Synchronicita vesmíru, režíruje situace všem na míru

Milovaní, veškerý váš slovně vyjádřený pocit, váš dojem, nechť je vždy s laskavostí spojen.
Pamatujte, boj bude vždy vracen bojem.

Asertivním a laskavým chováním se od problémů chráníte, k pochopení, úctě a k respektu ostatní svádíte.

Kdo neumí brát zřetel na vaše rozhodnutí a vnitřní pocity, ještě nemá vylézt z rozumové ulity.
Dovolte si osobně růst, být ve vlastním posunu, někteří ale budou na vaší cestě, ve fázi odsunu.

Každá bytost je vám na cestě darem, aby pomohla vám k posunu tím pádem.
Skrze vzájemné lekce, poznáváte přece, co už vaše duše akceptovat nechce.
Co jste měli, jste se vzájemně naučili a z životních situací jste se poučili, je čas aby vlastní cestou jste se vypravili.

Všem poděkujte, že naučili jste se, co naučit jste se měli a navzájem si odpouštěli.
Poznáváte důležitost vzájemného odpuštění je to energetické emoční propuštění.
Vždy existuje plán duší, co si tu na Zemi prožijí a zkusí.

Ten kdo ve vás probouzí hněv, křivdu, opuštění, zášť i zlobu, ten vás nevědomě učí, léčí a pomáhá propustit bolest a tíhu, není třeba mu dávat vinu.

Dostaví li se odpuštění, síla úcty a soucitu, dochází tak k pochopení životnímu principu.

Každý má k posunu potřebný čas a stejné možnosti, každý včas objeví svou touhu duchovně růst a nehledat štěstí pouze v materiální hojnosti.

Hojnost je i radost, štěstí, láska a vnitřní klid, to si uvnitř přeje každý mít.

Jsou to krásné pocity, které nekoupí si nikdo, ani ty, ty se musí umět žít.

Snažte se s nadhledem pochopit své lekce, mnohdy nejde to lehce.
Vzájemné lekce vyplavují negativní emoce k léčení, k přijmutí a k propuštění, tímto pochopením se vaše životy krásně změní.
Jsou to lekce očistné, pro šťastný život nezbytné.

Vztahy, které působí vám bolest, mají vás mnohému naučit, očištění přijatých programů, postojů a vzorců zaručit.
To aby našli jste sami sebe především a měli nadhled nade vším.

Aby byla opět radost a legrace, učíte se přijmout a propustit vyplavené emoce.
Vrátí se vám radost a smích, budete se cítit, jako malé děti na saních.

Všichni máte k posunu potřebný čas, sami sebe najdete zas.

Jakou cestu si kdo zvolí, co sobě si dovolí, to bude ze své vlastní vůle zažívat.

Zodpovědnost má každý sám za sebe, proto berte ohledy na své nitro a sami na sebe.
Kvantový systém neboli vlastní tvorbu reality, má v sobě každý, i Ty.

Každá myšlenka, věta, slovo které je vysláno, je vám zpět v jiné situací zasláno.

Vždy dostáváte jen to, co jste sami vyslali, k pochopení potřebné lekce jste do života dostali.

Mít rád sám sebe je kupodivu, cestou k lásce a obdivu.
Až sebelásku budete zažívat i lásku ostatních si můžete užívat.

Pamatujte moji milí, pokud máte rádi sebe, mají i ostatní rádi tebe.

Ohledy především na sebe berte, všem na své cestě odpouštějte.

Mluvíš li zle o ostatních za zády, projdeš i tím sám, záhy.
Bereš li za vlastní z cizího, připravíš o něco bližního.
Na vlastní rodině pocítíš, komu tím posléze ublížíš.

Pokud pochybujete o sobě, i ostatní pochybují o Tobě.
Pokud máte pocity viny, i ostatní vás budou vinit.

Pokud hodnotíte a soudíte lidi, uvnitř vás se pravé já stydí, ostatní to na vás vidí.
To co z vás září, realitu vytváří a vše vrací se vám zpět.

Kdo stále něco dává, stará se a pečuje, sám ale strádá, málokdo se mu věnuje.

Nehledejte pouze v jiných vinu, přijměte také zodpovědnost za své činy, pravdivě a na rovinu.

Odpusť všem i sám/a sobě, skvěle se začne dařit i Tobě.

Synchronicita vesmíru, režíruje všem situace na míru.

Aby jste pochopili, co jste sami vytvořili a ze všeho se poučili, tíhu svou tak rozpustily, zodpovědnost za svůj život přijali, na správnou cestu se vydali.

Vesmír vám na situacích ukazuje, jak životní štěstí si každý z vás sám ovlivňuje.
Zbavte se už naučených vzorců chování a rolí, to vaše srdce bolí.

Ochranné role, drží vás energeticky dole, způsobují omezení k vesmírnému napojení a být sám se sebou ve spojení, snadno se tak vyčerpáte, svou energii postrádáte.

Životu pouze rozum nevelí, srdce vám vaše touhy pocitem ševelí.
Vždyť dá se žít lépe i začít znova, po tom vaše duše volá, můžete začít kdykoliv, vyléčíte sebe a cokoliv.

Ve svých srdcích všichni víte, že dokud se pocitů viny a oběti nezbavíte, šťastný život neslavíte.

Proto važte své činy a slova, ať neopakuje se, co nechcete žít, znova.
Trénovat si nové kroky ve vašem přístupu denně, povedou vás k velké životní změně.
Buďte šťastní a veselí, bolesti a viny, vašemu životu už nevelí.

Dokážete vše co chcete, a tak říkám nebojte se, na úrovni duší, což mnozí už tuší, vás všechny láska spojuje a každé srdce se raduje.

Dovolte si žít v radosti a po smutku bude veta, vyšlete si žádost a mějte radost celá léta.

Stačí si radost, štěstí, lásku ve svém srdci přát, a vesmír vám to pomůže dát.

Ve všech srdcích dobro máte a ke všem láskou oplýváte, pouštějte dobro a úsměvy ven, budete mít krásný každý den.

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Umím si s životem hrát. Mým posláním je naučit i vás s životem si hrát. Jak sami sobě umět pomoci s odhalováním a přepisem podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů