Navracíte se do plné posvátnosti zase

Vesmírný ohňostroj na vaši počest svítí a bliká, vy uvnitř víte, že se vás nebeská oslava týká. Nádherná je vaše vnitřní proměna a za vaše zásluhy přichází nečekaná odměna…

Channeling

Vnitřní osvobození se děje na mnohem hlubších úrovních, a pro mnohé z vás děje se vše rychleji ale i ve větší lehkosti, mnohem častěji pociťujete pocity úlevy a radosti. Váš láskyplný projev přináší pocity štěstí a radosti i blízkým kolem vás.

Ocitli jste se v nádherné době, kde harmonizací sami sebe, vzájemným sdílením zkušeností a vzájemnou spoluprací podporujete v růstu sebe i ostatní, čímž plně aktivujete uloženou moudrost a vaše dary v sobě navzájem.

Probíhá kódování nejvyššího možného potenciálu v mnoha z vás. Čeká se vždy na tento bod vnitřního zrodu, jakmile spojíte vnitřní sílu a vyšší mysl do jednoho společného bodu.

Vaše vnitřní láskyplná mocná síla v posvátný květ vykvétá a z vašich srdcí proud čisté lásky vytéká.
Na cestě sebepoznání vás vaše odvaha nejprve vysvlékla do naha, obnažuje vaší duši v plné čistotě a kráse, vy navracíte se do plné posvátnosti zase.

S láskou a důvěrou pomáháte nejprve sami sobě pro obnovu harmonie a vnitřního klidu s nalézáním jedinečného směru. A když přišel správný čas předávali jste ukazatele s odvahou všem, aby splnil se i jejich velký sen. Stát se kým opravdu jsou a proč jsou tady.

Když jste se na cestě růstu s láskyplnými bytostmi setkávali vždy se vesmírné přípravy započaly, a vy jste s nadšením nová propojení přijali a ničeho jste se nebáli.

Každé láskyplné setkání vás dostává do blažené nálady, vnímáte jeden v druhém doplňující střípek božství, nyní vědomě dorůstá stále větší množství. Velkolepost každého z vás navzájem pozvedá i ostatní okolo vás.

Spojením vašich darů, vnitřní síly a láskyplné moci napojují se ostatní na vyšší vibrace vlastní moci mnohem snáz. Vaše vědomá spojení prolomí jakoukoliv omezující energetickou hráz.

A aniž byste proces změny svým zrakem viděli, nebo jste věděli, co se bude dít dál, probíhají spojení v nádhernou posvátnou energetickou síť, která vytváří portál světla zlatého chrámu, což bylo součástí velkého plánu.

Postupně jste si snáze uvědomovali, co je úkolem každého z vás, to, že jste jedinečnou částí mozaiky vesmírného i pozemského bytí.

Spojením vašich energetických polí vysíláte posvátnou energii s láskyplné kuše do každého srdce, do každé duše.

Vaše velkolepost nemá konce, je vás mnoho, kdo rozeznívá vesmírné zvonce, a tyto zvonce přepisují prastaré vzorce uvnitř světelné sítě napříč galaxií, a naplňují božskou láskou vás i celou galaxii.

Vaše vyšší vibrace jsou známkou vědomí posvátného vědění, které je součástí krystalické mřížky.
Výše vědomí planety se navyšuje spolu s vámi, ano jste pozemskými mistry a mnoho mistrů spolupracuje na neviditelné úrovni i během spánku s vámi.

Uctěte nyní sami sebe, pohleďte na velkolepost sebe, pokloňte se sami sobě, své velkoleposti a lidskosti, kterou obnovili jste v sobě v této zázračné době.

Vesmírný ohňostroj na vaši počest svítí a na obloze bliká, vy uvnitř víte, že se vás nebeská oslava týká. Nádherná je vaše vnitřní proměna a za vaše zásluhy přichází nečekaná odměna…

Vy víte, kdo jste a proč jste tady. Vy s pokorou a čistotou srdce léčíte okolo sebe vše živé, ve vašich srdcích září květy lilie bílé.

Mistři posvátné moudrosti

S láskou přijala

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů