý plní svůj plán duše a pozemskou roli, někdo má roli pozitivní, někdo má v plánu roli negativní. Obě role jsou pro tuto dobu potřebné pro vzájemné zrcadlo, díky nim dostáváme možnost a výzvy poznat sami sebe uvnitř sebe, aby vznikl lepší svět a dobro se stalo skutečností.

Vyjadřováním vděčnosti za náš život, za odvahu stát sami za sebou, za milující partnery, děti, své blízké, které v životě máme, za to, že jsme zdraví a máme kde bydlet, kde spát a co jíst. Tak projevujeme pozitivní vibrace, kterými pomáháme sobě a všem okolo.

Máme mnoho možností, jak se naladit na pozitivní cestu a radovat se, vždyť pouhý úsměv nebo objímání se se svými dětmi, partnery a blízkými přináší další vlnu lásky všem kolem a tím i světu.

Evoluce přináší i celkovou proměnu všech systémů, ale začíná u jednotlivců, u každého z nás. Tím, jak poznáváme více nastavení uvnitř sebe, své myšlenky, své skryté pochybnosti i schopnosti, svůj dokonalý energetický systém v těle, to jak opravdu v těle fungujeme se posouváme k harmonii ve všech směrech.

Na životní cestě si uvědomujeme, kdo jsme, proč jsme tady a učíme se respektovat a mít rádi jeden druhého. Abychom dokázali odpouštět všem, i těm, kteří tuto vlnu spustili. Vyšším účelem a plánem je, abychom se postavili za sebe a uvnitř se osvobodili od mnoha uložených omezení. Navýšili své vibrace pozitivitou.

Postupně již vzniká mnoho uměleckých děl, nových výrobků, nově založených podniků a služeb s přidanou hodnotou, kde vnímáte energii radosti, potěšení a naplnění z tvoření. Vzájemným vlídným přístupem, úctou, vzájemnou podporou a projevenou vděčností za vše, za své klienty, zákazníky a hosty se bude všem dařit. A to vše se již také na mnohých místech i děje. Všem bude záležet na spokojenosti své i ostatních.

V této době se učíme i střídmosti v konzumním světě, nepřišli jsme sem nechat se medii dokola manipulovat a bezhlavě nakupovat. Již přestáváme být společností naprogramovaní nakupující roboti.

V novém věku přichází i nové pojetí tvoření, kde vloží každý do své práce a profese své srdce, přidanou hodnotu, která bude magnetem pro ostatní. A to se již také ve velké míře děje. V poslední době je také mnoho lidí, kteří se dostávají i na vyšší posty díky své výši vědomí a svému otevřenému srdci s odvahou pro pravdu a spravedlnost.

Ale ve zprávách to nenajdeme, kolem mne se to děje, já vnímám, jak se svět krok za krokem v krásný mění.
Přichází změny v přístupu rozvoje vědomí dětí a jejich talentů. To se několik let děje, již existuje mnoho nových možností v soukromých ale i ve státních sektorech pro vzdělávání dětí..

Vždy a všude záleží na vědomém přístupu a ochotě rozvíjet sám sebe.
Je toho mnoho a vše potřebuje svůj čas, všechno najednou ze dne na den změnit nejde, je to o nás, o jednotlivcích, kteří tvoří tým i celek v různých oblastech.

Ten, kdo začne sám u sebe mění energii vědomí pro celou společnost ve všech směrech a přitahuje k sobě lidi stejně naladěné a smýšlející. ŽIVOT JE KRÁSNÁ CESTA I CÍL.Na dotaz k očk..ání:
Každý se rozhoduje sám za sebe dle své úrovně vědomí a já to plně respektuji.
Já se informuji i na zahraničních webech různých odborníků tohoto oboru a dělám si svůj vlastní úsudek. Nikomu ho nenutím. Dnes reaguji na dotazy někoho z vás. Vše si postupně sedne, hlavně respektujme ostatní a zachovejme klid. Já to vnímám tak, že některé duše mají v plánu stát se součástí tohoto experimentu.

Na vše existuje plán, nic není náhoda a všichni se učíme se svými strachy o blízké vyrovnat. Vždyť my jsme se báli o své blízké očk….né a oni se mohou zase bát o nás, že jsme se rozhodli jinak. Společným jmenovatelem je opět vyvolaný strach, který jsem si musela umět v situaci k mým blízkým také zpracovat.

Nenechejme se poštvat navzájem proti sobě, respektujme volby ostatních, jen tak si cestu životem najdou obě skupiny. Nejsme přece už ve školce “ já jsem lepší protože…” .Mnoha lidem již dochází, že je nesmyslné se nechat i tímto rozdělovat a volí si respekt ostatních.

Přeji vám krásné a radostné časy 

s úctou

Marcela

Harmonizační setkání Frýdlant nad Ostravicí více informací

www.marcelanemcova.cz

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů