Cesta vnitřního hrdiny

Co na Tobě, na vás obdivuji? 

Obdivuji, že jsi vlídný, laskavý a láskyplný k ostatním lidem i přesto, že mnozí k tobě možná vlídní nejsou. 

Obdivuji tvůj soucit, že jsi často laskavý, i když sám ve svých životních výzvách emočně či mentálně stále procházíš harmonizací podvědomé mysli.

Obdivuji, že často dokážeš projevit lásku druhým, v situacích, kdy ti ostatní tuto lásku neprojevují.
To je zázračné dobro v tobě.

Obdivuji tvou vnitřní sílu a odhodlání. Obdivuji, že dokážeš žít s odvahou, láskou, pokorou a nadějí v lepší budoucnost v tomto světě ovládaným strachem.

Obdivuji tvou statečnost pro otevřenost, spontánnost, přirozenost a pravdivost pro dobro všech zúčastněných a vzájemný růst vědomí.

Obdivuji na tobě, že věříš, že i kdyby jsi pomohl svým příkladem jen jednomu člověku, má tvůj život smyl. 

Obdivuji tvou schopnost udržet si klid a světlo s odhalující se temnotou uvnitř tebe, kolem tebe i ve světě.

Obdivuji tvou schopnost stát ve své pravdě i v netolerantním prostředí.

Obdivuji tvůj optimismus, pozitivitu a schopnost žít s důvěrou v lepší budoucnost.

Obdivuji tvou schopnost vypořádat se s odvahou s jakoukoliv nepřízní osudu a nepřijetím.

Obdivuji tvou odvahu pro životní změny a víru v dobro ukryté v nás všech.

Obdivuji tvůj smysl pro humor i v nelehkých situacích v procesu vnitřních životních změn. 

Obdivuji tvůj přístup žít a nechat žít.

Obdivuji tvou ochotu následovat svou intuici, i když tě lidé kolem mnohdy nechápou, když tě soudí nebo se za zády vysmívají. 

Obdivuji tvou ochotu a odvahu být jiný, svůj, takový jaký jsi,

Obdivuji tvé životní zkušenosti, tvou moudrost a odvahu stát sám za sebou. 

Obdivuji, že věříš sám sobě, že se i z maličkostí raduješ, že víš, jak v lehkosti a radosti žít. 

Obdivuji tvůj neustálý posun vpřed a snahu žít dobrý, laskavý a moudrý život, i když jsi prošel zklamáním, ponížením, odmítnutím, opuštěním, utrpením…

Ty víš, že právě tyto zkušenosti ti přinášely životní poznání v hledání hlubší pravdy a mnohá odhalení přinesly i nepříjemnou pravdu, která byla stěžejní pro tvou novou volbu a rozhodnutí pro změnu životního směru k sebeprosazení a naplnění tvé životní cesty moudrostí. 

Učil ses vážit si sám sebe, mít rád sám sebe, uznávat sám sebe, být vděčný sám sobě, a především odpouštět sobě a všem, mít úctu a soucit sám k sobě i k ostatním. 

Víš, že stát vždy sám za sebou a svými vnitřními pocity je cesta vnitřního hrdiny. 

Také víš, že: 

  • ten, kdo poznal příkoří a nespravedlnost hájí spravedlnost, zasazuje se o láskyplný přístup a spravedlnost i pro všechny ostatní. To je průvodce a zastánce spravedlnosti v Novém věku. 
  • ten, kdo hledal na cestě hlubší životní pravdu a cítil se často zcela pokořen, ponížen, ztracen v tomto světě a úplně sám, ale s odvahou a nadějí našel sám sebe, ten sdílí, jak nalézt sám sebe uvnitř sebe, božství uvnitř sebe. To je průvodce moudrostí Nového věku.
  • ten, kdo zažil fyzické tresty nebo psychické bezpráví v dětství v jeslích, školce, škole hájí, ochraňuje a pomáhá prosadit nové přístupy k dětem i styl nového pojetí ve vzdělávání. To je průvodce, ochránce, pedagog Nového věku. 
  • ten, kdo zažil fyzické nebo psychické týrání v rodině hájí práva dětí, pomáhá (zneužitým, týraným dětem) slabším jedincům či skupinám. To je průvodce, ochránce, obhájce, soudce Nového věku.
  • ten, kdo spadl na psychické dno a opět povstal je příkladem ostatním a předává ukazatele, jak si poradit a na svůj Zdroj moudrosti se opět naladit. To je průvodce poznání Nového věku.
  • ten, kdo prošel fyzickou bolestí těla nebo vleklou nemocí a zvládl své uzdravení, ten sdílí svá hluboká poznání, ukazatele a zkušenosti pro sebeuzdravení. Jak své tělo poslouchat a své duši naslouchat. To je terapeut, lékař, léčitel, průvodce Nového věku.
  • ten, kdo propadl alkoholu, drogám a dostal se z této emoční pasti, ten předává a pomáhá svým příkladem a zkušenostmi ostatním, jak nalézt cestu ven a vážit si sám sebe. To je průvodce poznání, ošetřovatel, kouč, mentor, poradce Nového věku.
  • ten, kdo prožil žal a hlubokou bolest ze smrti dítěte, partnera či jiné blízké osoby a našel cestu, jak se s traumatem vyrovnat je příkladem ostatním, jak nalézt klid na duši spojením se s duší za závojem. To je průvodce hlubokého poznání a pravdy, že smrtí život nekončí.
  • ten, kdo o všechno přišel a nevěděl kudy a kam, kdy zůstal pokořen, opuštěn, bez domova a zcela sám, ale dokázal obejmout malost uvnitř sebe a najít hodnotu sám sebe, ten je příkladem ostatním, jak opět povstat a nalézt v emočním chaosu uvnitř sám sebe a vážit si prožitých zkušeností a hlubokých poznání, kterých se mu dostalo. To je průvodce poznání pravdy pro vnitřní osvobození v Novém věku.

Už víme, že vzájemná podpora a pomoc se nachází všude kolem nás, že přijetím sebe, svých předností, zkušeností i slabostí nás dostává do klidu, vděčnosti a radosti. 

Odvahu vystoupit z naprogramované malosti má v této době mnoho z nás… Je to krásný čas! 

Obdivuji vaší schopnost zůstat sami sebou a za to, co jste již dokázali. 

A děkuji vám z celého srdce za to, že jste, a že jsme spolu ve spojení.

Všichni se stáváme tou změnou, kterou chceme vidět

S úctou

Marcela

Další příspěvky na Blogu

Marcela Němcová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů