Očistný proces má svůj systém, pořádek a řád

Každý prochází nyní svou jedinečnou formou očistného procesu a postupem času prohlásí “ už se strachy netřesu.“

 

Podvědomé tíhy vyplavují se v  nepříjemných životních situacích. Uvědoměním si svých emocí, vnitřních částí a různých forem strachu budete se nakonec vznášet jako na oblacích. Trpělivost je vaše cesta nyní, budete se opět radovat a cítit se láskyplní. Tento proces má svůj systém, pořádek a řád, proto udržte si naději a věřte, že úzkost, bezmoc, zklamání, opuštění, smutek s  vámi nebude napořád.

Kdybyste věděli, co krásného pro vás vlastní očista chystá, řeknete si: ŽIVOTNÍ SYSTÉM JE DOKONALÝ ALCHYMISTA.

Vyjmuto z mé nadčasové knihy Dvojplamen v realitě, kde naleznete soubor přijatých poselství určený pro tuto dobu, pro posun lidstva, pro osvětu nás všech, kde na vlastním příběhu odkrývám tento jedinečný vnitřní systém i naše očistné procesy, hluboká poznání a mnoho příkladů i ukazatelů pro dosažení harmonického života uvnitř i vně. Ne každý je však připraven na vnitřní pravdu a moudrost z vyšších sfér.

Jak na to, nebo, co to pro nás znamená.

V dnešní době máme čas a prostor, abychom přehodnotili své životy a cítily se uvnitř konečně svobodní, radostní a volní. Mnozí možná hledáte, jak na to, nebo, co to pro vás vlastně znamená.

Zastavením se dostáváme velkou příležitost přeladit svůj vnitřní energetický systém. V mé knize se podrobně popisuji, jak vliv energetických zápisů uložený v podvědomí má obrovskou sílu projevit se na těle bolestí, nemocí, úrazem, depresí, úzkostí a proč se u každého z nás tyto projevy liší a jak především klid napomáhá k přeladění…

Já jsem byla kdysi zastavena fyzickou bolestí bederní páteře a také přetržením vazu v nártu, ale jinak většina programů, přesvědčení mi dávaly o sobě vědět skrze velmi nepříjemné emoce, které byly hodně intenzivní v oblasti solaru, bylo mi i na zvracení. Cestou vnitřní proměny kráčím již několik let. Novým návykem se mi staly meditace pro vnitřní harmonizační proces a v těžkých emočních chvílích jsem vždy nutně potřebovala být sama se sebou a v tichu.

Hlubší ponor do nitra formou meditace mi byl a stále je obrovskou pomocí. Rozeznání emoce, příčiny, přijetí a propuštění vnitřních energií pro dosažení vnitřní úlevy, radosti, zdraví a harmonie ve všech směrech.

U těžších hlubších programů a traumat z minulých životů docházelo k silnému emočnímu znovuprožití uloženého dramatu, kde jsem s pláčem dosahovala úlevy. Každý máme jiná nastavení a jiné projevy uložené tíhy vývojem své duše. Také vlastní přesvědčení, postoje, vzorce a postřehy k dosažení úlevy a klidu jsou rozdílné a jedinečné, tak jako my sami. 


Asi mi dáte za pravdu, že až v zoufalé situaci, v bolesti, v bezmoci, kde nám nic už nepomáhá, zkusí člověk to, co se pro rozum zdá zcela nemožné
a proto u mě tehdy vyhrála tato cesta.


„Vlastní vědomou očistou seznamujeme se s uloženou podvědomou temnotou.“

Existuje mnoho léčebných metod a technik, kde se vám dostane dočasné úlevy. I já jsem byla velmi vděčná za pomoc, která mi přicházela na mojí cestě.

Jednoho dne dojdete do bodu, kdy si řeknete: já chci umět pomoci sám/a sobě.  A objevíte jedinečnou možnost vnitřního procesu a dostanou se k vám ve správný čas ukazatele, jak obnovit schopnost harmonizovat sám sebe a své energeticky zatížené nitro, kterou v sobě všichni máme,  jen o této možnosti do určitého stupně vývoje vědomí nevíme.

A dnes jste tu a čtete tyto řádky pro nové ukazatele ve vašem životě. Předávám vám již čtvrtým rokem ukazatele procesu sladění duše a těla, který mne a mnoho mých klientů zvedal ze dna emočních vln i fyzických bolestí, a je jednoduchým klíčem k vlastní harmonizaci.

Harmonizační klíč je dokonalý systém pro harmonizaci vašeho života a to ve všech životních směrech. 

Harmonizujete sami sebe obnovením vnitřní rovnováhy získáním:
vnitřního klidu
sebeúcty, sebedůvěry
sebehodnoty, sebelásky, sebevědomí,  otevření vašich jedinečných schopností, darů a talentů
umění sebedisciplíny, sebereflexe a seberegrese se stává novým návykem

Harmonizační klíč je energetický proces, který vás dokonale nasměruje být tím, kým doopravdy jste, pro dosažení harmonických a láskyplných vztahů, radosti, vnitřního klidu a spokojenosti. Sami si postupně otevřete cesty k obnovení skrytých talentů, darů a schopností, které ve vás dosud spaly, a hlavně už budete vědět jak.

Na dosažení blahobytu a hojnosti na duševní i materiální rovině máme všichni právo. Jde o soulad duše, mysli a těla..propojení duchovního a materiálního proudu v jeden celek. A nikdo to za nás neudělá…musíme my sami především chtít a za svým štěstím, zdravím a harmonií jít.

Objevíte nový směr v systému vlastního životního pokroku ve všech životních směrech. 

Pokud chcete vědět víc o tomto dokonalém  vnitřním systému, který je zakodován v každém z nás pomohou vám poselství určená pro tuto dobu předaná v souboru v mé knize nebo v nových příspěvcích na mém blogu, na budoucích seminářích.  registrace k odběru příspěvků a novinek zdarma. 

Potřebujete osobní pomoc k nasměrování, protože patříte mezi ty, kdo je ve vlnách ještě ovládán uvnitř emocemi strachu, úzkostí, nechutí, proviněním, hněvem, nespokojeností, zklamáním, marností, bezmocí, beznadějí, zoufalstvím nebo se cítíte opuštění, odmítaní a sami…?

Jedno vám mohu sdělit, jsou to pouhé energie, které vás ovládají v podobě programů, přesvědčení, postojů a bloků, to nejste vy.

Toužíte poznat, jak odložit chaotický propletenec emocí a myšlenek, které vám mnohdy nedají ani spát?

Pomohu vám při harmonizačním osobním sezení sladit vynořující se energie uložené vnitřní tíhy, která v tomto čase vyplouvá intenzivně ve vrstvách postupně napovrch…získáte ukazatele, jak si sami s emocemi a myšlenkami v každodenním životě poradit a budete umět nejen sobě pomoci.

Co vám tento harmonizační proces přinese? Jedním slovem vnitřní ÚLEVU…

Odhalíte svou novou cestu a možnosti pro sladění podvědomých energií, pro harmonizaci duše a těla. Pocítíte vnitřní klid, radost, štěstí a harmonii ve svém životě…

s úctou

Marcela

Reference ke knize:
Milá Marcelko, rád bych poděkoval za knihu, kterou jsem si přečetl s velkou chutí a radostí. Napsal ji skutečný Mistr. Obdivuji Tě a skláním se před Tebou, co jsi vše prošla a poznala, kam až jsi došla. Knihu Dvojplamen v realitě budu rád šířit mezi připravené, do rukou těch, pro které je Tvá kniha určena. Ze srdce přeji krásný čas!
 
Milí čtenáři z této krásné nadčasové knihy cítím opravdovost a upřímnou touhu sdílet channelovaná poselství a vlastní zkušenosti s připravenými. Kniha nabízí inspiraci, poučení a naději na život plný radosti, štěstí a lásky. Každý má aktuálně jiné téma “na řadě“ a proto jsem tuto knihu četl tak, že jsem sledoval hlavní text a jen tam, kde jsem cítil potřebu jít aktuálně do channelingů, jsem se ponořil hlouběji.

Tímto způsobem můžete knihu číst i vy. Každý nalezne vždy to, co je pro něho aktuální. Tahle kniha tak neskončí nikdy na polici ale bude po dlouhou dobu vaším průvodcem, vždy ji budete chtít mít po ruce.
Mojmír Čalkovský specialista na posvátnou geometrii

více o knize a možnost objednání získáte kliknutím sem: Dvojplamen v realitě

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů