Jak chápat jedinečnost role ženy v partnerském vztahu

Role ženy v  partnerském vztahu

Ze svých zkušeností mohu uvést, že ne vždy jsem rozuměla roli ženy. V  dospívajících letech jsem pociťovala, že žena má těžší život než muži, a  proto mým přáním bylo porodit syny, aby měli život jednodušší. Často jsem hledala odpovědi, proč se musím přizpůsobovat, proč já mám hledat stále nějaké řešení, proč se musí žena o  vše starat, proč stále já. Kdo vůbec stanovil taková pravidla? Pochopila jsem, že si uvnitř neseme převzaté postoje, vzorce, podvědomé programy a  nastavení z  rodové linie žen a  podle těchto naučených postojů žijeme a  blokujeme si svůj život. Ve skutečnosti nemusíme dělat nic, co nechceme, ani to, co od nás rodina očekává. Každý máme právo žít život bez omezujících pravidel, abychom byli šťastní.

„Dnes chápu roli ženy jako jedinečnou.“

 • Probuzená, vědomá žena je žena, která prochází vlastní vědomou proměnou podvědomého nastavení a  stává se tak pilířem partnerského vztahu.
 • Zná a  ví, jak pro svého muže obdivovanou ženou být. Očistná cesta otevírá v  nitru moudrost věků žen a  proces aktivace vnitřního vědění v  sobě. Chápe jedinečnost role ženy v  partnerském vztahu.
 • Posvátné ženství je vnitřní vědění, posvátná moudrost všech žen, je to uložený dar každé ženy.
 • Vyzařující magnetismus ženy a  vědomá intimita těla vytváří v  realitě harmonii a  soulad partnerského vztahu.
 • Každá žena je bytost uctívání hodná, a  tak tomu již kdysi dávno v  historii opravdu bylo.
 • Žena, vědomá si svých vnitřních kvalit a soucitu, je bytost obdivu hodná. Vědomá žena je žena obdařena vnitřními dary zvýšeného cítění, intuice, empatie a  soucitu.
 • Probuzená žena se postupně stává sjednocenou s  energií duše a  těla. S  otevřenými vnitřními vědomými dary cítí, slyší a  vidí
  ve všech situacích pod povrch, vnímá energie utkaných sítí podvědomé mysli a  rozumu a rozlišuje a vidí životní dění z nadhledu.
 • Taková žena má pochopení pro všechny, komu ještě rozum-ego brání vnímat vnitřní nastavení a  vlastní vlivy energií podvědomých programů. Ví, že čas na rozpomenutí má každý z  nás a vlastní svobodnou volbou a vůlí vyplyne vše ve správný čas.
 • Vědomá žena ví, že nelze na nikoho tlačit a  jeho posun vymáhat, a vzdává se svého nutkání všem za každou cenu pomáhat.
 • Vědomá žena nastoluje vzájemnou úctu, respekt, podporu, důvěru a  poskytuje svému muži dostatečnou svobodu a  prostor.
 • Vědomá žena svou otevřeností srdce a  pravdivostí vnáší darem pochopení také umění laskavé komunikace do partnerského života.
 • Vědomá žena nebojuje, ale řešení hledá, a jen tak se vyplouvajícími vlivy podvědomí oklamat nedá.
 • Vědomá žena zná svůj jedinečný účel a  roli ženy, miluje své tělo a  rozumí své duši, ví kudy jít, aby vzájemné štěstí, radost a lásku mohla žít.
 • Uvnitř každé ženy, pod obavami, postoji a  strachy bohyně se skrývá, tak tomu již po dlouhý čas bývá. Jemnost a  zranitelnost ženy se v  systému ztratila, Posvátné spojení muže a  ženy, přemíra mužské energie v ženách zhatila. Ženy ovládla logická mysl a  emancipační postoje.
 • Privilegium muže je role ochránce ženy, logika a  mysl. Žena svou vnitřní moudrostí bohyně dodává soužití intuitivní smysl.
 • Jemností i  zranitelností, respektem, moudrostí a  láskyplným přístupem spolutvoří partnerský vztah.
 • Úctou a  obdivem k  muži dodává společnému životu harmonii, radostnou náladu a  spokojenou mysl.
 • Žena obdařená těmito přednostmi a  posvátnou silou si nenechá vše líbit, umí se moudře a  otevřeně za své pocity postavit, umí nesprávnému chování směrem k  ní, s  klidem na duši, hranice vymezit a  nastavit.
 • Otevřeně komunikuje, co si přeje a  žádá, co cítí a  co potřebuje, dobře ví, že nemá smysl urážet se ani  trucovat, vědomá žena dokáže si v  sobě vyplavené emoce zpracovat, ovládá správnou volbu slova, než vytkne, co jí trápí, nebo mrzí.
 • Vědomou ženou se stát a  být, to znamená hledat a  najít sama sebe a  volit cesty a  správný směr dle svého vnitřního vedení. Řídit se pocity srdce vycházející z  touhy naší duše.
 • Na cestách tohoto hledání opouští situace, které jí netěší a  všechny vzorce, bloky a programy, které bránily otevřenosti a  čistotě jejího láskyplného srdce.
 • Vědomá žena si osvojila v  každé situaci proces nadhledu, vše, co se děje, vnímá z  širšího úhlu pohledu. Zbavena všech podvědomých pout již může se svou láskou životem v  radosti plout. Vědomá žena úctu, podporu a  lásku umí dávat, ví, že jen tak bude tisíckrát víc zpět od muže dostávat.

Právě jste četli část textu z mojí knihy Dvojplamen v realitě, kterou četlo víc než 570 čtenářů. Dnešní výběr textu z kapitoly Vědomá žena určitě stojí za připomenutí v této náročné době.

Moje kniha je nyní nově k dostání v podobě E-knihy, koukněte zde..
Cena 290 kč, 11 Eur, ušetříte za poštovné, obdržíte ji rychleji a zároveň šetříme i naše lesy.

Příspěvek Jak otevřít ženu Bohyni vám odhalí více informací pro vlastní proměnu a nová uvědomění..

Koukněte se na Autorské reprodukce energetických obrazů Bohyní pro navýšení vibrací vnitřní ženy bohyně v každé z nás…stále ještě za zaváděcí ceny!

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů