Co nám životní energii blokuje

Program pýchy nám životní energii blokuje

„Uvědomit a  uznat program pýchy jde těžce, rozum a  vlastní důležitost to dovolit nechce. “Pýcha nám dává pocit vlastní správnosti a  na ostatních vidět nedokonalosti. Patří sem i  povyšování, snižování se, ponižování druhých, sebelítost pro získání pozornosti, když té vlastní není dosti. Také k  vyžadování vděčnosti za pomoc nás vede pýcha, důležitým být a  uznání od druhých chtít. Mínění, že jedině já dělám vše správně a  pohrdavě koukat na ně, na ty, kteří jsou slabší nebo na „dně“. Upoutávat pozornost vychvalováním blahobytu a  sebe, oblékáním všemožných značek na sebe. Pýchou si bráníte říci o  pomoc, i  když jde třeba o  nemoc, věříte, že poradíte si nejlépe sami, Bůh s  vámi.

„Program pýchy v  mysli vytváří soudy s  hodnocením životů ostatních.
V  myšlenkách vytváří pomstu a  trest, tak často u  lidí jest.“

Pamatujte, pýcha zbavuje tělo proudu životní energie, nastupuje únava, ztráta radosti, bolest nebo nemoc pro pochopení a  změnu vlastních postojů a  přijatých programů. Pokud dočetli jste až sem a  nedošlo k  přiznání si jakéhokoliv příznaku pýchy v  sobě, nenašli jste se alespoň v  jednom bodě, jste na tom s  pýchou špatně nebo soustředili jste se snad matně? Můžete se vrátit zpět, nelze v  nové době na své důležitosti lpět.

To vše v  nás bylo bolestnými zkušenostmi vytvořeno, přiznáním bude životní energii a  radosti opět otevřeno. Životní sílu jinak ztrácíte, životu v  radosti a  ve zdraví si sami bráníte. Kdo toto pochopí, svůj život za správné lano uchopí, bude se cítit skvěle, zdraví, štěstí a  radost bude vás hřát po celém těle. Nejste nikým souzeni, je to ukázka cesty, jak se své vnitřní životní energie zhostit.

Ano, máte svobodnou volbu životního směru, záleží na každém z  vás, zvolíte-li ve svém životě a  především pro sebe důležitou změnu.

Kde se uvnitř bere tolik negativních pocitů, stále nevíš, proč trápíš se tu? Proč vás stále něco bolí a  proč se tolik lidí zlobí?
V  nové době je mnoho nových možnosti, jak pochopit a  očistit všechny nevědomé programy ve vás, ale nelze toho dosáhnout bez vás.

„Vaše duše potřebuje uvnitř prostor a  místo, propuštěním programů objevíte mnoho skvělých hodnot a  jistot.“

Mnoho strachů jste zkušenostmi života získali a  zapomněli, jakou radostí jste kdysi výskali. Přijatým dojmem, že nahlas se pocit neříká, vznikala negativních vzorců ulita. A  bylo jich mnoho za ten dlouhý čas, teď se k  pochopení různými situacemi vrací zas.

Podvědomé programy jsou různé potlačené strachy a  obavy, z  nich vzniká nedůvěra, hněv, nejistota, zlost. A  na vaši ochranu vytváří se most. Pomyslný most je tíživá energie, v  myšlenkách ostatní viní, o  sobě pochybuje, za sebe se stydí. Oprostíte-li se od nevědomých strachů, které jste zkušenostmi života získaly, vaše tělo se omladí, a  zdraví buňkám „nastaví“. Uvolníte-li z  vaší podvědomé mysli nevědomé bloky a omezující úskalí.

s úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů