Jak obnovit a udržet vnitřní klid tváří v tvář nepříjemným situacím

V každé situaci se stále vyvíjíme a je na nás, které části vytvořené vývojem v daný moment používáme, kterými částmi se necháme ovládnout, v tu chvíli převezmou hlavní roli na našem životním jevišti.

Každý z nás se učí žít život na svém vlastním životním jevišti, stát za sebou, mít rád sám sebe, vyhovět svým přáním a touhám.
Neustálé přizpůsobování a plnění požadavků ostatních se ocitáme na životním jevišti někoho jiného, a to je oslabující a vyčerpávající … to pak potlačujete svou vnitřní osobní sílu, vitalitu, radost a spokojenost …

ÚZKOST, STRES A NESPOKOJENOST VZNIKAJÍ, KDYŽ SE SNAŽÍME NEUSTÁLE NĚKOHO CHRÁNIT NEBO USPOKOJOVAT POTŘEBY DRUHÝCH.

Je mnohem jednodušší různé části snadno pozorovat a rozeznávat u svých blízkých, známých především v obtížných situacích, kde se střídají různé části osobnosti, emoce a role než u sebe.

Vlastní sebereflexe je obtížnější, pozorovat a přijmout své vlastní části vyžaduje trénink zůstat častěji v klidu, tichu, v meditaci napojením na svou moudrost v sobě, na svou vyšší část.

Tam se můžeme v klidu bez emocí podívat na jakoukoliv situaci a poznat tak, která část z nás vlastně reagovala, která zaujala první místo. Zda to byla ta smutná, vyčítavá, odsuzující, pečující, zavděčující, ochranitelská, zlostná, otrávená, opuštěná, nepřející, závistivá, manipulující s ostatními, aby dosáhla svého.. apod.

Každý máme jedinečnou část sebe samých, své moudré vyšší já, které nám uvnitř velmi napomáhá rozpoznat a přijmout všechny naše části, a to lze pouze pokud jsme si této jedinečné vyšší moudré části vědomy a jsme připravení pravdivě poznat, přijmout, obejmout i ty nižší části v nás, jako je např nespokojenost, nedůvěra, tvrdost na sebe, sebekritika a zloba na sebe, lítost, pochybnosti o sobě a z toho plynoucí potřeba sebeobhajování, přizpůsobování, pak i snaživost a tlak na sebe, potřeba uznání a úspěchu, to vše vede k vyžadování pozornosti zvenčí.

Všechny části nám chtějí pomáhat a vycházejí z minulých prožitků. A co proto můžeme udělat? Dopřát uznání sami sobě za všechny zkušenosti, poznání a uvědomění, to je velký dar, který dáváme sami sobě k posunu a růstu.

Proč jsme nespokojení ?
Velký vliv na nespokojenost mají naše vlastní pochybnosti o sobě, o svém těle nebo nedůvěra v sebe, o dovednostech a schopnostech, kde dochází i ke srovnávání se s ostatními, vyžadování pozornosti a touha po uznání z venčí. Rozpoznáním a přijetím této části v sobě ustávají situace, kde se cítíme nespokojeni.

Mnohdy nám chybí vděčnost sobě, za svůj život, za všechny prožitky, zkušenosti, poznání, uvědomění, za vše, co jsme již dokázali, čím vším jsme prošli, co jsme poznali.
Často si více vážíme ostatních a snažíme se ve všem vyhovět i když se nám nechce, ale to si nevážíme sami sebe…pak si nás nemohou vážit ani ostatní.

Mezi sebeláskou a sobectvím je tenká hranice…
Ve fázi rozeznávání svých reakcí chování, myšlení i myšlenek našich vnitřních hovorů jsme tak vedeni i k dokonalému poznání, zda při komunikaci nejde o zbytečné snižování se, držení se zpět nebo opačně o vychvalování sebe, zveličování úspěchu nebo i neúspěchu.

Vše o sobě si na této cestě postupně uvědomujeme a tím si osvojujeme spojení se svou jedinečnou částí s obnovenou sebeúctou, sebehodnoutou, sebedůvěrou, přirozenou pokorou k životu, vlídností, laskavostí, radostí a láskou. Je to proces na vlastní životní cestě po celý náš život.

Ne každý však je připraven se posunout v tento moment, pro někoho teprve přijde ten správný čas …. proto se učíme a držíme soucitu ke všem, kde v životech ostatních vládnou části, které jsou například v roli já hrdiny, smutku, opuštění, zklamání, povyšování, obviňování, pohrdání, zloby, výsměchu, opuštění, bezmoci, vzteku, zlosti, neúcty k lidem nebo i škodolibosti apod….
Jsou to lidé ve fázi nevědomé volby chování, neumějí to v danou chvíli jinak.

V dnešní době se učíme regulovat a integrovat vědomě své části a myšlenkové vzorce k obnovení rovnováhy a vnitřní jedinečnosti a dokonalosti, která se nachází v každém z nás, jen pro někoho nepřišel ještě ten správný čas.

Zůstat totiž ve vnitřním klidu a myšlenkové rovnováze „tváří v tvář zlobě“, ublížení, ponížení, obviňování je znakem vnitřní emoční a mentální rovnováhy, daru soucitu a vnitřního klidu a míru.

Jsme v procesu vnitřní energetické proměny, a tak jako se učíme zavazovat tkaničky, tak si tréninkem své vlastní mysli vytváříme rovnováhu v sebenapojení a udržujeme snáze vnitřní klid, radost a lásku..a mnozí jsou ve vaší blízkosti velmi rádi. Říkají si, jak jste vyrovnaní, klidní, veselí a mnoho lidí začne toužit po těchto vnitřních prožitcích také..

Pokud v nepříjemné chvíli dokážeme i negativnímu člověku poslat světlo svého srdce, vnímat svůj soucit, tak jsme ve fázi vysílání a tudíž nepřijímáme negativní energii vysílanou směrem k nám. Ten kdo vnitřně vysílá klid, toho nemůže nepříjemná energie ovládnout, vrací se zpět odkud byla vyslána.

Každý jsme vysílačem a přijímačem energií, zde záleží na nás, jak umíme vnitřně se sebou pracovat a nepřebírat tak energii od druhých. Když cítíme v nepříjemných situacích klid a mír, pak poznáme, které energie v podobě emocí nejsou naše.

V první řádě je důležité pozorovat své emoce a myšlenky od rána, abychom poznali své nastavení a následné emoční ovlivnění ostatními lidmi během dne. Přijímáme neverbálně každý den mnoho emocí od různých lidí a ladíme se na ně, pokud se jimi necháme nevědomě ovládnout myslíme si, že jsou to naše emoce.
Nejprve se však vždy musíme podívat, zda nám situace neukazuje, co si máme zpracovat ještě my, nějakou naši obavu, strach, odmítnutí, odpor, hněv a nechat si čas pro reakci a zůstat v klidu.

Vědomý život je o poznávání sám sebe, svých emocí, pocitů, myšlenek skrze situace a výzvy, které jsme si sami naplánovali a vytvářeli vývojem. Postupně nás nepříjemné situace a lidé opouštějí. Naučili a poznali jsme s nimi vše, co jsme se naučit na těchto situacích společně měli.

Možná jste se setkali s lidmi, kteří vytvářejí kolem sebe rozruch a problémy, dělají to, protože jsou nešťastní sami se sebou a vlastně mají strach, bojí se, že kdyby byl klid nikdo by si jich ani nevšiml. Raději volí negativní pozornost než vůbec žádnou.

Je-li to pro ně příliš klidná atmosféra, začnou vytvářet dusno, protože získat pozornost jinak neumí, je to jejich zvyk.

Všichni jsme v procesu učení se na všech možných životních výzvách, které nám otevírají stále nové cesty …

Výzvy jsou to nejlepší pro nás růst, přináší buď pochopení a duchovní růst a nebo návrat zpět k situacím, a to dokud nedojdeme k pochopení sami sebe a svého vnitřního nastavení

… učíme se žít život, kde máme rádi sami sebe, kde každý každého má rád, ale začít musíme každý sám u sebe. Je to na každém z nás.

Je-li vám také příjemně ve společnosti lidí, kteří se usmívají, jsou vlídní, mají radost, že vás vidí a projevují vděčnost, děkují srdečně za vše, tak dávejte a projevujte to samé všude tam kde to není, to jsou naše pravé a pravdivé části v nás všech.

Tito lidé uvnitř vědí, že přitahují do svého života mnohem více radosti, vlídnosti a svou vyjádřenou vděčností dostávají mnohem více věcí a pozitivních situací do svého života, za které jsou více a více vděční. Vděčnost cítíme ve své mysli a současně silně ve svém srdci.

Děkovat, projevovat radost, usmívat se, mít lidi rád, být vděčný i za maličkosti každý den, tímto způsobem si plníme každý sen a pocit vděčnosti, radosti a štěstí narůstá. Vesmír nám pak dává všeho ještě víc a víc.

Nejvíce duchovně rosteme na životních výzvách, je to postupný proces a záleží na naší sebereflexi v každodenním životě. Objevit a přijmout svůj vnitřní svět, své jedinečné já, své dobro v sobě, které je vyjadřované, vyzařované a sdílené všude a všem.

Pracovat se svými emocemi, myšlenkami a pocity lze dokonale napojením se na své nitro, na podvědomou část, kde obdržíme naši vnitřní moudrou odpověď na každou naší otázku… jako například:

  • Co mohu pouze já sám/a udělat pro získání a obnovení vnitřního klidu?
  • Vnitřní svobody? Hojnosti? Spokojenosti?
  • Jak si mohu udržet vnitřní klid?
  • Jak získat jasnost na své cestě?
  • Jak obnovit radost, harmonii, štěstí?
  • Jaké kroky jsou pro mne ty nejlepší?
  • Co bych měl/a ještě vědět?
  • Co mi pomůže v dané situaci?
  • Jak vytvářet vlastní záměry a naslouchat svému vnitřnímu hlasu?

I na tyto otázky již existují odpovědi uvnitř vás.
Pokud cítíte volání své duše po setkání a napojení se na svou moudrou část, na své podvědomí a vzájemném sdílení, už nyní se těším na Vás na jednom ze seminářů:
Semináře pro obnovení osobní vnitřní síly, harmonie a osvojení jak sami sobě umět pomoci pro vás pořádám v různých městech a první z nich se bude konat již
4.7.2020 v Černé u Bohdanče,
pro více informací nebo přihlášení klikněte na jednotlivá města
Velká Bíteš 7.7. a 21.7.2020
Brno 11.7.2020
Praha 5.9.2020
Ostrava 19.9.2020
Vysoké Mýto 10.10.2020

Jaká témata otevřeme společně na seminářích:

Jak pomoci nejen sám sobě, jak komunikovat sám se sebou, jak naslouchat svému jedinečnému vedení, svému vnitřnímu hlasu, jak být sám sebou a plnit si svá přání, jak se napojit na své podvědomí pro získání odpovědí, pro pochopení, co mi situace v mém životě mají ukázat…

Velmi se těším na sdílení každého z Vás
s úctou
Marcela


Podrobnosti o tématech a přínosu naleznete zde:

Kalendář akcí v různých městech

Zajímá-li vás Harmonizační osobní proces podvědomého léčení, více se dozvíte kliknutím zde

Moje E-kniha Dvojplamen v realitě o harmonizaci našeho vztahu, duše a těla se souborem channelovaných poselství ze zdroje k přeladění vnitřních energií pro obnovu vnitřního klidu, radosti, lásky. Více informací a možnost objednání najdete zde

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů