Nové frekvence proudí všemi těly

Přicházejí nové frekvence navyšující vibrace lidského vědomí a vědomí planety Země.

Vše se mění a stále měnit bude, tato doba nových energií na planetě Zemi přináší hlubší harmonizaci pro připravené ženy a muže.

Poznávají své touhy a vesmírné plány, které jim byly s důvěrou pro tento život dány.

Starou energii tíhy a traumat minulosti svlékají postupně jako had kůži svou, aby přijali své světlo a moc tak posvátnou.

Mnoho žen i mužů otevírá se zcela svému posvátnému poslání a vnitřní pravdě a víře uvnitř sebe.

Vy kdo čtete tyto řádky vnímáte kým jste a proč jste tady, většinu tohoto života jste si se společenskými pravidly nevěděli rady a vybočovali jste svým vědomím z řady.

Mnoho nepochopení od svého okolí jste od dětství museli vstřebat, nadešel čas přijmout se zcela, naplnit svůj posvátný plán a ničeho se nebát.

Nové frekvence proudí všemi těly, odloučené fragmenty duše uvízlé v minulosti dávných traumat se vaší prací na sobě spojují v jeden celek.

Rozpadají se staré struktury a proudí skrze naše těla, ano, již víme, že naše duše to v plánu pro tento život měla. Nevidíme, co vše se děje mimo prostor a čas, s vírou a nadějí vstřebáváme nové přicházející frekvence poskytující nám všem mnohem vyšší vibrace než v jakýkoliv minulý čas.

Nové frekvence v nás vytváří velkou vnitřní změnu, velkolepou proměnu. A vše se velmi rychle mění, vědomým přijímáním nových frekvencí nic stejné nebude a není.

Nové frekvence omývají naše vnitřní prostory a probouzejí posvátné vědomí, vše staré vyplouvá emočně nebo fyzicky skrze naše těla, aby vytvořilo se místo pro navyšující se posvátné vědění a vědomí.

Rozpouští se stále hlubší staré vrstvy minulosti na nejhlubší možné úrovni a skrze vědomé prožitky odklízí se vše staré a omezující. Nové frekvence jsou silně aktivující a probouzející.

Ve vlnách procházíme vyplavením starých emocí zapsaných v hlubinách buněčné paměti.

Vyplouvaly k rozpoznání vibrace uloženého strachu z ponížení, ublížení, opovržení, zbytěčnosti, studu a marnosti k přeladění. Víte, že jsou to pouhé energie zapsané zkušenostmi získaných v mnoha minulých životech.

Opouštíme tak pradávné formy strachu, které blokovaly propojení posvátnosti srdce a intuitivní hlas vyššího vědomí pradávné moudrosti v nás.

Strach vytvářel silné energetické bloky v projevu pravdy a nastolil stud a mlčení. Zastavoval růst lidského vědomí a uzavíral různými pochybnostmi schopnosti intuitivního vědění.

Duchovní proměnou se otevíráme své přítomnosti, pravdivému sebepřijetí všech zraněných částí, důvěře v sebe a svému poslání.

Energie minulosti nás umlčely a svazovaly v myšlenkách strachu z nepřijetí, ponížení a hanby. V této době je bezpečné nechat vše staré za sebou a mít konečně svou moc nad sebou.

A proto s odvahou a nadějí přijímáme pomocí nádechů a výdechů nové frekvence do svého těla, do svých energetických center a obnovujeme odvahu a odhodlání do centra vnitřního slunce, do slunečního solar plexu.

Když vše staré v nás zemře je to počátek nové cesty milosti, vlastní moci, bezpodmínečné lásky a vnitřního bezpečí, kterou jsme v tomto životě uvnitř hledali, vždyť po mnoha emočních pádech na kolena jsme se ze dna mnohokrát zvedali a své víry v pravdu se nevzdali.

Je to velkolepý proces pro láskyplný posvátný prostor v nás ke znovuobjevení a otevření všech vnitřních darů a krás.

Je to pro lidstvo neznámý proces a nemusí mít cíl, svou sebeúctou a posvátnou cestou harmonizace pomáháme sobě a všem obnovit a ukotvit znovunalezený klid a mír.

Procházíme masivním duchovním probuzením právě teď a tady, vracíme se zpět ke svému posvátnému vědomí, abychom se zcela otevřeli všemu, proč jsme vlastně tady.

Procházíme vlnami fyzického přenastavení s uvědomováním si posvátného účelu tady na Zemi, pro ukotvení posvátného ženství a posvátného mužství k vytváření harmonických území.

To vše je součástí posvátného řádu, vesmírného plánu. Budování Nové Země přichází stále silněji na řadu.

V tomto procesu se všichni, kterých se tento proces týká, noří hlouběji do vlastních nahromaděných emocinálních traumat, dávno uložené tíhy a dramat. Noříme se tam, kde se kdysi dávno vědomí vlastní posvátnosti potlačilo a útlakem našeho projevu pravdy se vědomí strachu prohloubilo.

A tak dochází vrstvu za vrstvou k hluboké harmonizaci zátěží prožitých traumat, které vyplouvají ve vlnách vnitřní emoční krize, vše proto, aby byl odhalen plán posvátné mise a přicházely nové vize pro posvátné mise.

Uzdravení prní linie žen má silný efekt pro transformaci a samolečení všech generací mužů a žen vpřed i vzad.

Tisíce let kráčely ženy i muži umlčováni v pravdě po Zemi a nyní vrací se v plném posvátném vědomí zpět, aby projevili božskou pravdu, lásku a úctu k sobě v posvátných vztazích navzájem.

Posvátné ženství uložené hluboko v srdcích žen probouzí posvátné mužství v muži, který je na vysoké frekvence posvátného ženství připraven.

Proudící kódy kosmické pravdy vytvářejí posvátný prostor bez dávných omezení. Na této cestě je energie strachu postupně láskou vyplavena a vzájemnou podporou, otevřeností a pravdivostí vyléčena.

Duchovní síla probuzených žen je velmi intuitivní, osvětlující a alchymizující. Víme, že mnohé ještě nevíme, že se do vyššího vědomí probouzíme, že je to teprve začátek něčeho velkolepého a také, že se již před ničím nezastavíme.

Dostává se nám vesmírné pomoci a umíme s odvahou přijímat a transformovat uložené vnitřní části obav a strachu. S vděčností, úctou a pokorou přijímáme dary vnitřního cítění, slyšení a vidění a tím posouváme se k posvátnému vědomí kvantovým tempem vpřed.

Spojujeme se s láskyplnou energií vnitřní ženy Bohyně v sobě v této nové a velkolepé době.

Postupně a ve správný čas se k nám dostávají informace, duchovní rady a jsou nám poskytovány intuitivní ukazatele a kódy. Vše se děje dle vesmírných plánů a dohod i spojování s konkrétními lidmi pro potřebný vývoj našeho vědomí v konkrétním čase, aby se propojily nové vlny s proudy pro další posun.

Každý, kdo prochází fázemi navýšení vědomí v našem životě přináší ve svém poli nové kódy, nové frekvence, nové vhledy, nové ukazatele pro odhalení posvátného vědění do vědomí každé z nás.

Potřebné informace, zprávy, duchovní průvodci se synchronicitou dostávají ke všem, kdo prochází vlastním intenzivním probuzením a to v dokonalém načasování.
Vždy dle aktuální výše vědomí.

Vytvoření posvátného prostoru předchází vnitřní úklid a přicházející nové vlny frekvencí nám poskytují podporu a my už víme, že s vlastní odvahou přichází vnitřní mistrovství.

Nová vitalita, nová záře, nové prameny pravdy, nová vědění prosvětlují vše, co je cenné, pravdivé a posvátné. Když uzdravujeme sami sebe, uzdravujeme i okolní svět. Přivedením světla na vlastní vnitřní rány současně přivádíme světlo na kolektivní rány a traumata.

Pokračováním s odhalováním své posvátnosti se připravuje posvátná cesta pro všechny bytosti, aby dosáhly vnitřního míru a posvátného probuzení do vlastní jedinečnosti.

Vždy záleží na osobním plánu duší, ten, kdo čte tyto řádky účel svého bytí zde na Zemi už víc než tuší.

s úctou
Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů